SON DAKİKA
Hava Durumu
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

25.05.2022 00:14
Hilafet uğruna yapılan mücadelelere Osmanlı devleti yıkılana kadar devam edildiğini söylememiz mümkün olduğu gibi Mustafa Kemal’in başlattığı kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet inkılaplarını gerçekleştirme uğruna yaptığı icraatlar da de görmemiz mümkündür kanaatindeyim. Çünkü Mustafa Kemal 19 Mayısta Sam

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

24.05.2022 00:56
Ali’nin, Muhammed Hanefi’den olan torunu Ebu Haşim, Emeviler tarafından zehirlenmeden önce, yandaşlarına Abbas oğullarından Muhammed b. Ali’yi baş tanımalarını vasiyet etmişti. O da 720 yılında doğru Emeviler’e karşı çalışmalar yapmak üzere her tarafa daîler (propagandacılar) gönderdi. Bunlar, gitti

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

23.05.2022 00:09
EBU MÜSLİM HORASANI Abdullah Bin Zübeyr’in ölümünden sonra hilafet konusunda ali taraftarlarının başına geçip Ali taraftarları adına hilafet kavgasını sürdürecek önemli başarılar kazanacak liderler kalmadığından uzun süre hilafet kavgasında Emeviler rahatlamışlardır. Gerçi ali taraftarları ortaya k

19 Mayıs Tarihinin Tarihçesi ve Önemi

21.05.2022 00:28
Kısa zamanda sultan ve halife yurtdışına çıkarılmış Türkiye Büyük millet meclisi hükümeti rejimi yerini Cumhuriyet rejimine terk etmiştir. Bütün bunları gerçekleştirmenin başlangıcı şüphesiz 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak basışıdır. Bu nedenle 19 Mayıs tarihi önemli ve önem verilmesi ger

19 Mayıs Tarihinin Tarihçesi ve Önemi

20.05.2022 00:12
19 Mayıs tarihini kronolojik açıdan önemli yapan bir olay ise bahar aylarının sona ermeye başlangıç noktası olması dolayısıyla yaza başlangıç noktası sayılabilecek bir tarih oluşturmasıdır. Aynı zamanda bu tarih Mustafa Kemal’e hayatı boyunca karşılaşacağı onu hedef alan suikastlardan ilkine teşebbü

19 Mayıs Tarihinin Tarihçesi ve Önemi

19.05.2022 00:14
19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyetinin kutladığı ulusal bayramların oluşturulma sırasıyla üçüncü sırada olan bir bayramdır. Nasıl Mustafa Kemal Cumhuriyet bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ihdas edip milletinin kutlamasına arz etmişse 19 Mayısta kutladığımız farklı isimlerle anara

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

18.05.2022 00:41
Hazreti Abdullah kahramanlık ve cesaretiyle birlikte çok ibadet ederdi. Namazda o kadar huzura dalar giderdi ki, kamış gibi dikilir kalırdı. Secdeye varır, dalar giderdi. Gündüzleri oruç tutardı. Babası onun hakkında, “İnsanların Ebû Bekir’i Sıddîk’a en çok benzeyenidir” buyurmuştur. Peygamber efend

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

17.05.2022 00:13
Abdülmelik bin Mervan 65’de Emevîlerin başına geçince Şam ve Mısır’da hükümeti kuvvetlendirdi. Irak’a asker sevk edip İbni Zübeyr’in kardeşi Mus’ab bin Zübeyr’i öldürdü. Sonra Haccac bin Yûsuf es-Sekafî’yi Hicaz’a gönderdi. Haccac 72 (m. 691)’de Mekke-i mükerreme’yi kuşattı. Ebî Kubeys Dağı üzerine

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

16.05.2022 00:15
ABDULLAH BİN ZÜBEYR ( radıyallahü anh ) Eshâb-ı kiramdan. Aşere-i mübeşşereden olan Zübeyr bin Avvâm’ın oğludur. Nesebi Abdullah bin Zübeyr bin Avvâm bin Huveylid bin Esed bin Abdil’uzza bin Kusayyel Kureyşî, el-Esedî'dir. Annesi Hazreti Ebû Bekir-i Sıddîk’in kızı Esmâ’dır. Teyzesi, mü’minlerin ann

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

14.05.2022 00:11
Muhtar zindanda Meysem-i Tammar ile görüştü ve Meysem, ona şöyle dedi: “Sen buradan kurtulacak ve İmam Hüseyin’in (a.s) intikamını alacaksın ve Ubeydullah b. Ziyad’ı öldüreceksin.” Muhtar, zindandan kurtulduktan sonra Kûfe’de, sayıları yirmi bini aşan büyük bir ordu kurdu. Muhtar’ın yanında yer ala

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

13.05.2022 00:07
Ne tuhaftır ki İslam dünyası haksız yere hilafeti elinde bulunduran Emevi soyunun etrafında yer almış peygamber sülalesinin katili Emevilere sahip çıkmıştır. Ama İslam dünyasının Hz. Ali’ye inanan ona güvenen bir kısmı bu nedenle hilafetten ümit kesmiş İslam dünyasında ikinci bir baş ikinci bir yöne

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

12.05.2022 00:05
Cebrâil aleyhisselâm: “Yâ Rabbi! Beni Habîbinin ( aleyhisselâm ) yanında utandırma” diye duâ etti. “Oturduğun yerde gözlerini kapa, elini Cennete sok, eline ne gelirse al.” diye hitap geldi. Cebrâil (aleyhisselâm) ellerini Cennete saldı. Bir yeşil salkım üzüm, bir kırmızı nar eline geldi. Hazreti H

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

11.05.2022 00:06
İmâm-ı Hasan ve Hüseyin ile Abdullah bin Ca’fer (r.anhüm) Medine-i Münevvere’ye giderlerken yiyecekleri kalmadı. Sahrada olduklarından yiyecek bir şey alınacak yerde olmayıp açlık ve susuzluktan iyice bunaldılar. Sonra “Allaha, tevekkül ettik” diyerek yoldan saptılar. Biraz ilerlemişlerdi ki, ovanın

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

10.05.2022 00:10
Bir gün sabah namazından sonra yüzlerini döndürmeden Hazreti Ali’yi çağırdılar. Beraber mescitten çıktılar. Eshâb-ı kiram (aleyhimürrıdvan) nereye niçin gittiklerini anlayamadılar. Tekrar dönerler diye oturdular, ikisi Hazreti Fâtıma’nın evine gittiler. Peygamberimiz Hazreti Ali’ye kapıda durup, kim

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

09.05.2022 01:30
Hz. Hasan’ın Muaviye’yle barıştan sonraki ölümünde çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birisi de Muaviye’nin Hz. Hasan’ın karısını kullanarak Hz. Hasan’ı zehirleterek öldüğü rivayetidir. Bunu ileri sürenlerin dayandığı bir rivayette Hz. Muhammed’in bir gün torunlarını severken Hz. Hasan’ı dudakları

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

07.05.2022 00:14
Vefat edince Hz. Hüseyin, Hz. Aişe'ye müracaat ederek, durumu anlattı. Hz. Aişe de Hz. Hasan'ın vasiyetine "Memnuniyetle kabul ederim, baş üstüne." dedi. (Ya'kubiye göre Hz. Aişe bu isteğe şiddetle karşı çıkmıştır (Ya'kubî, II. 225). Fakat bu iddiayı Ya'kubî'den başkası öne sürmemektedir.

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

06.05.2022 00:13
Hz. Hasan (ra) ile Hz. Muaviye (ra) arasındaki bu anlaşmaya şahit olan İmam Şa'bi hadiseyi şöyle anlatır: "Muaviye dedi ki, 'Kalk da, hilafeti bana bıraktığını ve teslim ettiğini insanlara haber ver.' Hasan kalktı ve Allah'a hamd ve senâ'dan sonra söyledi: 'Akıllıların en akıllısı, muttaki oland

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

05.05.2022 00:05
Bu kargaşadan istifade etmek isteyen el-Cerrâh b. Sinan el-Esedî isimli şahıs, şehirden geceleyin ayrılmak isteyen Hz. Hasan'a saldırdı. Elindeki hançerle onu baldırından yaraladı. Fakat Hz. Hasan kendini savunup, o katilin hakkından gelmeyi başardı (Ya'kubî, II, 228 ; el-İsâbe, I, 327-328).&nb

Ramazan Ayı ve Bayram Kutlamaları Hakkında Bilgiler

30.04.2022 00:07
Hepimiz biliyoruz ki Ramazan ayı İslamların beş ana ibadetinden biri olan oruç ibadetinin ifa edildiği aydır. Oruç ibadeti İslam bireylerin Yüce Allah’a karşı yerine getirmek zorunda oldukları bir ibadet olduğu gibi nefislerini terbiye etmek yolunda fırsat buldukları bir ibadettir. Ramazan ayında or

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

29.04.2022 00:06
Gerek tabakat kitapları, gerekse hadis kitapları, Hz. Hasan'ın çocukluğuna dair yukardaki rivayetlere bolca yer verdikleri halde, Hz. Ali'nin şehit edilmesiyle onun halife seçilmesine kadar olan hayatı hakkında pek fazla bilgi vermemektedirler. Bilinen bir kaç husustan birisi, Hz. Ömer divan teşkila

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

28.04.2022 00:11
Hz. Hasan, Hz. Peygamber'in ahirete göçtüğü sıralarda sekiz yaşlarında idi. Henüz çok küçük olduğu için, Hz. Peygamber'den doğrudan doğruya rivayet ettiği hadislerin sayısı oldukça azdır. Bunlardan biri Ebu'l Havrâ'nın rivayet ettiği şu hadistir: "Hz. Hasan'a, "Hz. Peygamber'den duyduğun hangi

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

27.04.2022 00:08
Hz. Alinin hariciler tarafından gerçekleştirilen suikastla hayatını kaybetmesi üzerine hilafet meselesi tamamen karışmıştır. Emevilere tabi olan Sünni kesim Şam’daki Muaviye’ye biat edip onu halife kabul ederken ali taraftarları yani Şii kesim Muaviye’nin halifeliğini kabul etmeyip Kufe de Hz. Ali’n

İslam Dinine Göre Peygamber Sevgisi

26.04.2022 00:06
İslam dininde diğer dinlerde olmayan bir sadelik mevcuttur. İslam dinine göre inanlar için iki unsur önemlidir. En önemli unsur, kâinatı yaratan tek bir tanrının mevcut olmasıdır. Dinimize göre yeryüzünü yaratan kendisi yaratılmayan ama her şeyi yaratmış olan eşi benzeri ortağı olmayan bir tanrı mev

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

25.04.2022 13:39
Sıffın savaşı konusunda söylenmesi gereken önemli noktaların başında Muaviye İbnül As’ın birleşerek Hz. Osman’ın kanını dava ederek Hz. Ali’ye isyan etmesi üzerine Hz. Ali bizzat başına geçtiği kuvvetlerle kendisine isyan eden bu iki vali üzerine yürümüştür. İki ordu en kanlı savaşlarını Sıffın da y

23 Nisan Bayramının Oluşumu ve Bugünü

23.04.2022 02:55
Gerçi bugün Atatürk’ü kötülemek maksatlı bazı çevreler gerek gazetelerden gerek televizyon ekranlarından yaptıkları yayınlarla güney batı Kafkasya yönetimi meclisini gerek batı Trakya cumhuriyeti meclisini Türklerin ilk meclisi bu meclislere dayalı hükümetleri Türklerin ilk Cumhuriyet hükümetleri ka

23 Nisan Bayramının Oluşumu ve Bugünü

22.04.2022 00:08
Bugün Mustafa Kemal Paşa’nın bir başka tabirle Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize ve çocuklara verdiği ilk milli bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın temelini oluşturan olayın yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. Yıldönümünü yaşamakta değerle

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

21.04.2022 00:08
Bence Hz. Aişe’yi Hz. Ali’ye düşman kılan en önemli etkenin Hz. Ali’ye Hz. Muhammedin çok değer verip her fırsatta İslamiyet açısından kendisinden sonra en yetkili kişinin Hz. Ali olduğunu kendisinden sonra onun halifesi olması gerektiğini dile getirmesi ve Hz. Aişe’nin kuruluş itibariyle İslamiyet’

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

20.04.2022 00:10
Hz. Ali’nin halifeliğinin dikkat çekici bir özelliği olarak uygulamada kuran ayetlerinin hükümlerinin uygulamada ön plana alınmasıdır. Dolayısıyla Hz. Alinin iş başına geçmesiyle İslam dünyası adeta tekrar Hz. Muhammed devrini yaşamaya yönelmiştir. Ne var ki bu durum Ebu Bekir Ömer ve Osman dönemine

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

19.04.2022 00:07
Hz. Alinin Hz. Fatıma ile evlenmesi sırasında Hz. Muhammedin Hz. Aliden Hz. Fatıma ile evliyken başka bir kadınla da aynı zamanda evli olmamasını istediğini Hz. Alinin de bunu kabul edip eşi Hz. Fatıma sağ iken sadece onunla evli kaldığını İslam kaynakları dile getirmektedir. Bu nedenledir ki İslam

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

18.04.2022 00:06
Hazreti Ali’nin Çocukluk dönemi Hazreti Ali altı yaşına kadar Hazreti Peygamberin büyüdüğü evde yani babası Hazreti Ebu talibin koruması altında büyüdü. Mekke’de kuraklık çıkması nedeni ile Hazreti Ebu Talib çocuklarının çokluğu nedeni ile onları büyütmeleri için yakın akrabalarına vermek zorunda k

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

16.04.2022 00:08
Hakikaten de Hz. Ali kan yakınlığı itibariyle aynı soya sahip olması nedeniyle peygamberimizin ehlibeytim dediği ailesinin reisi olması itibariyle Hz. Muhammed’e en yakın kişidir. Üstelikte çocukluğundan itibaren Hz. Muhammedin yanında yetişmiş olması itibariyle İslamiyet öncesi Arap toplumunun ve M

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

15.04.2022 00:11
Fakat fitne ağları örülmüş, tahrikler yatıştırılamayacak noktaya varmıştı. Hz. Ali (r.a.), iki oğlunu, Hasan ve Hüseyin’i halifeye nöbetçi bırakmıştı. Abdullah bin Ömer ve bazı sahabiler de aynı şekilde halifeyi bekliyorlardı. Bu arada bozgun­culara karşı koyacak kuvvet vardı. Abdullah bin Zübeyr, Z

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

14.04.2022 00:12
Hz. Osman’ın halifeliğinin son dönemi fitne ve karışıklıklarla geçmiştir. Hz. Osman (r.a.) ve daha sonra Hz. Ali (r.a.) devrinde meydana gelen üzücü fitne ve fesat hadiselerinin sebep ve amilleri olarak İslam tarihçileri ittifakla aşağıdaki hususları zikrederler: 1- İki Cihan Serveri Resûlullah’a y

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

13.04.2022 00:05
Hz. Ebû Bekir, onun bu hassasiyetine çok sevindi ve memnuniyetini şöyle dile getirdi: “İslam’a ve Müslümanlara yaptığın bu iyiliğinden dolayı Allah seni hayırla mükâfatlandırsın! Şayet kendini de yazmış olsaydın, yine isabetli hareket etmiş olurdun.” Hz. Osman, Hz. Ömer devrinde de bütün gücüyle o

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

12.04.2022 00:11
edine’de kıtlık olduğu bir sırada Hz. Osman, Şam’dan 100 deve yükü buğday getirtmişti. Sahabei Kirâm, satın almak için yanına koştular. Ancak o: “Sizden daha iyi alıcım var. Sizden daha fazla kâr veren var.” dedi. Sahabiler bunu Hz. Ebû Bekir’e bildirip üzüldüklerini ifade ettiler. Hz. Ebû Bekir, H

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

11.04.2022 00:09
Resûlullah (a.s.m.), Bedir’den döndükten sonra Hz. Osman’a bir müjde daha verdi: “Sen Bedir’e katılmadığın hâlde bir şehit ecri aldın.” Daha sonra Peygamberimiz, diğer kızı Ümmü Gülsüm’ü de Hz. Osman’a nikâhladı. Bundan sonra Hz. Osman “iki nur sahibi” manasında “Zinnûreyn” lakabıyla anıldı. Ümmü

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

09.04.2022 00:02
Hz. Osman İlahî kelamın cazibesine kapıldı. Hemen Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Hz. Osman, daha sonraları bu hissiyatını şöyle dile getirir: “Resûlullah’ın lisanından duyduğum o ilk sözler, o kadar saf ve sade, o kadar tesirli idi ki, âdeta Kelime-i Şehadet ihtiyarsız olarak dudaklarımd

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

08.04.2022 00:08
Hz. Osman Bin Affan (r.a) Hz. Osman Hz. Ömer’in tayin ettiği komite üyelerini seçtiği bir halife olması nedeniyle bir oranda Hz. Ömer’in kendisinden sonra yerine gelmesini istediği bir halifedir. Üstelik Hz. Ömer gibi o da Emevi sülalesindendir. Hz. Osman’ın halife olmasıyla Hz. Alinin halife olmas

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

07.04.2022 00:08
Hazreti Ömer geçimini ticaretle temin ederdi. Bunun yanında Peygamberin (s.a.v) Medine’de ona bazı tarlalar verdiği de bilinmektedir. Hayberin fethini müteakip burada ele geçirilen araziler, savaşa katılanlar arasında taksim edilmişti. Ancak, Hazreti Ömer kendi payına düşen araziyi vakfetmiş ve bir

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

06.04.2022 00:05
Hz. Ömer’in Beytullaha Gidişi Mekkeli müşriklerin, gösterdiği zorbaca tepkiden dolayı Müslümanlar, Beytullaha gidip namaz kılamıyor ve ancak gizlice bir araya gelebiliyorlardı. Ömer Müslüman olunca doğruca Beytullahın yanına gitti ve Müslüman olduğunu haykırdı. Orada bulunanlar şiddetli tepki göste

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

05.04.2022 00:07
İslamiyet’in ilk dönemlerinde Hz. Muhammed’den sonra ortaya çıkan hilafet makamına oturabilmek için sahabeler arasında yani İslam önderleri arasında rekabet ve mücadeleler yaşanmıştır. Bu mücadelelerde hilafet uğruna bazı sahabeler hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu tarz hayatlarını kaybeden sahabelere

Toplumumuz Neden İbadetlerinde Ayet Hükümleri Yerine Sünnet ve Hadis Hükümlerini Tercih Eder

04.04.2022 00:06
Nitekim sadaka ibadeti bu nedenle hemen hemen bütün İslam toplumların icraat yönünden en fazla sergiledikleri ibadetlerin başında gelmektedir. Bu yüzden olsa gerektir ki en zengin bireyimizden en fakir bireyimize hatta kendisi ihtiyaçlı durumda olan bireyimize kadar İslam toplumu bireyleri bu ibadet

Toplumumuz Neden İbadetlerinde Ayet Hükümleri Yerine Sünnet ve Hadis Hükümlerini Tercih Eder

02.04.2022 00:54
Toplumumuz, Peygamberimizin sünnetlerine değer vermeye ağırlık vermeye özen gösteren bir toplum özelliği göstermeye ağırlık verirken sadece kolay gerçekleştirilecek sünnetleri tercih eder.  Bu nedenle Peygamberimizin giyim tarzına saç ve sakal biçimine uyma yolunda hemen hemen büyük çoğunluk he

Milli Bayram Nevruz ve Onun Çeşitleri Hakkında Bilgiler

01.04.2022 00:25
Ancak İslami etkiler sebebiyle uzunca bir süre kutlama açısından değer kaybeden Nevruz Bayramı hiçbir zaman tüm Türk halkının kutlamaya katıldığı bir bayram olma durumuna gelememiştir. Bu yüzden daha ziyade resmi devlet protokolünün kutlayıp, kutlatmaya zorladığı bir nevi protokol bayramı durumunda

Milli Bayram Nevruz ve Onun Çeşitleri Hakkında Bilgiler

31.03.2022 00:10
Hepimiz biliyoruz ki 21 Mart tarihi genelde Türk ülkelerinde haliyle bir Türk toprağı olan Anadolu’muzda Nevruz Bayramı denilen bayramın şenliklerle, seremonilerle kutlandığı, değerlendirildiği bir bayramdır. Nevruz adıyla kutlanan bu bayram gününe, bayram kutlama adetine farklı toplumlar sahip çıkm

Şiirleriyle, Fikirleriyle, İcraatlarıyla Mehmet Akif Ersoy

30.03.2022 00:13
Onun kimseden himaye istemeyen tavrı nedeniyle Mısır’da da zorlaşan yaşamının getirdiği baskı ve vatan özlemi yaşanın hayli ilerlemiş olması ve bazı hastalıkları nedeniyle yurduna dönme özlemini getirdiğini görmekteyiz. Nitekim yurduna yani Türkiye’ye dönen Akif’in mütevazı bir yaşamla ömrünü tamaml

Şiirleriyle, Fikirleriyle, İcraatlarıyla Mehmet Akif Ersoy

29.03.2022 00:14
İslâm dünyasıyla olan bağlarını koparıyor; tarih dışı, coğrafya dışı, kültür dışı bir toplum haline geliyorduk. O’na göre neredeyse, toplumumuzun tabi tutulduğu kültür değişimi, çok karanlık, çok aykırı, çok absürt görünüyordu. Batı kültürüne girdiğimizi söylüyorduk. Ama benlik yitirilmeden bu mümkü

Şiirleriyle, Fikirleriyle, İcraatlarıyla Mehmet Akif Ersoy

28.03.2022 00:10
İşte Akif, «Leyla» adlı şiirinde, idealinin bu sukutu karşısında ruhî buhranlar içindedir. Her yeri ıssız görüyor, aydınlatabilecek bir damla ışık bile yoktur; bunun yerine, ebedî bir set yolunu kapatıyor ve O, kendi kendinden, öz varlığından bunalmaktadır. Bu ıstıraplar içinde, Şark’ı «Mecnun»a, İs

Şiirleriyle, Fikirleriyle, İcraatlarıyla Mehmet Akif Ersoy

26.03.2022 00:26
Âkif sorar: — Gurbette mi, hayrette miyim? Yurdun taşı toprağı kan izi taşır, denizi bile kan kusar. Bu ne korkunç bir haldir: Bana dünyada emin ol, ne yer kaldı, ne de yar; Ararım göçmek için başka zemin, başka diyar. Bunalan ruhuma ister bir uzun boylu sefer; Yaşamaktan ne çıkar, günlerim ol

Şiirleriyle, Fikirleriyle, İcraatlarıyla Mehmet Akif Ersoy

25.03.2022 00:06
Akif bu şiiri ile Mustafa Kemal’e ve onun fikirlerine karşılığını açıkça dile getirmiştir. Ve aklınca ona engel olmaya çalışmıştır. Ama büyük önder ondan daha fazla kararlıdır Türk milletini kendi kendini yönetir bağımsız ulusal demokratik laik bir hukuk devletini kavuşturacak bunun için engel tanım

Şiirleriyle, Fikirleriyle, İcraatlarıyla Mehmet Akif Ersoy

24.03.2022 00:06
Oysa Mehmet Akif Kurtarılacak ülkede şeriata dayalı İslam hükümlerine dayalı Kuranın Anayasa kabul edildiği bir devlet hayal etmekte böyle bir devletin kurulmasını ve bu devletin öncülüğünde Dünya İslam Birliğinin sağlanmasını kurulacak yeni devletin bu İslam birliğinin lideri olmasının temin edilme

Şiirleriyle, Fikirleriyle, İcraatlarıyla Mehmet Akif Ersoy

23.03.2022 00:10
Bir kısmı Osmanlı devletinin ve ümmet zihniyetiyle ortada bulunan Osmanlı toplumunun kurtuluşunu batı tarzı reformlarda görüp batıcılık yahut batı medeniyetini kabul etme diyebileceğimiz, batı taklitçiliği diyebileceğimiz sistem ve icraatlar da görmektedirler. Bir diğer aydın grubu ise devletin ve t

Şiirleriyle, Fikirleriyle, İcraatlarıyla Mehmet Akif Ersoy

22.03.2022 00:08
On dört ay süren savaşın zaferle sonuçlandığı haberini Arabistan'da iken aldı. Bu haber karşısında büyük coşku duydu ve Çanakkale Destanı'nı kaleme aldı. Arabistan dönüşünde iki ay Lübnan'da kalan Mehmet Âkif, "Necid Çölleri'nden Medine'ye" şiirinde bu seyahatini anlattı. Lübnan’da yaşayan Mekke Em

Şiirleriyle, Fikirleriyle, İcraatlarıyla Mehmet Akif Ersoy

21.03.2022 00:10
Okulu bitirdikten hemen sonra Ziraat Bakanlığı’nda (Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti) memur olan Mehmet Âkif, memuriyet hayatını 1893–1913 yılları arasında sürdürdü. Bakanlıktaki ilk görevi veteriner müfettiş yardımcılığı idi. Görev merkezi İstanbul idi ancak memuriyetinin ilk dört yılında teftiş

Şiirleriyle, Fikirleriyle, İcraatlarıyla Mehmet Akif Ersoy

19.03.2022 00:05
İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u şüphesiz hepimiz hatırlıyoruzdur. Çünkü her gün dilimizden düşürmediğimiz devletimizin milletimizin ve bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşımız bize onun armağanıdır. İstiklal Marşını yazmış olması dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy’u bazı çevreler

Çanakkale Deniz Zaferini Değerlendirmek ve Tanıtmak

18.03.2022 00:03
Haliyle müttefikleri olan İngilizler ve Fransızlardan Osmanlılara karşı bir yeni cephe açıp üzerlerindeki baskıyı azaltmaya girişmelerini istemelerini getirmiştir. Bu istek İngiliz ve Fransızların Osmanlıya açacakları yeni bir cephe yeri arayışını getirmiş, bu arayışta Çanakkale bölgesinin yeni ceph

Çanakkale Deniz Zaferini Değerlendirmek ve Tanıtmak

17.03.2022 00:08
Bugün milletçe kutladığımız, kutlarken pek çok yanlış seremoniler sergilediğimiz Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıldönümünü kutlamaktayız. Bu kutladığımız zaferin itilaf devletleri, deniz kuvvetleri ve muazzam armadasına karşı Türk kara askerinin kazandığı büyük bir zafer olduğunu özellikle vurgula

16 Mart 1920 İstanbul’un İşgalini Tarih Açısından İrdelemek

16.03.2022 00:14
Bu tarihte ne yazık ki Osmanlı merkezinde işgal kuvvetlerine toplu çapta bir karşı koyma, bir direnme gerçekleşmemiştir. Sadece şehzade başındaki asgari karakolumuzda bir direnme gerçekleşmiş ve işgalci İngilizler burada Mehmetçiklerimizi şehit etmişlerdir. İstanbul işgalinin şehitleri bu Mehmetçikl

16 Mart 1920 İstanbul’un İşgalini Tarih Açısından İrdelemek

15.03.2022 00:04
18 Martta kutlayacağımız Çanakkale Zaferi Türk tarihinin müdafaa konusunda yaşanmış en büyük zaferidir. Gerçi ondan önce de Kanije, Silistre, Plevne gibi müdafaa zaferleri görmüşsek de bu zaferler yerel çaplı müdafaalar olup yerel zaferler getirebilmişlerdir. Oysa Çanakkale uluslararası mahiyette ku

12 Mart Tarihinin Ulusumuz Açısından Önemi

14.03.2022 00:09
12 Mart tarihi İstiklal Marşımızı bize kazandıran önemli bir tarih olarak bilinmektedir. Biz İstiklal Marşı diyoruz aslında diğer uluslar yani milletler ulusal marş diyorlar. Haliyle İstiklal Marşımızda bir ulusal marştır. Ne var ki biz ulusal marşımıza diğer uluslardan tarih sahnesine çıkışımıza gö

Musevi Türkler Var Mıdır?

12.03.2022 00:09
İmparator Lecapenus zamanındaki takibat neticesinde, Yahudiler Hazar memleketine sığındılar. Bundan dolayı Hazar Bizans münasebeti bozuldu. Fustadta Filistinliler havrasında keşfedilen ve onuncu aşıra ait bir Musevi Hazarın mektubunda Hazar hakanı Harun 2 ile oğlu ve halefi Yusuf’un Bizans imparator

Musevi Türkler Var Mıdır?

11.03.2022 00:14
Bu valilere bütün Göktürk devletinde ve Hazar devletinin diğer yerlerinde olduğu gibi Kırım dada Tudun yada Tuyun denilmiştir. Gotlar kendi şehirlerinde hakimiyetine sahiptiler. Hazarlar bu hakimiyeti yavaş yavaş ortadan kaldırdılar ve 787 de Gotların Kırım’daki kaleleri olan Doros’u işkal ederek,

Musevi Türkler Var Mıdır?

10.03.2022 00:11
Fakat Arran Hristiyanları bu temaslar neticesinde evvelce Sabirler üzerinde tesis ettikleri dini nüfusu Hazarlar üzerinde artırmışlar ve Arran metropoliti İsrail hazarlar arasında Hristiyanlık neşretmiştir. Varasan şehrinde yaşayan hunların, yani Hazarların Hristiyanlığı kabulleri dolayısı ile onlar

Musevi Türkler Var Mıdır?

09.03.2022 00:09
Tarihin akışı içerisinde Türk boyları eski dünya karalar topluluğunun hemen hemen her bölgesinde yaşamışlar farklı bölgelerde farklı devletler kurmuşlardır. Bu kurdukları devletler farklı dinlere ve farklı dillere yaşamlarında yer vermişler Türk boyları farklı dillerle konuşup o dillerle geriye fark

8 Mart Tarihinin Türk Kadınları Açısından Önemi

08.03.2022 00:12
Bu baskı ve alışkanlık Atatürk'ün Türk kadınına sağladığı hakları da Türk kadınının rahatlıkla kullanmasını engellemiş ancak Türk kadını gerek haklarını kullanım açısından gerek dünya kadınlar günü gibi uygulamalar açısından ancak 70 li ve 80 li yıllarda geniş katılımlı kutlama ve kullanma gösteren

8 Mart Tarihinin Türk Kadınları Açısından Önemi

07.03.2022 00:12
8 Mart tarihi 1850'lerden itibaren dünyamızda Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanım ve değerlendirme gören bir tarih olmuştur. Bu kutlama ve değerlendirme de Amerika Birleşik Devletleri kökenli olup Avrupa üzerinden bize gelip kutlama bulan bir gündür. Köken itibari ile ABD'de bir fabrikada yapılan ve

Cumhuriyetin İlk İnkılaplarından Tevhid-i Tedrisat Kanunu Hakkında Bilgiler

05.03.2022 01:11
Demokrat parti karşısında iktidarı koruyamayan CHP imam hatip okullarının kurulmasını hazırlayıp başlatırken köy endüstrilerinin kapanmasını engelleyememiştir. Eski rejim yanlıların ve dincilerinin komünistlikle suçladığı köy endüstrileri bertaraf edilince meydan radikal dinciliğe taraftar kişilerc

Cumhuriyetin İlk İnkılaplarından Tevhid-i Tedrisat Kanunu Hakkında Bilgiler

04.03.2022 00:05
Bundan 98 yıl önce devletimiz kurulurken daha doğrusu devletimizin kuruluşu ilan edildikten kısa bir müddet sonra devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı gibi bir savaştan yeni çıkmış milletini yeni bir sahada savaşa yönlendirdiğini görmekteyiz. Bu savaşın başarıyla gerçekleşme

Cumhuriyet Devrinde Halifeliğin Kaldırılması

03.03.2022 12:03
Aslında Osmanlı halifelerinin Hıristiyanlarla iş birliği 1. Dünya savasında başlamış ve katıldığı bu savaşta Osmanlı halifeleri Hıristiyan Almanların müttefiki olarak onların düşmanı olan Hıristiyan devletlere karsı onlarla birlikte savaşa katılmak için Osmanlı Müslüman tebaasını kutsal cihada çağır

Cumhuriyet Devrinde Halifeliğin Kaldırılması

03.03.2022 11:59
Buna rağmen Emevi ve Abbasi halifelerinin Osmanlı halifelerine nazaran daha halife sayılma şansına özelliğine sahip olduklarını söyleyebiliriz kanaatindeyim. Çünkü bu halifeler Osmanlı halifelerine nazaran halife seçilme şanslarını daha fazla miktarda taşımakta ve uhdelerinde bulundurmaktadırlar. Ha

Cumhuriyet Devrinde Halifeliğin Kaldırılması

03.03.2022 11:58
Halifelik dediğimiz makam aslında kelime manasıyla Allah’ın yeryüzünde vekilliği veya temsilciliği demektir diyenler mevcutsa da bizde genel olarak Hz. Muhammed’in vekilliği olarak kabul edilip o manada görülüp kullanılan bir makam söz konusudur. İslam dininin kurucusu Hz. Muhammed öldüğünde daha gö

İslam Dinine Göre Olmaması Gereken Davranışlar

28.02.2022 00:04
Bütün bunlara dayanarak diyebilirim ki İslam bireyler bilhassa tarikat ehli kişiler normal yaşamlarında yönetsel ve siyasi tercihlerinde yalan söyleyen yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren yalanla kendine çıkar sağlamayı esas alan buna rağmen kendilerini halis İslam göstermeye çalışan yalancıla

İslam Dinine Göre Olmaması Gereken Davranışlar

26.02.2022 00:04
Mahiyetleri itibari ile bu üç olayda insan topluluklarında ve toplumlarda huzursuzluklar iç kavgalar cinayetler savaşlar yaratabilecek özellikte olmaları İslamiyet’in onların yasaklanmasını esas almasının ana sebebidir diye düşünmemiz mümkündür. Gel gör ki bugün İslam’ız diyen sade bire

İslam Dinine Göre Olmaması Gereken Davranışlar

25.02.2022 00:18
Başlığımızda saydığımız üç olgu da İslam dininin yasakladığı olmamasını şart koştuğu, olmasını günah kabul edip cezalara bağladığı icraatlardır. Dinimize göre yasaklanan yapılmaması istenilen icraatlar, tavır ve davranışların başında yalan gelmektedir. Yalan konusu Kuran’ı Kerimde üçüncü, dör

İslam Tarihinin En Önemli Müdafaa Savaşı

24.02.2022 00:08
Bunun hazırladıkları büyük bir kervanla Şam’a yani Suriye’ye gidip mallarını satmaya elde edecekleri karla ordu hazırlamaya yönelmişlerdir. Bunu haber alan Hz. Muhammed Şam’dan dönen kervanın Medine yakınındaki bedir kuyuları önünde ele geçirmek isteyince kervanı kurtarmak için Ebu

İslam Tarihinin En Önemli Müdafaa Savaşı

23.02.2022 00:07
İslam tarihinin ilk müdafaa savaşı 23 Şubat 627 tarihinde gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed Peygamberliğini ilan ettikten sonra 622 tarihine gelene kadar Mekke’de kalmış Mekkeli Kureyşliler İslam dinini yaymak için büyük çaba ve çalışma sarf etmiştir. Hz. Muhammed Kureyşin Haşimoğulları ailesine m

Atatürk’ümüzün Balıkesir’e Şubat Ayı Gelişleri Hakkında Bilgiler

22.02.2022 00:04
Kurtuluş harbinin en önemli dinsel kökenli halifeye bağlılık adına gerçekleştirilen iç isyanları olan Anzavur isyanlarının geçtiği sahada böyle bir hutbenin icra edilmesi hiç de tesadüfi olmaması mümkün görülmeyen bir olaydır. Mustafa Kemal bu hutbeyle getireceği yeni sistemde nelerin yapılabileceğ

Atatürk’ümüzün Balıkesir’e Şubat Ayı Gelişleri Hakkında Bilgiler

21.02.2022 00:06
Balıkesir’imiz il olma vasfını Cumhuriyet devrine borçlu olan bir yerleşim yeridir. Daha önce Osmanlı döneminde ilden küçük bir idari birim olan mutasarrıflık olarak Osmanlının son döneminde Karesi Mutasarrıflığı adıyla anılan Balıkesir’imiz kuruluş devrinden Osmanlı’nın son devrin

Bölgemiz Kurtuluş Tarihi Açısından Milat Olan Akbaş Baskını

19.02.2022 00:05
Bunun için her şey hazır durumdaydı. Hatta nakliye vasıtaları bile gelmişken gerçekleşen Akbaş baskını beyaz kuvvetleri olası bu yardımdan etmiş ve kızıl kuvvetlerin başarı kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Haliyle başarıya ulaşan kızıl kuvvetler Sovyetler Birliğini yaratmış ve karşımıza komün

Bölgemiz Kurtuluş Tarihi Açısından Milat Olan Akbaş Baskını

18.02.2022 00:04
Büyük çoğunluğunun deniz yoluyla Bandırma bölgesine iletildiğini düşündükleri bu mühimmat ve silahların cephanenin takibi işi için İngilizlerin Biga ve Bandırma gibi yerlere asker çıkardığını görmekteyiz. Nitekim Bandırmada bu nedenle kısa bir sürede olsa işgal altında kalmıştır. Ama ne var ki açık

Bölgemiz Kurtuluş Tarihi Açısından Milat Olan Akbaş Baskını

17.02.2022 00:06
Bandırma limanına itilaf donanmasına mensup harp gemileri demirlemişti. Kolordu komutanına bir nota verilerek, Akbaştan kaçırılan silah ve cephanenin iadesi ve bu işi yapanların kendilerine teslim edilmeleri istendi. Bunu öğrenen Mustafa Kemal 3 Şubat 1920 tarihli Heyet-i Temsiliye adına gönderdiği

Bölgemiz Kurtuluş Tarihi Açısından Milat Olan Akbaş Baskını

16.02.2022 00:16
Fakat büyük bir soğukkanlılık ve fedakârlıkla Akbaş koyunda silah ve cephane yüklü kayık ve mavnalar Bolayır vapuruyla süratle Bergos’a getirilmişti. Aynı gece şafak sökmeden büyük bir sürat ve gayretle karadaki araçlara yüklenen bu silah ve cephaneler sırtların arkasına taşındı. Oradan

Bölgemiz Kurtuluş Tarihi Açısından Milat Olan Akbaş Baskını

15.02.2022 00:08
Geçen ocak ayının son haftası bölgemiz tarihi açısından önemli bir zaman dilimidir. Çünkü bundan 102 yıl önce Güney Marmara’da gerçekleştirilen  “Akbaş Baskını” bu hafta içinde gerçekleştirildi. Edremit kaymakamı Hamdi Bey ve arkadaşlarınca gerçekleştirilen bu icraat kurtuluş

Unutulan ve Unutturulan Kurtuluş Bayramımız

14.02.2022 00:06
Yüzbaşı ile birlikte şehir kıyısına yaptıkları yürüyüş ile tepelerde ki hazırlattığı insan kitlelerini gösterip yeşil ordu ve Kuvayı Milliye şehre saldırırsa işiniz zor olur sizi kimse kurtaramaz yolunda telkinlerde bulunmuştur. Bu aba altından gösterilen sopa İngilizleri yola getirmeye yetmiştir. B

Unutulan ve Unutturulan Kurtuluş Bayramımız

12.02.2022 00:06
Bandırma körfezine demirleyen bu gemilerden nakliye gemisinden çıkarılan yüzbaşı komutasında 200 İngiliz askeri daha önce de belirttiğim gibi Bandırmada karaya ayak basacak, Bandırmanın sahil bölgesinde ki resmi binaları işgal edecektir. Bugünkü halkın cinema binası dediği kültür merkezinin bulunduğ

Unutulan ve Unutturulan Kurtuluş Bayramımız

11.02.2022 00:08
Bandırmamız geçmişinde yaşanmış önemli tarihi olayları unutan belki de unutturulan bir yerleşim yeridir dememizin pekte yanlış olacağı bir yerleşim yeri değildir. Nitekim bandırmamız kurtuluş harbi öncesinde uğradığı işgallerin bir kısmını unutup sadece yunan işgalinden kurtuluşunu değerlendiren bir

İslam Tabiri Bir Irk Adı Değildir

10.02.2022 00:03
Son yıllarda ülkemizde ırk ve din kavramları, millet kavramları karıştırılmakta bu kavramların isimleri yanlış olarak belki de kasıtlı olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Kanaatimce bunu ümmetçiler, eski rejim yanlıları Osmanlı’yı diriltmek, ihya etmek peşinde koşanlar bilerek yapmakta,

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

09.02.2022 00:09
Güzel sanatlar dalında uğraşan sanatçı ve gruplar, yazarlar ve müzik sanatçılarına bu şehirde değer verilir. Kendileri şehir tarafından anlaşıldıklarını hissederler ve sanatlarını geniş bir kitleye sunarlar. Çok yönlü olanaklar sunan dernek faaliyetleri şehirdeki kültürel çalışmaların temelini oluş

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

08.02.2022 00:03
Eski Hansa Birliğini teşkil eden ve Vestfalya misafirperverliğini sunan bu şehre, çok uygun karayolu, demiryolu ve havayolu bağlantıları ile ulaşılabilir. Dortmund havaalanı araba ile sadece 15 dakika uzaklıktaki bir mesafede bulunmaktadır. Alışveriş imkanı sunan cazip mağaza ve butikler, pub, cafe

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

07.02.2022 00:08
Ülkemizin önemli limanlarından biri olan Bandırma limanı; Marmara Bölgesini Ege ve İç Anadolu’ya bağlayan kara ve demir yolu bağlantısı ile bölgenin ihraç ve ithal kapısıdır. Bandırma’da dış ticaretin büyük bir bölümü ilçemizdeki Gümrük Müdürlüğü vasıtasıyla bu limandan yapılmaktadır. B

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

05.02.2022 00:06
Eğitim düzeyindeki gelişmişlik Bandırma’nın kültürel yaşamına da büyük canlılık kazandırmaktadır. Bandırmalılar Belediyeye ait Kültürel Merkezi ve benzer salonlarda yıl boyunca sergi, panel, konser, gösteri gibi çeşitli kültür ve sanat olaylarını izleme olanağı bulmaktadır. Sinema salonunda ül

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

04.02.2022 00:05
Bu rakamdan Bandırma’nın kışın kar yağışının çok fazla olmadığı sonucunu çıkarmak mümkündür. 52 yıllık rasat değerlerine göre ilçede yıllık ortalama yağış miktarı 692mm’dir. Yılın ortalama 108 günü yağış alan Bandırma’da, yağışlı günün en fazla olduğu aylar Aralık ve Ocak, yağışsız

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

03.02.2022 00:06
Yani Bandırma –Kamen Dostluk Derneği sadece karşılıklı gezilerle, gelen giden heyetlerle ilgilenen dar kapsamlı bir dernek mahiyetinde görünüm arz etmektedir. Gerçi son zamanlarda Kamen’in Bandırma dışındaki kardeş kentleriyle ilgilenmek için hedef büyütmeye yönelmiş ismini bu kardeş şeh

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

02.02.2022 00:03
Bandırma Kamen dostluk derneğinin 2010 Haziran ayında Kamen gezi heyetini kentimizde ağırlama programını vererek iddialarımızın derecesini sergilemek istemekteyim. Kamen Heyeti Programı ( Program Für Kamen Gruppe) 02-06 Haziran 2010 ( 02-06 June 2010) 02 Haziran 2010 Çarşamba 18:30 İstanbul&r

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

01.02.2022 00:06
Bu belgeden de anlaşılacağı üzere 1997 ve öncesinde başlayan Kamen Bandırma kardeşlik girişimleri 1999 senesinde bu belgenin imzalamasıyla neticeye ulaşmış iki kent belediyesi kardeş belediye olurken iki kent halkı da birbiriyle dost ve kardeşi olurken bir oranda hemşeri olmuşlardır. Bu kardeş uyar

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

31.01.2022 00:06
Bu karşılıklı gidiş gelişlerden her iki tarafın öğrencileri de misafir gittikleri kente vardıklarından vardıkları kentin yerel yönetim birimlerini ziyaret etmişlerdir. Hem kendi adlarına hem de geldikleri kent yönetimleri adına muhataplarına sundukları hediyeler bu iki kentin yerel yönetimlerini de

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

29.01.2022 00:08
Kamen Gymnasium’u ile Bandırma Ş.M.G Lisesi’nin kardeşliğin başlangıç hikâyesini ise bu başlama olaylarında rolü olan bir zamanlar Ş.M.G Lisesinin Müdür Yardımcılığını yapmış Biyoloji Öğretmeni Özdemir Öğün şöyle anlatmıştır. Bandırma Ş.M.G Lisesi ile Kamen Gymnasium Lisesi arasınd

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

28.01.2022 00:05
Bu derneği 2003 yılındaki Almanya gezisi sırasında Kamen’de tanıştığım o zaman ki başkanlığının ağzıyla tanıttığımız da daha doğrusu başkanın tanıtımıyla şu şekilde tanıyabiliriz. Başkanın ağzıyla kısaca tanıttığımız bu dernek kurulduğu 1983 yılından başlayarak Kamen’deki Türk işçi kitl

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

27.01.2022 12:28
Buluntu mühür tarihlendiği 1346 yılı Kuzey Avrupa’nın Türklerin Altınorda hanlığı dedikleri Cengiz kalıntısı büyük Türk Moğol devletinin kuzey Avrupa’ya hakim olduğu döneme ait bir zamandır. Bu yüzden bu tarih de bu mühür sahipleri Türkler veya Türkleri temsil edilen kişiler olabilir. Ka

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

26.01.2022 12:20
Evet, Kamen de ilk çağ arkeolojisine ait duvardan başka bir buluntu yoktur. Tabii ki Bandırma’mızda da mevcut değildir. Sözünü ettiğim taş iskelede kaybolduğuna göre bugün artık Bandırma’da zaten ilk çağ bina kalıntısı mevcut değildir. Sözü gelmişken belirteyim ki, Bandırma’mızın

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

25.01.2022 00:07
Türk tarihi ile yakından ilgilenenler çok iyi bilirler ki Türklerde tanrısal kuvvete verilen ad kısaca Ka ile vurgulanır. Yine Man veya men kelimelerinin insan, adam anlamında kullanıldığı bilinmektedir. Bu yüzden Türklerde din adamlarına tanrının adamı tanrıya ait adam anlamına Kamen dendiği bu tab

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

24.01.2022 00:08
Bandırma'da daha fazla kalamayacaklarını anlayan ve Anadolu'dan gelen Türk Ordusunun zafer haberleriyle telaşa kapılan Yunanlılar, önceden Mamun bahçeleri diye bilinen bölgede topladıkları erkekleri ve çocukları 16 Eylül günü eski Haydarçavuş Camiine kapatmışlardır. Camiye koydukları bombal

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

22.01.2022 00:08
Bandırma'ya Türklerin girişi ise Anadolu'da ilk Türk Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Bey'in 1076 yılında Kyzikos'la birlikte Aydıncık ve Bandırma'yı fethetmesiyle gerçekleşmiştir. 1106 yılında Selçuklu Sultanı 1. Kılıçaslan’ın vefatı sonrası bölge tekrar Bizans egemen

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

21.01.2022 00:06
Her halde bu da Bandırma’lının başta kendi insanlarına olmak üzere kendisine fayda sağlayanlara karşı sürekli gösterdiği vefasızlığın sonucu olsa gerektir. Bandırma bölgesi insanı Kamen bölgesiyle temas kurmadan önce yukarıda belirttiğimiz şekilde Almanlarla az çok tanışmıştır. Tabi ki Alman i

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

20.01.2022 00:06
Bütün bu olumsuz durumların yanında 1980’lerden başlayarak Almanya’da ve Türkiye’de Alman ve Türk insanı arasında bireysel yakınlaşmalar, bireysel dostluklar kurulmaya ve düzgün, sağlam dostluklar gerçekleştirilmeye başlandığı görülmüştür. Önce birey olarak başlayan dostluklar, yak

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

19.01.2022 00:06
Sade engellememekte kalmamakta kendi okullarında eğitime zorlayarak kendi kültürlerini aşılamakta kendi kültürlerine göre yetiştirmekte ve onları bir nevi asimileyse tabi tutmaktadır. Almanların kökeni geçmişe dayanan ve halkımız Alman Hastanesi dediği faaliyet gösteren sağlık kurumaları da ülkemizd

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

18.01.2022 00:03
Haliyle ülkemiz Avrupa birliği üyesi olduğunda bu birlik üyeliğinde mensup vatandaşlara tanınan serbest dolaşım hakkının Türk vatandaşlarınca kullanılmaya başlandığında ilk ve ağırlıklı gidilecek ülke Almanya olacaktır. Çünkü insan muhaceretlerinde göç eden insanların göç için tercih ettikleri yerle

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

17.01.2022 00:06
Bunda da evvel emirde sıra Türk ve Arap işçilerinindir çünkü bunlar hem Müslüman hem Avrupa birliği dışındandır. Bu nedenledir ki Almanya’daki Türk işçileri alman halkı tarafından ülkelerine gönderilmesi gereken kişiler olarak görülmeye başlanmıştır. Hatta alman devleti parasal açıdan özendiri

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

15.01.2022 00:07
Almaya sanayileşme yolunda ilerlerken bir yandan da komşularıyla aralarındaki sorunları ortadan kaldırmak Roma döneminde ve Roma Germen İmparatorluğu döneminde, Hunlar döneminde bir kısmıyla birlikte yaşadığı Avrupa devletleriyle, askeri müştereklerde birleşme çalışmalarına da girmiştir. Bunun için

