SON DAKİKA
Hava Durumu

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:47

Nitekim Emeviler devrinde oluşturulan deniz kuvvetleri donanma sayesinde Emevilerin İstanbul önlerine gelip şehri denizden de kuşatmaya yer verdiklerini görmekteyiz. Hatta Emevi deniz kuvvetlerinin taşıdığı askerlerin uzun süren İstanbul muhasarasında İslam arap askerlerinin bölgemizdeki Kapıdağ yarımadasına getirilip burada kışlamalarına olanak sağladıklarını da tarihi belgelerden bilmekteyiz.

İşte bu nedenledir ki İslam dinini kabul edip İslam camiasının bulunduğu orta doğu sahasına yönelen hatta Araplardan İslam’ı yönetme, koruma görevini devralan biz Türkleri onlarda başlayan denizcilik faaliyetlerine de onlardan örneklenerek yöneldiğimizi söylemekte pek sakıncalı olacak bir durum olmadığı düşüncesini taşımaktayım.

Başlangıcı bu nedenle Türklerin Orta Doğuya yönelmesi ve yerleşmesiyle başlayan Türk denizciliği Anadolu Selçuklu devletinin ve ondan önce kurulan bazı Anadolu Türk beyliklerinin denizcilik faaliyetleri ile iştigali ile başladığını söylememizde b,r sakınca olmadığını düşünmekteyim.

Bu nedenle ilk Türk denizcisi olarak Batı Anadolu’da kurulan bir Türk beyliği olan Çaka Beyliğini ve bunun kurucusu Çaka Beyi belirtmemizi uygun olacağını düşünmekteyim. Hakikaten de biline ve ün kazanan ilk ünlü Türk denizcisi Çaka Beydir.Gerçi Anadolu Selçuklu Devleti güneyde Alanya’yı Kuzeyde Sinop’u fethettikten sonra buralarda oluşturduğu tersanelerle gemiler yapıp donanma oluşturmaya yönelmiş ,denizcilik faaliyetlerine yer vermiştir.

Ancak bu devletin parçalanmasıyla ortaya çıkan Tüm Türkmen beyliklerinin ondan daha fazla denizciliğe önem verip Bizans ve diğer Hıristiyan denizci devletleriyle mücadeleye daha fazla giriştiklerini görmekteyiz.

Nitekim Batı Anadolu’da kurulan İzmir beyliği Menteşe Oğulları Beyliği Saruhan Oğulları Beyliği ve Karesi oğulları beyliği bu konuda yani denizcilik konusunda önemli işler yapmış önemli faaliyetler gerçekleştirmiş beylikler olarak bilinmektedirler.

Hatta bunlardan Karesi Beyliği daha sonra Orta Doğuya hakim olup İslam dünyasının temsilciliğini üstlenecek olan Osmanlı İmparatorluğunun deniz kuvvetlerini oluşturacak temel ve nüveyi sağlayan beylik olarak zikredilebilecek özelliktedir.

Çünkü Osmanlı denizciliği ve deniz kuvvetleri karesi donanmasından ve Karesi devleti denizcilerinden istifadeyle kurulmuş bir deniz kuvveti durumundadır. Türk denizciliği sadece Anadolu sahasında ortaya çıkmamıştır. Şüphesiz Mısır sahasındaki Türk devletleri de bilhassa Memlük devleti de denizcilikle ilgilenmiştir. Hatta Kırım sahasındaki Türk devletlerinin de denizciliğinden söz etmek mümkündür.

Ama onların denizcilikleri hatta Osmanlılara gelene kadar tüm Türk devletlerinin denizcilikleri daha ziyade sivil deniz ticareti sahasında gerçekleşmiş olmalıdır. İzmir beyliği, Çaka Beyliği, Saruhan ve Menteşe beylikleri, Karesi beyliği deniz kuvvetleri askeri icraatlar gerçekleştirmiş olsalar bile askeri sahada ilk ve kuvvetli denizcilik icraatları gerçekleştiren Türk devleti şüphesiz Osmanlılar olmuştur.

Rumeli’ye geçişlerinden itibaren balkanlardaki varlıklarını sürdürmeye başladıkları andan itibaren Osmanlı Devleti gerek beylik olarak gerek imparatorluk olarak denizciliğe önem vermiş bu amaçla donanmalar inşa edip denizciler yetiştirmiş bir devlet olarak bilinmektedir.

Bilhassa Fatih’in İstanbul fethi için oluşturduğu büyük donanma ile kuvvetli bir deniz gücü meydana getiren Osmanlı devleti artık denizler dede Avrupa’nın denizci milletleriyle boy ölçüşmeye girişmiş deniz mücadelelerine de başlamıştır. Devamı yarın…

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.