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

14.01.2022 00:05
Almanya’da çalışan kişi ya ülkesine dönüp ülkesinde evlilik yapmış eşine alıp tekrar Almanya’ya dönmüş ya da Almanya’da başta almanlar olmak üzere diğer milletlere mensup şahıslarla evlenmişlerdir. Gerek Türk eşlerle evlenenler olsun gerek yabancı eşlerle evlenenler olsun Almanya&r

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

13.01.2022 00:04
Bunun sonucunda iktidarı kendisinden devraldığı cumhuriyet halk partiyi suçladığı diktatörlük ve baskı sistemlerine kendisi sapmıştır. Karşıtlarının tabiri ile meclisteki çoğunluğunu dayanarak ülke içerisinde adeta ikinci bir tek parti yönetimi yaratmıştır. Onun bu davranışı gençlik kesimini orduyu

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

12.01.2022 00:07
2. Dünya savaşı karşılıklı bombardımanlar nedeniyle bütün savaşa katılan devletlerin yerleşim merkezlerini harabeye çevirmiştir. Ama en fazla yıpranan son ana kadar silah bırakmayan Almanya olmuştur. Savaş sonunda Almanya ve Alman halkı ikiye bölünmüş bir kısmı doğu Almanya olarak Rus kontrolünde ka

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

11.01.2022 00:03
Türkiye savaşa girmeye çalışırken ya da girmek zorunda bırakıldığından Almanya ve müttefiklerine savaş açtığı sırada zaten savaş bitmek üzeredir. Ancak Almanlar bu duruma gelmeden önce savaş sırasında pek çok bilimsel çalışmalar da yapmışlardır. Bunda amaç savaşı kendilerine kazandıracak yeni silah

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

10.01.2022 00:06
Sovyetler Birliği ise bu düşüncelere hiç katılmamış, burun yerine Türkiye'nin savaşa doğrudan katılmasını savunmuştur. 1943 Ekiminde Moskova Konferansında Türkiye'nin 1943 yılı sona ermeden Türkiye'nin savaşa katılmasının istenmesine karar verildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Eden, bu kar

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

08.01.2022 00:43
Ancak milli şef denilen İsmet İnönü’nün bu uygulamadan ayrılıp bir hasa savaşın sonlarına doğru bu prensibi terk edip mihver devletlerinin karşısındaki müttefik devletler safsına yönelmesinin dış siyaset açısından zorlayıcı iki nedeni olduğunu görmekteyiz. Bu sebeplerden ilki Türkiye topraklar

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

07.01.2022 00:06
Aynı şekilde Osmanlıdaki diğer azınlıklarında Yahudilerden aşağı kalmadıklarını görmemiş olmaları mümkün değildir. İşte bu nedenle Nazi yönetimi Osmanlıdaki tehcir uygulamasına benzer toplama kampı uygulamalarında Osmanlı tarihinden aldığı ders ile Yahudileri ve diğer ırkları toplama kamplarında top

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

06.01.2022 00:09
Buna karşılık Türkiye’nin Almanya ile taraf olduğu bu görüşmede iki ülkenin taraflardan biri saldırıya uğradığında Türkiye’nin yan tutmayacağına Almanya’ya karşı diğer ülkelerle oluşacak kombinezonlara katılmayacağına ülkesi adına Alman muhatabı Ribben Turop’a sözlü olarak te

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

05.01.2022 00:06
Bu konuda Almanlar ve Naziler hiçte zorluk çekmediler. Çünkü aradıkları en uygun müttefiklerden birisi hemen yanı başındaki 1. Dünya Harbi başlamadan önceki müttefiki, 1. Dünya Harbi sırasındaki hasmı İtalya onun ideallerine uygun bir müttefik olarak hazırdı ve yukarıdaki ortaklık için aranabilecek

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

04.01.2022 01:05
Bu alman malı silah ve cephaneleri 1. dünya harbi sırasında zamanında eline geçmediği için veya ihanetlere uğradığı için itilaf devletleri kuvvetlerine karşı kullanamamış olan Mehmetçik kurtuluş harbi sırasında eline geçen bu silahları 1. dünya harbinde olduğu gibi karşısında bulduğu itilaf devletle

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

03.01.2022 00:06
Evet, Versay ve Sevr Antlaşmalarından sonraki dönemde Almanya ile Türk devleti (Osmanlı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti) arasındaki münasebetlerde bir kesilme bir azalma görülmüştür. Gerçi ülkemizden Almanya’ya, Almanya’dan ülkemize farklı şahsi s

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

01.01.2022 00:04
Bu söz konusu anılar bana şu gerçeği de ispatlamıştır ki Türk insanının 1. Dünya harbi sırasındaki karakter yapısıyla bu günkü karakter yapısı arasında fazla bir fark yoktur. Çünkü nasıl o zaman ki insanımız Devletinin dost deyip anlaşmalarla bağlandığı devletin insanlarına dost gözüyle bakmaya çalı

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

31.12.2021 00:08
  Alman Genel Kurmayı artık yapılacak bir şeyi kalmadığını 2. Wilhelm’e bildirme durumundadır. Bizde ise Mustafa Kemal ve fikirdaşı birkaç Subay Alman Genel Kurmayı gibi düşünmekte Almanlardan ayrı bir mütareke istenmesini tavsiye ederken hiç değilse Anadolu’nun ve Anadolu’ya

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

29.12.2021 00:04
Ülkemizde sol ve komünizm dendiğinde gerek yandaşları gerek karşıtları tarafından ilk hatırlanan kişi şüphesiz nazım hikmettir. Nazım hikmetin etnik kökenine baktığımızda anne tarafından da olsa altında bir Almanlık vardır. Çünkü nazım hikmetin anneannesinin babası olan şahıs Osmanlı ismiyle Mehmet

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

28.12.2021 00:08
Almanya gezisinde veliaht Mehmet vahdettin efendi ile kurduğu samimiyete binaen o sultan olduğunda ondan ittihat ve terakki fırkasının Osmanlıdaki hâkimiyetini bertaraf edip yeni bir kabine kurmasını bu kabinede kendisine harbiye nazırı görevi vermesini ümit eden Mustafa kemal tedavi için Viya

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

27.12.2021 00:04
Bu görev alacağı ordunun İstanbul yöresini boğazlar yöresini kontrol ve müdafaa etmekle görevli 5. ordu olmasının daha uygun olacağı böyle bir görev aldığında yardımcı olarak kendisini istemesini veliahtta telkin eden Mustafa Kemal ilerde kendisine saltanat nasip olursa ittihat ve terakkiyi etkisiz

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

25.12.2021 00:08
Mustafa Kemal’le dostluğu kadar halef selefliği de olan Liman Von Senders için bazı kaynaklar Çanakkale müdafaası sırasında bu cephede çarpışmaların uzaması için bilerek bazı hatalar lüzumsuz saldırılar yaptırarak pek çok Türk askerinin şehit olmasına neden oldu diye suçlayanlar mevcuttur. Bu

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

24.12.2021 00:06
İtilaf devletleri bu hazırlık içerisindeyken durumun vahametini kavrayan biri olarak Mustafa Kemal olayların dışında kalmaktan vazgeçip haviye nezaretinden fiili cephe görevi istemiştir. Ateşe militer olarak bulunduğu Sofya’da ayrılarak Çanakkale bölgesini korumakla görevli 5. orduya bağlı kar

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

23.12.2021 00:08
Ağustos 1914 içerisinde gerçekleştirilen Osmanlı asker ittifakı ile Osmanlı Alman dostluğu tabi ki 2. Wilhelm ve Enver Paşa dostluğu bir fiil başlamıştır. Ne var ki Yunanistan İngilizlerle Fransızlarla aynı safta olduğundan Osmanlı Alman kara ittifakı ancak Bulgaristan üzerinden tamamlanabilir sağla

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

22.12.2021 00:06
İkinci Wilhelm Osmanlı Devleti dâhil olmak üzere Türk İslam devletlerinde insanların hatırlanmak ebediyetleşmek için hayır eseri bir hassa çeşme yaptırdığını fark etmiştir. Ona göre Türklerde ebediyetleşmek unutulmamak için su kültürüne hizmet etmek çeşme sebil yapmak önemlidir. Çünkü Türkler

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

21.12.2021 00:03
Osmanlıdan yeni parçalar koparmak, yeni menfaatler elde etmek için çalışmalara başlamışlardır. Mesela İngiltere bu faaliyetler uyarınca Yemen Şeyhi İdris’i ayaklandırmıştır. Yine bu tür çalışmalardan olmak üzere Arap yarımadasında Osmanlılara karşı faaliyet gösteren vehhabi olaylarına destek v

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

20.12.2021 00:08
Yine yukarıda sözünü ettiğimiz Pertev Bey’e yalnız kaldıkları sırada Osmanlı’nın Kudüs’e verdiği önemi Bosna Hersek’e ve Arap yarımadasına verdiği önemi Anadolu’ya sonsuz nimetlerle dolu Anadolu’ya Osmanlı’nın neden göstermediğini sormuştur. 2. Wilhelm bu g

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

18.12.2021 00:07
Nitekim bu durumu bazı kaynaklarda anlatılan şu bilgi çok iyi ortaya koyar: 2 Wilhelm’in gezisi sırasında Konya’nın Çumra ilçesindeki barajı Almanlar yapmaktadır. Bu baraj henüz başlama evresinde yani ilk aşamadaydı. Amele hariç bütün çalışanları bütün müntehasızları Alman’dı. İm

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

17.12.2021 00:09
Bu konuda bilgi veren kaynaklara göre sarayda yapılan resmikabulde normaldeki diplomatik kuralları bir kenara bırakan 2. Wilhelm bu kuralları hiçe sayarak Tevfik Paşa’ya ayrı değer verdiğini Osmanlı elçisine daha itibarlı davrandığını ortaya koyar mahiyette Tevfik Paşa’yı yemekte kendi s

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

16.12.2021 00:06
Bütün bu güzel duruma karşılık Almanya’nın zayıf durumu geç kalması nedeniyle sömürge açısından başta İngiltere olmak üzere diğer büyük Avrupa devletlerinden geride olmasıdır. İşte 2. Wilhelm’in 7B projesi bu zayıf durumu ortadan kaldırmak çaresi olarak ortaya çıkmıştır. 2 Wilhelm sömür

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

15.12.2021 00:06
Moltke’den aldığı ve benliğinde geliştirdiği dünyaya hakim olma, Osmanlıya yönelme, Osmanlıyla dost olma, Osmanlıyla ittifak kurma fikirlerinin etkisiyle kendisine derhal bir dış siyaset tespit etmiştir. Bu dış siyasete şarka doğru (Nach Osten) adını vermiştir. Bu siyasetin uygulanması için 2

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

01.01.1970 03:00
Moltke 2. Wilhelm üzerinde oldukça etkili olmuş onun Osmanlı ile olan yakınlaşmasının, Osmanlı dostluğunun, Osmanlıya yönelik dış siyasetinin temellerini ana ilkelerini belirleyen kişi olmuştur. Bu nedenle Moltke 2. Wilhelm’in Osmanlıya yönelik siyasetinin yönlendiricisidir. Bir başka deyişle

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

13.12.2021 00:28
Osmanlı askeri ile Nizip savaşına katılmış Türk Subayını, Türk Neferini kısaca tüm Türk askerini bütün haleti ruh iyesiyle, fikri ve karakter yapısıyla onlarla yaşayarak tanımış olan Moltke bu edinimlerini, bu intibalarını Almanya’ya iletmiştir. Osmanlı ülkesinde iken pek çok yeri ve sahayı ge

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

11.12.2021 00:09
Bu arada şuna da değinmek isterim ki; Almanlarla kan bağı olduğuna daha önce değindiğim Avrupa Hun İmparatoru Attilla’nında başkentinin adı da Edzelburg’dur. Bütün bunlardan sonra bir zamanlar İskitlerin Hunların yaşadığı sahalarda görülen bu tür isimli yerleşimler bu sahalarda Türklerin

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

10.12.2021 00:03
Bu nedenle Ali Paşa bu birliği sağlamakla Bismark’ın bu emellerine ulaşması için gerekli zamanı sağlamaktadır. Tabi bu Bismark’ın düşüncesidir. Ali Paşa Osmanlı devleti için hakikaten birlik timsalidir. Nitekim o öldükten sonra dağılma hızlanmıştır. Bismark takdir ettiği Ali Paşa ile Rom

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

09.12.2021 00:05
Dış politikada karmaşık bir ağ oluşturan antlaşmalar ve ittifaklar yoluyla uzlaşmacı bir tutum izleyen Bismarck, iç politikada tam tersi bir tutum sürdürmüştür. 1890'lı yıllarda ortaya koyduğu korumacı dış ticaret politikası, baştan beri kendisini destekleyen Liberal Parti'nin taban kaybetme

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

08.12.2021 00:04
Ocak 1861 tarihinde tahta çıkan Prusya kralı I. Wilhelm'in askeri harcamaların artırılması yönündeki çabaları, Prusya parlamentosundaki liberaller tarafından engellenmiştir. Bunun üzerine I. Wilhelm, muhafazakârların da desteklediği Bismarck'ı başbakan atamıştır. 22 Eylül 1862 tarihind

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

07.12.2021 00:06
Bu nedenle Osmanlı yönetimi yardım olarak Manhaime bölgesine bir miktar Türk askeri (Yeniçeri askeri) giysileri göndermiştir. Gönderilen mektupla Manhaime bölgesi halkına Fransızların saldırı zamanında bu elbiseleri giyerek karşı koymaları tavsiyesinde bulunmuştur. Hakikaten hasat sezonunda saldıran

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

06.12.2021 00:07
İleri görüşlü inancı ve siyaseti gereği Türk ve Müslüman dostu olan Büyük Frederik çok temiz ve devletini düzgün kurallarla yöneten, askere maliyeye önem veren bir kraldır, tutumludur. İsraf ve lüksü sevmeyen bir yapısı vardır. Diyebiliriz ki hayatı Alman sadeliğinin bir örneğidir. Öyle ki öldüğünde

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

04.12.2021 00:09
Üstelik Avrupa’da Frederik 2 düşmanlarına karşı zaferler kazanan toprak kazandıkça İstanbul halkının sevinmesine sokaklarda “Yaşasın Bradenburg” diye bağırmasına rağmen Osmanlı yönetimi bir türlü Prusya ile bir ikili ittifaka yanaşmadı müracaat dahi etmedi. Buna rağmen Osmanlıya k

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

03.12.2021 00:08
Hatta ülkesinde sarayında Türk usulü camilere benzeyen binalar inşa ettirmiştir. Bu tür binalardan bir tanesi Prusya Krallarının yazlık sayfiye olan Portsdam’ya ayakta olarak yakın zamanlara ulaşabilmiştir. Büyük Frederik, Osmanlılarla dostluk ilişkileriyle ilgili arzu içinde fırsat kollayıp

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

02.12.2021 00:08
Bu sırada Prusya yeni kurulan gelişmeye uğraşan bir devlet iken Osmanlı duraklama çözülme devresindedir. Tabiri caizse kurulmak istenilen Prusya Osmanlı dostluğunda orta yaşlı Osmanlı ile delikanlı Prusya arkadaşlık için karşı karşıyadır. Bu nedenle bu dostluk kolay kurulamamıştır. Bu dostluğun kuru

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

01.12.2021 00:04
Nitekim M.S.1095’te başlayan başta Anadolu olmak üzere Orta Doğu İslam dünyasını haliyle İslam dünyasının temsilcisi olma görevini üstlenen Selçuklu ve Eyyubi Türk devletlerini ve onların ardılı olan Türk devletlerini hedef alan Haçlı seferlerinin en fazla asker vereni Almanlar olmuşlardır. 1.

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

30.11.2021 00:03
Almanların Türklerle birlikteliklerinden köken ayniliğinden bahsettiğimiz sırada tarihsel yapı içerisinde bir başka Alman Türk benzerliğine daha dikkat çekmek isterim. Tarihi olaylara dinler tarihi çerçevesi içerisinde baktığımızda her iki milletin de kabul ettikleri dinin yahut dinlerin en ateşli s

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

29.11.2021 00:04
Ama bunu söylemeden de geçemeyeceğim gerek Almanlardaki bu ağaç ayakkabı gerek bizdeki takunya veya nalın şeklindeki ağaç ayakkabılar beni Almanlarla Türklerin çok eskilerde aynı köke sahipliklerine hiç değilse aynı sahalarda çok eskilerde uzun yıllar beraber yaşadıklarına inandırmaya bir delil gibi

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

27.11.2021 00:03
Amerikan Arkeoloji Enstitüsünün Archaelogy Dergisinin son sayısında Türkiye’deki kazılarla ilgili geniş bir yazı yer alıyordu. Bu yazıyı Oxford Şarh Enstitüsünden Dr. Gareth Darbyshıre, anıtlar ve müzeler Genel Müdürlüğünden Dr. Levend Vardar kaleme almıştı. Bu iki uzmana göre bugün Yozgat, An

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

26.11.2021 00:07
Türk Dünyası tarih dergisinde “Prusya ve Pruslar” hakkında şu bilgiler verilir: “Prus ismi Doğu Avrupada Weich Sel Nehri Doğu kıyısında yaşayan putperest bir hayat süren bir kabilenin adıdır. Pruslar İslavlarla Germenler arasında yaşayan Baltik ( İskandinavya kökenli) bir kabiledir

Değişen Şartlar ve Bugünün Öğretmenliği

25.11.2021 00:07
İşte bu halk mekteplerinin açılış tarihi 24 Kasım tarihidir. Bu tarih 12 Eylül darbesinden sonra öğretmenler günü kabul edilmiş ve Türk öğretmenine armağan edilmiştir aynı zamanda Atatürk’ün kara tahta başında halkına okuma yazma öğrettiği bu nedenle başöğretmen sanını aldığı 24 Kasım tarihi 1

Değişen Şartlar ve Bugünün Öğretmenliği

24.11.2021 00:08
Öğretmenlik mesleği insanlık tarihiyle başlayan bir meslektir dersek kanaatımca hatalı konuşmuş olmayız. Çünkü biz insanlar en eski çağlardan bugüne etrafımızdaki aile bireylerimizden komşularımızdan ve bize bir şeyler öğretmek görevini üstlenen gereğini hisseden insanlardan pek çok bilgileri öğrene

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

23.11.2021 00:08
Almanların genellikle kırmızı çehreli olduğu düşünülürse bu Alman kelimesi Türklerin onlara kırmızı adamlar anlamına yaptığı bir adlandırma sonucu ortaya çıkmış olması muhtemel bir kelimedir. Yine al kelimesi Türklerde kuzey yönünü gösteren bir rengin adıdır. Bu yönüyle Türkler Alman diyerek bu ırk

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

22.11.2021 00:07
Bu arada şunu da hatırlatalım hatta unutmayalım “Var” kelimesini Hun Türkçesinden gelen bir kelime olduğu ilmen tespit edilmiş bir kelimedir ve bu kelime Hun Türkçesinde Kale istihkâm anlamına gelmektedir. Nitekim isminin sonunda “Var” kelimesini son ek alarak uygulama

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

20.11.2021 00:05
Nitekim Koblenz yakınlarında Ren nehrini geçtikten sonra, Atilla’nın orduları iki kol halinde Roma Askeri güzergâhlarına saldırdı diyebildiğimiz sahalarda bu şekilde tespit edilen yerler mevcuttur. Bugünkü coğrafyada isimlerle yerleşim adlarıyla bu durum açıkça ortadadır. Hunların iki k

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

19.11.2021 00:06
Bu savaşta kazanılmayış Almanların dağınık kalmasının birleşememesinin ilk sebebi ve başlangıcı oldu. Bu Alman parçalanışının temelinde güçlü olana boyun eğme ve ona aşık hayran olma eğilimi de yatar. İşte bu ortam içinde Avrupa Hun idaresinde gerçekleşen Hun-Germen beraberliği ve müttefikliğinin so

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

18.11.2021 00:04
Bir başka değişle Türk Alman münasebetleri, dostluğu I. Cihan Harbinden çok önceleri hatta tarih öncesi çağlarda başlamıştır dersek umarım fazla abartmış olmayız. Öyle ki Türk Alman beraberliği tarih öncesi çağlarda ve sonrasında yapılan Orta Asya göçleri sırasında ve sonrasında İskit akınları önces

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

17.11.2021 00:07
Germenlerin bir kolu olan Saksonların adı irdelediğimizde Saka- Sun kelimesinden gelme olduğu kanaatini düşündürebilir. Zaten ana kaynak germenlerin adı da Türkçeden neşet etme olabilir. Bütün bunlardan sonra şurası bir gerçektir ki bugün Avrupa devletlerin birçoğunda iş başında bulunan veya geçmişt

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

16.11.2021 00:06
Avrupa’da tarih öncesi dönemde ve ilk çağda yaşayan başta Almanlar olmak üzere pek çok Kuzey Avrupa Orta Avrupa milletlerinin atası olarak kabul edilen Kelplerin Asyalı göçmenler olduğunu söylemekte pek ala mümkündür. Hatta bence kesindir. Avrupa’nın kuzeyinde yaşayan Kelplerin varisi ol

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

15.11.2021 00:09
Alman- Türk münasebetlerinden, birlikteliklerinden ve dostluklarından bahsetmek için; önce Avrupa- Asya arasındaki münasebetlere ve birliklere bakmak gerekir. Çünkü söz konusu olan Alman- Türk münasebetlerinde, birlikteliklerinde ve dostluklarında taraf olan Türkler Asyalı bir insan grubu iken Alman

II. Mahmut İcraatlarının Önemi ve Atatürk Dönemi İcraatlarına Öncülüğü Hakkında Düşünceler

13.11.2021 00:09
Bundan sonra II. Mahmut, Eflâk – Boğdan (Romanya) ve Sırbistan eyaletlerine iç bağımsızlık vermekle, Doğu Karadeniz kıyılarında bir arazi şeridini de Rusya’ya bırakmakla beraber, Mısır hariç, diğer eyaletleri sıkıca İstanbul’a bağladı, derebeylerinin çoğunu ortadan kaldırdı.

II. Mahmut İcraatlarının Önemi ve Atatürk Dönemi İcraatlarına Öncülüğü Hakkında Düşünceler

12.11.2021 00:08
Napoleon’un Teklifi Osmanlı İmparatorluğu bu sırada Rusya ile savaş halinde bulunuyordu. Türk orduları, Rusları, mucize kabilinden durdurabiliyorlardı. II. Mahmut 28 Mayıs 1828’de Bükreş Antlaşması’nı imzalayıp Rusya ile sulh yapmak zorunda kaldı. Büyük Besarabya eyaleti, Rusya&rs

II. Mahmut İcraatlarının Önemi ve Atatürk Dönemi İcraatlarına Öncülüğü Hakkında Düşünceler

11.11.2021 00:06
Osmanlı Devletinin en önemli ıslahatçılarından biri olan II. Mahmut devri de son zamanlarda yaşadığımız gibi rejim değişikliğine, rejim reformlarına sahne olan bir devirdir. III. Selim'in yaşattığı Nizamı Cedid yenilik girişimlerine karşı harekete geçen eski rejim yanlıları yani Osmanlı padişahı

Mustafa Kemal’i Yaşamak ve Yaşatmak

10.11.2021 00:08
Böyle bir gençlik ordu ve milletin Mustafa Kemal’in manevi yaşamını sürdürmesi kısacası Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türkiye devletinin rejimi olan Cumhuriyet rejiminin ilelebet devamını sağlamak olacağını bir kez daha hatırlatırken Mustafa Kemal’i yaşatmanın her yönüyle her şeyi ile

Mustafa Kemal’i Yaşamak ve Yaşatmak

09.11.2021 00:04
Bundan 83 yıl önce Ulu önder Mustafa Kemal fani vücuduyla aramızdan ayrılmış ve yaşanan belirli aşamalar neticesinde Türk milletinin kendisi için hazırladığı abidevi mezar Anıtkabir’e yerleştirilerek Türk milleti nezdindeki manevi yaşamına başlamıştır.  Bu nedenle Mustafa Kemal Türk mille

Misak-ı Milliye Dahil Olup Dışarıda Kalan Topraklar Hakkında Değerlendirmeler

08.11.2021 00:04
Hala bile bölgede teşriki mesai halinde bulunulan kitle Ayrılıkçı Kürtleri temsil eden Barzani ve Talabani gibi liderlerin destekçisi olan kitlelerdir. Ne tuhaftır ki bugün kuzey ırak kesimindeki PKK konulu olayların halledilmesinde bile hala Kuzey Irak Kürt yönetimi yöneticilerinin yer yer yardımla

Misak-ı Milliye Dahil Olup Dışarıda Kalan Topraklar Hakkında Değerlendirmeler

06.11.2021 01:05
Ne var ki Lozan anlaşması ile Misak-ı Milliye’nin çizdiği sınırlar içerisinde gösterilmesine rağmen bazı topraklarımız bize verilmemiştir. Bu toprakların başında Kuzey Iraktaki Musul, Kerkük, Süleymaniye bölgesi ile bugünkü Hatay vilayetini oluşturan topraklarımızla Yunanistan’ın elindek

Misak-ı Milliye Dahil Olup Dışarıda Kalan Topraklar Hakkında Değerlendirmeler

05.11.2021 00:08
Birinci Dünya Harbi sonrasında Mondros ve Sevr nedeniyle Osmanlı Devletinin düştüğü parçalanma durumu hepimizin bildiği bir hakikattir. Bu durumda iken 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan ve oradan yurdun içlerine yürüyüp Amasya genelgesini yayınlayarak Erzurum’a geçen Mustafa Kemal&rs

Yakınlarını Zehirle Ortadan Kaldıran Osmanlı Halifeleri

04.11.2021 00:08
Fatih hakkında verilen bilgiler de onun kardeşlerini zehirlettirdiği yolunda yahut öldürttüğü yolunda farklı kaynaklarda anlatımlara rastlanmaktadır. Oğlu 2. Beyazıt’ın papanın elindeki Cem Sultanı gönderdiği adamlar vasıtasıyla zehirleterek öldürttüğü yeğenlerini de katlettirdiği yolunda bil

Yakınlarını Zehirle Ortadan Kaldıran Osmanlı Halifeleri

03.11.2021 00:03
Bende; -Valide eğer böyle bir şey yaparsan hem ona hem kendine fenalık etmiş olursun dedim. Lakin beni dinlememiş, iftardan evvel hünkarın huzuruna girmiş ve; -Arslanım, ben bu gece neye geldim bilir misin? Bu kadar vakittir kardeşine vekâlet ediyorsun… Artık hakkını ver de biraz vaki

Yakınlarını Zehirle Ortadan Kaldıran Osmanlı Halifeleri

02.11.2021 00:08
8 senelik bir saltanattan sonra aynı dedesi gibi nereye olduğu belli olmayan bir sefere çıkacak ve bu sefer sırasında babasının öldüğü yere yakın bir yerde sırtındaki şiiri pençe denilen bir çıbanın patlatılmasının getirdiği zehirlenmeyle hayatını kaybedecektir. Bir oranda babasına sunduğu zehirin

Yakınlarını Zehirle Ortadan Kaldıran Osmanlı Halifeleri

01.11.2021 01:27
Osmanlı Tarihçilerinin sofu Beyazıt dedikleri dindar bir kişi olarak hatta evliya olarak tanıtmaya çalıştıkları Osmanlı padişahı 2. Beyazıt’ın İtalya’da Papanın yanına sığınmış bulunan kardeşi Cem’i zehirletmek üzere devşirmelerden kendi adamlarından daha sonra koca Mustafa Paşa ad

Yakınlarını Zehirle Ortadan Kaldıran Osmanlı Halifeleri

30.10.2021 00:04
Osmanlının son dönemde çok övülüp dillendirildiğini görmekteyiz. Bence bu tür icraatın ana sebebi ülkemizdeki Osmanlıcıların, yeni Osmanlıcıların, hilafet rejimi, saltanat rejimi peşinde koşanların şeriatçıların, dini devlet yanlılarının, tarikatçı ve cemaatçi kesimlerin ülkemizde Osmanlı devletini

Hangi Devre Tam Manasıyla Cumhuriyet Rejimidir

29.10.2021 00:04
Şunu da vurgulamak isterim ki Cumhuriyet rejimi ile parlamenter sistem aynı manaya gelmemekte gelememektedir. Çünkü parlamenter rejim dediğimizde genellikle çift veya tek (millet meclisi- senato) meclisin ülke yönetiminde ağırlıklı söz sahibi olduğu ülke yönetiminde yürütme-yargı gibi kurumların yan

Hangi Devre Tam Manasıyla Cumhuriyet Rejimidir

28.10.2021 00:04
Bugün 98 yıl önce, Atatürk tarafından kurulmuş genç Türk devletine rejim olarak belirlenen Cumhuriyet Rejiminin ilan edilişinin 98. Yıldönümünü idrak etmekte ve kutlamaktayız. Bu sebeple tahsis edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm milletimize kutlu olsun. Her ne kadar rejimde değişiklikten söz edil

Yunus İle Karıştırılan Halk Ozanı Ümmi Sinan

27.10.2021 00:08
Bu ifadelerle karşılaştıktan sonra eserin tamamını incelediklerinde, söz konusu ifadelerin sadece bu iki kıtada geçtiğini tespit ettiler. Böylece hem kendilerinin şevki arttı, hem de Sözler’in hakkaniyetine ve nuraniyetine yordular. Risale-i Nur’un basıldığı Sinan Matbaası ve Hür Adam G

Yunus İle Karıştırılan Halk Ozanı Ümmi Sinan

26.10.2021 00:04
Anne ve babası hakkında da yeterli bilgiler elde yoktur. Sadece Süleyman ve Selami Halil adlarında iki oğlunun mevcudiyeti bilinmektedir. Medrese eğitimini gördükten sonraki dönemde Halvetî büyüklerinden olan Şeyh Eroğlu Nuri’ye bağlandı. Medresede ilimle meşgul olurken buradan ayrılıp t

Yunus İle Karıştırılan Halk Ozanı Ümmi Sinan

25.10.2021 00:52
Anadolu halkı Yunus Emre’yi benimsemiş ve özümsemiş adeta kendinden saymıştır. Bugün ülkemizde Yunus Emre’yi tanımayan daha doğrusu bilmeyen çok az birey mevcuttur. Halkımız Yunus Emre’yi o kadar çok benimsemiştir ki bu nedenle mezarının kendi bölgesinde olduğunu söyleyen ve göster

Mustafa Kemal ile Kıyaslanmaya Çalışılan Fahrettin Paşa

23.10.2021 00:03
Fahrettin paşanın kuşatmaya uğramadan önce Medine’den trenle İstanbul’a gönderdiği kutsal emanetler İslam tarihi açısından önemli eşyalardır. Şayet Fahrettin paşa bu kutsal emanetleri İstanbul’a göndermemiş olsaydı bütün bu eşya yapılan teslim antlaşması uyarınca İngilizlerin eline

Mustafa Kemal ile Kıyaslanmaya Çalışılan Fahrettin Paşa

22.10.2021 00:06
Hatta, Şerif Hüseyin ve oğulları Medine şehrini teslim almalarına rağmen, ve Fahrettin Paşa esir kampına götürülmesine rağmen ondan korkmaya devam ederler. Paşa teslim alındıktan sonra Ravza’nın önünde park edili duran paşa’nın makam otomobiline 2 sene boyunca dokunmaya dahi korkarlar. Y

Mustafa Kemal ile Kıyaslanmaya Çalışılan Fahrettin Paşa

21.10.2021 00:04
İşte bu şartlar altında peygamber efendimizin şehri Medine’yi müdafaa eden Fahrettin Paşa ve bir avuç kahraman neferi bir süre sonra kendilerine tebliğ edilen Osmanlı’nın teslim olduğu ve ordunun tüm silah ve mühimmatı ile birlikte düşmana teslim olması gerektiği emri ile yıkılırlar. Emr

Mustafa Kemal ile Kıyaslanmaya Çalışılan Fahrettin Paşa

20.10.2021 00:03
—alıntı— Fahrettin Paşa, develere yedirilmek üzere, kırk bin kilo hurma çekirdeğini pazardan satın alır ve mukabilinde avuçlar dolusu para öder. Zira hurma çekirdeği develer için yem olarak kullanılmaktadır ve çok önemlidir. —alıntı— Bizim yere attığımız her hurma çekirdeğ

Mustafa Kemal ile Kıyaslanmaya Çalışılan Fahrettin Paşa

19.10.2021 00:05
—alıntı— Bu esnada düşman da boş durmuyordu. Mekke emiri şerif Hüseyin ‘kıble’ adlı bir gazete çıkarttı, yığın yığın dergileri, Hindistan’a, Mısır’a, Sudan’a İslam memleketlerine gönderip, Türk askerlerine karşı her cephede savaşa çağırdı. Şerif’in

Mustafa Kemal ile Kıyaslanmaya Çalışılan Fahrettin Paşa

18.10.2021 00:03
Eğer bazı sözleri varsa, karagöz vasıtasıyla askerlerine bildirir. Zira anlaşılıyor ki, bu köylüler Karagöz’ün sözüne, gazetelerden, beyannamelerden, nutuklardan ziyade inanıyorlar. Eğlence bittikten sonra paşa, askerlerini alıp, peygamber mezarına götürür, sonra hepsini birer&n

Mustafa Kemal ile Kıyaslanmaya Çalışılan Fahrettin Paşa

16.10.2021 00:06
Mekke valisi galip Paşa’nın beceriksizliği yüzünden büyüyen isyan neticesinde asiler, 16 Haziran 1916’da Cidde’ye,7 Temmuz’da Mekke’ye,22 Eylül’de tâif’e girdiler. Fahreddin Paşa’nın savunduğu Medine dışındaki bütün şehirler isyancıların eline ge

Mustafa Kemal ile Kıyaslanmaya Çalışılan Fahrettin Paşa

15.10.2021 00:06
Ülkemizde Mustafa Kemal’i hedef seçmeyi onu başarısız göstermeyi kendilerine görev edinen bir kısım vatandaşımıza göre Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak için büyük çaba ve çalışma gösteren bir insan olmaktan ziyade tesadüflerden istifade eden bir şahsiyettir. Bu fikirlerin

İstanbul’un Gerçek Fatihi Akşemsettin’dir Diyenler Neyin Peşindedirler?

14.10.2021 00:06
Ne var ki İslam dinini kullanarak halkımızı kendi yanlarına çekmek isteyenler kendi fikirleri etrafında toplamak isteyenler Çanakkale savaşındaki başarıyı nasıl hamaset ve dinsel efsanelerle dolu rivayetlerle Mustafa Kemal ve Türk ordusunun elinden almak istiyorlarsa öyle görülüyor ki İstanbul&rsquo

İstanbul’un Gerçek Fatihi Akşemsettin’dir Diyenler Neyin Peşindedirler?

13.10.2021 00:09
Toplumdaki bireyleri İslam inancı etrafında kendi fikirleri doğrultusunda toplamaya yöneldiğini düşündüğüm bu ifade sahiplerinin anlatımlarını esas alırsak diyebiliriz ki Fatihin İstanbul fethindeki rolü padişah olmaktan öteye geçmemektedir. Devlet büyüklerini Osmanlı yönetiminin söz sahiplerini ve

İstanbul’un Gerçek Fatihi Akşemsettin’dir Diyenler Neyin Peşindedirler?

12.10.2021 00:06
Nitekim ülkemizde ayrılıkçı Kürtlerin ya da Kürtlerin oylarını kendine, kendi hesabına kazanmak isteyenlerin Selahaddin Eyyubi’nin bayrakları altında Hıddin’de Türk ve Kürtlerin yan yana birlikte Hristiyanlara karşı savaştığını hatta Yavuz Sultan Selim ‘in Çaldıran zaferini İdrisi

İstanbul’un Gerçek Fatihi Akşemsettin’dir Diyenler Neyin Peşindedirler?

11.10.2021 00:37
Tarih bir ilim dalı olmasına rağmen nedense hiçbir zaman bir bilim dalında olması gereken özelliklerden gerçekçi olma özelliğini muhafaza edememiştir. Bu durum belki de tarihin objektif değil sübjektif bir bilim olmasıyla yakından ilgilidir. Çünkü tarih daha ziyade tarihçinin kendi çabalarıyla kendi

Atatürk’ün Bandırma’ya Gelişi Gerçek Tarihinde Mi Kutlanıyor?

09.10.2021 00:04
Atatürk’ün Bandırma’ya gelişinin 96. Yıldönümünü kutladıklarını iddia eden Bandırma yerel yöneticileri ve mülki yöneticileri başta olmak üzere tüm Bandırmalıları Atatürk’e ve Atatürk’le ilgili hatıralarına daha ciddiyetle sahip çıkmaya çağırıyor, yapılan kutlama seremonilerin

Atatürk’ün Bandırma’ya Gelişi Gerçek Tarihinde Mi Kutlanıyor?

08.10.2021 00:03
Bandırma’nın, Bandırmalının Cumhuriyet tarihi açısından kendince değer verip kutladığı önemli tarihlerden birisi 8 Ekim tarihidir. Bandırmalı bu tarihi başlatanların getirdiği ölçüler kıstasında amaçsız olarak kutlamayı gerçekleştirmektedir düşüncesindeyim. Bu tarihin kutlanmasının sebebi yapı

Ülkemizde Sorun Olan Akımların Çıkış Kökeni Mescitler ve Camiler Olabilir Mi?

07.10.2021 00:09
Aynı şekilde bugün toplumuzun mustarip olduğu ve yıllardır da kendisine sorunlar yaşattırdığı kapitalist sistemde bir hassa son yıllarda en büyük taraftarlarını ve destekçilerini mescit ve cami ehlinde bulmaktadır dersek kanaatimce yanlış söylemiş olmayız. Çünkü bugün ülkemizdeki en büyük kapital bi

Ülkemizde Sorun Olan Akımların Çıkış Kökeni Mescitler ve Camiler Olabilir Mi?

06.10.2021 00:03
Hepimiz biliyoruz ki İslam dininin ibadet mekânları olarak Sünni kesimde mescit ve camiler Şii kesimde Cem evleri söz konusudur. Toplum olarak çoğunlukla mescit ve cami kavramını birbirinden ayırmaz birbiriyle aynı görürüz. Bu nedenledir ki ister camiye gidelim ister mescide gidelim ya her iki

Pargalı Damat İbrahim Paşa Neden Öldürüldü?

05.10.2021 00:04
Gerçi bazı tarihçiler İbrahim Paşanın Kanuni’yi İspanya Avusturya Almanya gibi Avrupa devletleri karşısından çekip İran savaşlarına yönlendirerek onları rahatlatması 1533 Avusturya barış anlaşmasını gerçekleştirerek Avusturya’nın rahatlamasını temin etmesi gibi olaylar nedeniyle Kanuni k

Pargalı Damat İbrahim Paşa Neden Öldürüldü?

04.10.2021 00:07
Böyle bir ilişkinin olması oldukça zordur. Ancak Osmanlı hanedanı içerisinde 4. Murat gibi öldürülen nedimi Musa Çelebi için şiirler yazan civanperest padişahların olduğu söylentileri düşünülürse bu tür düşünceler insanların kafalarını bulandırabilecek düşünceler olarak değerlendirilebilecek durumla

Pargalı Damat İbrahim Paşa Neden Öldürüldü?

02.10.2021 00:03
Ne tuhaftır ki onu Lehistanlı gösteren kaynaklarda kendi arasında ikiye ayrılmakta bazıları onu leh kökenli Yahudi göstermekte bazıları ise leh kökenli Hristiyan hatta papazın kızı olarak değerlendirmektedirler. Bütün bu farklı yönleri bir yana onun Lehistan kökenli olması yolundaki rivayetler daha

Pargalı Damat İbrahim Paşa Neden Öldürüldü?

01.10.2021 00:07
Yoksa neden tarihçiler yıllardır yaptıkları bilgileri vermekten vazgeçsinler. Kanuni Sultan Süleyman gerek oynayan dizide gerek gerçek hayatta damat İbrahim paşayı hakikaten acaba nede öldürmüştür? Bazılarının dediği gibi defterdar İskender Çelebiyi Haksız öldürmesi sebebiyle mi öldürmüştür? Yoksa İ

Pargalı Damat İbrahim Paşa Neden Öldürüldü?

30.09.2021 00:07
Muhteşem Yüzyıl dizisinde gerçekleşen ölümü ile seyircinin gönlünde üzüntü yaratan damat İbrahim Paşa aslında olayın yaşandığı zamanda da İstanbul halkının gönlünde ölümü ile teessür yaratmış bir kişiliktir ama Türk halkı Kanuni’nin çevresindekilere ölüm getiren yapıda bir yönetici olduğunu ne

Son Kurşun Değil Bandırma’nın Kurtuluş Anıtı

29.09.2021 00:09
Nitekim bunun örnekleri olarak Balıkesir’deki Kurtdereli anıtına karşılık bizde pehlivanlar anıtının yapılması, İstanbul’daki şehir surlarına özenç ve rekabet karşılığında hiçbir zaman kale ve surlara sahip olmamış Bandırmanın sahillerine göstermelik surlar ve kuleler yapılması İstanbul

Son Kurşun Değil Bandırma’nın Kurtuluş Anıtı

28.09.2021 00:07
Bandırmamızda Ayyıldız tepe mevkiinde eski belediye reislerimizden Hasan Sur döneminde onun önderliğinde kurulmuş bir dernek önderliğinde 1972 yılında yapımına başlanmış bugün kabaca ortaya konmuş olmasına rağmen yapımında hazırlanmış plan ve projesine uygun olarak hala tamamlanmamış gözüken bir anı

Akbaş Baskını Kahramanı ve Anzavurcuların Kurbanı Kaymakam Hamdi Bey

27.09.2021 00:06
Bu konudaki eserlerde Hamdi Bey'in tutuklandığı sırada içinde bulunduğu binada başka tanıtılmıştır. İsmail Aydın Hoşgör'e göre tutuklanma köy odasında, Orhan İlkkurşun'a göre camide, Genel Kurmay Bakanlığı Harp Tarihi dairesinin yayınladığı Türk İstiklal Harbi'ne göre okul binasında

Akbaş Baskını Kahramanı ve Anzavurcuların Kurbanı Kaymakam Hamdi Bey

25.09.2021 00:09
Hamdi Beyi yakından tanıyan Ruhi Naci Sağdıç'ın anlattıklarına göre, henüz 29 yaşındaki genç kaymakam Darül- Eytam ve İdman Yurdundan başka bir basımevi kurulmasına. Bir gazete çıkarılmasına öncülük etmiş. Kasabaya elektrik getirtmek için etütler yaptırmış, kasabanın imar planını çizdirmiş, kana

Akbaş Baskını Kahramanı ve Anzavurcuların Kurbanı Kaymakam Hamdi Bey

24.09.2021 00:06
Güney Marmara açısından milat olduğunu söyleyebileceğim Akbaş baskınını gerçekleştirip buradaki cephane ve silahları Anadolu yakasına geçiren değerli Kuvayımilliyeci Edremit Kaymakamı Hamdi Bey bu önemli görevine rağmen bölgemiz halkının detaylı olarak tanıdığı ve hatırladığı bir Kuvayımilliyeci değ

İslamiyet Farklı Müslümanlık ve Mürailik Farklı Şeylerdir

23.09.2021 00:06
İslam olmalarına karşılık İslam’ın beş ana şartı olan kelimeyi Şahadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç Tutmak, Zekât Vermek, Hacca Gitmek gibi şartları ve İmanın Şartları dediğimiz şartları tam anlamıyla kabul edip yerine getirmeyen, getiremeyen pek çok kimsenin olduğu şüphesizdir. Bu konud

İslamiyet Farklı Müslümanlık ve Mürailik Farklı Şeylerdir

22.09.2021 00:06
Toplumumuzda yapılan önemli yanlışlıkların başında İslamiyet’le, Müslümanlığı aynı kabul etmek hatası gelmektedir. Bugün ülkemizde ve kentimiz de kime sorarsak soralım sen nesin dediğimizde şüphesiz hemen Müslüman’ım diyecektir. Hatta bazıları daha baskın çıkacak, daha ileri gittiğini za

Bandırmanın Yunan İşgalinden Geç Kurtuluşunun Sebepleri

21.09.2021 00:06
Bandırma ve çevresinde oluşan bazı kaynaklarda isimleri zikredilen çeteler ve çeteciler yok değildir. Ancak bu tür çetelerin pek çoğu Yunanlılarla mücadele etmek için değil soygun ve yağma yapmak amaçlı kurulmuş çetelerdir. Bu yüzden bu çetelerin faaliyetlerine bakarsak hemen hemen hepsinin faaliyet

Bandırmanın Yunan İşgalinden Geç Kurtuluşunun Sebepleri

20.09.2021 00:09
Yunan kuvvetlerinin işgaline giren Anadolu’nun işgal altındaki toprakları arasında şüphesiz bandırmamız da yer almıştır. Batı Anadolu’yu hedefleyen yunan işgali altına egeye gööre geç giren bandırma geç giren toprak olduğu gibi yunan kuvvetlerinin topraklarımızı terk ederken de en son bo

Kurtuluş Bayramının Kutlamaları Hakkında Düşündüklerimiz

18.09.2021 00:06
Bandırma kurtuluşu sırasında şehit olan subay, er ve milislerimiz bu anıtın bugünkü hale getirilişi sırasında Suat Çiftliği bölgesindeki mezarları açılarak bu şehitlerin toplanan kemikleri Cumhuriyet meydanına indirilerek sözünü ettiğim palmiyelerin üzerinde yer aldığı toplu mezara gömülmüşlerdir. B

Kurtuluş Bayramının Kutlamaları Hakkında Düşündüklerimiz

17.09.2021 00:06
17 Eylül tarihinin Bandırmamızın Yunan işgalinden ordumuz tarafından kurtarılışının yıldönümü tarihidir. Haliyle her 17 Eylül de Bandırma ve Bandırmalımız Bandırma'yı Yunan işgalinden kurtaranların hatırasına bugünü kurtuluş bayramı olarak değerlendirir, seremonilerle kutlar. Bu kutlama bir oran

KADININ FITRATI ÜZERİNE

16.09.2021 00:09
Erkeğin karşısında hakları kısıtlanmış adeta daha öncede belirttiğim gibi köle ile hür erkek arasında ortaya çıkmış üçüncü bir insan kitlesi durumuna getirilmiştir. Gerçi bu her Türk devletinde aynı olmamış. Kadının bu sınırlılığı farklı dereceler ifade etmiştir. Kadının sınıflarına göre farklı hak

KADININ FITRATI ÜZERİNE

15.09.2021 00:04
Kadın ve erkek fıtrat olarak farklı olduğundan fıtrat olarak eşit durumda değildir. Fıtrat tabiri ile dile getirilen noktanın yapı olarak kastedildiğini düşünmekteyim. Böyle düşünürsek bir oranda bu söze hak vermemek mümkün değildir. Hakikaten kadın ve erkek yapısı birbirinden farklıdır. Eşit deği

Cumhuriyetin İlanından İtibaren Ona Cephe Alan Çevreler ve İcraatları

14.09.2021 00:06
18 Haziran 1926 Mustafa Kemal Paşa suikast girişimi hakkında Anadolu Ajansı’na verdiği demeci şu cümleyle bitirdi: Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizi sona erdirmek için çalışmalara girişen yukarıda söz

Cumhuriyetin İlanından İtibaren Ona Cephe Alan Çevreler ve İcraatları

13.09.2021 00:06
• Çerkez Ethem’in düzenli orduya katılmak istememesi oluşan gergin ortamda, Ethem in Mustafa Kemal’i öldürmeye gitmesi fakat sıkı güvenlik önlemlerinden dolayı vazgeçmesidir. • Yine Çerkez Ethem’in adamlarının Ankara’da meclis yolunda pusu kurmaları fakat becerememe

Cumhuriyetin İlanından İtibaren Ona Cephe Alan Çevreler ve İcraatları

11.09.2021 00:08
Cumhuriyetimizin ilanına müteakip bu sistemi sonlandırmayı amaçlayan çevrelerin hemen çalışmaya başladığını görmekteyiz. Kurtuluş harbini gerçekleştiren milletimizin büyük çoğunluğu cumhuriyetin ilanı ile bu yeni idare şeklinin faydalarını ve faziletlerini kavrayıp desteklemeye özen gösterirken bu y

Cumhuriyetten Önce Kurulmuş Türk Cumhuriyetleri Hakkında Bilgi

10.09.2021 00:03
Mücadele devam etmiş, 12 Ekim 1944 yılında Gulca’da Çinlilere karşı yine galip gelinmiştir. Ayaklanmaya destekleyen Rusya, Gulca’da 1944 yılı Ekim ayında Şarkî(Doğu) Türkistan Cumhuriyeti’nin kurulmasına yardımcı olmuştur. Gulca, Tarbagatay ve İli şehirlerini içine alan bu cu

Cumhuriyetten Önce Kurulmuş Türk Cumhuriyetleri Hakkında Bilgi

09.09.2021 00:09
Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti’nin ilk ve son cumhurbaşkanı Hoca Niyaz Hacı oldu. Devlet Başkanı: Hoca Niyaz Hacı, Başbakan: Sabit Damolla Başbakan Yrd.: Canabek Devlet Bakanı Alem Ahun Milli Savunma Bakanı: Orazbek Genel Kurmay Başkanı: Gn. Mahmut Muhiti İç işleri Bakanı Saidzade Yun

Cumhuriyetten Önce Kurulmuş Türk Cumhuriyetleri Hakkında Bilgi

08.09.2021 00:04
Azerbaycan’ın kurduğu Cumhuriyetler, Azerbaycan’ın dünü ve bugünü hakkında veriler bilgiler bu yolda gerçekleşirken hemen geçmiş tarihte bizden önce Cumhuriyet kurmuş bir Türk toprağı olan Doğu Türkistan sahasına da göz atmamız, onun da dünü ve bugününü tanımamız gerekir düşüncesindeyim.

Cumhuriyetten Önce Kurulmuş Türk Cumhuriyetleri Hakkında Bilgi

07.09.2021 00:57
1991 yılında Kırım'da yapılan seçimlerde başarı gösteremeyen Kırım Türkleri, Kırım - Tatar Milli Hareketi Teşkilatının başarılı çalışmaları sonucu, aynı yıl Kırım - Tatar Kurultayı'nda Kırım Cumhuriyetinden ayrı 33 üyeli "Kırım - Tatar Milli Meclisini" kurmuşlardır. Bunun sonucu 1993 Kırım

Cumhuriyetten Önce Kurulmuş Türk Cumhuriyetleri Hakkında Bilgi

06.09.2021 00:07
İkinci saha olarak karşımıza bugün Rusya’nın oluşturduğu sistemin içerisinde yer alan Kırım sahası İlk çağlardan beri Türklerin vatanı olmuş topraklardan birisidir. Bu sahada bizden önce Cumhuriyet yaşamış Türk illerinden biridir. Bu nedenle bu sahada pek çok Türk devletinin hakimiyet kurduğu

Cumhuriyetten Önce Kurulmuş Türk Cumhuriyetleri Hakkında Bilgi

04.09.2021 00:04
Türkçe ve Fransızca yayın yapan bağımsız anlamına gelen ‘’independant’’ isimli bir gazete çıkarılmış; hatta Süleyman Askeri Bey tarafından Batı Trakya için milli bir marş bile kaleme alınmıştır. Yunan ve Bulgar posta pulları geçersiz sayılmış ve yerine hükümet tarafından yeni

Cumhuriyetten Önce Kurulmuş Türk Cumhuriyetleri Hakkında Bilgi

03.09.2021 00:08
II. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin savaşa katılmaması konusunda sıkça nasihatlerde bulunan Batılı Devletler, Edirne’nin kurtarılışından sonra Osmanlı yönetiminden Meriç nehrinin batısına geçilmeyeceğine dair garanti almışlardır. Ordumuz bu kuralı hiçe sayarak Edirne’ni

Cumhuriyetten Önce Kurulmuş Türk Cumhuriyetleri Hakkında Bilgi

02.09.2021 00:06
Bugünkü devletimizin ilk ve devamlılık gösteren Türk Cumhuriyeti olduğu muhakkaktır. Çünkü ülkemizdeki Anadolu Türklerinin kurduğu Cumhuriyetimiz öncesinde Balkanlarda, Kırım Yarım Adasında, Kafkasya ve Azerbaycan sahasında Doğu Türkistan sahasında Cumhuriyetimizden önce Cumhuriyetler kurulmuştur. A

30 Ağustos’u Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti İçin Önemli Kılan Sebepler

01.09.2021 00:09
Bu büyük taarruzla yunan siperlerine saldıran Türk ordusu onu siperlerinden söküp İzmir’e doğru kaçmaya doğru zorlamış önüne katarak Dumlupınar meydanına kadar kovalamıştır. Bu arada unutmayalım ki 23 ağustos tarihin de cereyan etmiş kurtuluş harbinin bir safhası olan Sakarya meydan muharebesi

30 Ağustos’u Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti İçin Önemli Kılan Sebepler

31.08.2021 00:04
Ağustos ayı biz Türklerin büyük zaferler yaşadığımız önemli bir aydır. Biz Türkler genelde atlı kültürün sahibi bir millet olduğumuzdan atlı bozkır kültürünü yaşayan ve yaşatan bir millet olduğumuzdan savaşlarımızı genellikle en uygun şartların yaşandığı ağustos ayında gerçekleştirmişizdir. Şimdi ne

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

30.08.2021 00:03
"Her şey için kerem vardır. Kalbin keremi Allahü Teâlâ’dan razı olmak, kadere rıza göstermektir." "Sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin, sizde olmayan kötülüklerle de bir gün kötüleyeceğini unutmayınız." "İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen ark

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

28.08.2021 00:05
Nadr bin Ali şöyle demiştir: "Ahmed bin Hanbel'in işi, hep ahiret ile ilgili idi. Dünya menfaatleri ona yöneldi, fakat o kabul etmeyip, geri çevirdi." İmam-ı Ahmed hazretlerinin, yevmiye ile çalışan bir işçisi vardı. Akşam talebesine, bu işçiye ücretinden fazla ver, dedi. Talebe, ücretinden fa

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

27.08.2021 00:04
İmam-ı Ahmed hazretlerinin talebelerinin ve kendisine sual soranların müşküllerini hallederken ortaya koyduğu ve takip ettiği usuller, Hanbeli mezhebinin temel kaideleri olmuştur. İmam-ı Ahmed hazretleri, dini müşküllerin hallinde sırasıyla şu kaynaklara, başvurmuştur: 1- Kitap ve Sünnet: Bütün müc

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

26.08.2021 00:08
İmam-ı Ahmed hazretlerinin meclisinde, derslerinde vakar, ciddiyet, tevazu ve gönül huzuru hakim idi. Dinleyenlere ve katılanlara saadet vesilesi olan derslerini, ikindiden sonra Bağdat’ta büyük bir mescitte verirdi. Ders meclisine daima kitaplarıyla, yazıp kaydettikleri ile çıkardı. Çok kuvv

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

25.08.2021 00:09
İMAM HANBELİ Bu imam da Sünni mezheplerin 4 büyük imamından biridir. Meydana koyduğu akait taraftar toplama açısından en az uygulayıcı ve destekleyici bulan akait olmasına karşılık bu imam da Sünni mezheplerin 4 büyük imamından biri durumundadır. Bugün İslamlar arasından inanıp uygulayanların olduk

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

24.08.2021 00:05
Müslümanlar arasında Allahü Teâlâ’nın rızasına uygun sevgi ve muhabbetin bulunmasının gerektiğini bildirerek; (Müsafeha ediniz, aranızdaki kin gider. Birbirinize hediye veriniz ki, sevişirsiniz ve aranızdaki düşmanlık gider) hadis-i şerifini naklederdi. Kibirli ve kendini beğenen

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

23.08.2021 00:35
İmam-ı Malik'in bu usullere göre ictihad ederek çıkardığı hükümlere, rivayet yolu veya Hicaz âlimlerinin yolu denir ki, bu yolun imamı, imam-ı Malik'dir. O, ictihadlarıyla Müslümanların işlerinde ve amellerinde uyacakları bir yol gösterdi, bu yola Maliki Mezhebi denilmiştir. Ehl-i sünn

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

21.08.2021 00:03
İmam-ı Malik hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifler ayrıca Kütüb-i sitte denilen meşhur altı hadis kitabında yer almıştır. Emevi devletinin parlak ve çöküş devrinde Abbasi devletinin kurulup geliştiği ve hakimiyeti elde ettiği bir devirde yaşayan İmam-ı Malik, çok hadiselere şahit olmuş, boz

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

20.08.2021 00:31
İmam-ı Malik hazretleri, tahsilini tamamlayıp ilimde yüksek dereceye ulaştıktan sonra ders vermeye, hadis rivayet etmeye ve fetva vermeye başladı. Bu işe başlamadan önce de zamanında bulunan büyük âlimlerle ve faziletli kimselerle istişare yapıp, onların da muvafakatını aldı. Bu hususta kendi

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

19.08.2021 00:59
Bu mezhep lideri diğer mezhep liderlerine binaen Eshab’dan olduğu belirtilen bir mezhep kurucusudur. Bu nedenle olsa gerektir ki onun ortaya koyduğu mezhepte diğer saydığımız mezhep liderlerinin ortaya koyduğu mezhepler kadar olmasa da kendisine inanan önemli miktarda İslama hitap eden bir mez

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

18.08.2021 00:55
"Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de, zulmetmiş olur." "Resulullahtan sonra insanların en üstünü Hazret-i Ebu Bekir, sonra Hazret-i Ömer, sonra Hazret-i Osman, sonra Hazret-i Ali'dir.” (radıyallahü anhüm) "İlim öğrenmek için üç ş

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

17.08.2021 00:48
3- Her işinde Allahü teâlânın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak.” “Dünyada zahid ol, dünya malına bağlanma! Ahireti isteyici ol, onun için çalış! Her işinde Allahü teâlâyı hatırla. Böyle yaparsan, kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve teviller ile uğraşan &a

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

16.08.2021 00:13
Menkıbeleri ve methi: Süfyan-ı Sevri şöyle demiştir: "İmam-ı Şafii'nin aklı, zamanındaki insanların yarısının akılları toplamından fazladır." Abdullah-i Ensari buyurdu ki: "İmam-ı Şafii'yi çok severim. Çünkü evliyalıkta hangi makama baksam, onu herkesin önünde görüyorum." Az yer, az uyu

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

14.08.2021 00:05
Ebu Ubeyd şöyle demiştir: İmam-ı Şafii'den duydum, buyurdu ki, "İmam-ı Muhammed'den öğrendiğim meselelerle ve ilimle, bir deve yükü kitap yazdım. Eğer o olmasaydı ilim kapısının eşiğinde kalmıştım. Bütün insanlar ilimde, Irak âlimlerinin, Irak âlimleri de Kufe âlimlerinin

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

13.08.2021 00:00
İMAM ŞAFİİ Bu mezhep lideri kaideler açısından en katı kuralları koyan liderlerden birisidir. Daha doğrusunu söylemek gerekirse Hz. Muhammed’in hadislerini, sözlerini uygulama açısından en sert yorumlayıp, en sert şekliyle uygulamaya koyan İmam Şafii, bu özelliği dolayısıyla diğer mezheplerin

Ülkemizde Görülen Afgan Kaçaklar ve Yangınlar Hakkında Düşünceler

12.08.2021 21:58
Son haftalarda sözlü ve yazılı medyamızda çokça dile getirilen İran üzerinden ülkemize giren Afgan kökenli genç kaçaklardan bahsedilmektedir. Medyanın dile getirdiğine göre bu kaçakların çoğu hatta tamamı genç erkek nüfustur ve her geçen günde sayıları artan bir durumda ülkemize girmeyi başarmaktadı

Ülkemizde Görülen Afgan Kaçaklar ve Yangınlar Hakkında Düşünceler

10.08.2021 17:13
Son haftalarda sözlü ve yazılı medyamızda çokça dile getirilen İran üzerinden ülkemize giren Afgan kökenli genç kaçaklardan bahsedilmektedir. Medyanın dile getirdiğine göre bu kaçakların çoğu hatta tamamı genç erkek nüfustur ve her geçen günde sayıları artan bir durumda ülkemize girmeyi başarmaktadı

Sünni Mezheplerin Kurucularını Tanıyalım

10.08.2021 14:08
Vefatı İmam-ı a’zam bütün zorlamalara rağmen hükümet ve siyaset işlerine asla karışmadı. İkinci Abbasi halifesi Ebu Cafer Mensur zalim idi. Bu yüzden İmam-ı a’zamı hapsettirip işkence yaptırdı. Her gün vurulacak sopa adedini arttırdı. Sopa adedi yüz olduğu gün, İmam yıkıldı. Yatarken ağ

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

09.08.2021 00:03
  “Basra’ya vardığında halk seni karşılayacak, ziyaret ve tebrik edecek. Herkesin değer ve yerini tanı, ileri gelenlere ikramda bulun, ilim sahiplerine hürmet et, yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster, halka yaklaş, fâsıklardan uzaklaş, iyilerle düşüp kalk, Sultanı küçümseme

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

07.08.2021 00:05
Hazret-i İmama sordular: - Alkame mi efdaldir, yoksa Esved mi? - Onları dua ve istigfar ile anmaktan başka hiç bir şeye kudretim yok ki, hangisinin büyük olduğunu nasıl söyleyeyim? Hocasına saygısı İmam-ı a’zam hazretleri buyurdu ki: (Aramızda yedi sokak olmasına rağmen Üstadım Hammad'

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

06.08.2021 00:03
- Önce siz insafla şu sorularıma cevap verin. Onlar yahudi, mecusi veya hristiyan mıdır? - Hiç biri değildir. - Ya hangi dindendir? - La ilahe illallah Muhammedün resulullah derler, Peygamber aleyhisselamın Allahü teâlâdan getirdiklerini kabul ederlerdi, fakat bu büyük günaha düçar ol

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

05.08.2021 00:03
Bu konuşma üzerine Muhammed bin Hasan hazretleri, İmam-ı a'zam Ebu Hanife'nin kendisine yanlış tanıtıldığını anlayarak kalkıp onun alnından öptü. Bu olayda gösteriyor ki, âlimi ancak âlim anlar. İmam-ı a'zam hazretlerinin her sözü, her işi, Kur'an-ı kerim ve hadis-i şeri

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

04.08.2021 00:06
Abdullah İbni Mübarek Hazret-i İmama sordu : - Bir kimsenin iki gümüşü, başka birinin bir gümüşü ile karışsa, sonra ikisini kaybetse, hangileri olduğunu da bilmese ne yapması lazımdır? - Kalan bir gümüş üçe taksim edilir. Üçte biri bir gümüşü olanın, üçte ikisi de iki gümüşü olanındır. Bize göre

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

03.08.2021 00:04
İmam-ı a’zam talebeleri arasında bulunduğu bir sırada vücudunu bir akrep soktu ve yere düştü. Talebeleri bu akrebi öldürmek isteyince; “Onu öldürmeyiniz, kendimi onunla tecrübe etmek istiyorum, bakalım haklarında hadis-i şerifte, “Âlimlerin kanı zehirlidir” buyurulan &a

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

02.08.2021 00:07
Takvası ve menkıbeleri Onu Hazret-i Ebu Bekir’e benzetirlerdi İmam-ı a’zam ticaret yapardı. Onun kanaatkârlığı, cömertliği, emanete riayeti ve takvası ticaret muamelelerinde de daima kendini göstermiştir. Tacirler ona hayret ederler ve ticarette onu Hazret-i Ebu Bekir’e ben

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

31.07.2021 00:07
Feridüddin-i Attar hazretleri imam-ı a’zamı şöyle anlatır; “İslamiyetin ve milletin ışığı, din ve devletin mumu, hakikatler menbaı, manevi cevherler ve ince bilgiler denizi, ârif, âlim, sofi, cihanın imamı, methi bütün dillerde dolaşan, her milletin makbulü olanı ben nasıl a

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

30.07.2021 00:06
İbni Üyeyne; “Onun eşini ve benzerini gözüm görmedi, fıkıh bilgisi Kufe’de Ebu Hanife’nin talebesindedir” demiştir. Davud-i Tai’nin yanında Ebu Hanife hazretlerinden konuşuldu. Buyurdu ki: “O bir yıldızdır. Karanlıkta kalanlar onunla yol bulur, hidayete kavuşur.

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

29.07.2021 00:04
(Ümmetimden biri, İslamiyeti canlandırır. Bid’atleri öldürür. Adı Numan bin Sabit’tir.) (Her asırda ümmetimden yükselenler olacaktır. Ebu Hanife zamanının en yükseğidir.) Hazret-i Ali de; “Size bu Kufe şehrinde bulunan, Ebu Hanife adında birini haber vereyim. Onun kalbi ilim ve h

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

28.07.2021 00:09
İmam-ı Şafii şöyle buyurmuştur: “Bütün Müslümanlar imam-ı a’zamın ev halkı, çoluk çocuğu gibidir.” (Yani, bir adam çoluk çocuğunun nafakasını kazandığı gibi imam-ı a’zam da insanların işlerinde muhtaç oldukları din bilgilerini meydana çıkarmayı kendi üzerine almış, herkesi k

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

27.07.2021 00:05
Talebelerine verdiği muntazam dersleri ise çok mükemmel bir usul ile yürütürdü. Bir taraftan fıkhın eski hadiselere ait bilinen hükümleri takrir edilir (anlatılır) ve müzakere yapılır, diğer taraftan yeni hadiselere ait hükümler bulunurdu. Geçmiş ve yaşanmakta olan hadiselerin hükümleri takrir edili

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

26.07.2021 00:03
Bu âlimler kargaşalıkları ve fitneleri ortadan kaldırmak için Ehl-i sünnet itikadını yayıyorlar ve sapık fırkalarla mücadele edip onların bozuk fikirlerini çürütüyorlardı. Kufe genellikle bu tip münazaralara sahne oluyor, hatta bu münazaralar meclislerden, çarşıya pazara taşıyordu. Henüz çok g

SÜNNİ MEZHEPLERİN KURUCULARINI TANIYALIM

24.07.2021 00:06
Sünni mezhepler denince Hanefi mezhebi, maliki mezhebi, şafi mezhebi, Hambeli mezhebi akla gelir. Bugün bu mezheplerden şafi ve Hanefi mezhebi daha fazla üye taşır durumdadır. Bu mezhepleri tanıyabilmek için öncelikle kurucularını tanımak gerektiğini düşünmekteyim. Bu nedenle genel kaynaklara bakara

İslam’da Kurban İbadetinde Olmasa Olmazlar

17.07.2021 00:06
Şunu da vurgulamak isterim ki keçi ve koyun kurbanlarında esas dikkat edilmesi gereken nokta oğlak veya kuzuların kurbanından uzak kalınması hiç değilse 6 7 ayık hatta 8 aylık kuzu veya annelerinin boyunda olanlar dışında kurban kesilmesi de kurban ibadetine de aykırıdır. Özellikle büyük başlarda di

İslam’da Kurban İbadetinde Olmasa Olmazlar

16.07.2021 00:04
Kurban ibadeti biz İslamlar da olduğu gibi bizden önce yayılmış Musevilik Hıristiyanlık gibi dinlerde de yer almış bir ibadettir. Hatta bu ibadetin eskiliğini bütün dinlerin kabul ettiği ilk ata olan Adem Aleyhisselam devrine kutsal kitaplarda yer alan Habil kabil olayına kadar götürmek mümkündür. A

20 Temmuz Kuzey Kıbrıs’ın Türk Yurdu Olmasının 47. Yıldönümü Günüdür

15.07.2021 00:03
II. Kıbrıs Barış Harekatı (14 Ağustos 1974) Birinci Cenevre Konferansında adeta zaman kazanmak için anlaşmaya uyan Rum tarafı II. Cenevre Konferansında alınan kararlara itiraz etmeye başladı. Cenevre Konferansının ikinci yarısında beklenen başarı alınmayınca TSK II. Harekata başladı. 14 Ağustos gün

20 Temmuz Kuzey Kıbrıs’ın Türk Yurdu Olmasının 47. Yıldönümü Günüdür

14.07.2021 00:04
Megalo İdea nedir? Büyük Yunanistan planı nasıl gerçekleştirilir? 1. Yunanistan bağımsızlığını ilan edecektir. 2. Batı Trakya ve Selanik Türklerden ne pahasına olursa olsun alınacaktır. 3. Ege Adları Yunanistan’a verilecektir. 4. 12 adanın tamamı Yunanistan’a verilecektir. 5. Batı A

20 Temmuz Kuzey Kıbrıs’ın Türk Yurdu Olmasının 47. Yıldönümü Günüdür

13.07.2021 00:07
Osmanlı Devletinin en güçlü dönemlerinde 300 yıl hakimiyet altında kalan ada 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinden sonra devletin ayakta kalması adına geçici olarak İngiltere’ye devredilmiştir. Fakat I. Dünya Savaşından yenik ayrılan Osmanlı Devleti Lozan Antlaşması (1923) Kıbrıs adasını tamamen İng

20 Temmuz Kuzey Kıbrıs’ın Türk Yurdu Olmasının 47. Yıldönümü Günüdür

12.07.2021 00:05
Temmuz ayı içerisinde son dönem milli Türk ordusunun ve onlara yardımcı olan Kıbrıs Türklüğünün yarattığı milli ordusu olan Mücahit ordusunun gerçekleştirdiği şanlı zaferlerin en önemlisi olan bu harekat bu askeri icraat 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşmiştir. Daha doğrusu başlamıştır. Asırlar önc

BUDA

10.07.2021 00:09
Asya’nın güney ve doğusunda kendine inananların geniş alan ve nüfus oluşturduğu bu şahsiyetin peygamber olma ihtimalinden bahsedenler mevcuttur. Hatta İslam kitleleri arasında bu düşünce de olanlar mevcuttur. Onların budanın peygamberliğine dahil Kuran da buldukları dayanak Kuranda incir meyve

UŞŞAKİ TARİKATI VE BANDIRMADAKİ DURUMU HAKKINDA MALUMAT

09.07.2021 00:03
  Hz.Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki (KSA),(h.930) senesinden (H.980) senesine kadar Uşşak’da aşıklar, ariflerzümresine şevk, neş’e ve feyz dağıtmışlardır. Hicri 980 senesinde 100yaşlarında iken zamanın padişahı Sultan 3.Murad’ın davetine icabet ederek Uşşak’dan ayr

UŞŞAKİ TARİKATI VE BANDIRMADAKİ DURUMU HAKKINDA MALUMAT

08.07.2021 00:06
Bandırmamız çevremizdeki ilçelere göre daha laik yapıda saha asri görünüm arz etse de ahalisinin önemli bir kısmı Osmanlı dönemi sosyal ve kültürel yapısını, özelliklerini taşımayı sürdüren bir durumdadır. Bu nedenledir ki Bandırmamızın halkında Osmanlı dönemi yaşamına özlem duyan Osmanlı dönemi giy

Türk Dünyasında Şehit ve Şehitlik Anlayışı Osmanlı Hanedanında Şehit ve Gazi Görüntüleri

07.07.2021 00:04
Osmanlı hanedan üyelerinden verilen tek şehit 1. Murat beydir. Kuruluş dönemi ve yükselme dönemi padişahlarının hemen hepsi yaptıkları fetihler, yaşadıkları savaşlar nedeniyle gazi olmalarına karşılık şehit olma durumunu yaşamamışlardır. Ya rivayet edildiğine göre Fatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıt gib

Türk Dünyasında Şehit ve Şehitlik Anlayışı Osmanlı Hanedanında Şehit ve Gazi Görüntüleri

06.07.2021 00:04
Ülkemizdeki terör olayları terör hareketleri nedeniyle görülen şehit olma şehit düşme hareketleri toplumumuzu zamanlarda toplumu daha derinden duygular yaşamaya verilen can kayıpları halkımızın şehitlik ve şehit kelimeleri üzerinde daha duygusallaşmasına neden olduğunu düşünmekteyim. Gerçi daha önce

Adalet Her Devirde Yönetimin Etkisinden Kurtulamamıştır

05.07.2021 00:03
Bu durumu birileri talihin cilvesi veya tarihin tekerrürü diye değerlendirebilirler. Ama bence bu düpedüz adalet teşkilatının hukukçuların bir başka değişle yargının yürütmenin her zaman etkisinde olduğunun açık ve net ispatından başka bir şey değildir. Bu yeryüzünde olduğu gibi bizde de geçerli olm

Adalet Her Devirde Yönetimin Etkisinden Kurtulamamıştır

03.07.2021 00:05
Adalet kavramı, hukuk sistemi ortaya çıktığı andan itibaren insanlar hep bu sahadaki teşkilat ve kurumların adil olmalarını, taraf tutmamalarını istemişlerdir. İnsanların en çok korktuğu adalet kurumunu oluşturan teşkilatların, bu teşkilatlar da rol alan görevlilerin bir yerlerden etkilenip taraf tu

BANDIRMANIN ADINI ALDIĞI YEREL TANRI PAN

02.07.2021 00:05
Mysia Cyzicus sikkelerinde Pan pedum ve çift flütü ile, Apollonia sikkelerinde ise çıplak, boynuzlu, pedum ile betimlenmiştir.Pan özellikle Lesbüs'da çok tapınılan tanrılardan biridir. M.Ö.440-350 yıllarına ait British Museum Troas sikke kataloglarına göre Pan kültünün burada yaygın olduğunu gör

BANDIRMANIN ADINI ALDIĞI YEREL TANRI PAN

01.07.2021 00:02
Ayrıca, 1992 yılı Enez kazısında Pan mağarası ortaya çıkarılmıştır. 19. yüzyıldan beri bilinen ve "Agia Triada" adı verilen bir yeraltı şapelinde yapılan kazı çalışmaları ile Grek devrine ait Pan ile birlikte dans eden iki Nympha'nın betimlendiği mermer kabartma ortaya çıkarılmıştır. Bu kabartma

Bandırmanın Adını Aldığı Yerel Tanrı Pan

30.06.2021 00:07
Bandırmamızın ismi konusunda pek çok rivayetler olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bazılarına göre Bandırmamız ismini Pandermit kökeninden Pandermit madeninden almakta, bazılarına göre ise halkımızın pestil yahut Bandırma dediği meyve usaresi kurutmasından almaktadır. Ama büyük olasılıkla bunlar yakıştır

Amasya Genelgesi (Tamimi) Hakkında Hatırlamalar

29.06.2021 00:04
• Amasya Genelgesi, İstanbul Hükümeti'nin bağımsızlığını kaybetme tehlikesini ve etkisizliğini tanımlamış ve milletin kararlılığına ve kararına bağlı olan bağımsızlığa giden yolu belirtmiştir. • Bu nedenle Genelge direnişi yürütmek için bir yönetim kurulu ihtiyacını belirtmiş ve&

Amasya Genelgesi (Tamimi) Hakkında Hatırlamalar

28.06.2021 00:06
Amasya genelgesi dediğimiz hatta bazı tarihlerde eski tarifle Amasya Tamimi dediğimiz çoğunlukla Cumhuriyet tarihçileri tarafından detaylı olarak incelenmek değerlendirilmek durumu bir tarafa bırakılarak Kurtuluş Savaşı olayları içerisinde kısa bir değerlendirmeyle geçiştirilen bir olgu olarak karşı

Türk Kadının Hukuki Durumu Hakkında Eser Taramaları

26.06.2021 00:31
d) Eski Hukukta evlenmede yaş sınırı yoktu. Hatta beşikteki bir kızla, beşikteki bir erkek, veliler tarafından evlendirilirdi. Ancak, çocuklar büyüyüp ergenlik çağına gelince, bu nikahı kabul edip etmemede serbesttiler. Genellikle çocuk denilebilecek yaşta evlenmek mümkündü. Medeni Kanun, her iki ta

Türk Kadının Hukuki Durumu Hakkında Eser Taramaları

25.06.2021 00:35
Cumhuriyet Devri Kadın Hakları İnkılabı Cumhuriyet Devrinin en önemli eserlerinden birisinin Kadın Hakları İnkılabı olduğu şüphesizdir. Yüzyıllar boyunca beklenen, özlenen, hayal edilen haklar büyük bir dahinin ve onunla işbirliği eden arkadaşlarının hizmeti ile kanunlaşmış ve Türk Kadınının erkeğ

Türk Kadının Hukuki Durumu Hakkında Eser Taramaları

24.06.2021 00:03
Kadınların Sosyal Hizmetleri İkinci Meşrutiyet devrinde birçok kadın dernekleri görüyoruz. Bunların çoğu hayır amacına yönetilmiştir. Devamlı harpler dolayısıyla, askere giyecek, yaralı askerlere hizmet, şehit ailelerine yardım gibi faaliyetler, ön planda gelmektedir. Fatma Aliye’nin başkanı

Türk Kadının Hukuki Durumu Hakkında Eser Taramaları

23.06.2021 00:05
Tanzimat Devrinde Kadın 1839’da, Abdülmecit zamanında memleketi Avrupai bir devlet sistemine doğru götürmeyi hedef tutan, can, ırz, namus, mal güvenliğini, vergi adaletini, asker toplama usulünde ıslahatı Gülhane Meydan’ında ilan eden Tanzimat-ı Hayriye fermanı memlekete birçok yenilikl

Türk Kadının Hukuki Durumu Hakkında Eser Taramaları

22.06.2021 10:49
On Altıncı Yüzyıldan Tanzimat’a Kadar Kadın: Osmanlı Türklerinin ilk kuruluşundan on altıncı yüzyıla kadar olan zamana ait belgelerimiz eksik olmakla beraber, ilk devirlerde, Türk kadınının oldukça hür yaşadığı anlaşılmaktadır. Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun, bütün yabancı erkek misaf

Türk Kadının Hukuki Durumu Hakkında Eser Taramaları

21.06.2021 00:06
İslam Hukukunda Kadın: İyi araştırmayanların ve büyük ölçüde yabancıların sandıkları gibi, İslam dini kadın aleyhtarı değildir. Ancak, İslam dininin de içeriğinde olduğu halde, hem İslam dini hem diğer dinlerde çeşitli tarihi sebeplerle kadına, erkeğe verilen mevki vermemişlerdir. Mesela, Hıristiya

Türk Kadının Hukuki Durumu Hakkında Eser Taramaları

19.06.2021 00:05
Türk kadınının toplumdaki yeri erkekler karşısındaki hukuki durumunu tartışmalı duruma sokan devletimizin özellikle İstanbul’da toplanan uluslararası bir toplantıda imza altına aldığı ve ilk imzalayan devlet olduğu uluslararası sahada geçerli kadın hakları sözleşmesini ortadan kaldırıp bu konu

Ulusal Devlet Mi? Din Devleti Mi?

18.06.2021 00:06
Türkler tarafından kurulan devletlerin kuruluş işlemlerine, kuruluş amaçlarına kurucularına baktığımızda kurulan devletlerin milli şuur yerine hanedan veya boy şuuruyla kurulduğunu görmekteyiz. Bu nedenle kurulan devletler Türk adıyla anılmadığı gibi Türk milletinin tamamını kapsayan bir devlet olma

Ulusal Devlet Mi? Din Devleti Mi?

17.06.2021 00:26
Tarih boyunca Türk milleti hiçbir zaman din devleti olarak bir devlet kurmadığı gibi Türk milleti adına Türk milleti kelimesini içeren bir isimle ulusal bir devlette kurmamıştır kuramamıştır. Önemle vurgulamak isterim ki Türk milleti tarih boyunca tek bir din etrafında dini bir birlik sağlayıp o din

Kuran’la Büyümek ve Kuran’la Büyüyenler

16.06.2021 00:09
Kuran’la büyüyen kişiler ille de bir tarikata mensup olmak bir şeyhin önünde diz çöküp el etek öpme evresinden geçmek zorunda olan malının mülkünün parasının bir kısmını tarikata bağışlamak zorunda olan kimseler olacaktır diye bir kaide yoktur. İslam dininde tarikat lideri de olsa el etek öpme

Kuran’la Büyümek ve Kuran’la Büyüyenler

15.06.2021 00:05
Kuran’la büyümek tabiri pek çok farklı anlamlara gelebilen bir ibaredir. Düşünün bir insan çocukluğundan başlayarak çantasına doldurduğu Kuran’ları satmakla hayata başlamış ve belirgin yaşa gelene kadar hep sattığı bu Kuran’ların parasıyla yaşamışsa yaptığı işten bahsederken ben Ku

Tatar Türkleri ve Türk Dünyası Açısından Önemli Tarihi Bir Kişilik

14.06.2021 00:06
Bugün kırım meselesi nedeniyle dünyanın dikkatini üzerine çeken tatarlar açısından tatar olmamasına rağmen onların tarihinde önemli bir rol oynayan Cengiz Hanın hayat hikâyesine değinmek istemekteyim. Cengiz Han tatar değildir hatta Türklüğü bile tartışmalıdır. Ağırlıklı görüş onun Moğol olduğ

İslam Anlayışında Devlet Haksızlığı Gideren Kuvvettir

12.06.2021 00:06
İslam tarihini gözden geçirdiğimizde görürüz ki mensubu oldukları devlet İslam bireyler için Allah’tan sonra her şeydir. Yani önce Allah’a güvenen İslam birey sonra hiç tereddüt etmeden devletine güvenir ve öyle inanır ki Allah nasıl kendisini yani kulunu sürekli korur ve gözetir esirger

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

11.06.2021 00:07
Keşke her 25 Nisan günlerinde, 25 Nisan 1915 günü cephede bulunup düşmanı karşılayan, bugün bize İstanbul’u, Vatanı armağan eden,  Mustafa Kemal Atatürk’ü, İzzettin Çalışlar’ı Şefik Aker’i, Halil Sami’yi, Halis Ataksor’u, Hafiz Kadri’yi, Mahmut Sab

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

10.06.2021 00:03
Hamilton’un bu düşünceleri fazla uzun süre dayanmadı. Birkaç saat sonra Hamilton artık şu şekilde düşünmeye başlamıştı; “İnsanlar bir kâbusun pençesine yakalanmışlardı ve biz çaresiz, perişan bir halde bekliyorduk. Üççeyrek saat geçti ve Seddülbahir’deki durum düzelmedi. Bir

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

09.06.2021 00:06
4). GÖSTERİŞ ÇIKARMALARI BEŞİGE: Hamilton, Beşigeler'de ise gösteri çıkarması yapılması istenmiştir. Amacı ise hem Kumkale çıkarmasına yardımcı olması, hem de harekâtın ciddi olduğunu gösterebilmektir. Böylece Anadolu yakasında bulunan Türk kanadı bastırılacak, buradan kuzeye ve Gelibolu

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

08.06.2021 00:07
Bu günün sonunda: 57.Alay 180 Rakımlı Tepeyi – Cesaret Tepe – Serçe Tepe’ye kadar ele geçirdi. 27. Alay Kırmızısırt’ı ele geçirdi. 77. Alay Komutanı ve 27.Alay 1. tabur kom. Binb. İbrahim arasında yaşanan bir karışıklık neticesinde Kanlısırt terk edildi. Anzak askerleri:

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

07.06.2021 00:03
Fırka kısm-ı küllisi ordugâhlarında harekete müheyya bir halde bulunacaklardır. Ben bidayetten düşmana hareket eden müfreze ile beraber bulunacağım. İcap eder ise kısm-ı külliye avdet edeceğim. Fırka karargâhından kalan fırka erkân-ı harbiye irtibatta bulununuz. karargah Bigalı

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

05.06.2021 00:03
Saat 05.20’de 27.Alaydan 9.Tümene ihraç hareketi haber verildi.  05.45 te 9. Tümenden, 27.Alaya hareket emri verildi. 05.50’de 27.Alay hareket etti.   07.00’de 27.Alay Kavaktepe’ye geldi. 07.40’ta hâkim tepe olan Kemalyeri’ne geldi. 08.00

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

04.06.2021 00:02
ARIBURNU BÖLGESİ TÜRK SAVUNMA KUVVETLERİ  Arıburnu bölgesi, 9. Tümen sorumluk alanının kuzey kesimini oluşturuyordu. Bu bölgenin savunmasında 27. Alayı görevlendirmişti. Ayrıca 19. Tümen (1 tabur eksik olarak) Bigalı’da genel ordu ihtiyatı olarak bulunuyordu. Arıburnu bölgesinde 27.Alay

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

03.06.2021 00:09
Y sahili – ( Sarısığlar Koyu) Zığındere’nin ağzından 1,5 kilometre kuzeyi. Kayalık bir sırtın altında 60 metre kadar bir kıyı kesimi vardır.  Buraya iki tabur, bir bölük ve bir denizci müfrezesi çıkarılmıştır. Bunların vazifesi Seddülbahir mıntıkasındaki Tür

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

02.06.2021 00:04
SEDDÜLBAHİR BÖLGESİNDEKİ ÇIKARMA ALANLARI:  S sahili - Morto koyu (Eskihisarlık kıyısı): 36 metre yükseklikte, tepesinde eski bir hisar bulunan dik bir uçurumun biraz batısında ve tatlı bir meyil önünde idi.  Morto Koyu’na üç bölükten oluşan bir tabur karaya çıkarıla

 Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

01.06.2021 00:03
25 NİSAN 1915 PAZAR…  AKDENİZ Seferi Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Ian Hamilton, 25 Nisan 1915 Pazar günü Çanakkale cephesinde başlanılan kara muharebelerine şu düşünceler ile başladı… “Bizim kraliçemiz “Queen Elizabeth” zırhlısı, harp makyajını yaptı ve sabaha

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

31.05.2021 00:06
İTİLAF DEVLETLERİ BİRLİKLERİ  AKDENİZ SEFERİ KUVVETİN KURULUŞU:  Seferi Kuvvet Komutanı: Orgeneral Sir Ian Hamilton Seferi kuvvet Kurmay Başkanı: Tuğgeneral W.P. Braithwaite  29. Tümen Komutanı: Tuğgeneral A.G. Hunter Weston 86. Tugay (2 Hassa Taburu, 1 Munster Taburu, 1 Lancashi

 Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

29.05.2021 00:08
Gelibolu Yarımadasında, 3. kolordu emrinde 7. 9. Tümenler. Ayrıca 5. Tümen, bağımsız süvari tugayı ve 5. Ordunun genel ihtiyatı olarak 19. Tümen bulunmakta idi.  3. Kolordu Komutanı: Tuğgeneral Esat Paşa 3. kolordu kurmay başkanı: Yarbay Fahrettin (Altay) 9. Tümen komutanı: Albay Halil Sami

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

28.05.2021 00:07
Kilitbahir platosu, hâkim yükselti olması, platodaki tabya ve bataryalara hâkim olması, boğaz tabyalarını arkasına alması, Anadolu yakasındaki istihkâmlara hâkim bir bölge oluşturması ve susturabilmesi bakımından önemli idi. Bu yüzden Hamilton, başlangıç olarak ilk ilerleyişt

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

27.05.2021 00:09
Liman Von Sanders, emir ve komutayı ele aldıktan sonra 1 Nisan günü cepheyi dolaştı. 9. Tümen mıntıkasını teftiş ederken şöyle bir fikir yürüttü. “deniz vasıtaları mükemmel olan bir düşman istediği bir kıyıya muhakkak çıkabilir. Buna mani olmak mümkün değildir. Bu sebeple kıyıları zayıf tutmak

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

26.05.2021 00:07
Boğazı ele geçirebilmek için merkez tabyalarının ele geçirilmesi lazımdı. Acı deniz mağlubiyetinden sonra yapılan yeni planda bu vazife artık kara kuvvetine veriliyordu. Esas rolü donanmaya veren eski planın tamamen zıddı olarak yeni planda esas rolü kara kuvveti yapacak, deniz kuvveti ona yardımcı

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

25.05.2021 00:06
“Berrak ve güzel bir bahar günü sabahı, daha şafakla beraber kulakların her gün işitmeye itiyad ettiği (alıştığı) top gürültüleri arasında duyulan ve yakından bir muharebenin vukuunu ifham eden (anlatan) tüfek sesleri ve sahil tarassut (gözetleme) kıtaatından gerideki fırka (Tümen) kararg&acir

Çanakkale Cephesinin Unutulmaya Terk Edilen Unutturulmaya Çalışılan Kara Savaşları

24.05.2021 00:04
Her 18 Mart’ta millet ve devlet olarak Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferi’nin yıl dönümünü seremonilerle kutlamayı görev biliriz ve hakikaten bu görevi milletimizin özelliklerine uygun olarak kutlamak için elimizden gelen bütün gayreti milletçe göstermeye çalışırız. 18 Mart Deniz Zaferi hakk

Bölgesel Tarihimizin Sorunları Bu Sorunların Çözümünde Vatandaşlarımıza Düşen Görevler

21.05.2021 00:05
Bazı kaynaklarda onun Erdek önünde battığından oradan çıkarılıp tekrar hizmete konulduğundan bahsederken o batışı sırasında ölen 250 askerin durumu da izaha muhtaçtır. Bazı kaynaklar bu askerleri şehitler mezarlığına gömülmüş kabul ederken bazı kaynaklar bu konuda bilgi vermemektedir. Aslında eski m

Bölgesel Tarihimizin Sorunları Bu Sorunların Çözümünde Vatandaşlarımıza Düşen Görevler

20.05.2021 00:05
Bölgemiz yani başta bandırmak olmak üzere Erdek, Gönen ve Manyas gibi ilçelerimizin oluşturduğu saha yerel tarih açısından bazı muammalar taşımaktadır. Nitekim bu muammaların bulunduğu en başta gelen saha Bandırmamızdır. Çünkü Bandırmamızda yerel tarih açısından verilen bilgiler sistemi bazı yanlış

19 Mayıs Gününün ve Bu Güne Tarihlenen Bayramın Tarihçesi ve Önemi

19.05.2021 00:06
Oysa bu bayram ulusal bir bayramdır. Ulusa ait bir bayramın kutlamasına sınırlamalar getirilmesinin anlaşılması oldukça zordur. Ama ne yazık ki 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı artık eski kutlama özelliklerinden ve boyutlarından uzaklaştırılmış sınırlandırılmıştır görüşündeyim.

19 Mayıs Gününün ve Bu Güne Tarihlenen Bayramın Tarihçesi ve Önemi

18.05.2021 00:04
Nitekim 19 Mayısta dikkat edilmesi gereken özel bir durum bir ilklikte Mustafa Kemal’in asker toplaması etrafında silahlı kuvvet oluşturması yolunda ilk çalışmayı gerçekleştirdiğini de söylemek mümkündür. Çünkü Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 da Samsunda karaya ayak bastığında kendisini karşılayan

19 Mayıs Gününün ve Bu Güne Tarihlenen Bayramın Tarihçesi Ve Önemi

17.05.2021 00:05
19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyetinin kutladığı ulusal bayramların oluşturulma sırasıyla üçüncü sırada olan bir bayramdır. Nasıl Mustafa Kemal Cumhuriyet bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ihdas edip milletinin kutlamasına arz etmişse 19 Mayısta kutladığımız farklı isimlerle anara

Peygamberimizin Doğum Günü Neden Hıdırellez Bayramı Olmasın?

12.05.2021 00:02
Kutlamaların başyemeği kutlanan günün esas kahramanının sevdiği yiyecekler olur. Nitekim Neol’de Hıristiyanlar neden domuz yemeğe dikkat ederler? Bu nedenle Hıdrellez yiyeceğinin baş malzemesi Hazreti Muhammed’in en sevdiği şey olan kuzu etidir. Yine hıdrellezde İslam ahali dileklerini g

Peygamberimizin Doğum Günü Neden Hıdırellez Bayramı Olmasın?

11.05.2021 00:05
Öyle ki kendi aralarındaki bölünmüşlüklerine rağmen hıdrellez gününü bu üzerinde çelişkili ifadeler bulunan şahsa, onun doğumuna ithaf etmişler ve onun doğumunu farklı atlarla da olsa, hıdrellez de kutlamayı prensip edinmişlerdi. Katolikler, Sen (st), Georges, Ortodokslar, Aya Yorgi günü olarak bu k

Peygamberimizin Doğum Günü Neden Hıdırellez Bayramı Olmasın?

10.05.2021 00:07
Yukarıda sıfatlarını dile getirdiğimiz peygamber şahsiyetlerini karşılaştırdığımızda, bu üç şahsiyetin, aynı kişi olmasını zorunlu kılacak bir benzerlik mevcuttur. Üstelik İlyas peygamberinde, İdris peygamberinde göye uçtuğu şeklinde bir rivayetle kaybolmuş olmaları, İdris ve İlyas peygamberin aynı

Peygamberimizin Doğum Günü Neden Hıdırellez Bayramı Olmasın?

07.05.2021 00:04
Bu peygamber 72 dil bilen ( yeryüzünde mevcut olduğu söylenen 72 milletin dilini bilen) ve her kavmi kendi diliyle Allah yoluna doğru dine davet eden bir peygamberdir. Onun hakkındaki rivayetlerde, 100 şehir kurduğu, insanla meskun bölgeleri ( yeryüzündeki) bölgeye ayırıp her birine bir vekil tayin

Peygamberimizin Doğum Günü Neden Hıdırellez Bayramı Olmasın?

06.05.2021 00:07
Ancak ona bu ad hangi kültürce nasıl verilmiştir? Bu konuda açıklık yoktur. Büyük olasılıkla, iddialara bakılırsa bu isim Türk kültüründeki çok tanrılı itikatlarda yol tanrısına ad verilmiştir. Çünkü Arap kültüründe ona denk gelecek efsanevi kültür öğeleri yoktur. Zaten Musa ve onun yaşamı da İsrail

Peygamberimizin Doğum Günü Neden Hıdırellez Bayramı Olmasın?

05.05.2021 00:07
Türk Kültüründe ve İslam Kültüründe 6 Mayıs tarihi Hıdırellez adı altında kutlanan ve kutsal sayılan bir gündür. Bilhassa Anadolu başta olmak üzere Türk ve İslam dünyasında, bu günün kutlanması çeşitli rivayetlere, dayandırılırsa da, en önemli rivayet Hızır- İlyas peygamberler ile ilgili olanıdır. B

Türklük Sahipsiz Olunca Türkçüler Bayramı da Katılımsız Oluyor

04.05.2021 00:07
Bilindiği üzere 3 Mayıs tarihi Türkçüler bayramı bir başka deyişle Türkçülük bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu bayramla ilgilenenler bu bayramın tarihçesini çok iyi bilirler. Bu nedenle ben sadece bu bayramın son yılarda neden önem kaybettiğine, neden az katılıma mazhar olduğuna değinmek istemekteyi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe Nasıl Geldik

03.05.2021 00:05
Buna rağmen işçilerin bu mücadelesi karşısında aciz kalan iktidarlar sonunda ayrılıkçı Kürtlerin gayretiyle nasıl Nevruz bayramını resmi bayram yaptıysa işçilerin 1 Mayıs tarihini de isim değiştirerek bile olsa Emek ve Dayanışma Günü altında işçilere kutlanacak bir gün olarak tanıyıp bugüne resmi ta

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe Nasıl Geldik

30.04.2021 00:06
1 Mayıs’ın 1935’ten başlayan bahar bayramlığı 1980 yılına kadar aralıksız sürecektir. Ancak şurası da bir gerçektir ki Mustafa Kemal’in ölümünden başlayarak özellikle 1950 döneminde başlayan demokrat parti döneminde ülkemiz hızla dünya üzerindeki bloklar arası soğuk savaşın çekişti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe Nasıl Geldik

29.04.2021 00:06
1 Mayıs tarihi Türk toplumunun kafasında kötü anılar uyandıran bir tarih durumuna getirilmiştir. Oysa Mayıs ayı Haziran, Temmuz, Ağustos ayıyla birlikte Türk tarihinin zaferler gördüğü aylardan birisidir. Yine 1 Mayıs tarihi Türk kültür tarihi açısından önemli bir Türk bayramı olan Hıdırellez bayram

Anzavur Ahmet’in Gönen Katliamı Neden Yıldönümünde Lanetlenmez

28.04.2021 00:05
Bu yüzdendir ki 4 Nisan tarihinde Gönen’imizin Kurtuluş harbi başlarında yaşadığı katliamı hatırlayıp her sene bu tarihte katliamı yapanları lanetleyip, katliam mağdurlarını, şehitlerini askeriyenin kendileri için yaptığı Gönen Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen seremonilerle rahmetle anma

Anzavur Ahmet’in Gönen Katliamı Neden Yıldönümünde Lanetlenmez

27.04.2021 00:04
1920 yılında başlatılan bu isyanların bölgede yani Güney Marmara sahasında pek çok kan dökülmesine ve pek çok Kuvayi Milliyecinin katledilmesine sebep olduğu tarihi kayıtlarda aşikardır. Nitekim isyanları sırasında faaliyet sahasındaki ilçelerimizi ele geçiren Anzavur Ahmet ve şürekası ele geçirdikl

Anzavur Ahmet’in Gönen Katliamı Neden Yıldönümünde Lanetlenmez

26.04.2021 00:06
Dünya ulusları biz Türkleri başta Ermeniler olmak üzere bazı etnik grupları toplu katliama tabi tutma suçlamasıyla, suçlamalarına karşılık aslında yeryüzünde en fazla katliama uğratılmış millet olarak biz Türklerin geldiğini düşünmekteyim. Çünkü tarihin başlangıcından bugüne farklı sahalarda yurt ed

23 Nisan Kutlamalarının Dünü Bugünü

23.04.2021 00:04
Bugün Mustafa Kemal Paşa’nın bir başka tabirle Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize ve çocuklara verdiği ilk milli bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımızın temelini oluşturan olayın yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. Yıldönümünü yaşam

13 Nisan Vakası Hicri 31 Mart Vakası

22.04.2021 00:03
Bu yüzden de artık son dönemlerde eski güçlerini yitiren Kemalist ve Cumhuriyetçiler karşısında laik, demokratik fikirliler karşısında toparlanıp güçlendiklerine inanmaya başlayan kesimlerin yakın zamanlarda öcünü almayı düşünecekleri tarih olarak 31 Mart’ı görebiliriz. Bir başka deyişle eğer

13 Nisan Vakası Hicri 31 Mart Vakası

21.04.2021 00:06
Almanlara yakın siyaseti amaçlayan ve izleyen Selanik kolunun Manastır’daki İngiliz siyasetinin taraftarı İttihat ve Terakkicilere karşı kuvvetlenmesinin getirdiği iç çekişme bu kola mensup İttihat ve Terakkicileri de muhalefetteki şeriatçı, mutlakıyetçi, eski rejim yanlılarının yanına itince

13 Nisan Vakası Hicri 31 Mart Vakası

20.04.2021 00:03
Türk tarihinde önemli saydığımız günler genellikle büyük Türk zaferlerinin yaşandığı yahut büyük hezimetlerin yaşandığı günler olarak düşünülür. Ancak ne önemli bir zaferin nede önemli bir hezimetin, felaketin tarihi olmamasına rağmen önem taşıyan tarihi günlerimiz de vardır. Bunlardan birisi de 13

Kuruluştan Yıkılışa Osmanlı Eğitim Anlayışı

19.04.2021 00:06
Islahhane(1860): Sanayi için gerekli bilgi ve tekniği vermek amacıyla Mithat Paşa tarafından sanat okulu olarak kurulmuştur. Müslüman ve gayrimüsliman çocuklara terzilik, kunduracılık, saraçlık gibi sanatlar öğretilmekteydi. Galatasaray Sultanisi(1868): Türkiye'de lise düzeyinde ilk defa açılan

Kuruluştan Yıkılışa Osmanlı Eğitim Anlayışı

16.04.2021 00:07
Mesleğe yeni giren gence, şakird (çırak) denirdi. Bu çırak belli aşamalardan sonra başarılı olursa kalfalığa yükselirdi. En az üç yıllık kalfalık döneminden sonra ustalığa yükselmek mümkündü. Ustalığa geçiş töreni görkemli yapılır; usta olan kişi peştamal kuşatma (şed) ile dükkan açma hakkını elde e

Kuruluştan Yıkılışa Osmanlı Eğitim Anlayışı

15.04.2021 00:05
Medreselerin bozulmalarını önlemek için Padişah III. Selim ve Koçi Bey gibi devlet adamları tarafından tedbirler alınması konusunda çalışmalar yapmışsa da istenilen sonuç alınamamıştır. Tanzimat Dönemi’nde devletin açtığı bazı okullara gayrimüslim öğrencilerde alınmaya başlanmıştır. Böylece 19

Kuruluştan Yıkılışa Osmanlı Eğitim Anlayışı

14.04.2021 00:34
Rüştiyeler, ortaokul seviyesine çıkarılan okullardı. Müslüman ve Hristiyan çocukların bir arada okuduğu bu okullarda dil bilgisi, Türkçe, hat(yazı), ahlak, tarih, coğrafya, aritmetik, Farzca ve nahiv(sentaks-cümle yapısı) dersleri okutuluyordu. Osmanlılarda bütün eğitim kurumları şeyhülislama bağlıy

Kuruluştan Yıkılışa Osmanlı Eğitim Anlayışı

13.04.2021 00:04
2.Halk Eğitimi: Örgün eğitim dışında kalan eğitimi denir. Osmanlı Devleti’nde halk eğitiminin yapıldığı kurumlar cami, mescit, darül mesnevi, tekke ve zaviyeler, ulema evleri, kahvehaneler ve Türk ocaklarıdır. Camiler Vakıf kuruluşlarından olan camiler İslamiyet’in ilk yıllarından it

Kuruluştan Yıkılışa Osmanlı Eğitim Anlayışı

12.04.2021 00:05
Türk dünyası yazılı öğretime İslamiyet’i kabulden sonra ağırlık vermiş daha doğrusu başlamıştır. Bunun sebebi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde asker yetiştirmek gelirdi. Bunun için yetişmiş askerleri asker adaylarını yetiştirmesi hatta babanın oğulları yetiştirmesi şeklinde bir eğitimden sö

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

09.04.2021 00:09
Bu dönemde Hristiyan olan Pomakların Osmanlı hakimiyetinden daha iyi faydalanmak amacıyla Osmanlının Hristiyan tebaaya koyduğu vergilerden kurtulmak İslam tebaaya yaptığı desteklerden faydalanmak amacıyla geniş miktarda artarak peyderpey İslamiyet’e geçmişlerdir. Zaten Pomak tabirininse İslam

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

08.04.2021 00:06
Dardan Krallığı'nın askeri gücünü gösteren yukarıdaki rakamlar, abartılı görünse de tüm savaş faaliyetleriyle, Dardania'da devlet örgütlenmesinin var olduğunun bir kanıtıdır. Dardania Krallığı'nın, siyasi-askeri kurum olarak kendine özgü, eski (antik) üretim biçimi vardı. Dardania'da

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

07.04.2021 00:07
M.Ö. 208 yılında, Dardan'ların, güneydoğu İllirya'nın bir bölgesinin hükümdarı Erop ile yaptığı koalisyon sonucu Makedonya'ya saldırdılar. Makedonlar ise Lühnid şehri ve etrafında askeri hareketlerini sınırlı tutmasından dolayı, Dardan ordusu Makedonya'nın güneybatı sınır bölgesinde

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

06.04.2021 00:06
Paion'lar zaman zaman Makedon saldırılarına karşı gelmişlerdir ve antl- Makedon koalisyonuna katılarak bağımsızlıklarına kavuşabllmişlerdlr. Dardan'larla Makedonlar arasında, işgalden çok eski bir koalisyon olmuş olması gerekir, çünkü, antik yazarlarının verileri olan: Paion'ların bağıms

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

05.04.2021 00:06
M.Ö. IV. Yüzyılda Dardanlar. Dardan Krallığı'nın doğuşu ve güçlenmesi Dardanlarla ilgili ilk haber M.Ö. IV. yüzyıla aittir. O dönemde Balkanların en büyük siyasi-askeri gücü haline gelen Makedonya Krallığı'nın kuzey sınırlarını kuvvetlendirmek için uğraştığından bahsetmektedir. Romalı tari

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

02.04.2021 00:03
Dania Krallığı Dardania Krallığı, m.ö. IV yüzyılda tarih sahnesine çıkmış olup M.Ö. III-I yüzyılları arasında Güneydoğu Avrupa'nın en önemli siyasi ve askeri etkenlerinden biri haline geldi. Dardania Krallığı, Romalılara karşı uzun bir süre mücadele ettikten sonra M.Ö. 44 yılında Roma İmparator

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

01.04.2021 00:06
Kadınların da ayrıca milli kıyafetleri vardı. Açık sözlü ve misafirperverlik de Boşnakların başlıca özelliklerindendir. Sırpça, Boşnakça ve Hırvatçanın karışımı olan Boşnak Türkçesi ile konuşurlar. Yazıda İslamiyet’i kabul ettikten sonra İslam harflerini kullanmaya başladılar. İslam harfleriyl

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

31.03.2021 00:07
Şimdi Pomaklar kimdir sorusuna çeşitli kaynakların verdiği cevaplara bir göz atmak gerekirse: 1-İngiliz Balkan azınlıklar uzmanı Hugh Poulton: Bulgar Müslümanlarının dini bir azınlık olduğunu, ana dil olarak Bulgarcayı konuşan, fakat İslami geleneklere bağlı Slavik Bulgarlar olduklarını yazmaktadır

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

30.03.2021 00:05
Ekslavonlar incelendiğinde günümüzdeki Pomakların dil, kültür, fiziksel özellik bakımından tıpatıp aynıdırlar. Ekslavonların adının hiç geçmemesinin sebebi balkanlara geldikleri gibi Bizans’a karşı savaş yürütmüş olmalarından kaynaklanıyor. Daha sonraki süreçlerde dinsel olacakta Ortodoks Hris

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

29.03.2021 00:04
Çevremizde ismi zikredilen bazı etnik guruplar vardır ki, toplumumuz bunları kimlik olarak, tam manasıyla ayırt edemez. Bu tür etnik guruplar yeryüzündeki farklı kıtaların hemen hemen hepsinde bulunabilirse de daha çok göç vermiş ve göç almış eski kıtalar olan Asya ve Avrupa kıtalarında hatta onlara

Türk- Kürt Kardeşliği Hakkında

27.03.2021 00:07
Çünkü onun ordularında da Türkler ve Kürtler yan yana yer alması şeklinde bir görüntü mevcuttur. Ne var ki Selahattin Eyyubi’nin ordusunda da Araplar Mısırlılar dolayısıyla berberiler bile yer alabilecek unsurlardır. Onun emrinde de bu kitlelerin aynı devlet içerisinde ve ordu içerisinde yer a

Türk- Kürt Kardeşliği Hakkında

26.03.2021 00:10
Ülkemiz siyasi liderlerinden bazıları Türk-Kürt kardeşliğinden bahsetmek buna örnek vermek istediklerinde Alparslan ve Selahattin Eyyubi dönemlerine müracaat etmektedirler. Ve her fırsatta bu iki sultanın yönetiminde ki Türk ve Kürtlerin kardeşliğini dile getirmektedirler. Ve bugün gerçekleştirmek i

Camilerimizin İsimleri Hakkında Düşünceler

25.03.2021 00:06
Osmanlı döneminde yaşamış, yaşadığı dönem padişahının gazabına uğrayıp Mısır’da katledilmiş bu şahsiyetin ismini Erdek’te yaşatmaya çalışmanın amacı nedir? Bu camiye ismi verilen şahsın en önemli pozisyonu denizciliği ve Türk haritacılığında önde gelen kişi olmasıdır. Acaba Piri Reis is

Camilerimizin İsimleri Hakkında Düşünceler

24.03.2021 00:06
Bu tür isimlendirmelerin bence gerçekçi olmaktan ziyade siyasi ve sosyal açıdan yaratılmak istenilen toplumsal etkiye hizmet maksadı ile yahut cemaatsal, tarikatsal etkilere ortam hazırlamak amacıyla yapıldığını düşünmek daha gerçekçi bir düşünce tarzı olacaktır düşüncesindeyim. Böyle amaçlar olmamı

Camilerimizin İsimleri Hakkında Düşünceler

23.03.2021 00:05
Nitekim kentimizdeki Sunullah Cami aslında kendisini yaptıran Sunullah Efendi’nin ismini taşımasına rağmen aynı şahsın ismi caminin bulunduğu mahalleye de verilmiş olduğundan söz konusu cami sanki Sunullah Mahallesi’nin ismini taşıyormuş gibi bir görüntü de arz etmektedir. Nitekim aynı ö

Camilerimizin İsimleri Hakkında Düşünceler

22.03.2021 00:07
Dinimizin getirdiği inanç sistemimize göre ibadethane yapmak en büyük çapta hayır işleme faaliyetlerinden biridir. Yaptırılan veya yapılan ibadethane yaptıranlar açısından büyük bir sevap kaynağıdır. İbadethane ister cami olsun, ister mescit olsun yaptıran veya yaptıranlar için ibadethane görev yapt

Bir Türk Bayramı Olarak Nevruz

20.03.2021 00:09
Ne var ki onların bu iddiaları İranlıların iddialarıyla karışmakta ve Gave isimli yahut Kava isimli kahramanın milliyeti farklı kimliklerle karşımıza çıkabilmektedir. Bu yüzdendir ki nevruzun bu iddialara göre hangi ulusa aitliği meçhul duruma gelmektedir. Bunlara benzer bir iddiada yani nevruz bayr

Bir Türk Bayramı Olarak Nevruz

19.03.2021 00:07
Türk milleti olarak Mart ayının 21’ini Nevruz bayramı olarak kabul eder ve kutlamalarla değerlendiririz. Bu bayramların aslında yeryüzünde ilk var oluşumuzdan ve bu var oluşla birlikte başlayan çok Tanrılı tabiat dini veya Şamanizm dediğimiz dini kabul edişle başladığını da söylememiz mümkündü

Bandırma Olarak Çanakkale Savaşlarına ve Şehitlerine Bakışımızdaki Eksiklikler

18.03.2021 00:02
Onlara ilaveten Cumhuriyet döneminde 1944 Trak faciası denilen deniz kazasında şehit düşen 23 denizcimizde aynı mezarlığa defnedilmişlerdir. Bütün bu şehitler bu mezarlıkta bir Çanakkale şehitliği veya biraz daha geniş mahiyette Çanakkale ve Trak şehitleri şehitliği adıyla bir şehitlik düzenlenmesin

Bandırma Olarak Çanakkale Savaşlarına ve Şehitlerine Bakışımızdaki Eksiklikler

17.03.2021 00:04
Bu konudaki şahsi görüşüme göre birileri 19 Mayıs kutlamalarında Samsun’dan yola çıkarılan Türk bayrağının Ankara’da Cumhurbaşkanına ulaştırılması seremonisine benzeterek bir oranda o seremoniyi kuvvetlendirir göstermeye çalışarak bence baltalamaya çalışmasından ibaret bir seremoni yarat

Bandırma Olarak Çanakkale Savaşlarına ve Şehitlerine Bakışımızdaki Eksiklikler

16.03.2021 00:05
Çanakkale savaşlarındaki askerimizin tümüne Mehmetçik demekle aynı sebeple doğru olmadığı gibi, ordumuzu oluşturan İslam kesimde tamamen Türklerden müteşekkil değildir. Ordumuzda Orta Doğu’nun ve Arabistan sahasının İslam halklarının evlatları da asker olarak mevcuttur. Bütün bunlara dayanarak

Konuşmalarda Kastedilen Millet Hangi Millet Hangi Medeniyettir?

15.03.2021 00:07
Bu medeniyet dediğin şey Avrupa medeniyeti midir? Batı medeniyeti midir? İslam medeniyetimdir? Türk İslam medeniyeti midir? Türk medeniyeti midir? İran medeniyeti midir? Arap medeniyeti midir? Osmanlı medeniyeti midir? Söyle bunlardan hangisidir. Dememiz ve açıkça cevaplamamız gerekmektedir düşünces

Konuşmalarda Kastedilen Millet Hangi Millet Hangi Medeniyettir?

13.03.2021 00:15
Hepimiz biliyoruz ki biz Türk milleti olmamız dolayı ile Türk ırkının bütün özelliklerini bütün vasıflarını üzerinde taşıyan bir insan topluluğuyuz. Bir başka deyişle bizler Türkiye dediğimiz vatan parçası üzerinde idealde, ülküde, dilde, kültürde birlik gösteren bir insan topluluğu olarak yaşamakta

12 Mart Tarihi ve İstiklal Marşımız

12.03.2021 00:06
Yarışma için tanınan süre bittiğinde yarışmanın istediği nitelikte bir şiirin tespit edilemediği görülmüştür. Hiçbir parça istenileni verecek özellikte değildir. Bu nedenle Hamdullah Suphi Tanrıöver’in o zaman Burdur Milletvekili bulunan Mehmet Akif Ersoy’u bu yarışmaya katılmaya ikna et

12 Mart Tarihi ve İstiklal Marşımız

11.03.2021 00:05
12 Mart tarihi Türk milletinin ulusal marşı olan milletimizin İstiklal Marşı adıyla benimseyip gönülden söylemeyi her icraatın başında gerçekleştirdiği tekrar tekrar dile getirmeyi uygun bulduğu marşın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği tarihtir. Bir başka deyişle bugün millet olarak yah

Ülkemizde İslam Etkisinde Kalan Toplum Kesiminin Kadına Bakış Açısı

10.03.2021 00:05
  Sözün kısası dünya kadın günün kutlandığı 8 Mart ta dahil olmak üzere son günlerde yaşanan pek çok kadın cinayeti bize göstermektedir ki toplum olarak dünya kadın gününü kutlamayı hak eden bir toplum durumunda değilizdir. 8 Mart dünya kadınlar gününü milat kabul ederek kadınlarımıza bütün ha

Ülkemizde İslam Etkisinde Kalan Toplum Kesiminin Kadına Bakış Açısı

09.03.2021 00:07
Osmanlı imparatorluğu devam ettiği sürece Türk kadınının bu durumu devam etmiştir. Ancak Cumhuriyetin kuruluşu Mustafa Kemal’in Türk kadınına haklarını kazandırmasıyla özellikle seçme seçilme hakkını vermesiyle medeni kanunu kabul edip tek eşle evliliği ve medeni kıyafeti kabulüyle Türk kadını

Ülkemizde İslam Etkisinde Kalan Toplum Kesiminin Kadına Bakış Açısı

08.03.2021 00:10
Hepimiz biliyoruz ki 8 Mart tarihi dünya kadınlar günü olarak kutladığımız bir tarihtir. Tüm dünya toplumları 8 Mart tarihini kadınlarına ve kadına verdikleri önemi belirtmek için dünya kadınlar günü ilan etmişlerdir. Haliyle bizde toplumlar arasındaki yerimizi almak onlardan geri kalmamak durumunda

Maltepe’de Yatan Şehitler Kimlerdir?

06.03.2021 00:08
Ülkemizin her köşesinde pek çok şehit mezarı bulunduğu hepimizin bildiği bir gerçektir. Zaten buna dayanarak ülkemizin toprağı baştan sona bir şehitliktir. Dediğimizde hiçte yanlış bir ifade kullanmış olmayacağımızı düşünmekteyim. Bence belki de “Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda”

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Türk Eğitimi Sisteminin Durumu

05.03.2021 00:06
Eski rejim yanlıların ve dincilerinin komünistlikle suçladığı köy endüstrilerini bertaraf edilince meydan radikal dinciliğe taraftar kişilerce su istimal edilecek İmam hatip ve İmam hatiplilere kalmıştır. Düz lise dediğimiz klasik liseler ve sanat okulları dediğimiz okullar karşısında dinsel çevrele

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Türk Eğitimi Sisteminin Durumu

04.03.2021 00:10
Bundan 97 yıl önce devletimiz kurulurken daha doğrusu devletimizin kuruluşu ilan edildikten kısa bir müddet sonra devletimizin banisi Mustafa Kemal Paşanın kurtuluş savaşı gibi bir savaştan yeni çıkmış milletini yeni bir sahada savaşa yönlendirdiğini görmekteyiz bu savaşın başarıyla gerçekleşmesi iç

Dizilerdeki ve Medyadaki Hasan Sabbah ile Yazılı Kaynaklardaki Hasan Sabbah’ın Farkları

03.03.2021 00:10
Bu kaleyi almak ve bu kitleye yıkıcı darbeyi vurmak İran’da kurulacak olan İlhanlı devletinin kurucusu Hulagı Han’a nasip olacaktır. Alamut yok edildikten sonra güçleri azalan nüfusları azalan bu kitle varlığını uzun süre devam ettirse de eski özelliğini kaybedecek İran’da Suriye&r

Dizilerdeki ve Medyadaki Hasan Sabbah ile Yazılı Kaynaklardaki Hasan Sabbah’ın Farkları

02.03.2021 00:10
Ayrıca Haşhaşi ismi tarihi belgelerde sadece Suriye İsmaililerini nitelemek amacıyla kullanılan yerel bir addır. İran İsmailileri için hiçbir belgede bu isim kullanılmamaktadır. Tarihçilere göre bu isim tarikat üyelerinin eylemlerine bir açıklama getirme çabası yerine, alaycı bir yaklaşımla onların

Dizilerdeki ve Medyadaki Hasan Sabbah ile Yazılı Kaynaklardaki Hasan Sabbah’ın Farkları

01.03.2021 00:05
Ancak İsmail babasından önce ölmüştür. İsmaililiye tarikatı ise İsmail'in ölmediğini ve gizlenmek için ortadan kaybolduğunu, zamanı gelince geri döneceğini savunur. Bunun haricinde Hasan Sabbah'ın bağlı bulunduğu Nizari kolu ise 18. imam Mustansır'dan sonra ise Musta'li değil Nizari&

Dizilerdeki ve Medyadaki Hasan Sabbah ile Yazılı Kaynaklardaki Hasan Sabbah’ın Farkları

26.02.2021 00:04
Son zamanda medyamızda yer alan bazı kişiler tarafından yapılan benzetmelerle Haşhaşin veya Haşhaşi denilen dinsel kökenli oluşumun adının duyulmaya başladığını görmekteyiz. Birileri sözüm ona tarihi bilgilerini kullanarak bugün kamuoyumuzda yer alan bazı toplumsal olayların taraftarlarının bir kısm

Fatih Sultan Mehmet’in Tarihsel Açıdan Detaylı Değerlendirilmesi

25.02.2021 00:10
Kardeş katlini meşru kılan kanunnamesi ile Osmanlı devletinin sonuna kadar öldürülecek pek çok hanedan üyesinin katline sebep hazırlayan kişi olmuştur. Ölümü konusunda da pek çok rivayetler vardır. Bazı kaynaklara göre Fatih sultan Mehmet Venediklilerin parayla kandırdıkları Yahudi kökenli Yakup paş

Fatih Sultan Mehmet’in Tarihsel Açıdan Detaylı Değerlendirilmesi

24.02.2021 00:10
Kanaatındayım zaten sağlığında yaptığı icraat ve fetihlere baktığımızda bunu gösterecekler işaretler mevcuttur. Çünkü fatih İstanbul Fethi’nden sonra Otranto seferini başlatmış İtalya’yı feth edip roma ve papalığı kendi hakimiyeti altına alma çalışmalarını ilk adımını atmıştır. Aynı fati

Fatih Sultan Mehmet’in Tarihsel Açıdan Detaylı Değerlendirilmesi

23.02.2021 00:15
Yukarıda belirttiğim gibi fatih sultan Mehmet ile Çandarlı arasındaki bu ters düşme fatih sultan Mehmet 2. murattan sonra tahta geçtiğinde de sürmüştür. Sonuç olarak bu ters düşme Çandarlı’nın fatih sultan Mehmet tarafından İstanbul fethini müteakip öldürülmesiyle bitmiştir. Çandarlı ve ailesi

Fatih Sultan Mehmet’in Tarihsel Açıdan Detaylı Değerlendirilmesi

22.02.2021 00:10
Osmanlı tarihinde ikinci Mehmet yahut Fatih Sultan Mehmet adıyla anılan bu padişahının tarih okurları ve tarihçiler değerlendirirken iki farklı yorumla değerlendirmeyi tercih ederler. Birilerine göre batı yanlısı batı görüşüne sahip bir padişah olurken diğer gruba göre neredeyse evliya denilecek der

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

19.02.2021 00:10
Hayatı: Kanuni Sultan Süleyman’ın baş veziri Ali Paşa, Dalmaçya’da dünyaya gelmiş olup, devşirme olarak toplanmıştı. İbrahim içoğlanları odasının başında bulunduğu bir sırada saraya alındı. Bir süre sonra kapı muhafızlığına yükseltildi, derken Süleyman’ın Çaşnıgirbaş’sı oldu

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

18.02.2021 00:10
Rüstem Paşa'nın Ölümü: 10 Temmuz 1660 yılında İstanbul'da vefat eden Rüstem Paşa doğal nedenlerle ölen ender Osmanlı paşalarındandır. Ancak ölümü oldukça hüzünlü ve biraz da hakkında söylenenlere rağmen içinde iyi bir şeyler taşıdığını ispatlar gibidir. Mihrimah Sultan ile evliliğinden dünya

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

17.02.2021 00:10
Mahidevran-Hürrem rekabetinde Rüstem Paşa'nın yeri: Rüstem Paşa, Sultan Süleyman'ın şehzadeleri arasındaki taht yarışında önceliği kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın oğullarına verip Mahidevran Sultan'dan olma Mustafa'nın, babasının gözünden düşürülmesinde ve boğdurulmasında etkili o

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

16.02.2021 00:10
Venedikli soylu Nicolò Michiel yazdığı raporunda (relazione) Rüstem Paşa'nın sahip olduğu gücü tarif ederken ona 1. Vezir olan Rüstem Paşa o kadar güçlü ki ona gerçekten de ikinci Sultan Süleyman denilebilir diyor. Venediklilerin Rüstem Paşa hakkında üzerinde durdukları en önemli konu elb

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

15.02.2021 00:10
Rüstem Paşa'nın fiziki görünümü: Venediklilerin yazdıkları raporlarda Rüstem Paşa, oldukça tehlikeli, minyon yapılı, çirkin, kırmızı suratlı ve kötü bakışlı bir adam olarak tasvir ediliyor. Türkçe kaynaklarda da fiziki görünümü hakkında olumsuz yorumlar olan Rüstem Paşa'nın son derece ciddi

Bandırmanın İngiliz İşgalinden Kurtuluş Zaferi

12.02.2021 00:10
Bandırmaya ulaştırılan silah ve cephanenin bir kısmını Balıkesir’e ulaştırmak üzere Susurluk hattına hatta Balıkesir’e ulaştırırken bir kısmı Karacabey’e cephane ve silah ulaştırarak, silah ve cephanenin Bandırmadan çıkarılmasını sağlamıştır. İngiliz hükümeti karalıdır, işgal sürme

Bandırmanın İngiliz İşgalinden Kurtuluş Zaferi

11.02.2021 00:10
Bir Bandırmalı olarak yakın tarihimize baktığımda kurtuluş savaşı yıllarından övünebileceğimiz en önemli icraatın 11 Şubatta bandırmamızın İngiliz işgalinden kurtarılış çalışması, kurtarılışı karşımıza çıkmaktadır. Üzülerek belirtelim ki zaten bu kurtarılış dışında Bandırmalıların topluca gerçekleşt

Dünya Sevgililer Günü Kutlamaları

10.02.2021 00:10
Önemle vurgulamak isterim ki Türk toplumu olarak özellikle batı toplumlarıyla ilgili batı kültürlerinin kutladığı önemli günleri nedense bizde kutlamaya önem verir özen gösteririz. Bu batı taklitçiliğimiz yanında diğer dünya toplumlarıyla ilgili önemli günlerin benimseyip kutlamakta nedense mahsur g

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

09.02.2021 00:10
Hindistan Seferi ve başarısızlık: 19 Ağustos 1538’de Aden’den demir alan Hadım Süleyman Paşa Serdarlığındaki Osmanlı donanması Cücerat kıyılarına erişip 2 Eylül’de Diu’nun 100 mil açıklarında demirledi. Ayın 4’unde ise Diu limanına yakın bir yerde demirledi. Ayın 7&rsq

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

08.02.2021 01:21
Hadım Süleyman Paşa  (c.1467 – Eylül 1547, Malkara), I. Süleyman saltanatı döneminde Nisan 1541-28 Kasım 1544 arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı ve Serdarıdır. İki kez Mısır Valiliği yapmış ve Hindistan’a sefere çıkan ilk Osmanlı Donanması‘na komu

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

05.02.2021 00:16
Bu görevindeyken Pargalı İbrahim Paşa‘nın katli üzerine 14 Mart 1536’da vezir-i azamlığa getirildi. 13 Temmuz 1539’da veba hastalığından vefat etti. Ayas Mehmed Paşa’nın kabri Eyüp‘te bulunmaktadır. Değerlendirme: Sicill-i Osmani’de şöyle değerlendiril

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

04.02.2021 00:10
İbrahim Paşa, Fransızlara verilecek olan kapitülasyonlarla ilgili çalışmalarını yürütürken, 14-15 Mart gecesi iftar için saraya davet edildi. İftardan sonra dört dilsiz cellat tarafından boğuldu. Daha önce Makbul olarak anılırken, ölümünden sonra Maktul olarak anıldı. İbrahi

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

03.02.2021 00:10
Yükselişi Sultan Süleyman'ın maiyetinden idamına kadar geçirdiği yıllar boyunca onun yakın arkadaşı ve danışmanı oldu. I. Süleyman padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devleti'nde Sadrazamlık, Anadolu ve Rumeli Beylerbeylikleri ve Seraskerlik (152

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

02.02.2021 00:10
Onun bu huyunu bilen Piri Mehmed Paşa, bir gün, “Padişahım eninde so­nunda beni azledecek veya cezalandı­racaksınız. Hemen bir gün evvel halâs etseniz münasiptir” deyince, bir hayli gülen Selim Han, şu sözlerle kadirşinas­lığını ifade edecektir: “Benim dahi muradı

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

01.02.2021 00:10
Kansu Gavri’nin yerine Mısır-Memluklu tahtına çıkan Tomanbay’ın mücadeleye devam etmesi üzerine Selim Han, onu dört bin kişilik kuvvetle Gazze üzerine gönderdi. Sinan Paşa, Gazze’yi kısa sürede fethetti. Daha sonra Ridaniye Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim, El-Mukattam Dağı'nı

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

29.01.2021 00:10
Mimar Aydın Yüksel diyor ki: “İstanbul’da Sünbül Efendi Câmii adıyla bilinen Kocamustafapaşa Câmii ve civarındaki eserler bir manzûme hâlinde câmi, medrese imâret, zâviye, mektep, türbe ve hamamdan teşekkül etmiştir…Koca Mustafa Paşa&rsqu

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

28.01.2021 00:12
Ayrıca Papa,  Cem’in cenazesini Kral’dan alıp Pâdişah’tan para koparma gayretine düşmüştür. Nihayet İkinci Bâyezid, 1499 Ocak ayında Napoli Kralı’na savaş gemisiyle bir elçi daha göndermiş ve sekiz gün içinde Cem Sultan’ın cenazesi teslim edilmediğ

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

27.01.2021 00:10
Bu savaş içinde katıldığı ilk sefer serdar sadrazam Davut Paşa‘nın maiyetinde olarak 1487’de olmuştu. 1488 yılında devam eden savaşta Osmanlı Ordusu vezir Hadım Ali Paşa komutanlığı altında  Çukurova‘ya hücuma geçip burayı, özellikle Adana, T

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

26.01.2021 00:01
Pek çok tarihçi, yabancı elçilerin İbrahim Paşa’yla görüşmelerine ilişkin hazırladıkları raporlarından yola çıkarak onun iktidar hırsıyla pek çok kararı kendi başına buyruk verdiği savında bulunmaktadır. Bu nedenle, 1536 yılında gücünden kaygılanan Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile ö

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

25.01.2021 00:10
Kökeni: Bugün Yunanistan'da kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. Değişik kaynaklarda doğumunda Rum ya da İtalyan kökenli olduğu belirtilmektedir. Babası bir balıkçıydı. 6 yaşında korsanlar tarafından kaçırılarak Manisa'da dul bir kadına satıldı

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

22.01.2021 00:10
18 Kasım 1482 gecesinde Edirne'deki Yeni Saray'da padişah tarafından verilen ziyafetin sonunda orada bulunanlara hil'atler giydirilip ikram olunurken Gedik Ahmed Paşa' ya siyah kaftan giydirilip boğdurularak öldürülmüştür. Gedik Ahmed Paşa'nın katli üzerine yeniçeriler Edirne Su

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

21.01.2021 01:09
Ancak ikinci sadrazamlığında halkça sevilmesine karşın II. Mehmed’ le ilişkileri ilk sadrazamlığı gibi iyi olmamıştır. Bunun nedeni Şehzade Mustafa ve saraydaki çeşitli devlet adamları ile içine düştüğü çekişmelerdir. Bunun neticesi 1474’de II. Mehmet tarafından idam ettirilmiştir. İdam

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

20.01.2021 00:10
Birinci sadrazamlığı: Veli Mahmud Paşa’nın ne zaman ilk defa sadrazam tayin edildiği hakkında tam ve şüphe doğurmayan bilgimiz bulunmamaktadır. Bazı tarihçiler 1 Haziran 1453’de II. Mehmed’in tecrübeli sadrazam Çandarlı Halil Paşa‘yı idam ettirip yerine Veli Mahmud Paş

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

19.01.2021 00:03
Mısır'a Gidişi Paşa ve oğulları İstanbul hükümetinin baskıları sonucu Londra'dan da ayrıldı ve Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın davetiyle Mısır'a gitti. Orada, Hoca Kadri Efendi'nin idare ettiği, ‘Kânûn-i 'Esâsî Gazetesi’nin çıkarılmasına

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

18.01.2021 00:10
Bizans imparatoru, Çandarlı’ya çeşitli armağanlar vererek II. Mehmet’i bu düşüncesinden vazgeçirmesini istedi. Çandarlı Halil Paşa, daha sonra Edirne’de yapılan bir toplantıda, kuşatmaya karşı çıktı, ancak yalnız kaldı ve padişahla anlaşmazlığa düştü. Kuşatma sırasında da barıştan

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

15.01.2021 00:41
Rumeli’de sınırlarımızın genişlemesi üzerine Karamanlı Molla Rüstem’le birlikte Yeniçeri Ocağını kurdu. 1385 yılına doğru Veziriazamlığa getirilmiştir. O zamana kadar vezirler İdarî ve mülkî işlerle uğraşırken Çandarlı Kara Halil Paşa, Beylerbeyinin gördüğü komutanlığı da üze

Osmanlı Devletinin Hükümet Başkanları Hakkında Bilgiler Ve Özgeçmişler

14.01.2021 00:08
Hepimiz biliyoruz ki Osmanlı devleti kuruluşundan yıkılışına kadar mutlakıyet ağırlıklı yönetimle yönetilmiş ancak Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren Osmanlı padişahlarına tanınan halifelik hakkı nedeniyle teokratik özelliğe de sahip kılınmış bir devlettir. Bu nedenle  Osmanlı devleti kuru

Açıklığa Kavuşturulamayan Bir Askeri Harekât (Sarıkamış Harekâtı)

13.01.2021 00:00
Şunu vurgulamak isterim ki Sarıkamış Harekâtı bir bozgun değil hatalı icraat nedeniyle gerçekleşmiş bir katliamdır. Bazıları da bu harekâtta şehit olduğunu söylediği dedelerini bulamazken bazıları Sarıkamış sahasında dedelerinin mezarlarının bile mevcut olmadığını görmektedir. Bu adamlar

Açıklığa Kavuşturulamayan Bir Askeri Harekât (Sarıkamış Harekâtı)

12.01.2021 00:09
Bundan 106 yıl önce milletimizin yaklaşık 100 bin gencini soğuktan dondurarak şehit eden Sarıkamış Harekâtı cereyan etmiştir. 22 Aralık – 10 Ocak 1915 tarihleri arasında vaka bulan bu harekâtın Birinci Dünya Harbi içerisinde gerçekleşen bir icraat olduğunu söylemeye dahi gerek yokt

Unutturulmaya Çalışılan Devrim Şehidi Kubilay

08.01.2021 00:57
Aynı özellik Manyas bölgesinde yaşandığı belirtilen Tavşan Tepe Şehitleri içinde geçerlidir. Çünkü bu iki grup şehit de aynı Derviş Mehmet gibi tekbirlerle, dualarla yürüyen bir elinde Kuran bir elinde Ferman diyerek halifeye ve dine bağlılığını ilan eden Aznavur ve şürekâsının karşısında müca

Unutturulmaya Çalışılan Devrim Şehidi Kubilay

07.01.2021 00:59
Hepsi çember sakallı olan ellerinde silahlar bulunan 5-6 kişilik bu grup şeriat isterük deyip tekbirler getirirken şeriat isteyenlerin yeşil bayrak altına toplanmasını belirttiklerini görmekteyiz. Bir yandan da halkın korkarak kendilerine katılmasını sağlamak amacıyla 70 bin kişilik hilafet ordusunu

Unutturulmaya Çalışılan Devrim Şehidi Kubilay

06.01.2021 01:18
23 Aralık tarihi Cumhuriyet tarihimiz ve devrim tarihi açısından önemli bir tarihtir. Toplumumuzda pek çok kimse önemli dediğim ve önemli gördüğüm bu tarihi ve bu tarihteki olayın ne olduğunun belki de farkında bile olmamıştır. Ama yine de 23 Aralık tarihinin Mustafa Fehmi Kubilay’ın, Bekçi H

Yılbaşı Etkinlikleri Milletimize Yabancı Etkinlikler Değildir

05.01.2021 00:10
Noel bayramına has bir simge haline gelen Noel baba fikrinin Anadolu kökenli bir din adamı figürünün oluşturması da dikkat çekicidir. Aynı zaman da Noel babanın kırmızılar giymesi ak sakallı olması ren geyiklerinin çektiği bir kızakla dolaşması kuzey Türklerinde ki dini dervişlere benzemesi de çocuk

Yılbaşı Etkinlikleri Milletimize Yabancı Etkinlikler Değildir

04.01.2021 00:10
Avrupa Hıristiyan dünyasın da, daha geniş kapsamla dünya Hristiyan toplumlarında, birbirine yakın farklı tarihler de büyük etkinliklerle kutlanan Noel bayramları ve yılbaşı kutlamaları Türk toplumuna bir Hristiyan bayramı olarak tanıtıldığından, Türkiye Cumhuriyeti toprakların da bu bayramlar, hatta

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

31.12.2020 01:01
36. MEHMET – 6. (VAHİDETTİN) Babası: Abdülmecid Annesi: Gulüstu Kadın. Doğum Tarihi: 1861. Doğum Yeri: İstanbul. Padişahlığı:1918 – 1922. Ölüm Tarihi:1926. Ölüm Yeri: Sen Remo. Devrinin Önemli Olayları 1918. 1. Dünya savaşının son bulması ve Mondros Mütarekesinin imzası. 1919.

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

30.12.2020 00:43
Devrinin Önemli Olayları 1976. Abdülaziz’in intiharı. 5. Murat’ın ilk delilik işaretlerinin başlaması. Çerkez Hasan’ın olay çıkarması. Karadağ ve Sırbistanın Osmanlılara savaş ilanı. 5. Murat’ın 93 günlük saltanattan sonra tahttan indirilmesi. 2. Abdülhamit’in hüküm

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

29.12.2020 00:00
31. ABDÜLMECİD Babası: 2. Mahmut. Annesi: Bezmillalem Sultan. Doğumu: 1823. Yeri: İstanbul. Padişahlığı: 1839 – 1861. Ölümü 1861. Sebebi: Verem. Devrinin Önemli Olayları 1839. Tanzimat’ın ilanı 1840. Londra’da yapılan antlaşmayla Mısır sorununun çözümü. 1848. Eflak ve Ba

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

28.12.2020 00:10
-Devrinin Önemli Olayları- 1789. Avusturyalıların Belgrad’ı almaları.                                     &n

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

25.12.2020 00:13
26. MUSTAFA-3 Babası:3.Ahmet. Annesi: Mihrişah Sultan Doğumu:1717. Yeri: Edirne. Padişahlığı:1757-1774. Ölüm tarihi: 1774. Sebebi: Osmanlı imparatorluğunun kötü durumuna üzülmesinden. -Devrinin Önemli Olayları- 1766. Rusyaya savaş ilanı. 1769. Osmanlı ordusunun sefere çıkması. 1770. Osmanlı

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

24.12.2020 00:10
22. MUSTAFA – 2 Babası: 4.Mehmet.                                           &n

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

23.12.2020 00:00
19. MEHMET - 4. (AVCI) Babası: 1. İbrahim. Annesi: Turhan Sultan. Doğum Tarihi: 1632. Doğum Yeri: İstanbul. Padişahlığı: 1648 - 1687. Ölüm Tarihi: 1692. Ölüm Sebebi: Edirnede hareme kapatılıp hapsedildi, 5,6 yıl içinde öldü. Devrinin Önemli Olaylar 1649. Venediklilerle savaş. Kandiyenin kuşatılma

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

22.12.2020 00:06
15. MUSTAFA – 1 (DELİ) Babası: 1. Ahmet             Annesi: (Adı Bilinmiyor). Doğum Tarihi: 1591. Doğum Yeri: ( Bilinmiyor) Padişahlığı: 1617 – 1623. Ölüm Tarihi: 1623. Ölüm Sebebi: Saray dairesine kapatılıp ölüme terkedildi.

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

21.12.2020 00:49
11. SELİM – 2.(SARI) Babası: Kanuni Süleyman. Annesi: Hürrem Sultan. Doğum Tarihi: 1524 Padişahlığı: 1566 – 1574 Ölüm Tarihi: 1574 Ölüm Sebebi: Saray hamamında ayağı kayarak düştü, on gün hasta yattı ve öldü. Devrinin Önemli Olayları 1567. Yemen’de ayaklanma çıkması. 1568. Avust

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

18.12.2020 21:46
8. BEYAZIT – 2.(VELİ): Babası: Fatih Mehmet. Annesi: Gülbahar Hatun. Doğum Tarihi: 1447 Padişahlığı: 1481 – 1512 Ölüm Tarihi:1512 Devrinin Önemli Olayları 1481. Cem’le savaş yapılması ve Cem’in yenilgiye uğraması. 1482. Cem’le yeniden savaş yapılması ve Cem’in Rodos Şovalyel

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

18.12.2020 21:46
5. MEHMET 1. ÇELEBİ: Babası: Yıldırım Beyazit. Annesi: Devlet Hatun. Doğum Tarihi: 1387. Padişahlığı: 1413 – 1421. Ölüm Tarihi: 1421. Devrinin Önemli Olayları 1410 – 1413. Kardeşi Musa Çelebi ile mücadelesinde başarı kazanması Osmanlı Devleti’nin başına geçmesiyle “Fetret Devr

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

18.12.2020 21:46
2. ORHAN BEY (GAZİ) Babası: Osman Gazi Annesi: Mal Hatun Doğum Tarihi:1288 Padişahlığı: 1326 – 1359 Ölüm Tarihi: 1359 Devrinin Önemli Olayları 1327. İlk Osmanlı akçesini çıkarılması, Aydos, Samandra, Akçakoca’nın zaptı. 1330. İznik’in alınması. 1333. Gemlik’in alınması 1

Osmanlı Padişahlarının Ailevi Bilgileri Ve Devirlerinin Önemli Olayları

18.12.2020 21:46
Türk tarihi biz Türkler için olduğu kadar Avrupalılar içinde önemlidir. Bu nedenle her devirde Avrupalılarda Avrupalı tarihçilerde en az biz Türkler kadar Türk tarihçileri kadar tarihimizle ilgilenmişler bu konuda eserler vermişlerdir. İşin garibi Avrupalı tarihçiler tarih yazıcılığında bizden ön

Mevlana’nın Şahsiyeti ve Mevlana Haftası Hakkında Düşünceler

18.12.2020 21:46
Ama Mevlana’nın Moğol casusu olduğu konusunda kesin delil ve ipuçları olmadığından bu düşünceler dünce bazında kalmaya mahkûmdurlar. Yine Mevlana’nın hakkında pek çok farklı düşünceler ortaya atılmasına sebep olan bir nokta daha vardır ki bu biraz gayri insani düşünce sahiplerinin ortaya attığı f

Mevlana’nın Şahsiyeti ve Mevlana Haftası Hakkında Düşünceler

18.12.2020 21:46
Hatta sadece Anadolu halkı değil onu esaret altına almak isteyen işgalci Moğol gücüde Konya da oturan Mevlana’yı Anadolu halkını etrafında toparlayabilecek ve kendine bağlayabilecek bir güç gördüğünden ondan istifade etmek amacıyla onu fazla ötelememiş ona kötü ve hoyratça davranmamıştır. Moğ

Mevlana’nın Şahsiyeti ve Mevlana Haftası Hakkında Düşünceler

18.12.2020 21:46
Sultânü'I Ulemâ Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Kûfe yolu ile Kâ'be'ye hareket etti. Hac farîzasını yerine getirdikten sonra, dönüşte Şam'a uğradı. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Lârende'ye (Karaman) geldiler. Karaman'da Suba

Mevlana’nın Şahsiyeti ve Mevlana Haftası Hakkında Düşünceler

18.12.2020 21:46
7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlana haftası adıyla bir haftamız bulunmaktadır. Bu haftanın amacı Anadolu Türk İslam medeniyetinde Anadolu Selçuklu tarihinde önemli yeri olduğu düşünülen Mevlana denilen şahsiyetin kültürel sahadaki özelliklerinin tanıtılması benimsetilmesi ve Türk İslam kültürü

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
Mısırda üslenen Türk memluk devletini İran da üslenen Safavi devletini hedef almış Memlüklüleri ortadan kaldırırken Safavileri Anadolu’dan ve orta doğudan uzaklaştırırken Safavilerin amansız Osmanlı düşmanlığını doğurmuş bu devlet Osmanlının doğu Türkleriyle bağlantısını kesmiştir. Dul Kadiroğlu

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
Yine aynı şahsiyet kendi devrine kadar, İslam dünyası içerisinde yarı bağımsızda olsa devlet ve devletçikler kurma imkanına sahip olamayan Kürtlere feodal yapı şeklinde de olsa devletçikler bağımlı beylikler Bitlis hanlığı gibi hanlıklar kurma imkanını tanıyarak Kürtlerin Anadolu’da yerleşik bir

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
Fatih tarafından yapılan kanunname Fatih öldüğünde uygulanma imkânı bulamamıştır. Bu nedenle Cem Sultan ile II. Bayezid arasında bir taht kavgası başlamıştır. Bu taht kavgası sonucunda yenilen Cem hem tahtını hem ülkesini kaybedip Rodos Şövalyeleri, Papalık ve Fransa Krallığı esaretlerini yaşamış

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
Bu rivayeti kuvvetlendiren bir olguda son devirde bazı Avrupa devletlerinin Haliç’i temizlemek istemeleri ve bu işi Haliç’ten çıkacak buluntuların kendilerine verilmesi şartıyla yapmak istemeleridir. Bu oldukça dikkat çekicidir. Rivayetleri bırakıp mantıklı düşünürsek hakikaten Bizans devletinin

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
Devlet Küçük Asya ve Güneydoğu Avrupa’da iyice yerleşmiş bir durumda olmasına karşılık tam ortada İstanbul’da yaşayan bir Bizans bulunmaktaydı. Bu nedenle II. Mehmet iyi bir başlangıç yapabilmek için Bizans’ı ortadan kaldırıp devletin bütünlüğünü sağlamalıydı. Alınması düşünülen Bizans her türlü

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
Yıldırım’ın, bu yenilgisi onun esaretini ve ölümünü getireceği gibi Osmanlı Devleti’nde bir karışık devre geçilmesini getirecektir. Fetret devri denilen bu devrede Yıldırım’ın oğulları taht için birbirini yiyecektir. Sağlanan Anadolu birliği bozulacak, eski Türk Beylikleri’ni yeniden canlandıraca

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
Anadolu’yu bırakıp Avrupa’ya geçen I. Bayezid, Bulgaristan’a ilerleyen Skismond’la Tırnava’da karşılaşmış, Bulgaristan dışına atarak Bulgaristan’ı ilhak etmiştir. Bulgaristan bağımsızlığını kaybederken Bulgar Ortodoks kilisesi Rum Ortodoks piskoposu emrine bağlamıştır. I. Bayezid tarihte sık

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
İslamiyet’i arzulamayan Hıristiyanlar ikinci sınıf vatandaş olmuşlardır. Türk ordularına karşı koyan Müslümanlığı kabul etmeyen erkekleri köle, kadınları cariye olarak kullanmak yetkisi Osmanlı askerlerinde vardır. Osmanlı askerine karşı koymayanların Müslüman olmayan Hıristiyanlar cizye ve h

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
I. Murat 1389’da Sırbistan’a doğru ilerlemiş. Sırpların bağımsız yaşamını nihayetlendirmiştir. I. Kosova savaşı denilen savaşı kazanarak Sırp’ların gücünü ve bağımsızlığını yok eden I. Murat bu savaşın sonunda bir Sırp fedaisi tarafından öldürülmüştür. Modern çağda dahi bir sorun durumunda ol

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
Osman Bey Cengiz Han ve Timur tarafından İslamiyet’e yaptığını telafi etmiştir. Yani Cengiz’in ve Timur'un yıktığını o kuvvetlendirmiştir. Kısaca Osman Bey Türk tarihinde görüldüğü gibi kurucusu ölünce çöken bir devlet kurmamıştır. Aksine uzun süreli kalacak bir devlet oluşturmuştur.

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

18.12.2020 21:46
Osmanlı devleti kurulduğu dönemde devletten ziyade devletçik olan siyasi bir kuruluştur. Hepimizin bildiği gibi bu dönem pek çok efsanelere layık anlatım bulmakta. Bunların pek çoğu gerçekliği imkansız anlatımlar durumunda bulunmaktadır. Süleyman Şah efsanesi Osman Bey'in rüyası hep b

ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE BU GÜNÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM

18.12.2020 21:46
Ancak 80 den bu yana askeri yönetimin koyduğu bu öğretmenler günü bir protokol günü olarak bugünlere kadar varlığını sürdürmüş hala kutlama bularak şekli olarak amaçsızca varlığını sürdürmeyi devam ettirmiştir. Bence esas olan öğretmenlerin birlik ve beraberliğini yekvücut olmasını sağlamak ş

ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE BU GÜNÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM

18.12.2020 21:46
Biliyoruz ki 1981 yılından bu yana toplum olarak bilhassa eğitim camiası ve yönetim kadrosu olarak 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutlamaktayız. 24 Kasım tarihinin önemi Mustafa Kemal'in Halk Mekteplerinin Başöğretmeni olma vasfını aldığı tarih olmasıdır. Şunu da biliyoruz ki

UYGULAMADAKİ REJİMİMİZİN CUMHURİYET OLDUĞUNU SÖYLEMEK NE ORANDA MÜMKÜNDÜR?

18.12.2020 21:46
Yani ülkemizde belirli dönemlerde iş başına geçen partiler ülke halkına değil ülke halkı adına hizmet yapar görünürken kendilerini destekleyen kitleye hizmet verir onların dediği şekilde ülkeyi ve ülkede ki insan topluluklarını yönetir hale geldiği dönemler görülmeye başlamıştır. Bunun sonucunda

UYGULAMADAKİ REJİMİMİZİN CUMHURİYET OLDUĞUNU SÖYLEMEK NE ORANDA MÜMKÜNDÜR?

18.12.2020 21:46
Cumhuriyet rejimi kendine hakim olan ana siyasal görüşe göre de farklılık göstere bilecek bir rejimdir. Yani bir Cumhuriyet rejiminde komünist fikirler esas alınır ve hakim kılınırsa o Cumhuriyet komünist bir Cumhuriyettir. Sosyalist zihniyet ve fikirler esas alınırsa o Cumhuriyet sosyalist bir C

UYGULAMADAKİ REJİMİMİZİN CUMHURİYET OLDUĞUNU SÖYLEMEK NE ORANDA MÜMKÜNDÜR?

18.12.2020 21:46
Ciltler dolusu kitapların, dergilerin, günlük gazetelerin, internet sayfalarının araştırılması gösterecektir ki cumhuriyet denilen rejim kabaca halkın kendi kendini idare etmesi sisteminden başka bir şey değildir. Bu yönüyle baktığımızda yeryüzünde pek çok devletin Cumhuriyet adını taşımasına rağ

OSMANLI ELE GEÇİRDİĞİ TOPRAKLARI NE ORANDA SÖMÜRMÜŞTÜR

18.12.2020 21:46
Biz Türkler kurduğumuz devletlerin sömürgecilik yapmadığını dile getirir. Türkler sömürgen olmamışlardır. Diye övünürüz. Son Türk devleti saydığımız Osmanlı devleti için bu deyimi kullanarak adeta ifrata kullanırız. Ne var ki bu biz Türklerin ve Osmanlının sömürgen olmamasından değil biz Türkleri

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
İşte Atatürk .com adlı sitede Dr. Ali Güner’e  dayandırılarak verilen bu bilgilerin ulu önderin soyunu etnik kökenini  çok iyi açıkladığı kanaatındayım. Bu kanaatim nedeniyle siz okuyucuların da bu bilgileri esas alıp Mustafa Kemali etnik köken itibari ile aile bireyleri açısından karalamaya çalı

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
28 Ö. Turan, -Makedonya’da Türk Varlısı ve Kültürü”. Bilig D.. Sayı:3 (Güz I996),s. 21-32. 29 J. İvanof. Le Question Mac Edonienne, Paris, 1920. s. 148-151. Nakleden: Ö. S. Coşar. a.g.e, C:I.. s. 15. 30 A. Araslı, “Ata’nın Soy Kütüğü”. Milliyet, 10 Kasım 1993, s. 9. Burada Atatürk’ün dede

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
4 Y. Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ank.. 1988, s. 2-3.” 5 Bununla ilgili olarak bakınız: Ö. Turan, “Makedonya’da Türk Varlığı ve Kültürü”, Bilig D., Sayı: 3 (Güz 1996), s. 21 vd. 6 Bu konuda bakınız: Ö. L. Barkan, Kolon

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
Ali Rıza Efendi, 31-32 yaşında ve Evkaf İdaresi’nde memurdu. Talip olduğu Zübeyde’den 17-18 yaş büyüktü. Kız tarafından özellikle anne Ayşe Hanım, memuriyet dolayısı ile kızından ayrı kalacağı düşüncesiyle evliliğe başlangıçta itiraz eder. Sonunda Mustafa Kemal’in dayısı Hüseyin Ağa aileyi ikna e

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
“Sevgili oğlu Mustafa’nın idamla mahkumiyetini haber aldığı zaman, son derce dinç olmasına rağmen üzüntüsünden kahırlanan Bayan Zübeyde hastalanmış, yatağa düşmüştü. Uzun bir müddet oğlundan doğru bilgi alamaması da hastalığın ilerlemesine sebebiyet vermişti “Çankaya artık Bayan Zübeyde’ye ço

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
“Cenaze alayına adeta bütün İzmir katılmıştı. Vali, memurlar, komutanlar ve hocalar olduğu halde cenaze alayının uzunluğu bir kilometreyi buluyordu. Okulların getirdiği çelenkler kabrin üstünde bir örtü teşkil etmişti. Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım, Kazım (Özalp), Fahrettin (Altay), Mürsel (Ba

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım 1918’de Suriye cephesinden ayrılarak İstanbul’a gelmiştir. Doğruca annesinin evine giden Mustafa Kemal Paşa, onun boynuna sarılarak elini öpmüş ve kız kardeşi ile kucaklaşarak hasret gidermiştir. Hayatları boyunca çok az bir araya gelebilen aile için mutlu buluşmaydı

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
B. Konyar Olarak Zübeyde Hanımın Ailesi Mustafa Kemal’in anne soyundan dedesi Sofuzade Feyzullah Efendi’dir. Selaniğe bir saat mesafede bulunan Langaza’da çiftlik sahibi idi. Atatürk’ün ve Makbule Hanım’ın çocukluk anılarında bahsettikleri çiftlik burasıdır. Annesi Zübeyde Hanım, Feyzullah Ef

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
Anadolu’dan Yarımada’ya geçip yerleşen ilk Türk grubu olmak üzere Türkiye Selçuklularının merkezi Konya’ya mensup olmalarından dolayı bu suretle ad alan “Konyarlar” gösterilmektedir. XIX. Yüzyılda veya XX. Yüzyılın başlarında Rumeli’yi gezen ve buradaki Türklerle bizzat görüşerek onların hatırala

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
Ulu önder Mustafa Kemal’in baba soyunun kökenini irdelediğinizde görmekteyiz ki Osmanlı devletinin kuruluş döneminde başlattığı Balkanlara yönlendiği Yörük iskanlarıyla Balkanlara yerleştirdiği Yörük ailelerinden birisine dayanmaktadır. Bu nedenle Atatürk köken olarak Anadolu Yörüklerinden olup ö

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
1935 yılında ele geçirilen ve Ali Rıza Efendi’ye ait olduğu tespit edilen bir fotoğrafla ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucu, onun 1876-1877 yıllarında Selanik’teki “Asakir-i Milliye Taburu”nda “Birinci Mülazım”, Üsteğmen rütbesiyle görev yaptığını öğreniyoruz. Mensubu olduğu “Selanik Asaki

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
Dedesi, Kocacık’ın Taşlı Mahallesi’nden, Babaanne’si ise Yukarı Mahallesi’ndendir. Ayşe Hanım, Taşlı Mahallesi’ne gelin gelmiştir. Kırmızı Hafız Mehmet Efendi, Çınarlı Mahallesi’nde İlkokul öğretmenliği yapmış. Kocacık’ın Taşlı Mahallesi’nin üst tarafında bir yokuş vardır. Önünde küçücük bir dere

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
Mustafa Kemal dahil aile fertlerinde kuvvetli bir “Yörük, Türkmen olma” bilinci vardır: Makbule Hanım, E. B. Şapolyo’nun sorduğu “babanız nerelidir?” sorusuna şu cevabı vermiştir: “Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir. Kendileri Yörük sülalesindendir. Annem her zaman Yörük olmakla ifti

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
1543’te 132, 1584’te 179 Ocak olarak görülen ve altmış sene sonra 18 Ocağa düşen Kocacık Yörükleri’nin nüfuslarındaki önemli artış 1572 ile 1575 yılları arasında olmuştur. Kayıtlara göre yerleştikleri ve kendi adları ile yazıldıkları yerler şuralardır: “Hırsova, Tekfurgölü, Varna, Pravadi, Aydos,

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
Bir süre sonra bu Oğuzlar Rey’deki Oğuzlara katıldılar. Irak Oğuzları 5000 atlı çıkarabiliyorlardı ve bu dönemde başlarında Kızıl, Gök-Taş, Buka, Giz Oğlu, Mansur, Dana (?) ve Anası-Oğlu gibi beyler bulunuyordu. Bunlardan Kızıl ve Buka önce Rey’i, sonra da Hemedan’ı ele geçireceklerdir. Selçuklu

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
İkinci Viyana Kuşatması ile başlayan uzun Avusturya savaşları sırasında bu durum daha iyi görülmüştür. Bu nedenlerle, XVII. asrın sonları ile XVIII. asrın başlarında, kısmen disiplin ve düzenleri bozulan bu gruplar yeniden düzenlenmişlerdir. 1691 yılında Padişahın bir ‘‘hattı hümayunu” ile yörük

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
A. Osmanlı İskan Siyaseti Ve Rumeli Uygulaması Osmanlı İmparatorluğu, kuruluş, genişleme, duraklama ve gerileme devirlerinde siyasi, iktisadi ve sosyal durumun değişmesine bağlı olarak, iskan politikasında da farklı şekilde hareket etmiştir. Özellikle ilk devirlerde yeni toprakların elde edil

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:46
10 Kasım Ulu önderimizin fani vücudu ile aramızdan ayrılıp anıt tepedeki ebedi istirahatgahına yerleştirilmesi ile sonuçlanacak sürecin başlangıç tarihidir. Bir başka değişle ulu önderimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun daha doğrusu ilanının 15. Yılın da yani 1938 yılın da 10 Kasım gününün saat 9’u

CUMHURİYETİ YIKMAYI AMAÇLAYAN ÇEVRELER VE İLK İCRAATLARI

18.12.2020 21:46
Cumhuriyetimiz sona erdirmek için çalışmalara girişen yukarıda sözünü ettiğim kişiler bir yandan Mustafa kemale suikastlar hazırlayarak başarıya ulaşmaya çalışırken bir yandan da toplumumuzun bazı kesimlerini dini istismarlarla veya etnik köken istismarıyla cumhuriyet sistemimize karşı olabildiği

CUMHURİYETİ YIKMAYI AMAÇLAYAN ÇEVRELER VE İLK İCRAATLARI

18.12.2020 21:46
• Çerkez Ethem’in düzenli orduya katılmak istememesi oluşan gergin ortamda, ethem in Mustafa Kemal’i öldürmeye gitmesi fakat sıkı güvenlik önlemlerinden dolayı vazgeçmesidir. • Yine Çerkez Ethem’in adamlarının Ankara’da meclis yolunda pusu kurmaları fakat becerememeleridir. • 1926 yılında g

CUMHURİYETİ YIKMAYI AMAÇLAYAN ÇEVRELER VE İLK İCRAATLARI

18.12.2020 21:46
Cumhuriyetimizin ilanına müteakip bu sistemi sonlandırmayı amaçlayan çevrelerin hemen çalışmaya başladığını görmekteyiz. Kurtuluş harbini gerçekleştiren milletimizin büyük çoğunluğu Cumhuriyetin ilanı ile bu yeni idare şeklinin faydalarını ve faziletlerini kavrayıp desteklemeye özen gösterirken b

KURTULUŞ HARBİNDEN CUMHURİYET YÖNETİMİNE UZANAN YOL

18.12.2020 21:46
Mustafa Kemal şunu da bilmektedir. Etrafındaki çok yakın arkadaşları bile mesela Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy Kazım Karabekir, Refet Bele hatta Fevzi Çakmak bile hilafete cephe alacak yapıda değildirler. Üstelik milletin bir kısmı gibi onlar da ülkenin yönetiminin halifenin hakkı olduğuna TBMM’ni

KURTULUŞ HARBİNDEN CUMHURİYET YÖNETİMİNE UZANAN YOL

18.12.2020 21:46
Bu nedenle bu kitleler Turanî Irk Türk sayılabilecek özellikleri nedeniyle biz Türklere Cumhuriyet rejimini kullanmış olma sıfatını getirebilecek kitlelerdir. Osmanlı Devleti döneminde de duraklama ve gerileme dönemlerinde görülen bazı isyanlarda mutla ki rejimi devirip Cumhuriyet rejimini getirm

KURTULUŞ HARBİNDEN CUMHURİYET YÖNETİMİNE UZANAN YOL

18.12.2020 21:46
Önemle vurgulamak isterim ki biz Türkler tarih boyunca en fazla devlet kurmuş ve yaşatmış bir millet olmayı gerçekleştirmemize karşılık bugünkü devletimize gelene kadar hiçbir zaman kurduğumuz devletleri halkımıza yönettirmemişizdir. Bir başka değişle biz Türkler bugüne kadar yani bugünkü devleti

BANDIRMAMIZIN SOKAKLARINA, CADDELERİNE İSİMLERİ VERİLMİŞ ASKERİ ŞAHSİYETLERİ TANIYALIM

18.12.2020 21:46
3. Hukuk Devrimi: · Mecellenin kaldırılması (1924-1937) · Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937) 4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler: · Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924) · Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928) ·

BANDIRMAMIZIN SOKAKLARINA, CADDELERİNE İSİMLERİ VERİLMİŞ ASKERİ ŞAHSİYETLERİ TANIYALIM

18.12.2020 21:46
Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezareti’nde (Ba

BANDIRMAMIZIN SOKAKLARINA, CADDELERİNE İSİMLERİ VERİLMİŞ ASKERİ ŞAHSİYETLERİ TANIYALIM

18.12.2020 21:46
Umarım belediyemiz ve mülki yöneticilerimiz bu konu ile yakından ilgilenecekler ve üzerlerine düşeni yapacaklardır aynı tür çalışmaları eski mezarlık yahut şehitler mezarlığı denilen mezarlık konusunda da belediye ve mülki yöneticilerimiz gösterecekler buraya bir Çanakkale şehitleri ve Trak şehit

BANDIRMAMIZIN SOKAKLARINA, CADDELERİNE İSİMLERİ VERİLMİŞ ASKERİ ŞAHSİYETLERİ TANIYALIM

18.12.2020 21:46
Vatanı için savaşan yiğit askerlere karşı baba gibi şefkatli, vatan hainlerine karşı ise son derece acımasız bir insandı Halit Paşa... Düşmanlarını sağ tarafında taşıdığı "Namuslu" diye adlandırdığı tabancasıyla, cepheden kaçan askerleri ise sol tarafında taşıdığı "Namussuz" diye adlandırdığı

BANDIRMAMIZIN SOKAKLARINA, CADDELERİNE İSİMLERİ VERİLMİŞ ASKERİ ŞAHSİYETLERİ TANIYALIM

18.12.2020 21:46
Katıldığı Savaşlar 1912 - 1913 Balkan Savaşı, 1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919 - 1922 İstiklal Savaşı. Nişan ve Madalyaları 1 Ağustos 1902’de Beşinci Dereceden Mecidî Nişanı, Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası, Avusturya Macaristan Hükûmeti tarafından Fransuva Jose

BANDIRMAMIZIN SOKAKLARINA, CADDELERİNE İSİMLERİ VERİLMİŞ ASKERİ ŞAHSİYETLERİ TANIYALIM

18.12.2020 21:46
Ali Hikmet Ayerdem Aile Durumu 1876 yılında Yenişehir’de doğdu. İsmail Bey’in oğludur. 21 Mart 1939’da vefat etti. İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Naaşı 29 Kasım 1988’de devlet mezarlığına nakledildi. Öğrenim Durumu 1889 yılında Bursa Askerî Ortaokulu, 1893 yılında I

BANDIRMAMIZIN SOKAKLARINA, CADDELERİNE İSİMLERİ VERİLMİŞ ASKERİ ŞAHSİYETLERİ TANIYALIM

18.12.2020 21:46
Mondros mütarekesi görüşmeleri sırasında 24 Ekim 1918 de Harbiye Nezareti Müsteşarlığına getirilmiş, 22 Kasıma kadar bu görevde kaldıktan sonra, 29 Ocak 1919 da kurulan Mütareke Komisyonuna Askeri uzman olmuş ve Harbiye Nezaretinde bu amaçla kurulan Komisyona da Başkanlık yapmıştır. 4 Ağustos 191

BANDIRMAMIZIN SOKAKLARINA, CADDELERİNE İSİMLERİ VERİLMİŞ ASKERİ ŞAHSİYETLERİ TANIYALIM

18.12.2020 21:46
Bugün Bandırmamızı dolaşırken bazı caddelerimize, bazı sokaklarımıza verilmiş askeri şahsiyet isimlerini görürüz. Bu askeri şahsiyetlerin cadde ve sokaklara verilmesinde ana amacın bu askeri şahsiyetlerin ülkemizin hizmetleri ve Bandırmamızla ilgili icraatları ve ziyaretleri ön planda tutularak o

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Aynı şekilde peygamber efendimizin bütünleşmiş bir kitle olarak bıraktığı İslam kitlesini önce Emevi taraftarları hariciler ve hazreti ali taraftarları diye üçe bölünüp iktidar savaşlarına girmeye sevk eden İslam görünüşlü ama şeytana taş çıkartacak icraatlar peşinde koşan kişilerde bence şeytanl

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Gençleri şeytan tarafından elde edilmiş toplumlarda şeytanla olan savaşları (Şeytan-Tanrı, iyilik-kötülük, insan şeytan arasındaki savaşları) şeytan kazanacaktır.             Savaşı kaybeden (iyilik-tanrı) insan olur, fert olur yani bizler oluruz.             Çünkü gençler her şeyin olduğ

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Şurası bir gerçektir ki Şeytana tapma akımları ve olayları genelde meri(peşerli) dini sistemler zayıfladığında, baskı altına alındığında tenkite tabi tutulduğunda veya engellendiğinde yoğun olarak ortaya çıkmakta ve yayılmaktadırlar. Dinler ve inanç sistemleri toplumun, bir nevi şeytana tapma gib

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Önce Hariciliğin içinde yer alıp ifrata varan Yezidilik dediğimiz bir mezhep şeklinde çıkan şeytana tapıcılık daha sonra bir ara genişleyecektir. Bu inançta Hazreti Ali’nin insan bedenine bürünmüş tanrı olduğuna inanılmaktadır. Şeytanın tanrıyla mücadelesinden bir gün galip çıkacağına ina

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Bu süre içerisinde simyagerler büyücüler kendinden korkulan yanlış tanınan din adamları şeytana tapmakla suçlanıp yakılmışlardı. Daha sonra bu devam edip gitmiştir şeytana tapmakla suçlanan toplulukların bulunduğu geçerli olan dini kaideleri ortadan kaldırmayı isteyen gurupların varlığı iddia

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
İbrahim peygamber sadece şeytanın kendisiyle mücadele etmemiş onun kandırdığı Asur kazılı olması muhtemel Nemrut ve Mısır kralı Firavun ile de mücadele etmiştir. Bu şeytanın azdırdığı krallarla mücadeleleri bu uğurda uğradığı cezalar tarihi kalıntılarla maddi dini hikâyelerle manevi sahada sübut

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Hâlbuki dünyaya indirildikten sonra Âdem bu avantajından yoksundur. Hatta şeytan avantajlıdır çünkü onun ömrü kıyamete kadar süreceği halde Âdemin ömrü sınırlıdır. Bu durum aslında Âdem’in dezavantajı değil ondan türeyecek insanlığın dezavantajıdır. Âdem kısa ve sınırlı yaşamında şeytanla savaşac

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Mest olmuş kendinden geçmiş gibiydi. Hanımı Havva onun gözlerinin içine bakıyor beraberce elde ettikleri mutluluğu onun gözlerinden okumak istiyordu. Tam bu sırada kulaklarını bir kahkaha çınlattı. Alabildiğine soğuk intikam ve kin dolu bir kahkaha idi. Neye uğradıklarını bilemeden baktılar. İbli

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Allah bu ağacın meyvesinden yemeyi yasak etmiştir. Hatta bu ağaca yaklaşmamız bile yasaktır. Ama ağaç pek güzel meyvesi de cennette eşi bulunmayacak derecede lezzetlidir. Hiç kimse bu ağaçtan güzelini görmemiş hiç kimse bunun meyvesinden daha tatlısını yememiştir. Sizin de bundan daha tatlısı

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Birden dikleşti: Senin izzet ve şerefine yemin ederim ki onların hepsini azdıracağım. Ancak Sen’in doğru yolunun üzerinde onlara pusu kurup oturacağım. Sonra onlara önlerinden geleceğim arkalarından geleceğim sağ tarafından, sol tarafından geleceğim ve sen onların çoğunu şükreden kullar olarak bu

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Sayıya hesaba gelmeyen ve Yüce Mevla tarafından “İbadün mekremün”(ikrama layık görülen değerli ve şerefli kullar) (2)* diye methedilen melekler hep göz kırpmadan hazır ol da bekliyor gecikmeden, gevşeklik göstermeden bu önemli görevi yerine getirmek üzere gözler hep o toprak cesede dikilmiş Melek

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Bir rivayete göre kırk yıl süren nu bekleyiş esnasında içini kemiren, düşüncesini altüst eden bu sorunların cevabını meleklerden almak istiyor. Onların aralarında geçen konuşmalara kulak veriyor. Ama bunlar derde şifa olacak şeyler değil. Nihayet, içinde kaynayıp duran duyguları dile getiriyor ve

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Tüm semavi dinler Şeytanın tanrıya Âdem nedeniyle isyan etmiş ve lanetlenmiş bir melek olduğunu söyler. Âdem topraktan yaratıldığından Tanrı tüm gök ehline ona secde etmesini buyurmuştur. Bunu reddeden Şeytan ben ateşten yaratıldım ona secde etmem der ve tanrı katından kovulur. Bu onu daha da kam

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Orta Asya ve Türk mitolojisine baktığımızda daha önce gördüğümüz inançlardan farklı bir durum görüyoruz çünkü diğer mitolojilerin göstermediği tek tanrılı bir din söz konusu olmaktır. Türk dini sisteminin başı her şeyin yaratıcısı Karahan isimli gök tanrısıdır. Bunun yanında cehennem ve yerin tan

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Kurbanlar 12-16 yaşlarındaki çocuklar, köleler, savaş esiri lider ve subaylar kurban edilirdi kurbanların bazen derisi yüzülüp rahipler üzerinde dans ederler bazen de rahipler etini yerlerdi oldukça acımasız dini ayinleri japuara tapmaları bunların şeytana inandıklarını gösterir alametlerdir. Şey

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Anadolu’nun bir parçası olan İyonya(Batı Anadolu da bir bölge), Yunanistan Kültür Bölgelerindeki dini inanç çok tanrılı tabiat dini şeklindedir. Baş tanrı Zeus olup, yanında bir sürü tanrı ve tanrıça olan çocukları ve tanrıça olan eşi ile birlikte, Yunanistan’ın en yüksek dağı olan Olimpos’ta yaş

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Demek ki Mısırlı iyi insanlar bu Seti-Oziris mücadelesinde Oziris gurubundan yana, iyilikten yanardırlar. Görülüyor ki Mısır Mitolojisinde bir kötülük, yani şeytan benzeri kült mevcuttur. O halde ona inanlarda mevcuttur. Demek ki Mısır Mitolojisinde de Şeytana tapma ve tapanlar bulunmuştur. Mısır

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
Tanrıyı sürekli yanında hissetme ihtiyacı insanlara yakılan bir ocak önemli yerlerde sürekli rahiplerce söndürülmeden yakılan ateşlerin bulunduğu ataşede denilen yerler oluşturulmasını doğurmuştur. Ateşgedeler de ki ateş ateş hiç söndürülmez her gün en az bir saat süren ayinler yapıp dualar okurl

DİNLER TARİHİNDE ŞEYTAN KÜLTÜ VE ŞEYTANLAŞAN İNSANLAR

18.12.2020 21:46
İnsanlık tarihi dünya üzerinde başladığında insanların kafalarında bir yaratıcı fikri kendilerini bir yaratanın mevcutluğu fikri kendiliğinden peyderpey gelişmiştir ancak bazı bireyler veya toplumlar yaratıcıyı sevimli görmüşler kendileri için iyilik kaynağı görmüşlerdir bunun aksine bazı bireyle

Preveze Deniz Zaferinin Türk Denizciliği Açısından Önemi Turgut Reis ve Bandırma ile ilgisi

18.12.2020 21:46
Nitekim; Türk denizcilik tarihinin önemli günlerinde deniz kuvvetlerinin kuruluş gününde, deniz şehitleri gününde, kabotaj bayramında ve nihayet Preveze Zaferi kutlamalarında Turgut Reis anıtı ve çevresi kutlama alanı kabul edilerek bu tür ulusal günlerin kutlaması burada yapılabilir, yaptırılabi

Preveze Deniz Zaferinin Türk Denizciliği Açısından Önemi Turgut Reis ve Bandırma ile ilgisi

18.12.2020 21:46
Sadece Trablusgarp değil, Tunus ve Trablusgarp bölgesi halkı bugün dahi kendini biz Türklere yakın hissediyorsa bunda Turgut Reis'in payı büyüktür. Hatırlatmak isterim Tunus bayrağı bayraklar içerisinde bayrağımıza en yakın görüntü içerisinde olan bayraktır. Bu görüntüde ki bayrağın olduğu sa

Preveze Deniz Zaferinin Türk Denizciliği Açısından Önemi Turgut Reis ve Bandırma ile ilgisi

18.12.2020 21:46
Aslında Turgut Reis, Türk milletinin kendi evlatlarına gösterdiği vefasızlığın tipik örneklerinin sergilenmesini ön plana çıkaran tanınmış evlatlarından birisidir. Turgut Reis doğum itibari ile Muğla'nın yetiştirdiği Türk evlatlarından birisidir. Bazı kaynaklarda ondan bahsederken Muğla&#

Preveze Deniz Zaferinin Türk Denizciliği Açısından Önemi Turgut Reis ve Bandırma ile ilgisi

18.12.2020 21:46
Üstelik yelkenli gemiler büyük ebatta olduklarından kolay kolay top atışından balta ve kesici alet tahribinden etkilenmeyen gemilerden olmalarına karşılık rüzgar olmadığında sabitlikleri nedeni ile bilhassa yelkenlerine atılan ateşli oklarla çabuk yanabildiğinden ateşe ve yangına karşı daha muhaf

Preveze Deniz Zaferinin Türk Denizciliği Açısından Önemi Turgut Reis ve Bandırma ile ilgisi

18.12.2020 21:46
Türk ve İslam dünyası bu dönemde Osmanlı tahakkümü ve hakimiyeti altındadır. Avrupalıların muhteşem bizim Kanuni Sultan Süleyman dediğimiz II. Süleyman zamanında Avrupa Hıristiyan dünyası Osmanlı karşısında zor durumdadır. Avrupa Hıristiyan dünyasının temsilcisi kutsal Roma Germen İmparatoru Şarl

Preveze Deniz Zaferinin Türk Denizciliği Açısından Önemi Turgut Reis ve Bandırma ile ilgisi

18.12.2020 21:46
Tarihimiz gerek denizde gerek karada kazanılmış pek çok şanlı zaferlerle ve üzücü hezimetlerle doludur. Türk Milleti olarak nasıl karada zaferler kazandı isek şüphesiz deniz de de zaferler kazanmışızdır. Üstelik dışımızda ki daha doğrusu karşımızda ki Avrupalı Milletlere nazaran denizciliğe o

TÜRK DİLİNİN BUGÜNKÜ DURUMU VE YAKLAŞAN DİL BAYRAMI

18.12.2020 21:46
Biz Türkler tarih boyunca doğudan batıya sürekli akmış ve bu akışla dünyanın hemen hemen yeni dünya karalar topluluğu dışındaki kıtalarına mensup farklı sahalarında devletler kurmuş bir milletizdir. Bu yüzden dünyanın en kuzeyinden Afrika’nın en güneyine, Asya’nın en doğusundan Afrika ve Avrupa’n

TARİKATLAR DEMOKRASİ İÇİN EN ÖNEMLİ TEHLİKELERDEN BİRİDİR

18.12.2020 21:46
İslam dünyasında Hz. Muhammed ve dört halife devri sonrasında mezheplerin ve tarikatların ortaya çıkıp İslam dünyasını parçalanmaya başladığını söylemenin mümkün olduğu düşüncesindeyim. İslam’ın ilk evresi olan Hz. Muhammed devresi ve Hz. Muhammed’in takipçisi olan dört halife devri İslam dünyası

ATATÜRKÜN EĞİTİM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ KENDİ SÖZLERİNDEN DEĞERLENDİRELİM

18.12.2020 21:46
*Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen büt

ATATÜRKÜN EĞİTİM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ KENDİ SÖZLERİNDEN DEĞERLENDİRELİM

18.12.2020 21:46
Korona virüsü hastalığı bir başka tabirle kovit 19 hastalığı eğitim sistemimizi ve okullarımızın düzenini pek çok sorunlarla karşı karşıya getirmiş. Bu sorunların içinden çıkılması için devletimize daha doğrusu milli eğitim bakanlığımıza önemli görevler yüklerken halkımıza yani velilerimize ve öğ

Gazilik Ve Gazilerimiz Hakkında

18.12.2020 21:46
Türk toplumunda şehitlik yani vatan uğruna çarpışırken ölmek mertebelerin en güzeli ve üst aşamasıdır. Bu mertebeye ulaşan birey yaşamdan uzaklaşıp Allah’ına kavuşurken dinimize göre ebedi yaşamına da kavuşmuş olur. Çünkü dinimize göre şehitler ölmezler kaidesi mevcuttur. Yine toplumumuzda meşhur

Kurtuluş Bayramının Kutlamaları Hakkında Düşündüklerimiz

18.12.2020 21:46
Bu durum gösterir ki silahlı kuvvetlerimiz son kurşunlarını Bandırma sahasında Ayyıldız tepede değil, Edincik ve Erdek’te atmışlardır. Hal böyle iken nasıl olur da Ayyıldız tepe deki anıt son kurşun anıtı adı ile anılır ve Yunan kuvvetleriyle son çarpışmaların burada gerçekleştirildiği iddia edil

Kurtuluş Bayramının Kutlamaları Hakkında Düşündüklerimiz

18.12.2020 21:46
17 Eylül tarihinin Bandırmamızın Yunan işgalinden ordumuz tarafından kurtarılışının yıldönümü tarihidir. Haliyle her 17 Eylül de Bandırma ve Bandırmalımız Bandırma'yı Yunan işgalinden kurtaranların hatırasına bugünü kurtuluş bayramı olarak değerlendirir, seremonilerle kutlar. Bu kutlama bir o

Kurtuluş Günlerini Kutlamak Neden Önemlidir?

18.12.2020 21:46
Yerel kurtuluş günlerini kutlama âdetimiz Cumhuriyet dönemi ile birlikte başlamıştır. Ondan önceki dönemlerde kurtuluş günleri kutlamak yerine halkımız genellikle fetih günlerini kutlar fetih şenlikleri düzenlemeyi gerçekleştirirdi. Çünkü daha önceki dönemde vatanımız riske girmiş veya işgal altı

TÜRK TARİHİ SADECE OSMANLI TARİHİNDEN İBARET DEĞİLDİR

18.12.2020 21:46
Atatürk döneminde kamu binalarına ve kamuya ait eserlere isim verirken bu yüzden sadece Türk tarihi için önem taşıyan kitle ve kişilerin isimlerinden istifade edilmiştir. Atatürk’ün başlattığı bu akım kabaca 1960 lara kadar kesintisiz devam etmiş, Türk eğitiminde tarih eğitimi pek çok dallara ayr

TÜRK TARİHİ SADECE OSMANLI TARİHİNDEN İBARET DEĞİLDİR

18.12.2020 21:46
Biz Türkler her fırsatta tarihe yön verdiğimizden söz eden adeta tarih yarattığımızdan bahseden bir milletizdir. Öyle ki bugün spordaki başarılarımızdan tutun da güzel sanatlardaki başarılarımıza, siyaset sahasında veya ekonomik sahasındaki mevzi başarılarımıza varıncaya kadar bu başarılarımızı ö

OSMANLI PADİŞAHLARI NEDEN HACCA GİTMEMİŞLERDİR?

18.12.2020 21:46
Devlet parasıyla gerçekleştirilen hac ibadetinin İslami açıdan ne derece geçerli olduğu konusundaki anlayışımı daha önceki satırlarımda vurgulamıştım. Ama bir kez daha yenilemek istiyorum ki bu şekildeki bir hac ibadetinin İslam dininin gerektirdiği şekilde istediği şartlara uygun bir hac ibadeti

OSMANLI PADİŞAHLARI NEDEN HACCA GİTMEMİŞLERDİR?

18.12.2020 21:46
Tabi Osmanlı hanedanının kendini Emevi hilafetinin ve bir oranda Abbasi hilafetinin devamı sayması hiç de yadırganacak bir durum değildir. Çünkü Osmanlılar hilafeti Abbasilerden onlarda Emevilerden almışlardır. Bu şartlar dâhilinde Osmanlıları Emevi halifelerinin devamı oluyorlar diye suçlamak no

OSMANLI PADİŞAHLARI NEDEN HACCA GİTMEMİŞLERDİR?

18.12.2020 21:46
Bu sebebi biraz izah edelim. Hepimiz biliyoruz ki mutla ki yönetimlerin başı olan padişahlar, krallar, sultanlar iş başına geçtikten sonra bir daha görevlerinden kesinlikle ölüm veya darbe sonucu devrilme veya kendi kararıyla tahtı terk edip çekilme dışında görevlerini terk edemezler. Görevlerini

OSMANLI PADİŞAHLARI NEDEN HACCA GİTMEMİŞLERDİR?

18.12.2020 21:46
Şunu da bu arada vurgulamak isterim ki Osmanlı Padişahlarının bazıları gerek harpler dolayısıyla gerek gezi dolayısıyla İstanbul’dan uzunca sayılabilecek süreler de kalmalarına rağmen görevlerini hiç de aksatmamışlar, sürdürebilmişlerdir. Dolayısıyla hac da geçecek sürede onları halife olarak pad

OSMANLI PADİŞAHLARI NEDEN HACCA GİTMEMİŞLERDİR?

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım, toplumumuzda ortaya çıkan bir iddia olarak Osmanlı padişahları halife oldukları halde biri veya birkaçı müstesna neden hacca gitmemişlerdir? Sorusu dikkatleri çekmektedir. Hatta toplumda dillenmese de yer yer bazılarının devlet parasıyla yahut devleti temsilen gidilen ziyaret s

CAMİLERİMİZİN ŞAHIS ADLARIYLA ADLANDIRILMASI İSLAMİYETE NE DERECE UYGUNDUR

18.12.2020 21:47
Hatta daha da önemlisi bazen böyle isimlendirmeler farklı mezheplerde tepki görebileceğinden verilen o isme tepki duyanları o camiden uzaklaştıracak bir etken bile olabilme durumu söz konusu olacaktır düşüncesindeyim. Düşünün Şii kökenli vatandaşların Ömer ismine antipatisi olması onları Ömer ism

CAMİLERİMİZİN ŞAHIS ADLARIYLA ADLANDIRILMASI İSLAMİYETE NE DERECE UYGUNDUR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, tüm İslam ülkelerinde ve yerleşim yerlerinde olduğu gibi şüphesiz Bandırmamızda da camiler ve mescitler yapılmıştır, yapılmaktadır ve gelecekte de yapılacaktır. Çünkü İslam toplumların ibadet yeri olarak camilerimiz gerekli ve olması gereken mekanlardır. Gerçi İslam toplumu dah

EYLÜL AYI VE BÖLGEMİZ YERLEŞİM YERLERİNİN KURTULUŞ GÜNLERİNİN KUTLANMASI ÜZERİNE

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Eylül ayı bölgemiz daha doğrusu Güney Marmara ve Balıkesir’in körfez bölgesi dahil Ege kıyı bölgesi için Yunan işgalinden kurtuluşun gerçekleştiği günlerin yıl dönümlerinin yaşandığı bir andır. Gerçi bu işgalden kurtarılış farklı farklı askeri veya sivil kuruluşlarca teşekkülle

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
Bu ele geçirilişte mücadele uzun sürmüştür, ancak üstünlük İonlarda kalmıştır. Herodotos'a göre bu ele geçirilme şöyle olmuştur; Politik rakiplerine yenilen bir grup İonlu (Kolophon'lu) Eol sakinleri tarafından, Symirna'ya kabul edilmişlerdir. Bu sığınmacılar fırsat kollamışlar, Symir

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
SAKIZ ADASI Ege'de bir ada olup, ilk çağlardaki adı Khios'tur. Khio şeklinde de yazıldığı görülmüştür. Homeros burada oturmuştur. Bu ada aynı zamanda Theopompos isimli şairin de vatanıdır. Theokritos isimli sofist düşünür de burada yaşamıştır. Theopompos, Thükidides'in eserini (ta

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
PELAKİE (PELAKVE) Eoliste Marmara "kıyısında, bir peiasg kuruluşu Eol kentidir. Bu kent Eolislerce iskan yeri olarak kullanılmış bir kenttir. PERİNTHOS Eolia kenti olup Trakya tarafında, Marmara'nın kuzey kıyılarında bir kenttir. Heraion, Herakleia gibi isimlerle anılan kent öncel

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
PARİON (PARİUM) Anadolu'da, Mysia bölgesinde onun bir bölümünü oluşturan, Eolis'te bir kenttir. (Propontis) Marmara kıyısında bir yerleşim yeridir. Bugün Biga ilçesine bağlı, Balıklı çeşme Bucağı'na bağlı Kemer köyü yakınlarındadır. MÖ. 750-550 yılları arasında, miletoslu-Erythrai

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
Ancak bugün kent civarında bulunan dikkat çekici bir tepecik mevcuttur. Yerel basın tarafından dikkat çekilen bu tepeciğin, Frıy Kral lezarlarından olması mümkündür. Gerçi yerel basında bunu Kral Kyzikos'un mezarı şeklinde taktım edenler de mevcutsa da, kanaatımızca bu mümkün değildir. Çünkü

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
OPHRNEİON Anadolu’da Troas Bölgesinde bulunan bir Eol şehridir. Troas Savaşlarıyla ilgili efsanelerde adı çok sık geçer. Lykophron’a göre, Hektor burada gömülüdür. Eski yazarlara göre, şehir arasında Akamos tarafından kurulmuş olmalıdır. Fakat Hektör’un oğlu Skamaudrios ile Aineas’ın oğlu Ask

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
NEANDREİA Eski çağ Eolla'sının bizce en önemli kentlerinden biridir. Bugünkü Ezine kasabasının güneybatısındaki Çığrı Dağı üzerindedir. Harabeler Çığrı Dağı'nın kuzeybatısındaki kesimde yer alır. Kent Anadolu'da, sadece arkaik ve klasik (helenistik) çağları yaşamış, bu çağlar

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
LEKTON Eolla’da ( Eolyada) bugün Baba Burnu adını taşıyan, sahilde kurulmuş bir ilk çağ Eol kentidir. Strabon’a göre 12 Eol tanrısına ait bir tapınağın bulunmakta olan bir yerleşim yeri idi. LESBOS Ege Denizinde bir ada olup, Eolislerce iskân edilmiştir. Birbirinden farklı sitelere a

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
Mimaride ilk kez kemeri kullanan Demderios, masalın babası Aisopos, ressam Temomokhos, müzisyen Nestor, şair Homeros hep Kyzikos’ta yaşamış yetişmiş ünlülerdir. Kyzikos’un yaşadığı son önemli olay, M.S 376’da Arianus tarafından bir ini kosülün toplanması olmuştur. Bu nedenle, Arianizm isimli mezh

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
Bizim kanaatimiz ise, kentin yerli halk pelasglar vey Frigler tarafından kurulduğu, Eoller tarafından ele geçirilip bir müdden iskân yeri olarak kullanıldığı ve Eolia’ya üstünlük sağlayarak İonlara mensup, Miletoslularca koloze edildiği şeklindedir. Şehre adını veren kişinin kentin krallarından K

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
KHİOS ( SAKIZ ADASI) Bugünkü Sakız Adasının ilk çağdaki adıdır. Bu adada Eollerce kurulmuş pek çok yerleşim yeri mevcuttur. Daha açık tabirle bu ada ilk çağ tarihinde Eol kültür bölgesi içerisinde bulunan, bu nedenle bir takım Eol kentleri ihtiva eden bir durumdadır. KİLLA Eski çağ c

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
Bu bilgiden şunu özellikle vurgulamak isterim ki hakkında bilgi verdiğimiz şehirlerin büyük çoğunluğu Eol dediğimiz halk kitlesi aslında çevresindeki Karya bölgesinin ve İonya bölgesinin insanlarıyla aynı kökten gelen bazı farklılıklar nedeniyle farklı isimlerle anılan insan guruplarından bir gur

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
Aynı tapınağın meydana çıkarılan taban mozaği, Helenistik döneme tarihlenmekte, bu dönemde de tapınağın kullanılmakta olduğunu göstermektedir. Tapınağın Arşitrav parçaları koyu kül rengi noktasında bulunmaktadır. Kentin denizden yaklaşık 200 metre yükseklikte olduğu ve 19 metre yükseklik gösteren

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
Bu iki hâkimiyet döneminde bu imparatorlukların sıkı temas ve yönetimi neticesinde Tesalyalı yok olma derecesine gelmiştir. Lidya hâkimiyeti dönemindeki serbestlik nedeniyle İon dünyasını tekrar bu kentle ilgilendiğini görmekteyiz. Pers imparatorluğu da bu uygarlıktan etkilenmiştir. Pers devletin

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
ANTANDROS Anadolu’da İda Dağı ( Kaz Dağı) Güneyindeki eteklerde kurulmuştur. Bir Eol kenti olan bu şehrin, Edremit kentinin ve Edremit Körfezinin Kuzeyinde yer aldığı sanılmakta, söylenmektedir. Bir Eol Sitesi’dir. Heinrich Kleperth’e göre, Avcılar’ın batısındaki 215 metre yükseklikteki tepe

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLERİNİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım; Bugün çevremizde ve yakın çevremizde bulunan pek çok ilk çağ yerleşim yerlerini çoğumuz bilmemekteyiz. Bunun neticesinde bölgemizde gördüğümüz eski harabeleri Ören yerlerini çoğumuz Ceneviz harabesi, Ceneviz Kalesi veya Yunan Kalesi Harabesi der geçeriz. Bu hatalı bir davra

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bu hatıraları ebedileştirmek üzere Kdz.Ereğli’de kurulan Gazi Alemdar’ı Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin çalışmaları başladı. 2004 yılı 10 Kasım’ında kurulan dernek ALEMDAR’ın orijinaline uygun imalat projelerini Donanma Komutanlığı İstanbul tersanelerinde yaptırdı. Kdz.Ereğli Belediyesi geminin k

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
ALEMDAR’IN EREĞLİ’DEN TRABZON’A KAÇIRILMASI 29 Haziran 1921 de Ankara’dan Bahriye Dairesi Reisi Şevket Bey (Yarbay Şevket Doruker Lozan antlaşmasında Türk delegasyonunda deniz müşaviri olarak bulunmuştur.) gizlice Ereğli’ye gelerek ALEMDAR’ın yeni süvarisi Nuri PEKERGİN (Emekli Yarbay) ile gi

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
ALEMDAR olayının sonuçlandığını bildiren Kastamonu ve Havalisi Komutanı Mirliva Muhittin’in Erkânı harbiye ye bilgi yazısı ile Erkânı Harbiye Reisi Fevzi ÇAKMAK Paşa’nın Fransız ültimatomu karşısındaki emirleri aşağıya çıkarılmıştır. “Kastamonu ve Havalisi Kumandanlığına ANKARA 1–2/2/1921

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Ereğli’nin 10 mil açığında güvertede bizim gemiciler kavgaya tutuştular, fakat hiçbir Fransız bu kavgayı ayırmaya gelmez. Bunun üzerine çarkçıbaşı kavgayı ayırır ve kavga edenleri güya barıştırıp zaman geçirmeden ikinci planı uygulayarak horon oynamaya başladılar. Bu hareketleri Fransızları şaşır

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Kastamonu ve Bolu H.K” Mirliva MUHİTTİN.(Atatürk’ün harbiye den Fransızca ve Askerlik öğretmenidir.) Bu raporu alan Milli müdafaa vekâleti aşağıdaki emri vermiştir. “24 tarih 2926 – 100 tele cevaptır. Kastamonu ve Bolu havalisi K. 5939 – 94 – 133 Ereğli ye gelen Alemdar tahlisiye

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Çarkçı Osman Bey’in gözü hep boğaz tarafındadır. Boğazdan çıkıp onları yakalamak isteyecek düşman donanmasını gözlemektedir. Serdümen Recep Kahya’nın da gözleri ileri de Ereğli Ölüce Feneri’nin ışıklarını gözlemektedir. Ölüce Deniz Feneri kuvvetli bir fener olup 15 deniz mili mesafeden görülür. Z

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
ALEMDAR GEMİSİ’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ DENMARK adı altında 1898 yılında merkezi Kopenhag da olan ‘’Em.Z.Siviter Bjerg Enterprise’’ firması adına Danimarka’da inşa edilmiş bir kurtarma gemisidir. 49.475 Mt. Boyunda 7.95 Mt. eninde kaimeler arası 47.091mt. Derinlik 4.01mt.,çektiği su ise 3.96mt.

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Gemi uzun ve neşeli tek bir düdük ile Marsilyalıları selamlıyor; bir subayımız Fransızları sergi salonuna götürüyor; herkes hayranlıkla Türk mavisi sırlı Kütahya çinilerine; bin bir nakış ve renkli Osmanlı, Yörük, Selçuklu ve Acem halılarına; yeşim, yakut, firuze gibi değerli taşlarla süslenmiş,

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Vapurun Sergi salonlarında Kütahya çinileri, Hacı Bekir Lokumları, Bursa Hereke kumaş ve halıları, Beykoz Fabrikası malları, tekel ürünleri, kehribar ve kıymetli taşlarla yapılmış süslemeler gibi pek çok ürün tanıtılacaktı. Sanayi-i Nefise Mektebi öğrencilerinin yaptıkları heykel,resim ve biblola

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Gülcemal, New York Limanı’na ulaştığında kendisini görmek isteyenlerin akınına uğradı. Bu seyahat, iç ve dış basında büyük yankı uyandırdı. Hatta 12 Ekim 1920 tarihli New York Tribune gazetesinde Gülcemal’in hikâyesi anlatıldı. Gülcemal ve Lütfi Kaptan bu başarılı seferin ardından 3 kez daha ABD’

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Gülnihal Vapuru ise 1938’de kullanımına son verilene kadar yeni tarihi olaylara tanıklık etmeye devam etti. Örneğin 1926 yılında Çanakkale şehitlerini anmak için organize edilen ilk sivil ziyarette yolculara eşlik eden yine Gülnihal Vapuru olmuştur. 1938 de görev dışı bırakılana kadar Cumhuri

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Karşılamada hazır bulunanlar arasında bulunan Padişah Yaverinin: -“Zat-ı şahane adına hoş geldin” demesi üzerine, -“Yüksek Halifelik makamına dindar duygularımı ulaştırınız” dedi ve bu kez Veliaht Yaveri’nin – “Veliaht-ı saltanat adına hoş geldin”  demesine karşı da -“Veliaht Abdü

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
GÜLNİHAL VAPURU Bu vapur gerek Osmanlıda gerek Türkiye Cumhuriyeti döneminde görev yapmış ünlü gemilerimizden birisidir bu gemiyle ilgili bazı bilgilerde bu geminin Osmanlıya gelmeden önce okyanuslarda seferler yapmış mavi kurdele sahibi olmuş bir oranda Trans Atlantik düzeyinde sayılmış bir

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bandırma Vapuru 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah 08:15'de Samsun'a demir atarken, İsmail Hakkı Kaptan yaşamının en mutlu anının tadıyordu. Bu güç görevi yerine getirebilmenin kıvancı içerisinde Allah'a şükrediyordu. Dil İskelesi açığına demir atan Bandırma Vapurundan taka aracılığı

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
I cihan harbi ardından Osmanlı donanması ağır hasar almıştı. Mevcut ve onarıma muhtaç olan gemiler de Almanya' ya bakım amaçlı gönderilmiştir. Bu bakımdan Mustafa Kemal Paşa ve Silah arkadaşlarının Samsun'a götürmek için eldeki olanaklara uyularak Bandırma Vapuru ayrılmış ve gemin süvaril

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
1883 yılında Yunanistan'da H. Psicha Preus Firmasına satıldı. "Kymi" adını alarak, geminin Londra'da olan kaydı Pire Limanına alınmıştır. 1890 yılında H. Psicha Preus firması gemiyi başka bir Yunanlı firma olan Cap. Andereadis firmasına satmış, 12 Aralık 1891 tarihinde kaza sonucu bat

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Savarona bugüne kadar inşa edilen kraliyete ait olmayan en büyük yattır. Toplam uzunluğu 136 metre, direği 16 metre, iskeleti 6.1 metre ve en yüksek hızı 18 deniz mili, gezinti hızı ise 16 deniz milidir. Ana süitin yanı sıra 17 lüks süitin alanı ortalama 50 metre karedir. Savarona, Brooklyn K

Osmanlıda Kadının Sosyal Durumu

18.12.2020 21:47
Cumhuriyet devrinin Türk kadınına kazandırdığı hakları incelemeden önce, ondan önceki devirde kadının aile ve toplumdaki durumunu gözden geçirmek zorundayız. Ancak bu suretle, nereden nereye gittiğimizi belirtmek mümkün olur. Böyle bir araştırma bize bir yandan geçmişteki durumu göstereceği gibi

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
ERTUĞRUL YATI Bu yat Osmanlı devletinin devlet başkanına tahsis edilmiş ilk yatı olduğu gibi Osmanlı devletinin son devlet yatıda olmuştur. Gene bu yatın bir diğer özelliği cumhuriyet Türkiye’sinin de ilk devlet yatı olması Gazi Mustafa Kemal paşanın Savarona’dan önce kullandığı İlk devle

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
1962 yılında diğer birçok Gearing sınıfı muhrip gibi FRAM (Fleet Rehabilitation and Modernization) Mk 1 Grup B modernizasyon programına tabi olan geminin bir adet 127 mm Mk 38 top tareti yerini Mk 32 üçlü torpido tüplerine bıraktı. Modernizasyon sırasında tekne ASROC lançeri ve AN/SQS-23 sonarı i

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
İlk anda en ağır yarayı “Kocatepe Muhribi “ alır. Çünkü birkaç dakika içinde, uçaklardan atılan ve denize düşen, 1 ve 2 inci roketlerden sonra, 3 ve 4 üncü roketler; gemiye tam isabet sağlar. Gemide büyük hasar meydana gelir. Muhrip telsizleri merkeze “hava saldırısına uğradık” mesajları geçm

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Olayın, birde Ankara’dan görünen yüzü var. Bu sırada: Barış Harekatı sırasında, Yunan gemilerinin, Nato tatbikatlarından öğrendikleri bilgiler ışığında, kendi gemilerine Türk bayrağı çekecekleri ve telsiz operatörlerinin, Türkçe bilen Rum personelden seçileceği ve böylece Türk pilotlarının kandır

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Kocatepe Gemisinin Özellikleri: Geminin orijinal adı: DD-861.USS HARWOOD. 22 Mayıs 1945 tarihinde, Amerika’da yapılmış. 8 Eylül 1945 tarihinde, Amerikan Donanmasında göreve başlamış. İsmini: 2 kez “Navy Cross” madalyası kazanan ve Leyte Körfezi Savaşında ölen “Commander Bruce L. Harwood” dan

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Dumlupınar Denizaltısına ulaşmak için son çare olarak dalgıçlar kullanılmıştır. 5 Nisan 05.16’da ilk dalgıç suya indirilmiş; ancak 5 mil ters akıntıdan dolayı dalgıçlar yaprak gibi savrulmuştur. Dumlupınar Denizaltısı’nda kurtarılmayı bekleyen, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 81

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
DUMLUPINAR DENİZALTIMIZ Bu denizaltımız Çanakkale boğazında seyrederken yaşadığı bir çarpışma neticesinde içindeki denizcilerimizle birlikte sulara gömülmesiyle Türk halkının kalbinde açtığı yara ile derin izler bırakan bir gemimizdir. Bu deniz altımız hakkında ve yaşadığı kaza hakkında farkl

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
“Herhangi bir önlem alınmadan 4 gün yük boşalttı. Denizaltı riski gözükmüyordu. Ancak 4 Temmuz 1915'de öğlen saat 1:00 civarı Otto Hersing komutasındaki U-21 denizaltısı, cephanesinin çoğunu boşaltmış olan Fransız Carthage cephane gemisini torpilleyerek batırdı. Daha sonra tekrar İstanbul'

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
“U-21”, 24 Mayıs’ta, saat 11.45’te, Dedeağaç’ın güneyinde bir savaş gemisi gördü. Yaklaştığı zaman bunun “Ascolt” adındaki bir Rus kruvazörü olduğu anlaşıldı. Kruvazör, 5 mil uzakta demirlemişti. Denizaltı, görünmemek için daldı. Yüzbaşı Hersing isabetten emin olmasına rağmen, nedense, “Ascolt”a

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
ALMAN DENİZALTILARI ÇANAKKALE YOLUNDA Alman Deniz Kurmayı, uzun muhaberelerden sonra, 10 Mart 1915’te Açık Deniz Kumandanlığına iki denizaltının Çanakkale savunmasına katılacağını bildirdi. Açık Deniz Donanması Kumandanı “U-21”i teklif etti. Bu teklif derhal kabul edildi. “U-21, 22 Ekim 1913’

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bunlardan son 3 denizaltı Egedeki harekâtların da İtilaf devletlerine ait 7 nakliye gemisi batırmışlardır. Diğer yandan UB-7 ve UB-8 Çanakkale boğazının güçlü akıntıları karşısında zayıf kaldıklarından Karadeniz’de görev yapmışlardır. Filoya dâhil olup bunların dışında kalan diğer denizaltıların

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ, İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Tarihte Türk Denizaltıcılığı Ve Denizaltılarımız Kıymetli okurlarım Türk milleti denizaltı faaliyetlerine ve denizaltıcılığa önem veren hatta denizaltının ilk mucidi olan bir millettir dersem umarım yanlış bir bilgi vermiş olmam. Çünkü diğer milletler daha denizaltının ne olduğunu bilmezken i

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
YADİGÂR-I MİLLET Bu gemimizde donanma cemiyeti tarafında 1910 yılında Almanya’dan satın alınan 4 S 165 sınıfı 4 muhripten biridir. Aşağı yukarı Gayret-i Vataniye ile aynı teknik özelliklerini aynı silah donanımı özelliklerini taşıyan bu kardeş gemide Osmanlı hizmetine girdikten sonra onunla a

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
PEYK-İ ŞEVKET MUHRİBİ Bu gemimizin kızağa konuluş tarihi 1906. Denize indiriliş tarihi ise 1907 yılının kasım ayıdır. Osmanlı Donanmasında başlama tarihi 1908 yılıdır. Torpido kruvazörü sınıfında yapılmış olunan bu gemi 775 tonluktur. Uzunluğu 80,1 metre olan bu geminin su çekişi 4,06 metredi

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bu savaşlar esnasında 24 yaşını doldurmuş olan bu gemi 1915 Şubat ortalarında Nara bölgesinde yer alarak düşmanın 19 ve 25 Şubat 1915 tarihlerinde düşmanın boğaz ağzındaki tabyalarımızı bombardımanla 18 Mart 1915 de gerçekleştirdiği büyük saldırı sırasında mayın hatlarımız gerisindeki son savunma

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bu karaya çıkarılma işlemini Tarsus Belediyesinin gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Tarsus Belediyesi karaya çıkardı Nusret Mayın gemisini Çanakkale Savaşlarıyla ilgili heykellerinde bulunduğu düzenlenmiş bir çevreye yerleştirip anıtlaştırırken bu şanlı gemimizi hurdacılar tarafından sökülmekten be

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Projektörler hala denizi tarıyordu. Dönüş sırasında bir an korktuklarına uğradığını zannetti. Nusret’in çok yakınlarında bir karartı ortaya çıktı. Şüphesiz bu düşman gemisiydi. Personelde gerginlik hat safhadaydı. Projektör ve karartı hızla üzerlerine geliyordu. Kıyıda yakılan bir Türk Projektörü

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Ama ne yazık ki bu gemimizden bahsederken tarih anlatımcıları ve Osmanlı’yı kötülemek isteyen Osmanlı karşıtları bu gemiyi bu harpler esnasında güçlüklerle iş görebilen mürettebatının bin bir fedakârlıkla zar zor çalıştırabildiği köhne bir tekne gibi çaresiz, imkânsız bir tekne gibi göstermek çab

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Goliat’ın 700 kişilik mürettebatından kaptanı başta olmak üzere 570 personeli bu batışla askerce ölmüşlerdir. Goliat’ın önce alabora olup sonra batmasını seyreden müttefik filo komutanı not defterine “düşman madalyayı hak etti” diye yazmıştır. Muaveneti Milliye’nin Goliat’ı batırdıktan sonra Çana

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
MUAVENETİ MİLLİYE MUHRİBİ: Bu gemimizde kendinden önce yer verdiğimiz Demirhisar ve Sultanhisar Torpido Botları gibi 1. Dünya Savaşı sırasında yapmış olduğu hizmetlerle tanınıp Türk toplumunun kalbinde ve hatıralarında yer etmiş bir gemidir. Aslında bu geminin benzerlerinden bir farkı ötekilerin

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Nitekim Çanakkale Savaşları Kara Savaşlarına döndüğü sıralarda İngiliz ve Fransızlar başta olmak üzere İtilaf Devletleri donanmaları ortak komutanlığı da yeni bir girişime başladı. 18 Marttaki girişimleri ve benzeri girişimleriyle su üstü gemileriyle boğazı geçemeyen İtilaf güçleri birleşik deniz

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Gemilerden istenilen ses gelmemiştir. Beklenen ses gemiştir ancak bu torpilin isabet ettiği geminin altı kadar uçak taşıyan Ann Lickres olduğu çok hasar gördüğü için saf dışı kalarak Malta’ya çekildiği öğrenilecektir. İzmir Limanı ağzında kendini bekleyen kalvuz motoru gördüklerinde rahatlayan De

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Muavereti Miliye muhribinin gerçekleştirdiği Goliath’ı batırma başarısı torpillerinin arızalı olması nedeniyle elinden kaçıran Demirhisar torpido botunun Çanakkale Harbi sırasında Ege Denizindeki maceralarını bir başka kaynak olarak Cem Atabeyoğlu’nun yazmış olduğu Çanakkale’de Mayınlar Arasında

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
DEMİRHİSAR TORPİDO BOTU: Bu küçük geminin aslında Türk denizcilik tarihindeki önemi Çanakkale savaşları sırasında Ege Denizinde yaptığı faaliyetler sebebiyledir. Çünkü Çanakkale savaşları sürerken bu küçük gemi Marmara dışına çıkıp Çanakkale boğazı önlerinde hatta ege sularında dolaşarak düşm

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bu parçalanma sonucunda gemiden 5.479.310 kg zırh çeliği, 11.913.940 kilogram demir çelik, 178.230 kg bakır,503.630 kg pirinç, 135.410 kg kablo,177.520 kg ahşap malzeme,640.070 kg diğer çeşitli metal ortaya çıkmıştır. Bu malzemeler çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere satım bulurken biz Türk kam

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bazen Hamidiye ile birlikte bazen başka gemilerle Karadeniz’de devriye görevi yapmış Rus donanmasına karşı Emniyet Sağlama görevini gerçekleştirmiştir. Midilli gemisinin sonu ise Ege denizinde görev yaptığında gerçekleşmiştir. Çanakkale savaşları bitip artık Birinci dünya savaşının sonları yaklaş

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Yavuz ve Midilli zırhlılarının bu teknik özellikleri gösterir ki bu iki gemi aşağı yukarı ittihat terakki yönetiminin İngiltere’ye ısmarladıkları Sultan Osman ve Reşadiye zırhlılarının özelliklerini taşımaktadırlar. Haliyle bu iki geminin alınamayışının donanmada yarattığı açıklığı eksikliği

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Yavuz Zırhlısının teknik özellikleri konusunda vereceğimiz bilgiler ise şu şekilde belgelendirilebilecek durumdadır; KARİYER (ALMAN İMPARATORLUĞU)       İsmi:   Goeben Adının geldiği yer veya kişi: August Karl von Goeben Sipariş:8 Nisan 1909 İnşa eden:Blohm & Voss, Hamburg

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Nitekim büyük olasılıkla Goben gemisine Yavuz Selim adı verilirken onun İslam hilafeti olan Osmanlı halifeliğine bu halifeliğin temsil ettiği ümmetçi zihniyete yapacağı hizmet göz önünde bulundurulmuş olmalıdır. Kim bilir belki de bu geminin sahip olduğu savaş gücü ve ateş gücü nedeniyle öldürücü

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Yalnız bu gemilerden Goeben Birinci Dünya savaşından sonra Türk denizcilerinin kullanım ve yönetimine geçebilmiş bilhassa cumhuriyet döneminde kullanımı ile Türk halkının kalbinde yer bulup en üst düzeyde sevgi sahibi olabilmiştir. Türk halkı adına marşlar türküler yazdığı ender gemilerden bi

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bu geminin komutanlığına Binbaşılığa terfi etmiş olan Hamidiye kahramanı Rauf Orbay tayin edilmiştir. Rauf Orbay 1914 yılında gemiyi teslim almak için Reşadiye Vapuruyla yanındaki pek çok subayla birlikte İngiltere’ye hareket etmiştir. Aynı tezgâhlara Fatih adında bir zırhlı daha ısmarlanmış, onu

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ (15)

18.12.2020 21:47
YAVUZ VE MİDİLLİ ZIRHLILARI: Bu iki gemi Türk Denizcilik tarihinde uzun süre kullanım görmüş Türk Milletince kabul görmüş gemilerdir. Bu iki gemi diyorum ama aslında bu iki gemide bu özelliği gösteren sadece Yavuz Zırhlısı olmuştur. Çünkü Midilli zırhlısı donanmamıza katılışından 3-4 sene son

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Nitekim Yunanistan bizden önce davrandığı için bizim gemilerimize oranla daha üstün ateş gücü olan Averof zırhlısına sahip olmuş, bu gemiye talipliğimizde geç kaldığımızdan Yunanistan deniz gücü bakımından bizden daha üstün duruma geçmiştir. Bu nedenle Balkan Savaşları sırasında Türk donanması Yu

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
BUĞ GEMİSİ( SULTAN MAHMUT GEMİSİ): Bu geminin Türk Denizcilik Tarihindeki önemi Osmanlı Devletinin ve haliyle Türk Denizcilerinin Türk Donanmasının sahip olduğu ilk buharlı gemi olmasıdır. 1828 yıllarında 2. Sultan Mahmut döneminde Swift adıyla Kaptan Kelly yönetiminde İstanbul’a gelen bu İng

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Tabi bu çalışmalar Ertuğrul Faciası olayı ile ilgili Ertuğrul Firkateyniyle ilgili bilgilerimizi de daha detaylandıracağı da şüphesizdir. Ertuğrul Faciası ve seyahati Türk ve Japon ulusları arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının başlamasını sağlayan önemli bir aracı olduğu tartışmasızdır. B

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Japon deniz kuvvetlerinin dönüşün müsait olmadığı yolundaki uyarısına daha doğrusu dönüşe geçileceği zamanda Japon sularında bir tayfun şeklinde fırtınanın söz konusu olacağı uyarısına rağmen Ertuğrul Firkateyni bu uyarılara aldırmadan 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama limanından dönüş için hareke

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bunun içindir ki Türk Denizcileri doğu denizlerinde hep felaketler yaşamışlar, geçici başarılarına rağmen hezimet ve hüsranlar yaşamışlardır. Nitekim Kanuni devri Hint deniz seferleri Sokullu Devri Endonezya seferleri hep bu nedenle bu tür sonuçlarla neticelenmiştir.  2. Abdülhamit’te Ert

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bu gemimizin bu sefere çıkışının sebebi görünüşte bir iadeyi ziyaret olarak görülürse de aslında bu gemimizin sefere çıkışının arkasında Abdülhamit 2’nin Japonya sahasında İslam dinini yayma buradaki İslam kitlelerine taşımakta olduğu İslam halifeliği fitrinin gücünü gösterme çabası yatmaktadır.

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Hiç değilse onu bu denizdeki yaşantısında ebedi kılmak için elimizden geleni yapalım. Bunun için onun hakkında yeterli oranda bilgilenip gelecek nesilleri bilgilendirelim. Onu gereği gibi Anmayı gerçekleştirip sürdürebilelim. Bu cismani yapısıyla korunamadığına esef etmekte olduğum Hamidiye k

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Akdeniz deki korsan harekâtına çıkmadan önce Karadeniz de Bulgarlarla yapılan bir mücadele sırasında Bulgar donanmasına mensup Drazki isimli bir Bulgar torpido botu tarafından torpillendi. Daha önce de belirttiğimiz bu olay neticesinde baş tarafı iyice zarar gören bu gemimiz burnu sulara gömülmüş

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Önce Sicilya ardından Malta dolanıp duruldu. Ondan hem Yunanlılar hem İngilizler çok rahatsız oldular. Onun Matladan çıkışından sonra onu yakalamak üzere 4 Yunan muhribi Malta civarına sevk edildi. Geminin önemli ihtiyacı olan kömür Malta Adasından politik görüşmeler sonucunda temin edilebild

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Düşmanlarımız denizden takviye alamaz olmuşlar. Onların bu ikmal yolları ortadan kalkmıştı. Bunlardan daha önemlisi Balkan Harpleri sırasında yaşanan yenilgilerden ümitsizleşen halkın gözünde Hamidiye kruvazörü bir ümit ışığı, büyük bir moral kaynağı olmuştur. Onun merakla izlenen harekâtları tüm

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bu sefer rota daha uzaklar, Adriyatik sahilleriydi. Fakat yolda patlayan kuvvetli bir yıldız fırtınası buna imkân vermedi, Malta’nın La Valetta limanına sığınan “Hamidiye” burada üç gün kaldı. Hamidiye’nin Malta’da olduğunu öğrenen Yunan donanması hemen 4 muhribini Hamidiye’yi denizin dibine yoll

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Rauf Bey, Siros Adası’na gerçekleştirdiği harekat sonrasında İzmir Körfezi yaklaşma sularında Yunan Donanmasının üstün kuvvetlerle kendisini karşılayacağını değerlendirerek Akdeniz’e çıkmaya karar vermiş; ancak önce doğuya seyrederek Anadolu’ya müteveccihen hareket ediyor izlenimini verdikten son

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Rauf Bey(Orbay) ikmali tamamladıktan sonra tekrar Akdeniz’e çıkmış; Başkomutanlık Vekâletinin de teklif ettiği Yunanistan’ın Batı limanlarına yönelik nakliyatı engellemek üzere bir plan geliştirmiştir. Harekât planına göre, Hamidiye’nin önce Malta’ya hareket ederek orada kömür ikmali yapması;

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ SONUÇLAR

18.12.2020 21:47
Bu harekât, gemisiyle birlikte bir komutanın yeterli lojistik destek sistemi ve üs imkânları olmaksızın tek başına planlayarak icra ettiği, gerektiğinde tarafsız ülkeleri de kapsayan uluslar arası hukuk kurullarından en iyi şekilde istifade ederek lojistik destek sağladığı, son derece başarılı al

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Hamidiye Gemisi, Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı donanması faal görev almadığından bir görev üstlenememiş ise de bu savaşları takip eden Balkan Savaşlarında fiilen görev üstlenmiş ve denizlerde gerçekleştirdiği başarılı hareketlerle adını Türk Denizcilik tarihinde Türk Askeri Denizciliğinden altın

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Genel karakteristik Hamidiye Tipi:     Kruvazör[1] Deplasman:     3,805 ton Uzunluk:         112 m (367 ft) Işın:     145 m (476 ft) Çekiş:  48 m (157 ft) İtme gücü:      2 VTE 4 cyl; 12,000 hp Hız:     22 knot Kişi kapasitesi:           302 Silah donanımı:    

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Kazanılan Zaferler tek gemilere münhasır olmadığından tüm donanmaya yahut donanmanın önemli bölümlerinden birine ait olduğundan başarılar donanmanın veyahut filonun başındaki yöneticilere komutanlara ait olarak dillendirilmiş bu yüzden Abdülaziz öncesi dönemde Türk denizcilik sahasında gemiler de

YAKIN TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Bu dönemde Barbaros komutasında bir Osmanlı donanması aldığı emirle Fransızlara yardım için Fransa kıyılarına gidecek hatta Nis kalesini ele geçirecek, Fransızlara teslim edecektir. Fransızlarla olan yardımlaşma sırasında Osmanlı donanması kışı da bu kıyılarda geçireceğinden Tulon Limanına girece

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Nitekim İstanbul’un fethinden sonra Fatih ‘in oluşturduğu Osmanlı donanması Trabzon’un fethinde Kırım’ın fethinde İtalya’daki Otrantonun fethinde önemli görevler gerçekleştirmiş ve Türk milletinin denizde de karada olduğu kadar başarılı bir millet olduğunu ortaya koymaya başlamıştır. Bu arada

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
Nitekim Emeviler devrinde oluşturulan deniz kuvvetleri donanma sayesinde Emevilerin İstanbul önlerine gelip şehri denizden de kuşatmaya yer verdiklerini görmekteyiz. Hatta Emevi deniz kuvvetlerinin taşıdığı askerlerin uzun süren İstanbul muhasarasında İslam arap askerlerinin bölgemizdeki Kapıdağ

TARİHİMİZDE ROL OYNAMIŞ İZLER BIRAKMIŞ ÜNLÜ ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİMİZ

18.12.2020 21:47
 Biz Türkler dünya tarihinde önemli roller oynamış tarihe yön vermiş bir millet olarak övünürüz. Ve hakikaten de öyle olan bir milletiz. Pek çok askeri icraatlarımızla, göçlerimizle akımlarımızla, geri çekilişlerimizle tarih devirleri açmış kapatmış bir milletiz. Ne var ki biz Türkler genelli

GÜNÜMÜZ İNSANINA ÖRNEK OLABİLECEK BİR KAVİMİN HİKÂYESİ

18.12.2020 21:47
Ondan olmayacak bir şey istemeye karar veren kavmi bir bayram gününde ondan şunu istediler ve ona dediler ki ey Salih biz seni iyi tanırız aramızda doğup büyüdün. Kendisinden çok şey beklediğimiz Salih karışık sözlerle bizi putlarımızdan vazgeçirmeye çalışmaz. Olsa olsa sen sihir altına girmiş ol

GÜNÜMÜZ İNSANINA ÖRNEK OLABİLECEK BİR KAVİMİN HİKÂYESİ

18.12.2020 21:47
Kıymetli Okurlarım, Mustafa Kemal’in bıraktığı Laik Demokratik medeni hukuka dayalı ulusal ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimini beğenmeyen bunu değiştirmek isteyenlere örnek olabileceğini düşündüğüm bir kavmin peygamberler tarihindeki kıssasını anlatmak istiyorum. Çü

Sadrazam Mahmud Paşa Fatih’in Büyük Oğlu Mustafa Çelebi’yi Neden Öldürttü?

18.12.2020 21:47
 Hemen saadetle sağ olsunlar ve ricam odur ki yetimlerimi gözetip evkafımı muhafaza buyursunlar. Mahmut Paşa ertesi 10 Temmuz 1474 günü Yedikule zindanında idam edildi. Fatih’in emriyle servetine dokunulmayıp varislerine bırakıldı ve vakıfları muhafaza edildi, İstanbul’da bir cami, medrese tü

Sadrazam Mahmud Paşa Fatih’in Büyük Oğlu Mustafa Çelebi’yi Neden Öldürttü?

18.12.2020 21:47
Oğlunun zehirlenerek öldürüldüğünü Hünkâra ilk bildiren bir rivayete göre Lalası Ahmet Bey, bir rivayete göre ise Mahmut Paşanın siyasi rakiplerinden Gedik Ahmet Paşadır. Bunun sebebi ise, padişahın bir süre sonra kendisini azledip yerine yine, her şeye rağmen daima takdir ettiği Mahmut Paşayı at

Sadrazam Mahmud Paşa Fatih’in Büyük Oğlu Mustafa Çelebi’yi Neden Öldürttü?

18.12.2020 21:47
Ancak Paşa, bu sefer sırasında buna katılan Şehzade Mustafa Çelebi ile karşılaşmış ve aralarında geçen sert bir tartışma sırasında bir Pâdişahzadeye söylenmeyecek sözleri söylemiş, bu da Fatih’in kulağına gelerek ona büsbütün içerlemişti. Ancak, mesele bununla da bitmedi .Boşandığı karısının ağab

Sadrazam Mahmud Paşa Fatih’in Büyük Oğlu Mustafa Çelebi’yi Neden Öldürttü?

18.12.2020 21:47
Fatih Sultan Mehmet Han, 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul’u almış, 1 Haziran Cuma günü Ayasofya Camii’nde kılınan Cuma Namazında hazır bulunmuş ve aynı gün o sırada Sadrazam bulunan Çandarlı oğlu Halil Paşa’yı azlederek yerine devşirme asıllı Mahmud Paşa’yı tayin etmişti. Böylece, Osmanlı Devleti

TARİHİ KAYNAKLARDAN FATİH SULTAN MEHMED’İN HAYATI VE İSTANBUL’UN FETHİ

18.12.2020 21:47
Muhasara tam 54 gün sürdü. BizanslIlar bu süre içinde Ayasofya’da toplanıp Hz. İsa’ya dua ediyor, gökten yardım meleklerinin ineceğini sanıyorlardı. Ama olmadı. Allah Müslüman Türk ordusundan yana idi. Fetih yapılacaktı. “İnna fetahna leke fethan mübinâ...” Cenâb-ı Allah Fetih suresinde: "Biz san

TARİHİ KAYNAKLARDAN FATİH SULTAN MEHMED’İN HAYATI VE İSTANBUL’UN FETHİ

18.12.2020 21:47
Manisa’da kendini ibadete vermiş olan Murat Han, bu ricayı kabul etmeyince oğlu Sultan Mehmet babasına bir nâme gönderdi: -Muhterem bahanı!. .Ya sen Padişahsın ya ben.. Sen padişahsan şu tehlikeli anda milletin, seni Osmanlı Ordusunun başına çağırıyor. Gel...Yok eğer ben padişah isem sana emrediy

TARİHİ KAYNAKLARDAN FATİH SULTAN MEHMED’İN HAYATI VE İSTANBUL’UN FETHİ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi mayıs ayı Türk tarihinde pek çok zaferlere sahne olmuş bir aydır. Pek çok olayların yaşandığı bu zaman süresinde bu nedenle bir takım kutlama günleri bayramlarda söz konusu oluştur. Bu bayramların bazıları kutlama bulduktan bir müddet

KUT’ÜL AMARE ZAFERİNİ VE BU ZAFERİN KOMUTANINI ÖVENLER NE YAPMAK İSTİYORLAR

18.12.2020 21:47
— Halil Paşa İngiliz tarihçi James Morris, Kut'un kaybını Britanya (İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi olarak tanımladı. Kut'un alınmasından sonra Irak askerî valiliğine getirildi. İngiliz birlikleri 1917 yılı başında askeri yığınaklarını tamamlayıp taarruza geçt

KUT’ÜL AMARE ZAFERİNİ VE BU ZAFERİN KOMUTANINI ÖVENLER NE YAPMAK İSTİYORLAR

18.12.2020 21:47
Sonuç İngiliz tarihçisi James Morris, Kut'un kaybını "Britanya (İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi" olarak tanımlamıştır. Bu yenilgi İngiliz basınında ve kamuoyunda çok büyük bir infial uyandırdı. Bunun üzerine General Lake ve General Gorringe İngiliz ordusunda görev

KUT’ÜL AMARE ZAFERİNİ VE BU ZAFERİN KOMUTANINI ÖVENLER NE YAPMAK İSTİYORLAR

18.12.2020 21:47
Kut'ül Amare Kuşatması Kut'ül Amare Kuşatması (7 Aralık 1915-29 Nisan 1916), İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı’nın temel muharebelerinden biri. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir. Dicle Nehri kıyısında Kut şehri yakınlarında konu

KUT’ÜL AMARE ZAFERİNİ VE BU ZAFERİN KOMUTANINI ÖVENLER NE YAPMAK İSTİYORLAR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, geçmiş günlerde ülkemizde birileri Kut'ül Amare savaşını bu savaşın komutanı gösterdikleri, Halil Kut paşayı ön plana çıkaran, Kut’ül Amare savaşını büyük bir zafer gösteren, beyanlarda bulunmayı, gerçekleştirmişlerdir. Evet, Kut’ül Amare ve onun öncesinde kazanılan Selman

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramının Kökeni Ve Önemi

18.12.2020 21:47
Akabinde gerçekleşen Mudanya Mütarekesi ve Lozan barışıyla bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkarılmıştır. Kısa zamanda sultan ve halife yurtdışına çıkarılmış Türkiye Büyük millet meclisi hükümeti rejimi yerini Cumhuriyet rejimine terk etmiştir. Bütün bunları gerçekleştirmenin başlangıcı şüphes

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramının Kökeni Ve Önemi

18.12.2020 21:47
Bunun için hazırlık yapmışlarsa da bunu gerçekleştirme imkanı bulamamış olduklarından sadece nazariyatta kalan bir suikast girişimi planından böyle bir girişim için yapılan çalışmalardan söz edilebilecek bir durum söz konusu olmuştur. İşte bütün bu özellikleriyle 19 Mayıs tarihi öneme haiz bir gü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramının Kökeni Ve Önemi

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, 19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyetinin kutladığı ulusal bayramların oluşturulma sırasıyla üçüncü sırada olan bir bayramdır. Nasıl Mustafa Kemal Cumhuriyet bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ihdas edip milletinin kutlamasına arz etmişse 19 Mayısta kutladığımız

KURAN-I KERİM’İ YAŞAMLARININ HER SAFHASINDA BASAMAK ETMEK İSTEYENLER

18.12.2020 21:47
Bütün bunlardan sonra şunu vurgulamak isterim ki çevremizde paraca büyük meblağ sahibi olanlar, büyük emlak sahibi olanlar, büyük itibar sahibi olanlar etrafında büyük kitleler halinde insan grupları toplayabilenler bu işleri başarma da Kuran’ı kullanarak Kuran’a sığınarak yaptıkları üçkâğıtçılık

KURAN-I KERİM’İ YAŞAMLARININ HER SAFHASINDA BASAMAK ETMEK İSTEYENLER

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Kuran’la büyümek tabiri pek çok farklı anlamlara gelebilen bir ibaredir. Düşünün bir insan çocukluğundan başlayarak çantasına doldurduğu Kuran’ları satmakla hayata başlamış ve belirgin yaşa gelene kadar hep sattığı bu Kuran’ların parasıyla yaşamışsa yaptığı işten bahsederke

HANEDAN GELENEĞİNE UYMAYAN EVLİLİK YOLUYLA DOĞDUĞU İÇİN HANEDANA DAHİL EDİLMEYEN ŞEHZADELER

18.12.2020 21:47
Vaftiz edildikten sonra ilahiyat öğrenimi görüp papaz olan Osman'a papa tarafından "Padre Ottomano" (Osmanlı papazı) adı verildi ve resmen Osmanlı tahtının mirasçısı ilan edildi. Bu yüzden çıkan 1645-1669 Türk-Venedik savaşı süresince Padre Ottomano Osmanlı devletine karşı Hristiyan dünyasını

HANEDAN GELENEĞİNE UYMAYAN EVLİLİK YOLUYLA DOĞDUĞU İÇİN HANEDANA DAHİL EDİLMEYEN ŞEHZADELER

18.12.2020 21:47
Abdülmecit, rutin işlerini tamamlayıp haremine çekilir çekilmez cariyeler onun etrafını sarar, her biri bir yanından çekiştirir, hatta kimileri omuzlarına tırmanmaya kalkışır, ama şehzade cariyelere bir şey söylemeye gerek duymazdı.  Günlerden bir gün bu cariyelerden biri olmadık şımarıklıkla

HANEDAN GELENEĞİNE UYMAYAN EVLİLİK YOLUYLA DOĞDUĞU İÇİN HANEDANA DAHİL EDİLMEYEN ŞEHZADELER

18.12.2020 21:47
2. Hekimoğlu Ali Paşa İddiaya göre, II. Mustafa’nın döneminde onun cariyelerinden biri gözden düşüp saraydan taşra edildi (dışarı çıkarıldı). Cariye, Venedikli bir hekim iken İslâm olan ve Nuh adını alan hekimbaşı Nuh Efendi ile evlendirildi.  Ancak, kısa bir süre sonra cariyenin hamile o

HANEDAN GELENEĞİNE UYMAYAN EVLİLİK YOLUYLA DOĞDUĞU İÇİN HANEDANA DAHİL EDİLMEYEN ŞEHZADELER

18.12.2020 21:47
1. Üveys Paşa  Yavuz Sultan Selim, şehzadeliği esnasında güzel bir cariyesi ile çok yakın ilişkiler kurmuş ve cariyesi ondan hâmile kalmıştı. Ancak, cariye, bazı şımarıklıklar yapıp, saray geleneklerine aykırı hareketlerde bulununca, saraydan çıkarılıp haremden uzaklaştırıldı ve mevcut gelene

HANEDAN GELENEĞİNE UYMAYAN EVLİLİK YOLUYLA DOĞDUĞU İÇİN HANEDANA DAHİL EDİLMEYEN ŞEHZADELER

18.12.2020 21:47
Ancak bu şekildeki davranışta sözü edilen olayın tesiri var mıdır yok mudur? Kesin bilinmez. Bence bu tür davranışın sebebi İslam dinindeki kölelerin mal sayılması, mal ile sahibi arasında nikâh gibi bir ikinci akde gerek olmaması gibi bir anlayışın geçerliliği etkili olmuştur. Bu arada şunu

HANEDAN GELENEĞİNE UYMAYAN EVLİLİK YOLUYLA DOĞDUĞU İÇİN HANEDANA DAHİL EDİLMEYEN ŞEHZADELER

18.12.2020 21:47
Bizce Gizli Kalan Şehzadeler Kıymetli okurlarım Osmanlı hanedanı köken itibarıyla ve kendi beyanlarıyla Türk kayı boyu mensubu bir hanedandır. Gerçi ikinci Abdülhamit köklerinin karakeçili aşiretinden olduğunu söylemiştir. Ancak karakeçililerin kayının bir parçası olup olmadığı yahut kayı boy

ANNELER GÜNÜNÜN RANT SEKTÖRÜ YARATMASINI ÖNLEYEN BİR ANNELER GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, hepimiz biliyoruz ki hemen hemen Türkiye cumhuriyetinin oluşumundan bugüne mayıs ayının ilk haftasının Pazar gününü anneler günü olarak kutlamaktayız. Anne mefhumu biz Türklerde ve İslam toplumlarında önemli yeri olan bir mefhumdur. Bu önemlilik Türk milletinin kadınına toplumu

UNUTULAN BAYRAMIMIZ HIDRELLEZ VE HIDRELLEZ KÜLTÜRÜMÜZ

18.12.2020 21:47
Bir farkla ki bu kutlamaların kökeni Musa peygamber ve İsrail kavmine onların Mısır’dan Filistin’e kaçışına ait efsanedeki olaylara benzeyen olaylara dayanmaktadır. Ama şurası bir gerçektir ki Yavuz ve Kanuni devirlerinde yavuzun eşi Kanuni’nin annesi Hafsa sultan vasıtasıyla Manisa Sultan Cami ç

UNUTULAN BAYRAMIMIZ HIDRELLEZ VE HIDRELLEZ KÜLTÜRÜMÜZ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, 5 ve 6 Mayıs tarihlerine, özellikle 6 Mayıs tarihine tekabül eden köklerini Orta Asya’daki ana yurdumuzdan alan daha doğrusu aldığını düşündüğüm bir milli halk bahar bayramımız vardır. Bu bahar bayramının adı Hıdrellez bayramıdır. Gerçi buna toplumumuzun her kesimi bayram d

BİLİMSEL SAHADA HİZMET VEREN İSLAMİ ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ

18.12.2020 21:47
El-Biruni (973-1051)Felsefe, coğrafya, matematik ve astronomide dünyaca ünlü bir Müslüman Türk âlimidir. İlk olarak madenlerin yoğunluğundan bahseden odur. Dünyanın yuvarlak olduğunu, onun güneş etrafında ilk defa ispatlayanda odur. Onun Gazneli Mahmut’un huzurunda yaptığı bir deney, bugün dünyan

BİLİMSEL SAHADA HİZMET VEREN İSLAMİ ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ

18.12.2020 21:47
 Müsellesaf (trigonometri)de cebir gibi İslamların diriltip meydana çıkardıkları bir ilimdir. Ve yine cebir gibi bunu yapan da Horasan Türklerinden Ebul Vefa adında bir Müslüman alimidir. Mümas ile tamamı mümas (tanjant ve kotanjant) düsturlarını da o buldu. Hatta kendinden evvel hiç kimsenin bah

BİLİMSEL SAHADA HİZMET VEREN İSLAMİ ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ

18.12.2020 21:47
FİZİK İLMİ Bugünkü fiziğin kurucusu İbni Heysem’dir. (965) İbni Heysem ayrıca bugünkü atom ve molekül nazariyesini getiren insandır. İbni Heysem ayrıva bugünkü atom ve molekül nazariyesine istinaden kırılma kanunlarını da bulmuştur. Onun bu konudaki eseri “Işık ve optik” adını taşır. Işınları

BİLİMSEL SAHADA HİZMET VEREN İSLAMİ ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ

18.12.2020 21:47
İslam doktorları eczacılığı sayısız yeni ilaçlarla zenginleştirdiler. Şekeri ilk defa şurupta ve ilaç içirmede onlar kullandılar. İslam kodeksi ve ilaç koleksiyonu, bugün hala büyük bir kısmı kullanılmakta olan iki yüzden fazla ilacı ihtiva eder. Müslümanların en güzel başarılarından biri de

BİLİMSEL SAHADA HİZMET VEREN İSLAMİ ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ

18.12.2020 21:47
Buhara’da dünyaya gelen (980-1037) İbni Sina büyük bir filozof aynı zamanda ilim ve fen adamı olduğu gibi doktorlukta da en yüksek mertebeyi kazanmıştı. İnsan vücudunun içyapısı hastalıklar ve tedavi metotları ve ilaçlar hakkında yazdığı eseri “Kanun” adını taşıyan eseridir. 20 cilt olup Ortaçağ

BİLİMSEL SAHADA HİZMET VEREN İSLAMİ ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ

18.12.2020 21:47
TIP İLMİ İslam âlimleri tıp alanında insanlığa çok şeyler kazandırdılar. Tıpta yeni ufuklar açarak birçok şubelerini de kurdurlar. Mesela operatörlüğün ilk mucidi Ebul Kasım Zehravi’dir. Ebul Kasım’ın mesane taşını çıkartmak için yaptığı ameliyat asrımızda en ileri gelen cerrahların, operatör

SON ELLİ YIL İÇERİSİNDE ÜLKEMİZ AÇISINDAN 1 MAYISIN DEĞERLENDİRİLMESİ

18.12.2020 21:47
Ancak işçi sınıfı ellerinden alınan bu bayramı kutlama konusunda kararlılıklarını sürdürmüşler. Gayri resmi kutlamalarla kutlama konusundaki mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Darbeciler ve darbe sonraki iktidarlar 1 Mayıs kutlamaları konusunda gelenekleşmiş işçi sınıfı için işçi kanı döküldüğünden

SON ELLİ YIL İÇERİSİNDE ÜLKEMİZ AÇISINDAN 1 MAYISIN DEĞERLENDİRİLMESİ

18.12.2020 21:47
1 Mayıs’ın 1935’ten başlayan bahar bayramlığı 1980 yılına kadar aralıksız sürecektir. Ancak şurası da bir gerçektir ki Mustafa Kemal’in ölümünden başlayarak özellikle 1950 döneminde başlayan demokrat parti döneminde ülkemiz hızla dünya üzerindeki bloklar arası soğuk savaşın çekiştirme ve etkileme

SON ELLİ YIL İÇERİSİNDE ÜLKEMİZ AÇISINDAN 1 MAYISIN DEĞERLENDİRİLMESİ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, 1 Mayıs tarihi Türk toplumunun kafasında kötü anılar uyandıran bir tarih durumuna getirilmiştir. Oysa Mayıs ayı Haziran, Temmuz, Ağustos ayıyla birlikte Türk tarihinin zaferler gördüğü aylardan birisidir. Yine 1 Mayıs tarihi Türk kültür tarihi açısından önemli bir Türk bayr

RAMAZAN’DA İSLAM BİREYLERİNE UYARILAR

18.12.2020 21:47
Değerli kardeşlerim, Ramazan islam açısından önemli bir aydır hatta bütün aylardan hayırlı bir aydır. Hayırlıdır çünkü İslam dini açısından yapılıp yapılmadığı kesin olarak bilinmesi mümkün olmayan kul ile Allah arasında yapılıp yapılmadığı saklı olan bir ibadet durumundaki oruç ibadetinin gerçek

UYGULAMADAN KALKAN KUTLU DOĞUM HAFTALARININ ZİHNİMİZDE BIRAKTIĞI CEVAPSIZ KALAN SORULAR

18.12.2020 21:47
Eskiden köy olan belde olan bu yıl ve daha sonraki yıllarda kutlu doğum mevlitlerini kimler yapacak kimler gerçekleştirecek kimler finansa edecektir. Bence artık tüzel kişilik özelliği olmayan mahalle muhtarlarının bulundukları sahadaki kutlu doğum mevlitlerini finansa etme yönetme bu mevlit dola

UYGULAMADAN KALKAN KUTLU DOĞUM HAFTALARININ ZİHNİMİZDE BIRAKTIĞI CEVAPSIZ KALAN SORULAR

18.12.2020 21:47
Yakın zamana kadar ülkemizde diyanet işleri başkanlığımızın da onay verip kendi personelinin etkinliklere katkısıyla kutlanmasını sağladığı bir etkinlik olan kutlu doğum haftası bugün uygulama dışı bırakılmıştır. Bu haftanın hangi sebeple ortaya çıkarıldığını ve uygulamaya konulduğunu yıllar önce

23 NİSAN’I KAPSIYAN HAFTANIN YAKIN TARİHİMİZDEKİ ÖNEMİ

18.12.2020 21:47
25 Nisan tarihi ise Osmanlı devletinin 1. Dünya harbin de başarı gösterdiği ilk cephelerden olan Çanakkale cephesinde ki kara savaşlarının başladığı tarih olmasıyla önemli bir tarih olduğu ortadadır. Çünkü 25 Nisan 1915 te Çanakkale'yi 18 Mart yenilmesiyle denizden geçemeyeceğini anlayan ilti

23 NİSAN’I KAPSAYAN HAFTANIN YAKIN TARİHİMİZDEKİ ÖNEMİ

18.12.2020 21:47
Şüphesiz bu uygulama bir kısım ermeni vatandaşlarımıza ölüm getiren bir uygulama olmuştur. Ancak bu ölümlerin hesabının sorulması gereken müsebbip Türk milleti değildir. Çünkü bu fikirde bu uygulama da bu uygulamayı yaşatan düşünce de Türk milletinin değildir. Olması da mümkün değildir. Bu uygula

23 NİSAN’I KAPSAYAN HAFTANIN YAKIN TARİHİMİZDEKİ ÖNEMİ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, nisan ayının son 10 günü gerek Osmanlı gerek Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli günleri içerisinde barındıran bir zaman süresidir. Bu konuda dile getireceğimiz 23-24 ve 25 Nisan tarihleri hakikaten hem Osmanlı devleti hem onun yerini alan Anadolu da onun varisi durumun

MİLLET VE HALK TABİRLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

18.12.2020 21:47
Medyadan öğrendiğimiz kadarıyla aslında Türk milleti tabirinin kaldırılması gerektiği fikrine sahip olup bazı yöneticilerinin Türk milletini, Türk milliyetçiliğini, inkar eder mahiyette sözleri bulunduğu belirtilen iktidar partisinin anayasa ile ilgili verdiği teklif beyanındaki ibarede ülkemizde

MİLLET VE HALK TABİRLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

18.12.2020 21:47
Yazılı ve sözlü basında sık sık rastladığımız tabirler olarak millet ulus ve ahali hatta halk kavramına dikkat çekmek isterim. Çünkü bunlar genellikle toplumumuzda aynı manada kullanılmaya çalışılan aslında farklı anlam ifade eden kelime veya tabirlerdir. Gerçi bunları birbiriyle benzer kabul

BAŞARI İÇİN RAKİPLERİN HEDFLERİNİ TANIMAK VE ORTDAN KALDIRMAK ŞARTTIR

18.12.2020 21:47
Kıymetli okurlarım, öğrencilik yıllarımdan hatırlarım, lise yıllarım çok çetin dönemlerde geçmişti. O dönemlerde siyasal olaylar oldukça zor şartlar yaşatıyordu. İstanbul’da lise tahsilimi yapıyordum. Gerçi ben orta ve yüksek tahsilimin tamamını İstanbul’da yapmış bir kimseyim. O yüzden 1980 önce

MEĞER PİRİ REİS’İN HARİTASINI EVLİYALAR YAPTIRMIŞ

18.12.2020 21:47
Oysa Piri Reis’in hayatında önemli yeri olan Mısır, ölüm yeri olan Mısır ilk çağda yaşattığı piramitli ehramlı ilk çağ uygarlığı ile uzaylılarla bağı ileri sürülen önemli bir kültür sahasıydı. Eğer dünyanın uzaydan fotoğrafı çekilerek yeryüzüne indirilmesi söz konusu olacak bir yeri varsa burası

MEĞER PİRİ REİS’İN HARİTASINI EVLİYALAR YAPTIRMIŞ

18.12.2020 21:47
Ülkemizde son dönemde ortaya çıkan şeriatçı, tarikatçı, cemaatçi kitleler yanında Osmanlıcı ve onların bugünkü tezahürü olarak görülmeye başlayanların oluşturduğu yeni Osmanlıcıların, saltanatçıların, hilafetçilerin gayretleriyle her şeyin arkasında evliyaları görmek ve göstermek gayretleri daha

MEĞER PİRİ REİS’İN HARİTASINI EVLİYALAR YAPTIRMIŞ

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım, Toplumumuzun temelinde dinimizin esaslarına aykırı olarak hep ölmüşlerden fayda beklemek, destek beklemek yatmaktadır. Bir başka değişle Türk halkı hep önemli icraatların oluşmasında şehitlerin, evliyaların, din adamlarının mucizevi katkılarını görür, daha doğrusu görmek is

CENGİZ HANIN TATAR TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

18.12.2020 21:47
Cengiz Han 1216 yılında büyük ve çok sevdiği oğlu Cuci’yi Kırgızistan ve Kazagistan seferine gönderdi. Babası gibi yiğit, çok yakışıklı genç kumandan olan Cuci, önüne ilk çıkan Merkitleri yenerek, bütün Kırgızistan ve Kazakistan’ı alıp, devletin sınırları içine kattı. Bu olay, Cengiz’le Harze

CENGİZ HANIN TATAR TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

18.12.2020 21:47
Tatarlar açısından tatar olmamasına rağmen onların tarihinde önemli bir rol oynayan Cengiz Hanın hayat hikâyesine değinmek istemekteyim. Cengiz Han tatar değildir hatta Türklüğü bile tartışmalıdır. Ağırlıklı görüş onun Moğol olduğu şeklindedir. Ancak Cengiz tatar ırkı için önemlidir. Çünkü onları

Tarih Boyunca Yemen Bölgesi Ve Türk Irkıyla Münasebetleri

18.12.2020 21:47
Buradaki Zeydiler de aynı Irak, Anadolu ve İran sahasındaki Suriye sahasındaki Hz. Ali taraftarı diğer Şii’ler gibi Sünni İslam halifelerini İslam devleti başkanı olarak kabul etmemişlerdir. Onun için kendilerinin başına kendi hilafet yöneticisi olmak üzere imam denilen yöneticiler seçmişlerd

Tarih Boyunca Yemen Bölgesi Ve Türk Irkıyla Münasebetleri

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım, Arap Yarımadası’nın en güney noktasını oluşturan bir saha olmasına karşılık daima Orta Asya Turani’leri ile bir başka deyişle Türklerle temasları olan bir saha olduğunu görürüz. Daha ilk çağlarda Orta Asya’dan kopup Hazar Denizi ve Zagros Dağları arasından Orta Doğu’ya gire

31 MART OLAYINI DEĞERLENDİREN BAZI DÜŞÜNCELERİMİZ

18.12.2020 21:47
Gericilerin öncülük ettiği arkasında meşruti bir kral olarak Abdülhamit’in kalmasını istemeyen iç ve dış mihraklı çevrelerin ağırlıklı desteklediği bu harekette bazı ittihak terakki yöneticileri ki aynı zamanda hükümet temsilciliği görevinde bulunan kişilerin zarar görüp hayatlarını da kaybettiği

31 MART OLAYINI DEĞERLENDİREN BAZI DÜŞÜNCELERİMİZ

18.12.2020 21:47
O ümmetçilik zihniyeti peşinde koşarken ülkemizin tebaası içerisindeki Türk olmayan İslam gruplar Türklere karşı bayrak açmış ama o bunları fark etmemiştir.  Nitekim kendilerinden Hamidiye alayları oluşturduğu Kürtler Araplar Osmanlıdan ayrılmak gayretine düşmüş bunun için dış mihraklarla iş birl

31 MART OLAYINI DEĞERLENDİREN BAZI DÜŞÜNCELERİMİZ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Osmanlı tarihinde isyan hareketlerinin bazıları isyanda ön plana çıkan materyal ve anlatımların bazıları isyanda büyük rol oynayan kişilerin bazıları ise İsyanın yapıldığı tarihin adını taşımaktadır. Bunlara birer örnek vermek istersek dördüncü Mehmet zamanında yapılan kapı kul

4 NİSANIN GÖNENİN YAKIN TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

18.12.2020 21:47
 Ama hemen açıklamak isterim ki Anzavur Ahmet’in Anzavurcuların yani bu katliamı yapanların lanetlenmesi ülke birliğini ve bütünlüğünü bozacak bir etki yaratmaması aksine birlik ve beraberliğin oluşmasında daha faydalı etkiler meydana getirmesi gerekir düşüncesindeyim. Geçmişte millete ve milleti

4 NİSANIN GÖNENİN YAKIN TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

18.12.2020 21:47
 Nitekim bölgede Kuvayi Milliyetçilerin Akbaş baskınıyla elde ettikleri silah ve mühimmat üstünlüğünü bertaraf etmek isteyen İngiliz işgal kuvvetlerinin ve İstanbul hükümetinin teşvikiyle Anzavur Ahmet’in Manyas, Gönen, Susurluk sahasında Kuvayi Milliyeye karşı isyan bayrağı açtığını ve Anzavur i

4 NİSANIN GÖNENİN YAKIN TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım, Dünya ulusları biz Türkleri başta Ermeniler olmak üzere bazı etnik grupları toplu katliama tabi tutma suçlamasıyla, suçlamalarına karşılık aslında yeryüzünde en fazla katliama uğratılmış millet olarak biz Türklerin geldiğini düşünmekteyim. Çünkü tarihin başlangıcından bugün

Osmanlı Devletini İhya Etmek Veya Benzerini Kurmak İmkânsızdır

18.12.2020 21:47
Hal böyle olmasına karşılık İran’ıyla, Afganistan’ıyla, Kuzey Afrika’sıyla, Orta doğu Arap dünyasıyla İslam alemi kendine hiçbir dönemde Türk devletini Lider seçmemiştir. Bu cumhuriyet devrinde olmadığı gibi Osmanlı döneminde bile söz konusu olmamıştır. 1. Dünya harbinde Osmanlı halifesi olan pad

Osmanlı Devletini İhya Etmek Veya Benzerini Kurmak İmkânsızdır

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Bugün bazı bireylerimiz Osmanlı devletini tekrar ihya etmeyi onu dirilterek İslam dünyasını onun çatısı altında yeniden toparlayıp düzenlemeyi düşünebilmekte hayali bile mümkün olmayacak bu düşüncenin gerçekleşmesi uğruna kendilerince çaba sarf ettiklerini gözlemlemek mümkündür

Camilerimizin Yaptıranların İsimlerini Taşıması Daha Gerçekçi Bir İsimlendirme Olacaktır

18.12.2020 21:47
Daha açık söylemek gerekirse camilerimizin isimleri ne kadar eskiye dayalı ise üzerinde yaşadığımız topraklar da o kadar eskiye dayalı bir yaşamımız olduğunu ispatta kolaylık çekeceğimizi düşünerek iş olsun diye siyasi modaya tarikat ve cemaat ehlini memnun etmeye yönelik olarak yahut eski rejiml

Camilerimizin Yaptıranların İsimlerini Taşıması Daha Gerçekçi Bir İsimlendirme Olacaktır

18.12.2020 21:47
Bu yüzden yapılan ve yapılacak camilerimizin isimlendirilmesinde siyasal fikirlerimize, dinsel düşüncelerimize, tarikatlarımıza, cemaatlerimize göre değil, ya yaptıranın veya yaptıranların isimlerini taşıyan veya yapıldıkları mahallenin, semtin ismini taşıyacak şekilde isimlendirilmesine dikkat e

Camilerimizin Yaptıranların İsimlerini Taşıması Daha Gerçekçi Bir İsimlendirme Olacaktır

18.12.2020 21:47
Nitekim Ayazma Cami ve Laleli Cami bunlara tipik örnek oluşturmaktadır. Hemen hatırlatmak isterim ki Laleli Cami padişah cami olmasına rağmen Evliye Laleli Baba’nın ismiyle anılan bir camidir şekline anlatımlara sahiptir. Padişahlar dışında ve valide sultanlar, hanım sultanlar dışında cami veya m

CAMİLERİMİZİN YAPTIRANLARIN İSİMLERİNİ TAŞIMASI DAHA GERÇEKÇİ BİR İSİMLENDİRME OLACAKTIR

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım, Dinimizin getirdiği inanç sistemimize göre ibadethane yapmak en büyük çapta hayır işleme faaliyetlerinden biridir. Yaptırılan veya yapılan ibadethane yaptıranlar açısından büyük bir sevap kaynağıdır. İbadethane ister cami olsun, ister mescit olsun yaptıran veya yaptıranlar

CAMİLERİMİZİN YAPTIRANLARIN İSİMLERİNİ TAŞIMASI DAHA GERÇEKÇİ BİR İSİMLENDİRME OLACAKTIR

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım, Dinimizin getirdiği inanç sistemimize göre ibadethane yapmak en büyük çapta hayır işleme faaliyetlerinden biridir. Yaptırılan veya yapılan ibadethane yaptıranlar açısından büyük bir sevap kaynağıdır. İbadethane ister cami olsun, ister mescit olsun yaptıran veya yaptıranlar

MİRAR SİNANA SAHİP ÇIKMALIYIZ AMA BUNU BİLİNÇLİ YAPMALIYIZ

18.12.2020 21:47
Mimar Sinan’ın kafatasının kabrinde olmadığı 1945 yapılan bir araştırma nedeniyle açılan kabrinden alınan kafa tasının bir daha yerine konulmadığı doğrudur. O zamandan bu zamana nerede olunduğu bir türlü bulunamayan bu kafatasını yerine koyacaklarını bunun için gerekli araştırmaları yapacaklarını

Mimar Sinan'a Sahip Çıkmalıyız Ama Bunu Bilinçli Yapmalıyız

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, bugün bazı siyasilerimiz yaptıkları beyanlarla ünlü Osmanlı Mimarı koca Sinan yahut Mimar Sinan denilen büyük ustaya ve eserlerine sahip çıkacaklarını dile getirmekte şakşakçılarından medyadan gördüğümüz kadarıyla bol bol alkış almaktadırlar. Biz Türk milleti olarak “çek” “çak”

Türk Milliyetçiliği İçin Esas Unsur İslam Olmak Değil Türk Olmak Önemlidir

18.12.2020 21:47
Osmanlı padişahlarının ve diğer İslam devleti yöneticilerinin pek çoğu yaşadıkları dönemde kullanmışlar akılları sıra İslam kitlesini tek bir milletmiş gibi arkalarına aldıklarını desteklerini temin ettiklerini düşünmüşlerdir. Tarihi süreç bu kabulün yani İslam kitlesinin tekbir millet oluşunu ka

Nevruz Bayramı Türklerin Kökenini En İyi Ortaya Koyan Bir Bayramdır

18.12.2020 21:47
 Nevruz dediğimiz olay aslında biz Türklerce farklı dönemlerde farklı adlarla dile getirdiğimiz ana tabiat tanrıçasının canlandığı günün kutlanma tarihi olan tarihte gerçekleşmektedir. Biz Türkler İslam öncesi dönemde hep 21 Mart tarihini bu nedenle bayram olarak kutlamışızdır. Bu bazen Anadolu’d

KÜRTLERİN TÜRK OLDUĞUNU İSPATLAYAN BAYRAM NEVRUZ

18.12.2020 21:47
Gerçi bütün iyi niyetle kutlatılmasına rağmen Nevruz ülkemizin her sahasında tam manasıyla kutlanan bir bayram olamamış bir protokol bayramı olmaktan özellikle Batı kesiminde bu duruma düşmekten kurtulamamıştır. İster resmi olsun ister olmasın bugün ülkemizde ulusal bayram statüsündeki Nevruz asl

KÜRTLERİN TÜRK OLDUĞUNU İSPATLAYAN BAYRAM NEVRUZ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Mart ayının 21’i eskiden beri toplumumuzun tamamında olmasa bile bir kısmında her zaman bayram olarak kutlanan bir tarih olmuştur. Çünkü bu tarih coğrafi açıdan mevsimlerin değişmesi için önemli bir tarih oluştururken Doğu toplumları, özellikle Turani toplumlar açısından da

ÇANAKKALE CEPHESİNİ HAZIRLAYANLAR KİMLERDİR

18.12.2020 21:47
İkna yoluyla veya korkutma yoluyla tek adam durumundaki Sultan Reşat'ın icrai yetkilerini kullanma imkanını eline geçiren Enver Paşa Almanların kendisini iknası sonucu Almanlar safında yer almaya karar vermiş ve güdümündeki Osmanlı Devleti'ni Göben Breslav gemilerinin yani Yavuz ve Midill

ÇANAKKALE CEPHESİNİ HAZIRLAYANLAR KİMLERDİR

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım, Bugün milletçe kutladığımız, kutlarken pek çok yanlış seremoniler sergilediğimiz Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıldönümünü kutlamaktayız. Bu kutladığımız zaferin itilaf devletleri, deniz kuvvetleri ve muazzam armadasına karşı Türk kara askerinin kazandığı büyük bir za

İLK ÇAĞDAKİ ANADOLUNUN TÜRKLÜĞÜ HAKKINDA KANIT VEREN KAZI SAHALARI

18.12.2020 21:47
Bunu çok iyi kavrayan.Türkiye Cumhuri­yeti Devletinin banisi. UluÖnder Mustafa Kemal, bu gibi iddialara yine aynı kökenli iddialarla cevap verebilece­ği düşüncesiyle harekete geçmiştir. Anadolu’nun bir Türk Yurdu olmayıp,Türklerin buraları daha sonra istila ve işgal ettiği iddialarını  ortada

İLK ÇAĞDAKİ ANADOLUNUN TÜRKLÜĞÜ HAKKINDA KANIT VEREN KAZI SAHALARI

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, bugünkü kanun açısından Türk Milliyetçiliğini ortadan kaldırmaya yönelmiş görünen ümmetçi zihniyet yanında, yine Türk Milliyetçiliğini hedef aldığını düşündüğüm vatandaşlık zihniyetine dayalı bir toplum yaratma akımından Türk milliyetçileri için tehlikeli olduğu görüşündeyim.

Çanakkale Zaferinden Önce İstanbul’un İşgal Edilmesini Değerlendirmek Gerekir

18.12.2020 21:47
16 Mart 1920’de Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık evresi çalışmalarından rahatsız olan işgal devletleri yani İtalya, İngiltere, Fransa özellikle İngiltere yetersiz kaldığını düşündüğü Osmanlı yönetimini saltanatını tamamen kendine bağlamak için harekete geçmiş, bu işgali gerçekleştirmiştir. Bu tarihte

Çanakkale Zaferinden Önce İstanbul’un İşgal Edilmesini Değerlendirmek Gerekir

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım, Çok yakın günlerde kutlayacağımız Çanakkale Zaferi Türk tarihinin müdafaa konusunda yaşanmış en büyük zaferidir. Gerçi ondan önce de Kanije, Silistre, Plevne gibi müdafaa zaferleri görmüşsek de bu zaferler yerel çaplı müdafaalar olup yerel zaferler getirebilmişlerdir. Oysa

TÜRK ASKERİ TABİRİ BAŞKA MEHMETÇİK TABİRİ BAŞKADIR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Biz Türk milleti olarak tarih boyunca ama fetih ama vatan müdafaası amacı ile gerçekleştirilen pek çok mücadeleler pek çok savaşlar görmüş ve yaşamış bir milletizdir. Bizi savaşçı bir millet yapan en önemli faktörlerin başında dünyayı tek bir Türk devleti haline getirme fik

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ

18.12.2020 21:47
Gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde bugün İstiklal Marşı dediğimiz ve kullandığımız Mehmet Akif’in eseri kabul görmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla 12 Mart 1921’de bu eserin ulusal marş olarak ilan edilmesi gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki dönemlerde bu eserin ilk iki kıtası

99. YILINDA İSTİKLAL MARŞI VE KABULÜ

18.12.2020 21:47
Kıymetli okurlarım, Biz Türkler İstiklal Marşı diyerek belirtsek de aslında vurguladığımız dile getirdiğimiz marş ulusal marşımızdır. Belki yeryüzünde sadece biz Türkler ulusal marşımıza İstiklal Marşı adını veren tek milletizdir. Diğer milletlerin ulusal marşları da kendi toplumlarında ya o

OSMANLI SULTANLARI İCRAATLARINI YASAMA VE YARGI DENETİMİNE TABİ KABUL ETMİŞLERDİR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım Türk tarihi boyunca kurulan bütün Türk devletleri monarşik teokratik olsalar bile yöneticilerinin bütün icraatlarını ülkeye şamil hukukun denetimine tabi görmüşler. Hukukun dışına çıkmamaya gayret etmişlerdir. Bugün ki manada bir hukuk ve yargı sistemi olmasa da yönetsel açıdan

BATI VE DOĞU DÜNYASINDA KADIN HAKLARININ TARİHÇESİ

18.12.2020 21:47
Bunun sonucunda da özellikle Emeviler devrinden başlayarak Osmanlı devri sonuna kadar doğu kadınının Türk İslam ve İslam kadınının bir oranda esaret dönemi başlamıştır. Tesettür ve kapanma nedeniyle sosyal yaşamdan eve kapanmaya itilen kadın doğuda sosyal yaşamdan uzaklaştığı gibi siyaset ve sana

BATI VE DOĞU DÜNYASINDA KADIN HAKLARININ TARİHÇESİ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, 8 Mart tarihi ülkemiz dâhil dünya kamuoyunda dünya kadınlar günü olarak değerlendirilip kutlanılan bir gündür. Bugünün kutlanışının kökeni Amerika’daki bir fabrika grevinde yaşanan olumsuzluklar esnasında hayatını kaybeden 129 kadın işçinin ölüm günü olan 8 Mart tarihinin i

3 Martın Türk İnkılap Tarihi Açısından Değerlendirmesi

18.12.2020 21:47
Diyanet İşleri Başkanlığı’mız 1924’teki kuruluşundan bu yana Laiklik anlayışından da Laiklik anlayışını kuvvetlendirme çabasından da bence hafif uzaklaşmalar göstermektedir. Belki devlet sistemimizdeki farklılaşmalar nedeniyle sergilenen son duruma göre Kuran kursu denilen eğitim kurumlarını da b

3 Martın Türk İnkılap Tarihi Açısından Değerlendirmesi

18.12.2020 21:47
Bunların yanında Osmanlı idaresindeki vakıfların denetim yönetim ve kontrolü de bu makamda olduğundan bu teşkilat Osmanlı’da oldukça önemlidir. Bu önemli teşkilatın bir tek kusuru vardır. O da Osmanlı yönetimindeki Şii İslamların bu teşkilat bünyesine dahil edilmemiş olmasıdır.Osmanlı devletinin

3 Martın Türk İnkılap Tarihi Açısından Değerlendirmesi

18.12.2020 21:47
Menşur denilen onayla Halifelerden yöneticiliğinin tasdikini alan İslam Türk Devletleri yöneticileri icraatlarının İslam kaidelerine uygun olup olmadığının kontrolü konusunda da bu kurumun yetkilerini kabul etmişlerdir. Sözün kısası Osmanlı Devleti kurulana kadar hatta daha doğrusu Yavuz Sultan S

3 Martın Türk İnkılap Tarihi Açısından Değerlendirmesi

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Biz Türkler yaratılıştan itibaren Gök Tanrı dini denen tek Tanrılı bir din sahibi olmamız nedeniyle Semavi dinleri fazla yadırgamamış özellikle İslam dinini ağırlıklı olarak kabul edip benimsemiş bir milletizdir. Ne var ki İslam dini bize Arapların bağrında doğup onlar vası

TEVHİD-İ TETRİSAT KANUNU’NUN TÜRK EĞİTİMİNE ETKİ VE YÖNLENDİRMESİ

18.12.2020 21:47
Kanunlar korkusundan el altından eski devri met eden laikliğe düşman bu tür eğiticiler eğitimi bozmuşlardır. Dış mihraklar bir yandan eski rejim yanlıları bir yandan sözünü ettiğim eksikliği bahane ederek dil eğitimi veren din görevlisi yetiştiren okullar açılmasını istemeye başlamışlar bu istek

TEVHİD-İ TETRİSAT KANUNU’NUN TÜRK EĞİTİMİNE ETKİ VE YÖNLENDİRMESİ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım bundan 96 yıl önce devletimiz kurulurken daha doğrusu devletimizin kuruluşu ilan edildikten kısa bir müddet sonra devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşanın kurtuluş savaşı gibi bir savaştan yeni çıkmış milletini yeni bir sahada savaşa yönlendirdiğini görmekteyiz Bu savaşın baş

MADENCİLİK SAHALARINDA ÇEVRE VE DOĞA NE KADAR KORUNABİLİR

18.12.2020 21:47
Diyelim ki maden ocağının kurulması sırasında başlarken maden ocağının vereceği çevre zararı düşünülsün bu nedenle maden ocağı kapalı sistemle çalışmak usulüne göre hazırlansın ocağın çıkaracağı filiz maden ocağının bulunduğu yerde işlenmekten vazgeçilip başka yerde işlenmeye tabi tutulsun. Filiz

MADENCİLİK SAHALARINDA ÇEVRE VE DOĞA NE KADAR KORUNABİLİR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, maden işletilen sahalarda daha doğrusu maden filizi çıkarılan maden ocakları dediğimiz sahalarda ve maden filizi işleyen tesislerin bulunduğu sahalarda doğal çevrenin korunması benim düşünceme göre imkânsızdır. Çünkü bu işlemlerin olduğu sahada yapılan iki önemli çalışma farklı

Ülkemizin İslam’ı Şekli İslam Olup Gerçek İslam’dan Farkları

18.12.2020 21:47
Şurasını da vurgulamak isterim ki Şehit cenazelerine fazla katılım olmasında özellikle gerçek dini duygularla katılanların fazla olmasında, ölen Şehidin, Şehitliği dolayısıyla Ahiret dünyasında katılanlara şefaat edeceği yolundaki dinsel yorumların da etkili olduğunu düşünmekteyim. Yine Şehit cen

Ülkemizin İslam’ı Şekli İslam Olup Gerçek İslam’dan Farkları

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım bugün ülkemizde yaşadığımız İslam konusunda farklı değerlendirmeler vardır bu değerlendirmelere katkıda bulunmak amacıyla yaşadığımız İslam konusunda kendimce bir değerlendirme yaptığımda bugün toplum olarak yaşadığımız İslam bence şekli İslam’dır. Şekli İslam’ın gerçek İslam’la

İSLAM TOPLUMUNUN İLK MÜDAFAA SAVAŞI

18.12.2020 21:47
Medine’de bu devletin teşekkül etmesi Mekkelileri rahatsız edince putperest Kureyş kabilesi mensupları bir orduyla Medineyi basmak için planlar yapmaya başlamışlardır. Bunun hazırladıkları büyük bir kervanla Şam’a yani Suriye’ye gidip mallarını satmaya elde edecekleri karla ordu hazırlamaya yönel

İSLAM TOPLUMUNUN İLK MÜDAFAA SAVAŞI

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, İslam tarihinin ilk müdafaa savaşı tarihte 23 şubat 627 tarihinde gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed Peygamberliğini ilan ettikten sonra 622 tarihine gelene kadar Mekke’de kalmış Mekkeli Kureyşliler İslam dinini yaymak için büyük çaba ve çalışma sarf etmiştir. Hz. Muhammed Kureyşin

TÜRKÇÜLERLE ÜMMETÇİLERİ AYNI GÖRMENİN TEHLİKELERİ

18.12.2020 21:47
Onun en belirgin kişi olarak öne çıktığını düşündüğüm ümmetçi zihniyet taraftarları Türklüğe karşı bu derece acımasız katı davranırken önde gelen Türkçüler İslamiyet’e hiçbir zaman bu derece katı davranmamışlar, ümmetçileri de kendilerinden saymaya özen ve gayret göstermişlerdir. Bu nedenle diyeb

TÜRKÇÜLERLE ÜMMETÇİLERİ AYNI GÖRMENİN TEHLİKELERİ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Ülkemizde belirli bir grup insanımız vardır ki Türklük, Türk milleti denilince akıllarına İslam Türk gelmektedir. Onlara göre Türkler İslam olduktan sonra kültür ve medeniyet sahasında daha ön plana çıkmış, daha belirginleşmişlerdir. Türkler İslam olduktan sonra daha büyük,

Kurtuluş Savaşı’nın Kahraman Makedonyalıları

18.12.2020 21:47
Dramalı Rıza Bey, Drama’da doğmuş olup, babasının ismi Rifat Beydir1. İdam edildiği 12 Haziran 1920(1336) tarihinde 30 yaşında2 olduğuna göre, doğum tarihi 1890(1306) olmalıdır. Dramalı Rıza Beyin tütün ticareti ile meşgul olduğunu hakkındaki gerekçeli idam kararından öğrenmekteyiz3. Evli olup ol

Kurtuluş Savaşı’nın Kahraman Makedonyalıları

18.12.2020 21:47
Dramalı Rıza Bey’in Biga’ya döndüğü gün, Köprülü'lü Hamdi Bey ile baskın planı oluşturulmuştur. 18 Ocak 1920 tarihinde Lâpseki’ye adamlarıyla birlikte gelen Köprülü'lü Hamdi Bey, Mülkiye’den arkadaşı olan Kaymakam Hasan Basri Bey’le görüşüp yardımını istemiş, böylece depodan ele geçirilec

Kurtuluş Savaşı’nın Kahraman Makedonyalıları

18.12.2020 21:47
Hamdi Bey 1886 yılında Makedonya'da Köprülü kasabasında doğdu. Onun için Köprülü'lü Hamdi Bey olarak anılmaktadır. Babası Kolağası İbrahim Bey'di. Küçük yaşta yetim kaldığından, dayısı Celalettin Bey tarafından yetiştirilmiştir. İlköğrenimini Köprülü'lü kasabasında, orta öğrenimin

Kurtuluş Savaşı’nın Kahraman Makedonyalıları

18.12.2020 21:47
Kıymetli okurlarım, Geçirdiğimiz 17 Şubat pazartesi günü Bandırma’mızda ve bölgemizde doğru dürüst herhangi bir anma seremonisine sahne olmadıysa bu bölge halkımızın Kurtuluş Harbi kahramanlarına değer vermemesinin Kurtuluş Harbi tarihini bilmeye, öğrenmeye önem vermemesinin önemli delillerin

Moğollar Türk Değildir

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım toplumumuzda uygulama bulan genel bir adet vardır. Birileri toplumumuzun temel unsuru olan Türk ırkını küçümsemeyi adeta yok göstermeyi üstlenir ve bir zamanlar ortak yaşadığımız bazı ırkları bizden daha üstün ırk ve onların medeniyetlerini bizden daha üstün medeniyet görüp göst

Sevgililer Günü Var, Sevgililer Var Ama Toplumda Sevgi Neden Yok?

18.12.2020 21:47
Yine insanımız birbirine karşı soğuk davranışını sürdürmekte, yan yana dairelerde oturan komşular, altlı üstlü dairelerde oturan komşular birbirini tanımazlığı sürdürürken ekonomik çabalar sırasında geçim derdi nedeniyle yapılan çalışmalar nedeniyle birbirini göremez hale gelmiş olan aile bireyle

Sevgililer Günü Var, Sevgililer Var Ama Toplumda Sevgi Neden Yok?

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Bize ait bir gün olmamasına rağmen bir başka tabirle bizim toplumumuza ait bir gün olmamasına rağmen artık toplumumuzun bizden kabul ettiği ve uygulamaya başladığı bir gün kutlaması olarak 14 Şubat Sevgililer Gününü şüphesiz bugünde kutlamaktayız. Evet, bugün bize Batıdan g

Bandırmanın Unutulan Hatırlanması Gereken Başarısının Yıldönümü

18.12.2020 21:47
Mehmet ve hasan beylerin tavsiyelerini tuttuğunu gören Esat Tonbuk kendisi de bir Amerikalı temsilci sıfatıyla İngiliz yüzbaşısını ziyarete gitmiş ve ona sanki çevreden edindiği izlenimlere dayanarak tehlikede olduğunu görmüş bir dost gibi Bandırmayı boşaltmasını tavsiye etmiştir. Şehrin kuşa

BANDIRMANIN UNUTULAN HATIRLANMASI GEREKEN BAŞARISININ YILDÖNÜMÜ

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım; her zaman yazılarımda dile getirdiğim gibi Bandırmayı yönetenlerde Bandırmalı da tarihe ve tarihi olaylara gereken önemi vermediğini pek çok tarihini ilgilendiren olaydan habersizliğini bir kez daha ispatlamıştır. 11 Şubat günü Bandırmamızda yüz yıl önce gerçekleşen kurtulu

BANDIRMAMIZIN VE BANDIRMALININ MEZARLIKLARA VE ŞEHİTLİKLERE BAKIŞ AÇISI

18.12.2020 21:47
Devlette, Bandırmadaki kilise arazilerinin ve Hristiyan mezarlıklarının ortadan kaldırılmasına seyirci kalmış özel şahısların bu tür faaliyetlerine ne mülki yöneticiler nede yerel yöneticiler tepki göstermemiş engellememişlerdir. Hatta mülki idare okullar hastaneler otogarlar gibi umuma hizmet bi

BANDIRMAMIZIN VE BANDIRMALININ MEZARLIKLARA VE ŞEHİTLİKLERE BAKIŞ AÇISI

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım Mezarlık değince insanımız nedense bir ürperti hisseder nedense herkes sonunda gideceği yer olan bu mekândan mümkün olduğu kadar uzak durmaya gayret gösterir. Tabi bunun istisnai özellikte kişilerde vardır dağa ziyade mistik duygularla yaşayan ve hareket eden bireyle ölümü y

ORTADOĞUNUN KADERİ BÜYÜK DEVLETLERİN VE ONLARIN MÜTTEFİKLERİ OLAN LİDERLERİN ELLERİNDE

18.12.2020 21:47
Hatta yanlış hatırlamıyorsam birleşik kabine toplantısı yani bakanlar kurulu toplantısı bile gerçekleştirilmişti ama bu görünüşteki dostluk muhalifler isyan bayrağını açtığı da hemen sona ermiş ülkemiz yöneticileri ve ADB yöneticileri ve onların destekledikleri Esad muhaliflerini yanında yer alma

ORTADOĞUNUN KADERİ BÜYÜK DEVLETLERİN VE ONLARIN MÜTTEFİKLERİ OLAN LİDERLERİN ELLERİNDE

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım,  Bugün orta doğu dediğimiz sahaya baktığımız da büyük çatışmaların çekişmelerin ve huzursuzluğun hâkim olduğu bir saha görürüz, şöyle ki başta Suriye Filistin ve İran olmak üzere hemen hemen bütün orta doğu İslam devletleri ve toplumları İsrail’e düşman ve hasım hane bir du

1 Şubat Tarihi Hangi Önemli Olayın Tarihidir?

18.12.2020 21:47
Osmanlı hükümeti bu durumdan haberdar edildiğinde görevlilerine ve yetkililerine İngilizlere kolaylık gösterilmesi ve yardım edilmesi konusundan emir ve beyanlar gönderilmiştir. Ama İzmir bölgesi Kuva-yi Milliyesi, Balıkesir Kuva-yi Milliyesi durumu protesto ederek şehrin boşaltılmasını istemişle

1 Şubat Tarihi Hangi Önemli Olayın Tarihidir?

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Bandırma’nın bir vatandaşı olarak siz hemşerilerime sormak istiyorum. Değerli Bandırmalılar Bandırma açısından 1 Şubat tarihinde ne gibi bir önemli olay cereyan etmiştir? Şimdi bu soruya verilecek cevapları düşündüğümde toplumsal açıdan hiçbir olayın dile getiremediğimi ve

Buddha’nın yaşamı farklı Budist okullarda değişik açılardan ele alınmıştır.

18.12.2020 21:47
Buddha kurtuluşa erdikten sonra önlenemez sıradan ölüm deneyiminin ötesine geçmiş olsa da; yine de seksen bir yaşında takipçilerine her şeyin geçici olduğunu öğretmenin faydalı olacağına kanaat getirerek, bedeninden ayrılmaya karar verdi. Bunu yapmadan önce kendisine eşlik eden Ananda’ya (Tib. Ku

DEPREM KONUSUNDA DUYARLI BİR MİLLETMİYİZ İLGİSİZ BİR MİLLETMİYİZ

18.12.2020 21:47
Bu nedenledir ki gerek ülke dışında, gerek ülke içinde ister su baskınına uğransın, ister depreme uğransın, ister yangın gerçekleşsin, birileri yardıma muhtaç duruma düştüğünde Anadolu halkımız, Türk halkımız o sahadakilerin nelere ihtiyacı olduğunu değerlendirmeden,  elinin altında ki eline geçe

Deprem Konusunda Duyarlı Bir Milletmiyiz İlgisiz Bir Milletmiyiz

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, önceki yazımda değindiğim gibi Elâzığ ve Malatya depremi, bizi daha çok meşgul edecek deprem konusun da konuşturacak bir konu durumundadır. Evet deprem sahası arama ve kurtarma açısından faaliyet sahası olmaktan çıkmıştır. Gerek o yörenin insanı gerek insanımız bir oranda rahat

OLASI İSTANBUL DEPREMİ İÇİN GEREKLİ OLAN HAZIRLIKLAR NELER OLABİLİR?

18.12.2020 21:47
 Ama ne var ki ülkemiz her an depremlere açık depremlere uğrayabilecek, arazilerden oluşan depremleri yaratacak fay sitemlerinden oluşan bir arazi olduğundan ülkemiz de bu son sahadan daha geniş sahalara şamil depremlerle de karşılaşmamız mümkündür. Bu yüzden ülkemiz yönetimi gerek kendini gerek

Olası İstanbul Depremi İçin Gerekli Olan Hazırlıklar Neler Olabilir?

18.12.2020 21:47
Bu son deprem bize göstermiştir ki, küçük yerleşim birimlerin de bile halkın toplanacağı toplanma merkezleri önceden belirlenmemiş hatta böyle durumlar da sürekli devreye sokulan çadır kurma sahalarının bile tespit edilmemiş olduğu görsel medya tarafından bizlere görüntülenmemiştir. Yine med

OLASI İSTANBUL DEPREMİ İÇİN GEREKLİ OLAN HAZIRLIKLAR NELER OLABİLİR?

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, yaşadığımız Elazığ ve Malatya ilçelerini kapsayan deprem felaketi, bize göstermiştir ki, halk ve devlet olarak tam manasıyla hazır bir durumda değilizdir. Hazır değilizdir diyorum çünkü vatandaşlarımızın meskenlerinin, yapılış sistemlerine yapılış malzemelerine baktığımız da bu

Gerçekleştirilen İcraatlerin Faydaları Yanında Mahsur Ve Zararları Olabileceğini Unutmamak Gerekir

18.12.2020 21:47
Çünkü malzeme yanabilir, hatta yandığın da söndürülmesi biraz daha zor olan bir özellik yaşamaktadır. Düşüncesindeyim. Bu yüzdendir ki mantolama yapılan binanın alt kesimini her hangi bir ateş karşısın da derhal yanıp kısa zaman da binanın tüm cephelerini kapsayabilecek hale geldiği farklı binala

GERÇEKLEŞTİRİLEN İCRAATLERİN FAYDALARI YANINDA MAHSUR VE ZARARLARI OLABİLECEĞİNİ UNUTMAMAK GEREKİR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, biz vatandaşlarımın faydasına olabileceğini düşündüğü, bazı uygulamaların yapılması konusun da kararlar alıp, belirli sürelere tabi tuttuğu hepimizce bilinmektedir. Nitekim bu kararlardan birisi binalarımızın dış cephelerinin mantolanarak soğuk ve nem karşısında korunmasının zo

ÜMMETÇİLİK, OSMANLIKCILIK , MİLLİYETÇİLİK TEK CEPHEDE BİRLEŞEBİLİR Mİ?

18.12.2020 21:47
Aynı şey İslamlar için de geçerlidir. Türk dediğin de Arabistan da ki Arap Müslümanları, Afrika’da ki zenci Müslümanları kast etmiş olmazsın sadece Türk mensubu, ırkı dile getirmiş olursun, hal böyle iken nedense özellikle İslam ırkına mensup bazı liderler kendi topraklarında ki hatta farklı topr

ÜMMETÇİLİK, OSMANLIKCILIK , MİLLİYETÇİLİK TEK CEPHEDE BİRLEŞEBİLİR Mİ?

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, başlıkta sözünü ettiğim, üç ayrı grup fikirden, ümmetçiliği diğerlerinden ayıran yön, fikrin dini hükümlere göre, oluşmuş olmasıdır. Çünkü ümmetçilik dediğimizde bir peygamberin ortaya koyduğu, dini hükümlere göre kurulmuş, bir dine mensup olan bütün birey ve toplumların tamamı

DEVLETTEN FAİZLE PARA VEYA MAL ALMAK HELAL DE ŞAHISTAN FAİZLE PARA VEYA MAL ALMAK NEDEN HARAM

18.12.2020 21:47
Çünkü herhangi bir hükmün kaynak belirtmeden caizdir şeklinde verilmesi İslam toplumun da ortaya çıkacak farklı yorumlar sebebi ile karışıklık yaratacak, kuranın ve Hz. Muhammed’in tavsiye ettiği İslam da birlik ve beraberliğin sağlanıp sürdürülmesi imkanını ortadan kaldıracak durum ve görünümler

DEVLETTEN FAİZLE PARA VEYA MAL ALMAK HELAL DE ŞAHISTAN FAİZLE PARA VEYA MAL ALMAK NEDEN HARAM

18.12.2020 21:47
            Değerli okurlarım, son günler de kamu oyunu ve medyayı, meşgul eden konulardan birisi de, devletten daha doğrusu, TOKİ’den ev almak için kamu bankalarından faizle para almanın caiz olduğu, yolunda ki, diyanet kökenli fetvanın beyanın, verilmiş olmasıdır. Bu  konu hakikaten inanları, b

İNSANLAR ÖLÜNCE DEĞİL ÖLMEDEN ÖNCE SEVİLMELİ VE DESTEKLEKLENMELİDİR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Libya sorunu ortaya çıktığı andan itibaren, Libya’ya askeri yardım ve destek verilmesini savunanlar, Libya ve Libya liderleri ile ilgili tarihi bilgiler ortaya koyup toplumumuzun, Libya’ya asker gönderilmesine karşı olan tutumunu, ortadan kaldırmak kendi tezlerinin yerin de old

İNSANLAR ÖLÜNCE DEĞİL ÖLMEDEN ÖNCE SEVİLMELİ VE DESTEKLEKLENMELİDİR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Libya sorunu ortaya çıktığı andan itibaren, Libya’ya askeri yardım ve destek verilmesini savunanlar, Libya ve Libya liderleri ile ilgili tarihi bilgiler ortaya koyup toplumumuzun, Libya’ya asker gönderilmesine karşı olan tutumunu, ortadan kaldırmak kendi tezlerinin yerin de old

ŞİMDİ NE OLACAK?

18.12.2020 21:47
 Ne var ki bizim yanın da yer alacağımız tarafın, meşru hükümet sayılması birleşmiş milletlerin bu mutabakat hükümetini Libya’nın meşru hükümeti tanıması esas alması, bence yanlış bir uygulamadır. Bir ülkenin abartarak söylediğimiz de toprağının yüzde 15’ini kontrol edebilen bir hükümetin, ülkeni

ŞİMDİ NE OLACAK?

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, daha önce dile getirdiğim, fikirlerim de Libya sorununa değinmiş İslip sorununa değinmiş bu sorunların tarafların, liderleri olan kişileri, kararlarını alır ve uygularken korkup çekindikleri, sevip saydıkları, yahut arkalarını yasladıkları ülkelerin veya milletlerin baş yönetic

BANDIRMA DİĞER ŞEHİTLERİNE OLDUĞU GİBİ DENİZ ŞEHİTLERİNEDE ÖNEM VERMİYOR

18.12.2020 21:47
    Bütün bu geçmişe hatırlamamızdan sonra şunu hemen belirmek isterim ki, Bandırmalı, kara şehitlerine gösterdiği değer vermemeyi, vefasızlığı kanaatimce deniz şehitlerine de değer vermemeyi göstermekte, sürdürmektedir düşüncesindeyim. Bunun en açık ve net örneği bundan 76 yıl önce 18 ocak 1944

BANDIRMA DİĞER ŞEHİTLERİNE OLDUĞU GİBİ DENİZ ŞEHİTLERİNEDE ÖNEM VERMİYOR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, daha önce pek çok yazım da Bandırma yerleşim yerinin ve Bandırma halkının şehitlerine değer vermediğini dile getirmiş bu kanata varmamın sebeplerini, sıralayarak kendimce izah etmiştim. Bu iddiamı desteklemek için birçok yerleşim, yeri Çanakkale de şehit düşen hemşerilerinin, h

ÇOCUKLAR GİBİ YÖNETİCİLER VE LİDERLERDE KENDİNLERİNDEN ÜSTÜN VE KUVVETLİLERDEN KORKARLAR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, eğitim kurumlarının, farklı birimlerinde görev yapmış, öğretmen ve yönetici olarak çalışmış bir birey olarak çocukların ve gençlerin ,hareket ve girişimleri hakkın da bilgi sahibi olduğumu düşünerek şunu açıkça söyleyebilirim ki, gerek ilkokul sahasın da gerek orta tahsil safha

İktidarımızın Yerel Yönetimleri Ele Geçirmek İçin Uyguladığı Yol Kayyumluk Sistemi

18.12.2020 21:47
Suçlu belediye reisleri görevden alındığında belediye meclislerinin çalıştırılıp oradaki çoğunluk kimin elindeyse o çoğunluğun görevlendirdiği belediye meclisi üyelerinden birine verilmemesini anlamakta zorluk çekmekteyim bence içişleri bakanlığı kayyum atayarak belediye meclislerinin çoğunluğunu

İktidarımızın Yerel Yönetimleri Ele Geçirmek İçin Uyguladığı Yol Kayyumluk Sistemi

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım iktidarımız son yerel seçimlerde özellikle büyük şehirlerimizde belediye reisi çeklerini ele geçiremediğinden bu yerel seçimden memnun olmadığı ortadadır bu nedenledir ki iktidarımız yerel seçimlerdeki başarısızlığın başarısızlığını inkar etmekte taraftarları gözünde gizleyebilm

İKTİDARIMIZ NEDEN ÜTOPİK ESERLER YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR

18.12.2020 21:47
Bunun sonucu olarak iktidara 75 milyon $’a veya Türk parasına mahal olacağı söylenen bu kanalı yapımı için ödenecek para daha da artacak bu yük bu yük tamamen hazinemize kalacaktır Bu kanaldan yapılmasından sonra mevcut karayolları sisteminin veya demiryolları sisteminin kanal ötesindeki Trakya t

İKTİDARIMIZ NEDEN ÜTOPİK ESERLER YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım ülkemizin son 15 yıllık döneminde işbaşında olan iktidarımız özellikle olağanüstü masraf gerektiren imar işlerine ağırlık vermektedir bu tür faaliyetlerin başında sergilenen eserlerin büyük çoğunluğu İstanbul ve Çanakkale daha doğrusu Marmara bölgesinde gerçekleştirilmiştir gerç

NEDEN EMPARYELİST DEVLETLER TÜRK IRKININ BULUNDUĞU DEVLETLERİ HEDEF ALIRLAR

18.12.2020 21:47
Aynı şekilde ABD’nin de kendi emperyalizmi açısından ve İsrail açısından tehlike yaratılabilecek bu sahalar da yaşayan Türk kökenli insanların ve toplulukların ağırlık taşıdığı yerleri kendine hedef seçip buralara müttefikleri ile beraber veya şahsen askeri müdahaleler gerçekleştirdiğini görmekte

NEDEN EMPARYELİST DEVLETLER TÜRK IRKININ BULUNDUĞU DEVLETLERİ HEDEF ALIRLAR

18.12.2020 21:47
Değerli, okurlarım yeryüzünde ki, çatışmaların sürtüşmelerin huzursuzluğun yaşandığı huzursuzluk için de çalkalanan, coğrafi bölgeleri devletleri irdelediğimiz de görürüz ki, bu sahalar çoğunlukla Türk ırkının azınlık veya çoğunluk teşkil ederek yaşadığı sağlardır. Buna dayanarak diyebiliriz ki,

LİBYA’NIN TEMEL MEZHEBİ SİNUSİ’Yİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
Bu olaydan sonra Ahmed Şerîf yazışmalarını “el-hükûmetü’s-seniyyetü’l-celîle” mührüyle imzalamaya başladı. O bununla, artık İtalyanlar’a karşı direnişin kendisi ve Senûsî tarikatı mensupları tarafından yürütüleceğini ilân ediyordu. Bölgedeki zâviye şeyhlerine ve kabile liderlerine mektuplar yazar

LİBYA’NIN TEMEL MEZHEBİ SİNUSİ’Yİ TANIYALIM

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, son günlerde yapılan meclis oylaması ile hava, deniz, kara kuvveti göndereceğimiz, kararlaştırılan Libya’ya askerimizin gönderilme sebepleri arasın da yer alan sebeplerden biriside bu sahada ki, İslam kitlenin mezhepsel olarak bize duyduğu, yakınlığında yer aldığını düşünmektey

ŞARIKAMIŞ HAREKÂTI HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:47
Binbir zahmetle götürülen toplar, makineli tüfekler ve önemli miktarda mühimmat Ruslar’ın eline geçti. Türk ordusunun Sarıkamış’ta 90.000 şehid verdiği neredeyse genel bir kabul halini aldıysa da bu doğru değildir. Şehid sayısı konusunda en güvenilir tesbit Ruslar’a aittir. Zira şehid naaşlar

ŞARIKAMIŞ HAREKÂTI HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:47
Buna rağmen sahra toplarını dağdan aşırmayı başardılar. Sarıkamış’a zamanında yetişemedikleri için başarı şansını büyük ölçüde yitirmiş olmalarına rağmen bu birlikler kararlılıkla mücadeleyi sürdürdü. 27 Aralık’ta Selim yakınlarında Sarıkamış-Kars demiryolunu tahrip ederek büyük bir korku ve pani

ŞARIKAMIŞ HAREKÂTI HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:47
  Süngü hücumu ile geri atılan Rus müfrezesi makineli tüfeklerin namlularını sökerek Sarıkamış’a doğru çekildi. Onları takip eden birlikler Sarıkamış’ın yanı başındaki Çerkezköy’e (Yukarı Sarıkamış) kadar ilerledi. Korkuya kapılan Ruslar istasyon civarındaki depoları yakarak Sarıkamış’ı boşal

ŞARIKAMIŞ HAREKÂTI HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:47
Enver Paşa bunları fazla önemsemiyor, başarının dış görünüş ve elbiseyle değil her askerin kalbindeki yiğitlik ve cesaretle kazanılacağına inanıyordu. Bu sebeple harekâta kumanda etmek istemeyen Hasan İzzet Paşa’nın 18 Aralık gecesi istifa etmesi üzerine ordu kumandanlığını üstlenerek harekâtın s

ŞARIKAMIŞ HAREKÂTI HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:47
  Üçüncü Türk Ordusu, Rus taarruzunu Köprüköy yakınlarında karşılayarak şiddetle karşılık verdi. Azap-Zanzak-Hoşap hattına çekilmek zorunda kalan Ruslar, Tiflis’teki 2. Türkistan Kolordusu’nu da cephe hattına sürüp kuvvetlerini takviye ettiler. Devam eden muharebelerden bir sonuç alınamayınca

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Savaştan Sonra Moğollar, Suriye ve Filistin’e birkaç kez geri döndüler ancak bir daha Mısır’ı tehdit edemediler. Hulagu’nun soyu İran’a yerleşti, İslam dinini kabul etti ve zaman içinde İslam kültürünü himayesi altına aldı. Bu topraklarda yaşayan halk İlhanlı Devleti olarak tanınmaya başlandı

ŞARIKAMIŞ HAREKÂTI HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, tarihimiz de bugün olduğu dünde, dış mihrakların yabancı devletlerin toplumsal rüyalarımızı toplumsal arzu ve isteklerimizi arttırarak bize destek vaat ederek ülkemizi ve ordumuzu soktuğu savaşlar, askeri harekâtlar bu yakın geçmişte ki Amerika’nın gözüne girebilmek için katıld

Noel Bayramı Yılbaşı Kutlamaları Kökenini Türk Kültüründen Almaktadırlar

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Avrupa Hıristiyan dünyasın da, daha geniş kapsamla dünya Hristiyan toplumlarında, birbirine yakın farklı tarihler de büyük etkinliklerle kutlanan Noel bayramları ve yılbaşı kutlamaları Türk toplumuna bir Hristiyan bayramı olarak tanıtıldığından, Türkiye Cumhuriyeti toprakların

Şeriatçıların Hilafetçilerin Saltanatçıların Ümmetçilerin Günah Keçisi Yaptığı İsmet İnönü

18.12.2020 21:47
Albay İsmet Bey, mebusluk ve bakanlık görevleri de uhdesinde kaldığı halde Garp Cephesi Komutanlığı görevine getirildi. Kuruluş aşamasındaki düzenli ordu ile Çerkes Ethem ayaklanmasının ve iç isyanların bastırılmasında etkin rol oynadı. Ocak ve Nisan 1921’de I. ve II. İnönü savaşlarında Yunan ord

Şeriatçıların Hilafetçilerin Saltanatçıların Ümmetçilerin Günah Keçisi Yaptığı İsmet İnönü

18.12.2020 21:47
 Yukarı da getirdiğim sebeplerle Türk toplumunun tümü tarafından benimsenmesini  engellenen ve şahsiyeti hakkında konuşulması men edilmeyen İnönü bu nedenle yukarıda sözünü ettiğim kesimlerce adeta günah keçisi ilan edilmiş ve farklı farklı, suçlamalarla suçlanıp, eleştirilere uğrayan bir kişi ol

Şeriatçıların Hilafetçilerin Saltanatçıların Ümmetçilerin Günah Keçisi Yaptığı İsmet İnönü

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, Türkiye cumhuriyet tarihinin önemli simalarından ulu önder Mustafa Kemal’in yakın çalışma arkadaşı ve ondan sonra ki dönemde ki Cumhuriyet tarihinin Cumhuriyet hükümetinin en önde ki isimlerinden biri olan İsmet İnönü bu nedenle siyasi saha da ikinci adam olarak tanınmış ve tan

ŞEMSİ TEBRİZİNİN HAYATI VE ORTADAN KAYBOLUŞU HAKKINDA RİVAYETLER

18.12.2020 21:47
Şems-i Tebrîzî’nin, Vâhidî’nin Menâkıb-ı Hoca-i Cihân adlı eserinde şiddetle kınadığı kalenderîler gibi çârdarb yapan, siyah ve beyaz sûf giyen, şaraba düşkün, tepeleri düz keçe külâh giyen, davul ve alemlerle toplu halde gezen, Ehl-i beyt muhibbi olduğunu zanneden Şemsîler taifesinin ve Şemsiyye

ŞEMSİ TEBRİZİNİN HAYATI VE ORTADAN KAYBOLUŞU HAKKINDA RİVAYETLER

18.12.2020 21:47
Hâfî’ye göre Şems’in vefat tarihi 672’dir (1273) (Mücmel-i Faṣîḥî, II, 343). Muhammed Ali Muvahhid’e göre Konya’dan ayrılıp Tebriz’e gitmeye karar veren Şems yolda Hoy şehrine uğramış ve orada vefat etmiştir (Şems-i Tebrîzî, s. 205-211). Hoy tarihçisi Muhammed Emîn Riyâhî, Osmanlı sultanı ve sadr

ŞEMSİ TEBRİZİNİN HAYATI VE ORTADAN KAYBOLUŞU HAKKINDA RİVAYETLER

18.12.2020 21:47
Şems suikastı ve kabrinin yeri konusuna Mevlânâ ile Sultan Veled’in eserlerinde ve Sipehsâlâr’ın Risâle’sinde bir işaret bulunmamaktadır. Fürûzanfer, Sipehsâlâr ve Sultan Veled’e dayanarak Mevlânâ’nın Şems’i arayıp bulma ümidiyle iki defa Dımaşk’a gitmesini suikastın gerçek dışı olduğuna delil sa

ŞEMSİ TEBRİZİNİN HAYATI VE ORTADAN KAYBOLUŞU HAKKINDA RİVAYETLER

18.12.2020 21:47
Şems, Konya’daki bu sıkıntılı ortam yüzünden 643’te (1245-46) âniden şehri terketmiş ve Dımaşk’a gitmiştir. Devletşah ise Tebriz’e gittiğini, Mevlânâ’nın onu bulup Konya’ya geri getirdiğini kaydeder (Tezkire, II, 253). Mevlânâ’yı çok üzen ve inzivaya çekilmesine sebep olan bu olayın ardından müri

ŞEMSİ TEBRİZİNİN HAYATI VE ORTADAN KAYBOLUŞU HAKKINDA RİVAYETLER

18.12.2020 21:47
ŞEMSİ TEBRİZİNİN HAYATI VE ORTADAN KAYBOLUŞU HAKKINDA RİVAYETLER Sultan Veled’e göre Mevlânâ bu dönemde iki defa (a.g.e., s. 76), Eflâkî’ye göre üç defa, Fürûzanfer’e göre dört defa Dımaşk’a yolculuk yapmıştır. Eflâkî, onun üçüncü yolculuğu sırasında müridlerle ilgilenmesi için yerine Hüsâme

ŞEMSİ TEBRİZİNİN HAYATI VE ORTADAN KAYBOLUŞU HAKKINDA RİVAYETLER

18.12.2020 21:47
Onun göğsü Allah tarafından açılmıştı. Sürekli susuzluğunu dile getiriyor, her gün Allah’a daha çok yakın olmak istiyordu” diye cevap vermiş, Şems bu cevabı duyunca kendinden geçmiş, bir müddet sonra da yaya olarak medreseye gitmişlerdir (Maḳālât, s. 685-686; Sipehsâlâr, s. 124-125; Eflâkî, II, 1

ŞEMSİ TEBRİZİNİN HAYATI VE ORTADAN KAYBOLUŞU HAKKINDA RİVAYETLER

18.12.2020 21:47
Şems, Halep’te on dört ay boyunca bir medrese hücresinde riyâzette kalmış ve mânevî işaret gereği sohbet dostunu bulmak için Anadolu’ya yönelmiştir. Maḳālât’ta, “Beni velîlerinle tanıştır” diye dua etmesi üzerine rüyasında, “Seni bir velîye yoldaş edelim” denildiğini, onun nerede olduğunu sorduğu

ŞEMSİ TEBRİZİNİN HAYATI VE ORTADAN KAYBOLUŞU HAKKINDA RİVAYETLER

18.12.2020 21:47
Şems’in ilk defa, Maḳālât’ta birkaç yerde adı geçen Tebrizli şeyh Ebû Bekr-i Selebâf’a intisap ettiği anlaşılmaktadır. Sahih Ahmed Dede, Şems’in ona yirmi iki yaşında iken intisap ettiğini, on dört yıl şeyhine hizmet ettikten sonra seyahate çıktığını belirtir (Mevlevîlerin Tarihi, s. 139, 148). T

ŞEMSİ TEBRİZİNİN HAYATI VE ORTADAN KAYBOLUŞU HAKKINDA RİVAYETLER

18.12.2020 21:47
 Değerli okurlarım, eğer aklımda yanlış kalmadıysa 17 aralık tarihi büyük düşünürlerimizden Şemsi Tebrizi’nin ortadan kayboluş veya bazı rivayetlere göre Mevlana’nın çevresinde ki kişilerin Şemsi Tebrizi’nin ortadan kaldırdığı tarihtir. Mevlana’nın ırkı hakkında Türk mü Moğol mu Afganlı mı İranlı

Beşeri Unsur, İç Ve Dış Göçlerle Karakterini ve Özelliğini Kaybedebilir

18.12.2020 21:47
Nitekim Afganistan’dan zora giren Afganistanlıları Iraklıları son zamanda büyük kitleler halinde ülkemize aldıkları Suriyelileri kullanarak ülkemiz vatandaşlarıyla bu kitlelerin karışıp kaynaşmasını teşvik ederek Türk ırkının biyolojik özelliklerini de yitirilmesine yönelik çalışmalar ortaya koyd

Beşeri Unsur, İç Ve Dış Göçlerle Karakterini ve Özelliğini Kaybedebilir

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım İnsaniyet tarih boyunca ülkeler ve kıtalar arası yaşamış göçler yaşamış bu göçlerle göç eden unsurlar ve göç alan unsurlar Eski özelliklerini kaybederken karakterlerini kaybederken ortaya yeni beşeri unsurlar milletler ve kitleler çıkarabilmişlerdir yaşıyor bunu en fazla yaşayan

Beşeri Unsur, İç Ve Dış Göçlerle Karakterini ve Özelliğini Kaybedebilir

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım İnsaniyet tarih boyunca ülkeler ve kıtalar arası yaşamış göçler yaşamış bu göçlerle göç eden unsurlar ve göç alan unsurlar Eski özelliklerini kaybederken karakterlerini kaybederken ortaya yeni beşeri unsurlar milletler ve kitleler çıkarabilmişlerdir yaşıyor bunu en fazla yaşayan

Hükümetimizin İş Birliğine Yöneldiği Libya Libyanın Siyasal Durumunu Tanıyalım

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, hükümet başkanımız ve iktidar partisi yöneticilerimiz, deniz de Akdeniz suların da yaptığımız anlaşma ile işbirliği ile İsrail, mısır Kıbrıs rum kesimi ve Yunanistan arasın da direk bağlantıyı engellediklerini söylediği libyanın siyasal durumuna baktığımız da bu saha da tek bir

ÜLKEMİZDEKİ ARTAN KADIN ÖLÜMLERİNİN İŞARET ETTİĞİ GERÇEKLER HAKKINDA DÜŞÜNCELER

18.12.2020 21:47
Değerli, okurlarım herkesin bildiği bir gerçek olarak şunu söyleyebiliriz ki son 15 yıldır ülkemiz de her geçen gün eşleri veya yakınları yahut kendilerine göz dikenleri tarafından, vahşetle öldürülen kadın veya kızlarımızın sayısı süratle artmaktadır. Ne tuhaftır ki bu gerçeği toplumumuzla birli

ULUSAL DEVLETİMİZ İÇİN BİRİNCİ TEHLİKE ÜMMETÇİLİKTİR

18.12.2020 21:47
Çünkü Osmanlı devletinin kuruluş ve yükselme devirlerine baktığımız da devleti yönetenlerin milli şuurla hareket ettiğini ve bu şuurla söğüt dolaylarında ki bir ufacık uç beyliğinden tarih akışı içerisin de kısa bir zaman da kocaman bir imparatorluk oluşturduğunu görmekteyiz. Bu dönem yöneticiler

ULUSAL DEVLETİMİZ İÇİN BİRİNCİ TEHLİKE ÜMMETÇİLİKTİR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, uzun süren bir dizi yazının ardından, ülkemiz için önemli bir tehlike arz eden bir zihniyete bir anlayışa, dikkat çekmek istemekteyim. Henüz bitirdiğimiz yazıya konu olan Suriye devletinin, bugün ki duruma düşürülmesin de uluslar arası mihrakların Avrupa birliği ABD ve Rusya fe

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
 Atatürk devrinden itibaren milli devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, Suriye toprakları üzerin de hiçbir zaman herhangi bir kesim için hak iddia etmemiştir. Ne var ki atatürkün bertaraf ettiği Osmanlıcılar, hilafetçiler daha geniş mahiyette ümmetçiler Suriye toprakların da gözü olmaya devam etmiş Tü

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Kalıcı miras 1967 savaşı İsrail'i işgalci bir ülke haline getirdi. Savaşın en önemli sonucu da bu oldu. Bu deneyim hem İsrailliler hem de Filistinliler üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. İsrail uluslararası hukuku hiçe sayarak işgal ettiğitopraklara yeni Yahudi yerleşimleri inşa etmeyi

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
İzleyen savaşta İsrail'i kurtaran ABD'nin kurduğu dev hava ikmal köprüsü oldu. Mısırlı siyasetçiler bu saldırıyla ulusal onuru kurtardıklarını düşündüler. Yeni Cumhurbaşkanı Enver Sedat İsrail ile barış anlaşması yaptı. 1967'den sonra Amerikalılar, İsrail'e yeni bir gözle bakm

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Saldırı çok başarılı oldu. Mareşal Emir ve Mısır ordusunun komuta kademesi Sina yarımadasındaki Bir Tamada hava üssünde toplantıdaydılar. İlk dalga İsrail savaş uçakları bombardımana başladığında toplantıya yeni başlıyorlardı. Generallerden biri o kadar şaşırmıştı ki aklına gelen ilk olasılık İsr

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Savaştan hemen önce Nasır riskli bir kumar oynuyordu. Mısır'ın modern bir hava gücü olsa da kara kuvvetleri zayıftı. Mısırlı generaller Nasır'ın kendilerini felaketle sonuçlanabilecek bir savaşın eşiğine getirdiğinin farkındaydılar. Krizi yatıştırmak için uluslararası hamleler baş

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Ürdün'ün açmazı Nasır 1956'dan bu yana Arap dünyasının tartışmasız lideriydi. Şimdi, nefret edilen İsrail'e "hodri meydan" diyordu. Bu onun Arap siyasetindeki lider pozisiyonunu daha da güçlendirdi. 28 Mayıs'da Kahire'de yabancı gazetecilerin katıldığı bir basın toplan

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
İsrail askeri haberalma örgütünün baş analisti Şlomo Gazit, Amerikalı diplomatlara, İsrail'in Mısır'ın düşmanca tutumu karşısında şaşırdığını söyledi. Fakat bu düşmanlık bir gösteriydi ve ancak Mısır, Tiran boğazını bloke ederek Kızıldeniz'deki Eylat limanını ablukaya alırsa ciddi son

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
  Mısır ve müttefiki Suriye'nin silahlı kuvvetleri ise hem daha az eğitimli hem fazlaca şişirilmiş hem de 1956 Süveyş krizinde elde edilen politik zaferden önce İsrail karşısında alınan ağır askeri yenilgiyi çoktan unutmuştu. Nasır Arap dünyasını birleştirecek bir ulusal hareket oluşturma

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Baas iktidarın da yaşanan olaylar neticesin de Arap dünyası Sovyetler birliği ile yakınlaşıp israile, ve onun destekcisi olan ABD ye karşı Avrupa devletlerine karşı Ruslarla işbirliğine yönelmiştir. İsraile karşı olmanın filistinin israilin geri alma çabaları nedeniyle Arap dünyası ile İsrail ger

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Baas kelime anlamı ile yeniden diriliş anlamına gelmekteydi. Baas’ın Suriye’deki işlevi ise farklı dini, mezhebi unsurları Arap milliyetçiliği, sosyalizm ve yine buna bağlı olarak seküler-laik bir anlayış altında kaynaştırmaktı. Yavuz Sultan Selimin 1517 yılındaki Mısır seferi sırasında fethe

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Bu konuda yine internet bilgilerine baktığımız da şu bilgileri de ekleyebiliriz. “Birinci Dünya Savaşı’nın arka planında, XIX. yüzyılın Avrupa merkezli siyasi, iktisadi ve sosyal dinamikleri bulunmaktadır. Bu savaş, dünyaya hâkim olma mücadelesiyle tohumlarını günümüze ulaştıran yıkımı meydan

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Mehmet ali paşa ile Osmanlı arasında ki Suriye savaşın da hâkimiyetin paylaşılması noktasın da Osmanlı zayıf kalınca Rusya’dan yardım istemiş Osmanlının Rusya ile paylaşması, diğer Avrupa devletlerinin de yani İngiltere’nin de işe karışmasına getirmiş Suriye hakimiyet savaşı bir orta doğu hakimiy

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
 Bu gelişmeden sonra Osmanlılar doğu vilayetlerinde merkezîleşme politikasına girerek bölgede zorunlu askerlik sistemini uygulamaya koymuş, vergilerin artırılıp düzenli bir şekilde toplanmasına gayret etmiş ve aynı zamanda merkezi yönetimin emirlerini dinlemeyip başına buyruk hareket eden unsurla

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Mısır Sorununun İkinci Safhası Sultan Mahmut, Kütahya Fermanı'ndan sonraki hayatını, kâğıt üzerinde kendisine ait olsa da fiilen kaybetmiş olduğu toprakları geri almaya ve Kavalalı'yı cezalandırmaya adamıştı. Bu amaçla Reşit Mehmet Paşa'yı güçlü bir ordu kurup Mısırlılardan intika

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Osmanlı yönetimi, Konya Savaşı öncesi Kavalalı'ya karşı İngilizlerden yardım talebinde bulunmak için girişimlerde bulunmuştu. Bu esnada Kavalılı’nın ihtiraslarından neredeyse Sultan Mahmut kadar endişelenen Rus Çarı, Büyükelçi Butenef aracılığıyla Karadeniz'de bulunan Rus donanmasını yard

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Mısır ordusu önemli kayıplar verdiği birkaç başarısız girişimin ardından 26 Mayıs 1832'de yeniden Akka Kalesi'ne saldırdı. 27 Mayıs'ta İbrahim Paşa'nın şahsi çabasıyla Mısır birlikleri surlarda açılan gediklerde tutunmayı başardılar. Yaklaşık altı ay direndiği halde dışarıdan yard

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
BEYAZ TARİH MAKALE Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ailesi, aslen Konya kökenli olup bir kan davası nedeniyle sonradan Kavala'ya göç etmek zorunda kalmıştı. Mehmet Ali, burada 1769 veya 1770 yılında dünyaya gelmişti. Babası İbrahim Ağa'nın yanında bir müddet tütün ticaretiyle uğraşmı

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Bu savaş yavuz sultan selime Suriye hakimiyetini kazandırdığı gibi mısırın fethinin yolunu da açmıştır. Mercidabık sonrasın da gerçekleştirilen Rinadiye savaşıyla da mısır fed edilip Nemluk devletine son verilmiş hakkın da çeşitli anlatımlar dile getirilen Sünni İslam dünyasının dini liderliğini

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Mercidabık Savaşının Sonuçları Mercidabık Savaşı neticelenmiş, Osmanlı’nın kesin zaferi ile sonuçlanmıştı. Osmanlı Devleti, Mercidabık Savaşı sonrasında Suriye, Filistin ve Lübnan coğrafyası Osmanlı hâkimiyeti altına aldı. Sünni ahaliye sahip şehirlerin neredeyse tamamı Yavuz Sultan Selim’e b

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Mercidabık Savaşı Öncesi Orduların Durumu Osmanlı Ordusu ile Memlük Ordusu, Halep’in kuzeyinde bulunan Mercidabık ovasında karşı karşıya geldiler. Osmanlı Ordusu 50 Bin kişilik bir ordu tertip etmiş, top gülleleri ile donanmış ordusu ile Mercidabık ovasına inmişti. Memlük ordusu da yaklaşık 5

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han, 1512 yılında sadrazamı Pir-i Mehmed Paşa’nın tavsiyesiyle kurdurduğu istihbarat teşkilatı yoluyla kısa süre içerisinde Safevi-Memlük ittifakını haber aldı. Çaldıran Savaşında da düşman ordusuna yanıltıcı bilgiler göndermeyi başaran bu istihbarat teşkilatı,

TARİHTE SURİYE HÂKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Osmanlıların yavuz devrin de Suriye hakimiyetini ele geçirmesi memluklular la yapıp kazandığı Mercidabık savaşı ile gerçekleşmiştir. Bu savaş memluklar ile Osmanlılar arasın da gerçekleşmiş Osmanlılara Suriye hâkimiyetini, kazandırdığı gibi Arap yarım adasının ve kutsal yerlerin hâkimiyetini de k

TARİHTE SURİYE HÂKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Osmanlıların yavuz devrin de Suriye hâkimiyetini ele geçirmesi Memluklular la yapıp kazandığı Mercidabık savaşı ile gerçekleşmiştir. Bu savaş Memluklar ile Osmanlılar arasın da gerçekleşmiş Osmanlılara Suriye hâkimiyetini, kazandırdığı gibi Arap yarım adasının ve kutsal yerlerin hâkimiyetini de ka

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Savaştan Sonra Moğollar, Suriye ve Filistin’e birkaç kez geri döndüler ancak bir daha Mısır’ı tehdit edemediler. Hulagu’nun soyu İran’a yerleşti, İslam dinini kabul etti ve zaman içinde İslam kültürünü himayesi altına aldı. Bu topraklarda yaşayan halk İlhanlı Devleti olarak tanınmaya başlandı

TARİHTE SURİYE HÂKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Sultan Kutuz ve Memlûkler Kutuz Memlûklerdendi, kökeni Türk olan bir köleydi. Memlûkler, Kahire’nin (Mısır) Eyyubi sultanlarına hizmet eden asker kölelerdi. Bununla birlikte 1250’de bu köleler efendilerini devirerek Mısır’ın hükümdarları oldular. Kendisi de önceden asker köle olan Kutuz, ikti

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Hittin savaşının, Suriye hakimiyetini, haçlılardan İslam toplumuna aktarması, daha sonra devam eden haçlı seferlerinin gücünü ve önemini hatta yönlerini değiştirmesi oldukça önemlidir. Ve bu savaşı önemli kılar bu savaşı önemli kılan bir özelliği ise bazı tarihçlerinsellahattineyibiyikürt kabul e

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
24 Rebîülâhir (3 Temmuz) Cuma sabahı Haçlı ordusu öncülerin başında Raimond, ortada Kral Guy, arkada Renaud de Châtillon, Dâviyye ve İsbitâriyye şövalyeleriyle Baliand’Ibelin olduğu halde Saffûriye’denTaberiye’ye doğru hareket etti. Durumu haber alan Selâhaddin, kuşatmaya yetecek kadar askeri Tab

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
1 Muharrem 583’te (13 Mart 1187) hassa askerleriyle Dımaşk’ın güneyindeki Re’sülmâ ordugâhına çıkan Selâhaddin, burada birkaç gün kaldıktan sonra büyük oğlu el-Melikü’l-Efdal’i gelecek askerleri beklemesi için bırakıp kendisi hassa birliğiyle güneydeki Busrâ şehrine doğru ilerledi ve Renaud de Ch

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
II. Haçlı Seferi (1147-1149) Kudüs’te Lâtin Krallığı kurulduktan sonra Haçlılar’la savaşlar devam etti. Musul Atabeklerinden İmadeddin Mahmud Zengi ile oğlu Nureddin Mahmud Zengi, önce Urfa’yı (1144), arkasından Halep ve Şam’ı Haçlılar’dan geri aldılar. Bunun üzerine Kudüs Krallığı Papa’dan y

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Diğer Haçlı Seferleri Dördüncü Haçlı seferinden sonra hazırlanan 5., 6., 7. ve 8. Haçlı seferlerinde Haçlılar, Mısır, Suriye ve Tunus üzerine saferler düzenlendiler. Beşinci sefere Macar Kralı Andre(1217), altıncı sefere Alman İmparatoru II. Frederic (1288), yedinci ve sekizinci sefere Fransa

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Haçlı Seferleri’nin Sebepleri Dinî Sebepler Dinlerine çok sıkı bağlı olan bazı Hıristiyanlar, Kuluni Tarikatı’nın kışkırtması sonucu, kutsal sayılan yerlerin mutlaka alınması lâzım geldiğine inandılar. Tarikat mensupları, Tanrı’nın ve Hz. İsa’nın da bunu istediklerini her tarafta söylemey

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
AYN SEYLEM Bu savaş Süleyman şah ile tutuş arasın da suriyeye hakim olmak için yapılmış bir savaştır. Caber kalesi civarında yapılan bu savaşta Süleyman sah yenilmiş üzüntüsünden kendi kılıcı üzerine atlayarak intihar etmiştir. Cenazesi daha sonra türk mezarı denilecek türbeye defnedilmiştir.

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Tahkimnâmenin imzalanmasından sonra taraflar iki gün içinde ölülerini defnettiler. Hz. Ali ordusuyla Kûfe’ye, Muâviye de Suriye’ye dönüş emrini verdi. İki ordunun savaş alanına gelişinden itibaren yaklaşık üç ay (genel kabule göre 110 gün) geçmişti. İki ordunun mevcuduyla ilgili olarak 50.000 ile

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
         Hz. Ali askerlerine çatışmayı başlatan taraf olmamaları, kaçanları ve yaralıları öldürmemeleri, evlerine girmemeleri, kadınlara asla dokunmamaları tâlimatını verdikten sonra gönderdiği bir kişiyle Muâviye’yi bir defa daha isyandan vazgeçmeye çağırdı. Teklif kabul edilmedi ve safer ayının

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
SIFFIN SAVAŞI Hz. Ali’nin Suriye valiliğine tayin ettiği Sehl b. Huneyf’in Suriye’ye girişini engelleyen eski vali Muâviye b. Ebû Süfyân, Hz. Osman’ın Dımaşk’a gönderilen kanlı gömleğini caminin minberine astırıp halktan onun kanını dava etmek için biat aldı. Hz. Ali’nin kendisini itaate dave

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Hz. Peygamber’in son gazvesi olan Tebük Seferi yaklaşık elli gün sürdü. Receb (ekim) ayında çıkılan seferden ramazan (aralık) ayında Medine’ye dönüldü. Halk büyük bir sevinçle Seniyyetülvedâ’ya giderek orduyu kasidelerle karşıladı. Resûl-i Ekrem her sefer dönüşü Medine’ye gelince önce mescide gir

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Resûlullah, Tebük’te bulunduğu sırada İslâmiyet’i kabul etme veya cizye ödeme şartıyla itaate davet için Akabe körfezinin kuzeyindeki Eyle (Akabe) Limanı, Ezruh, Cerbâ, Maknâ ve Maan’a birlikler gönderdi. Eyle’nin piskoposu Yuhannâ b. Rü’be ile Cerbâ, Maknâ ve Ezruh halkının temsilcileri Hz. Peyg

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Ayrıca Suriye’deki hıristiyanAraplar’ınHerakleios’a bir mektup yazarak Muhammed’in öldüğünü, müslümanların kıtlık içinde perişan duruma düştüğünü, asker gönderip onları kendi dinine katmanın tam zamanı olduğunu bildirmeleri sebebiyle onun harekete geçtiği rivayet edilir. Bu sırada hava sıcakt

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Müslümanlardan Zeyd b. Hârise, Ca‘fer b. Ebû Tâlib, Abdullah b. Revâha, Abbâd (Ubâde) b. Kays, Mes‘ûd b. Esved, Vehb b. Sa‘d, Hâris b. Nu‘mân, Sürâka b. Amr b. Atıyye el-Mâzinî, Ebû Küleyb (Kilâb) b. Amr, Câbir b. Amr, Amr b Sa‘d, Âmir b. Sa‘d, Abdullah b. Sa‘d, Süveyd b. Amr ve Mes‘ûd b. Süveyd

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN ŞAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Ayrıca Suriye’deki hıristiyan Araplar’ın Herakleios’a bir mektup yazarak Muhammed’in öldüğünü, müslümanların kıtlık içinde perişan duruma düştüğünü, asker gönderip onları kendi dinine katmanın tam zamanı olduğunu bildirmeleri sebebiyle onun harekete geçtiği rivayet edilir. Bu sırada hava sıcaktı

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN ŞAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Müslümanlardan Zeyd b. Hârise, Ca‘fer b. Ebû Tâlib, Abdullah b. Revâha, Abbâd (Ubâde) b. Kays, Mes‘ûd b. Esved, Vehb b. Sa‘d, Hâris b. Nu‘mân, Sürâka b. Amr b. Atıyye el-Mâzinî, Ebû Küleyb (Kilâb) b. Amr, Câbir b. Amr, Amr b Sa‘d, Âmir b. Sa‘d, Abdullah b. Sa‘d, Süveyd b. Amr ve Mes‘ûd b. Süveyd

HANGİSİ TAM CUMHURİYET REJİMİDİR

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım,  bugün 96 yıl önce, Atatürk tarafından kurulmuş genç Türk  devletine rejim olarak belirlenen cumhuriyet rejiminin ilan edilişinin 96. Yıldönümünü idrak etmekte ve kutlamaktayız. Bu sebeple tahsis edilen 29 ekim cumhuriyet bayramı tüm milletimize kutlu olsun. her ne kadar rejimd

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN ŞAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Gassânî-hıristiyanArapları’nın reislerinden Şürahbîl b. Amr’ın, Resûlullah’ın bir mektubunu Busrâ-Filistin valisine götürmekte olan Hâris b. Umeyr’i öldürerek kabileler ve devletler arası bir teamülü bozması Hz. Peygamber’i ciddi bir tavır almaya sevketti. Hemen bir ordu hazırlığına girişen Resûl

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN ŞAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
  Bizans ordusuyla karşı karşıya gelen müslümanlarMaan’da kaldıkları iki gün içinde vaziyeti müzakere ettiler. Bazıları, bu durumu Hz. Peygamber’e bildirip onun vereceği karara göre hareket edilmesini istedi. Bu sırada Abdullah b. Revâha savaş için at, silâh ve sayı üstünlüğünün önemi olmadığını

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN ŞAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Eğer bir asilzade Mısır memleketi Büyük Kralı Rea-Maşeşa Mai Amana’dan kaçarsa ve böyle birisi Hatti memleketine, Hatti memleketi Kralı Büyük Kral Hattuşili’ye gelirse onu yakalayacak, kardeşi Mısır mem-leketi Kralı Büyük Kral Rea-Maşeşa Mai Amana’ya iade edecektir. Eğer bir adam veya iki üç

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN ŞAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Aramızda daima olarak iyi kardeşlik ve iyi sulh kurdum. Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasın-daki münasebetlerde iyi kardeşliğin ve iyi sulhun tesisi için şunları söylüyorum: İşte, Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasındaki münasebete gelince, ezelden beri tanrı onlar arasında düşmanlığ

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN ŞAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
Aramızda daima olarak iyi kardeşlik ve iyi sulh kurdum. Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasın-daki münasebetlerde iyi kardeşliğin ve iyi sulhun tesisi için şunları söylüyorum: İşte, Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasındaki münasebete gelince, ezelden beri tanrı onlar arasında düşmanlığ

TARİHTE SURİYE HÂKİMİYETİ İÇİN YAPILAN ŞAVAŞLAR

18.12.2020 21:47
      Değerli okurlarım, son birkaç yıldır Suriye ile ilgili gerek sözlü medyada, gerek yazılı medyada, yer alan haberlere baktığımız da görürüz ki şu anda dünyanın birinci meselesi Suriye ve Suriye’nin hakimiyeti meselesidir. Hemen şunu eklemek isterim ki, bugünün birinci konusu olan, Suriye

Şehit Demek Kimler İçin Doğrudur?

18.12.2020 21:47
İşte bu kabul o günlerden bu güne hala sürmekte ve kafaları karıştıracak Şehitlik konusunda tereddütler oluşturabilecek bir görünüm ortaya koymaktadır. Geçmiş bir yana bugünde Şehitlik konusu kapsam bakımından abartılmış bir genişliğe ulaştırılmıştır düşüncesindeyim. Öyle ki görevini yaparken öle

Şehit Demek Kimler İçin Doğrudur?

18.12.2020 21:47
Değerli okurlarım, ülkemizde terör olayları ve trafik kazaları, iş kazaları arttıkça, insanlarımız can kaybı yaşadıkça toplumsal değerlerimizde değişmeler olduğunu düşünmekteyim. Toplumsal değerlendirmelerimizden daha doğrusu dinsel açıdan değerlendirmelerimizden olan Şehitlik kavramı da geçmişte

Sanat Kimin İçindir-4?

18.12.2020 21:47
Ülkemizin, milletimizin beğenilerini, takdirlerini toplayan onların desteği ile yücelmiş bulunan pek çok sanatçı ülkemizin Güney Doğu ve Doğu Anadolu’da verdiği terör şehitlerinin hiç birisinin cenazesine bırakın bu şekilde topluca gelmesini, birkaç tanesinin bir arada gelmesini bile gerçekleştir

Sanat Kimin İçindir-4?

18.12.2020 21:47
Toplumdan aldıkları beğenileri yöneticilerin gözüne girmek için kullanmaya yönelen bu tip sanatçılar kendilerini bence yöneticilerin kullanıma arz etmeye başlamaktadırlar. Çünkü yeryüzünün her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bazı yöneticilerimiz toplumu kendi etraflarında toplayabilmek kendi ist

Sanat Kimin İçindir-2?

18.12.2020 21:47
Sanatı özel bir faaliyet olarak toplumla, toplumsal faaliyetler açısından bağlantısı olmayan bir faaliyet olarak görenler “ Sanat, sanat içindir” kuralını kabul ederken, toplum menfaatini, toplum hareketlerini her şeyin önünde görenler sanatı da toplumun hizmetinde görmek istediklerinden “ Sanat,

Sanat Kimin İçindir-1?

18.12.2020 21:47
Sanat denilen kavram yani güzel sanatlar dediğimiz icraat yeryüzünde varlığını gösterdiği anda bir tartışma başlamıştır. Bu tartışmanın özü sanattın ne için yahut kimin için yapıldığı konusundadır. Bazılarına göre sanat dediğimiz icraat toplum için yapılmalıdır. Çünkü sanat toplumlara hitap eden

İslam Tabiri Bir Irk Adı Değildir – 3

18.12.2020 21:47
Nitekim Avrupa da yaşamış Avusturya imparatorluğu, Alman imparatorluğu, Rusya çarlığı ve Osmanlı imparatorluğu da bu sebeple ayakta kalamamışlar, bu devletleri oluşturan milletler bu imparatorluklara baş kaldırıp dünyanın bugünkü oluşturduğu ulusal devletler sistemini ortaya koymuşlardır. Onlarda

İslam Tabiri Bir Irk Adı Değildir – 2

18.12.2020 21:47
Bu yüzdendir ki herhangi bir topluluk eğer kendini ırk olarak ifade etmek istiyorsa veya millet olarak ifade etmek istiyorsa İslam olarak adlandıramaz. Tabii ki aynı şekilde Musevilik, Hıristiyanlık veya kitapsız dinlerden herhangi birinin adı da herhangi bir topluma milli kimlik adı olarak mille

İslam Tabiri Bir Irk Adı Değildir – 1

18.12.2020 21:47
Değerli Okurlarım, Son yıllarda ülkemizde ırk ve din kavramları, millet kavramları karıştırılmakta bu kavramların isimleri yanlış olarak belki de kasıtlı olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Kanaatimce bunu ümmetçiler, eski rejim yanlıları Osmanlı’yı diriltmek, ihya etmek peşinde koşanl

İnternet Bilgilerine Göre Atatürk’ün Etnik Kökeni Hakkında Bilgiler

18.12.2020 21:47
V. ZÜBEYDE HANIM'IN İKİNCİ EVLİLİĞİ Genç yaşta üç çocuğu ile dul kalan Zübeyde Hanım, oğlu Mustafa’yı Askeri Rüştiye’ye verdikten sonra, özellikle ekonomik yönden zor günler yaşamaya başlar. Çocuklarla birlikte kendisine bağlanan iki mecidiyelik maaş ailenin geçimini sağlamaktan çok uzakt

İnternet Bilgilerine Göre Atatürk’ün Etnik Kökeni Hakkında Bilgiler

18.12.2020 21:47
IV. BİR KOCACIK VE BİR KONYAR’IN TARİHİ EVLİLİĞİ Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım, 1870 veya 1871 yılında evlendiler. Evlendiğinde 13-14 yaşında bulunan Zübeyde Hanım, kızı Makbule Hanım’ın anılarındaki anlatımıyla çok güzel bir genç kızdı: “Annemin gençliği gözümün önünde... Uzun boylu, inc

İnternet Bilgilerine Göre Atatürk’ün Etnik Kökeni Hakkında Bilgiler

18.12.2020 21:47
İşte Atatürk .com adlı sitede Dr. Ali Güner’e  dayandırılarak verilen bu bilgilerin ulu önderin soyunu etnik kökenini  çok iyi açıladığı kanaatındayım. Bu kanaatim nedeniyle si okuyucuların da bu bilgileri esas alıp Mustafa Kemali etnik köken itibari ile aile bireyleri açısından karalamaya çalışa

İnternet Bilgilerine Göre Atatürk’ün Etnik Kökeni Hakkında Bilgiler

18.12.2020 21:47
31 B. Göksel, a.g.e., s.29-30. Bu eserde Atatürk’ün baba tarafından soy ağacı ile ailenin devanı eden üyeleri ve aile ile Mustafa Kemal Atatürk’ün ilişkilerini gösteren belgeler bulunmaktadır. 32 1. Sungu, “Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi ve Mensup Olduğu Asakir-i Milliye Taburu”, Belleten

İnternet Bilgilerine Göre Atatürk’ün Etnik Kökeni Hakkında Bilgiler

18.12.2020 21:47
Ragıp Bey’in bir oğlu Süreyya Bey (Toyran), diğeri şimendifer memuru Hakkı Bey’dir. Kızlarının birisinin adı Rukiye’dir. Fuat Bulca akrabalarıdır. 1913 yılında 16 yaşında iken tanıdığı ve “Ağabey” diye hitap ettiği M. Kemal’e sonradan delice aşık olan ve bu yüzden de intihar eden Fikriye Hanım da

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
İngiliz arşivlerine göre Ermeniler 15 bin kişi toplayıp Osmanlı'nın haberleşmesine engel olacaklardı. 17 Nisan'da ilk olarak Çatak ve Van'da isyan çıkartıyorlar. Bitlis ve Muş'ta da isyan çıkarttılar. Osmanlı Devleti'nin bu faaliyetler karşısında gösterdiği tavır haklı gerekçe

İNTERNET BİLGİLERİNE GÖRE ATATÜRK’ÜN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:47
III. ATATÜRK’ÜN ANNE SOYU: “KONYARLAR” A. Konyarların Rumeli’deki Varlıkları Mustafa Kemal Atatürk’ün anne soyu da Anadolu’dan gelerek Rumeli’ye iskan edilen Yörük veya Türkmenlere dayanmaktadır. Anne tarafından dedesi Vodina Sancağı’na bağlı “Sarıgöl” de denilen “Kayalar”dan göçerek Sela

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Ermeniler kendi başlattıkları savaşlar yüzünden öldüler. Türkler, Ermenilerin saldırılarına karşılık verdi. Türkler bazen aşırı tepki gösterdiler, bazen intikam duygusu ile hareket ettiler. Ancak Türkler ve Ermeniler arasında 1790'larda başlayan çatışmayı ve I. Dünya Savaşı'nda çıkan çatı

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşması'nın 16. maddesi gereği bütün savaş esirleri ülkelerine geri gönderilecekti. Türkiye'de esir olarak bulunan Ermeni generalleri, ülkelerine geri döndükten sonra 1921 yılının sonlarında Erzurum Valiliği'ne bir mektup gönderirler. Türk-Taşnak savaşı sı

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Müslümanların keyfi yere idamları kısa süre içinde yeniden günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Trabzon'da bulunan Rum ve İranlı tüccarlar, Türklerin tutum ve davranışları hakkında hiçbir şikâyette bulunmuyorlardı. Trabzon'a birkaç gün önce yeni bir vali atanmış ve sivil bir yönet

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Ermeni çetelerinin Müslümanlara yaptıkları mezalimi, yakılan yıkılan, harabeye çevrilen şehir, kasaba ve köyleri, bölge halkının çektiği acıları, yaşanan sefaleti yerinde görmeleri için Osmanlı Genel Karargâhı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Alman savaş muhabiri Paul Weitz ile Avust

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Müslümanların keyfi yere idamları kısa süre içinde yeniden günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Trabzon'da bulunan Rum ve İranlı tüccarlar, Türklerin tutum ve davranışları hakkında hiçbir şikâyette bulunmuyorlardı. Trabzon'a birkaç gün önce yeni bir vali atanmış ve sivil bir yönet

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Ermeni çetelerinin Müslümanlara yaptıkları mezalimi, yakılan yıkılan, harabeye çevrilen şehir, kasaba ve köyleri, bölge halkının çektiği acıları, yaşanan sefaleti yerinde görmeleri için Osmanlı Genel Karargâhı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Alman savaş muhabiri Paul Weitz ile Avust

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
7 Ocak 1917'de Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından Ankara, Sivas, Erzurum, Trabzon Vilayetleri ile Niğde, Kayseri, Canik Sancaklarında salgın hastalıklarla mücadele görevi 3. Ordu Sıhhiye Başkanlığına verilmiştir. 3. Ordu'nun salgın hastalıklarla mücadele mıntıkasında, Trabzon ve Erz

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Uspenski, yine çok samimi itiraflarda bulunmaktadır: "Genel yönetimin aldığı kararların dışına çıkarak şunu söyleyeyim ki, şimdi esas mesele Yunan ya da Ermeni halklarının menfaatlerini korumak değildir, mesele Türklerden sonra elimize geçmiş Müslüman kültürünün mescitlerinin korunmasıdır. Tr

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Mart sonunda Erzurum’u, Nisan başlarında ise Batum’u ele geçirdiler. Türklerin Brest Antlaşması'nda yer alan hiçbir şeyden taviz vermeyecekleri belli olduğunda Trabzon görüşmeleri kesildi. Türklerin başarıları Azerbaycanlıları yüreklendirdi; onların delegasyonu Trabzon’da Türklerle daha uzun

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Taarruz iki zirveye, Polut ve Madur dağlarına yönlendirilmişti. Önce bu iki zirve ele geçirilecek böylece Trabzon Cephesi'ne bağlı kuvvetlerin, Trabzon şehrini kurtarmak amacıyla yapacağı taarruzun yan emniyeti sağlanacaktı. Sınırlı bir alanı kapsayan bu taarruzda, kumandan olan Fevzi Paşa bü

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Besim bin Mehmed ayrıca, Rus ve Ermenilerin Trabzon'da yaptıkları ile ilgili olarak da şunları söylemiştir. Önceden kilise iken sonradan camiye dönüştürülmüş olan camileri ve Ortahisar Cami'sini kiliseye döndürdüler. Bununla beraber Cevizlik, Haçavera köylerindeki camilerin minarelerine h

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
23 Mayıs 1916'da Vakfıkebir Kaymakamlığı'ndan iletilen şifreye göre, Ermeni çeteleri, ilk Loma hattından geri çekilirken Viçe nahiyesinin Sümela köyünden Tahsildar Osman Efendi'nin evine sığınan birçok kadın ve çocuğu katletmişlerdir. Ab-ı Hemşin köyünden otuz kişilik bir çete birkaç

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Muhacirlerin kimisi Karadeniz Sahil kasaba ve şehirlerine yani Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak'tan İstanbul'a kadar, bir kısmı da Merzifon, Çorum, Ankara, Konya, Niğde gibi İç Anadolu'ya yayılmışlardı. Bu suretle her tarafta bir kaynaşma başlayınca İstanbul'da hükümet "Muh

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey de bir bildiri yayımlayarak Rus işgali altına girme tehlikesi bulunan bölgede oturan halktan daha emniyetli olan Trabzon'un batısındaki topraklara göç etmesini istemişti. Bu karar Furtuna Deresi boyunca uzanan savunma hatlarında bulunan birçok gönüllünün, aileler

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey de bir bildiri yayımlayarak Rus işgali altına girme tehlikesi bulunan bölgede oturan halktan daha emniyetli olan Trabzon'un batısındaki topraklara göç etmesini istemişti. Bu karar Furtuna Deresi boyunca uzanan savunma hatlarında bulunan birçok gönüllünün, aileler

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Ermeniler, Osmanlı Devleti'nin savaş sebebiyle yaşadığı zaafiyetinden faydalanmak suretiyle terör faaliyetlerine Anadolu'nun pek çok bölgesinde olduğu gibi Trabzon'da da hız vermişlerdir. Trabzon'un Yomra Nahiyesi'nin (Maçka) Sakızlı Köyünden Ekşioğlu Setrak, Arakil'in oğl

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
1901-1903 yılları arasında bazı Ermenilerin hoca kıyafeti veya Laz kıyafeti giyerek Trabzon'da casusluk yaptıkları tespit edilmiş ve bunu önlemeye yönelik tedbirler alınmıştır. Ancak Ermeni isyancıları Rusya'dan alıp kayıklarla Osmanlı sahillerine taşıyanların yakalandıkları halde ceza gö

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Kuruluşundan günümüze gelene kadar pek çok medeniyetleri barındırmış, birçok işgale, yıkıma ve yangınlara tanıklık etmiş olan Trabzon, pek çok acıların da yaşandığı yurt olmuştur. Bu kanlı sayfalardan sonuncusu şüphesiz 1916-1918 yıllarında yazılmıştır. Söz konusu tarihlerde gerçek anlamda bir mi

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Sevk ve İskân, o günkü şartlarda asi, saldırgan, bölücü ve düşmanla iş birliği yapan, cephe gerisinde Türkleri katleden, Türk köy ve kasabalarını yakıp yıkan ordunun intikal ve ikmal yollarını kesmeye çalışan Ermenilere uygulanmıştır. Dâhiliye Nezareti, 1915'te Sevk Kanunu çerçevesinde Ermeni

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Kaçaznuni, raporunda sevk işlemleri ile ilgili ilginç tespitlerde bulunmuştur. Buradaki ifadeler Osmanlı Devleti'nin bu uygulamada ne kadar haklı olduğunu ispatlamaktadır: "1914 kışı ve 1915 yılının ilk ayları, Taşnaksütyun da dâhil olmak üzere, Rusya Ermenileri açısından bir heyecanlanma

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Sevk esnasında Trabzon'da çıkan Meşveret adlı gazete Ermenilerin geçici bir süre için sevk edildiğine dair haber yapınca bu durum Ermenileri umutlandırmış ve Dâhiliye Nezareti, halkı olumsuz anlamda etkileyecek asılsız haberlere izin verilmemesi için vilayete emir göndermiştir. Dâhiliye Nezar

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Alman Konsoloslardan bazıları olayın hassasiyetini kavramadan rahatlıkla kesin kanaate varabilmekte ''söyleniyor'' gibi ifadelere dayanarak bir milleti zan altında bırakabilmektedirler. Burada şunu hemen belirtmeliyiz ki bu telgraflarda yazanlar tamamen bu kişilerin kendi pencerel

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, 3 Temmuz 1915 tarihinde Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya çok gizli ve kişiye özel olarak çektiği telgrafta "... 4ncü Ordu mıntıkaları dâhilinde göç ettirilen Ermenilerin mal, can ve namuslarının tamamen muhafazasını temin için tarafımdan lazım gelenlere en kati emi

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Sevk işleminin nasıl yapılacağı ise, Meclis-i Vükela mazbatasında şu esaslara bağlanmaktaydı: Ahali, kendilerine tahsis edilen bölgelere rahat bir şekilde, can ve mal emniyetleri sağlanarak nakledilecektir. Yeni evlerine yerleşene kadar iaşeleri göçmenler ödeneğinden karşılanacaktır. Eski mali du

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Bir taraftan Rusların Karadeniz'deki savaş gemilerinin üstünlüğü, dünyanın savaşa girmiş olduğu bu karışık, ağır hava içinde tarafsız kalamayıp mutlaka Ruslarla çatışmaya mecbur kalınacağı düşüncesi bir taraftan da halk efkarının İngilizlerin aleyhinde olması nedenlerinden ötürü hükümet, Alma

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Sevk işleminin nasıl yapılacağı ise, Meclis-i Vükela mazbatasında şu esaslara bağlanmaktaydı: Ahali, kendilerine tahsis edilen bölgelere rahat bir şekilde, can ve mal emniyetleri sağlanarak nakledilecektir. Yeni evlerine yerleşene kadar iaşeleri göçmenler ödeneğinden karşılanacaktır. Eski mali du

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Bir taraftan Rusların Karadeniz'deki savaş gemilerinin üstünlüğü, dünyanın savaşa girmiş olduğu bu karışık, ağır hava içinde tarafsız kalamayıp mutlaka Ruslarla çatışmaya mecbur kalınacağı düşüncesi bir taraftan da halk efkarının İngilizlerin aleyhinde olması nedenlerinden ötürü hükümet, Alma

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Ermeniler, Hınçak ve Taşnak terör örgütleri dışında Avrupa'nın pek çok şehrinde de komite ve cemiyetler kurdular. Ancak bunların dışında kurulan bir cemiyet de bizzat İngilizler tarafından kurulmuş olan Londra-İngiliz Ermeni Derneği'dir. Dernek James Bryce adında bir İngiliz tarafından ku

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
12 Temmuz 1915'te Maçka'nın Konko Ormanları'nda on beş kişilik bir Ermeni çetesi Merkez bölüğünden Giresunlu Ahmed oğlu Ali onbaşıyla Recioğullarından Yusuf oğlu Mecid şehit düşmüştür. 13 Temmuz 1915'te Trabzon'a bağlı Zefanos köyünde Tonyalı oğlu Arkisya'nın kumandası

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
1895 Olayları Ermenilere bekledikleri fırsatları sunmuş ve onları uluslararası alanda mazlum konumuna getirmiştir. İngiliz ve Yunan Konsolosluğu öldürülen Ermenilerin sayısının 400 civarında olduğunu söyleyerek dünya kamuoyunu yanıltma yoluna gitmişlerdir. Ayrıca olay uluslararası gazetelerde det

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Trab­zon'da mey­da­na gelen olay­lar son­ra­sın­da, İda­re-i Ör­fi­ye ta­ra­fın­dan suç­lu­la­rın ya­ka­lan­ma­sı, olay­lar­da zarar gö­ren­le­rin za­rar­la­rı­nın tes­pi­ti, olay­lar son­ra­sın­da köy­ler­den şehre gö­çen­le­rin iaşe­le­ri­nin te­mi­ni ve geri dön­dü­rül­me­le­ri, gü­ven­lik

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
1893 yılı olaylarının, felce uğrayan ticaret ve artan fakirlikle ilgili olduğunu söyleyen Longworth, bu yıl içinde meydana gelen en önemli iki olayı da Ermeni karışıklığı ve kolera salgını olarak göstermektedir. Yıllar geçtikçe Longworth'un vali Kadri Bey hakkındaki görüşlerinde de daha oluml

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Berlin Konferansı sürecinden itibaren İngiliz kapitalizmi, Ermeni halkı üzerindeki sömürgeci etkilerini pekiştirmiştir. Sasun ayaklanmasında sadece İngilizler değil, Amerikan misyonerleri de sahnededir. Sovyet tarihçisi Şpilkova, Amerikan devletinin o dönemde misyonerlik faaliyetlerine büyük para

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Perinçek, Boryan'ın konuyla ilgili görüşlerine de yer vermektedir. Boryan'a göre Ermeni kilisesi, toplum hayatında ruhani işlerden çok siyasal işlerle uğraşmış ve siyasal hedeflerin aracı olmuştur. Ermeni kitleleri Ermeni kilisesi aracılığıyla kontrol altında tutulurken, dış siyasette kil

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Ermeni ruhanileri, tutuklanan veya ölen insanlık düşmanı teröristler için törenler düzenleyip, kiliselerini bu işe tahsis etmişler, Ermeni teröristlerin eylemlerini de bilfiil tanımış ve onaylamışlardır. Ermeni tarihçisi H. Pasdırmacıyan, kilise için "Ermeni kilisesi, Ermeni milletinin kilise tar

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Smith ve Dwight, Trabzon hakkındaki verdikleri bu bilgilerin sonuna, şehrin Ermenilerden ziyade Rumlar için iyi bir misyonerlik istasyonu olabileceğini; Argos, Attica, İyonya Adaları ve İstanbul'a misyonerler gönderirken buraların da unutulmaması gerektiğini, Gümüşhane'de de bir şube açıl

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Smith ve Dwight, Trabzon hakkındaki verdikleri bu bilgilerin sonuna, şehrin Ermenilerden ziyade Rumlar için iyi bir misyonerlik istasyonu olabileceğini; Argos, Attica, İyonya Adaları ve İstanbul'a misyonerler gönderirken buraların da unutulmaması gerektiğini, Gümüşhane'de de bir şube açıl

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Eçmiyazin kilisesi, Ermeniler'in eski dini merkezi olması sebebi ile Sis Katagikosu da Ermeni mezhebince kutsal sayılan emanetleri yanında bulundurması ve eski Katogikoslar'ın neslinden gelmesi sebebi ile birbirlerine karşı üstünlük iddiasında bulunuyorlardı. Ermenilerin büyük kısmının me

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
İstanbul'da bulunan Rus sefiri, bazı vilayetlerde Ermenilere baskı yapılarak göç etmelerine sebep olunduğu, Rusya tebeasından olan ve ticaretle uğraşan bazı Ermenilerin de Rusya'ya gitmesine engel olunduğu iddialarında bulunmuş, fakat Trabzon Valisi Kadri Paşa bu iddiaların gerçek dışı ol

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
İngiltere, Osmanlı Devleti ile gizli olarak yaptığı Kıbrıs Antlaşması ve Kongre sonunda imzalanan Berlin Antlaşmasının 61. Maddesi ile gerek Anadolu'dan ve Ortadoğu topraklarından Rusya'yı uzak tutacak, gerekse de Ayastefanos Antlaşması ile Rusya'nın insaf ve himayesine terk edilen Er

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Kars Rusların eline geçtiğinde, orada yaşayan Ermeniler hem Osmanlı askerlerine hem de sivil Türklere saldırmışlardır. İngilizler, Ermenilerin, yaralı Türklerin öldürülmesinde Ruslara yardım ettiklerini rapor etmiştir. Erzurum'u işgal eder etmez, Ruslar polis teşkilatının başına bir Ermeni

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
1870 tarihli salnameye göre Trabzon'un kazaları şunlardır: Giresun, Ordu, Rize, Of, Tirebolu, İcareteyn ( İcare-i ulya, İcare-i süfla), Livane, Hopa, Atina, Ünye Niksar, Torul, Kelkit, Şiran Sancakları: Lazistan, Canik, Gümüşhane . 1888 yılında ise Trabzon 4 sancak ve 22 kazadan oluşmaktadır.

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Ermenilerin yayınladığı abartılı iddialar Versailles Barış Konferansı delegelerine ve tüm dünyaya I. Dünya Savaşı öncesi Doğu Anadolu topraklarında Ermenilerin, Türklerden daha fazla olduğunu ve bunun da Ermenistan Devleti'ni kurmak için gerekli meşruiyeti sağladığını gösterebilmek amacını ta

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Birçok inanç ve etnik kökenden oluşan bu şehir, idari anlamda da hassas bir yapıya sahiptir. Osmanlı Devleti, idari anlamda önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Ancak Longworth'un 1892 yılında gönderdiği raporunda, bu yılda Trabzon'da vali olarak görev yapan Ali Bey hakkında verdiği bilgiler i

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Trabzon şehri, tüm bu ticari avantajlarına rağmen Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında ekonomik anlamda önemli sıkıntılar yaşamıştır. 1890'lı yıllarda Trabzon'da görev yapan İngiliz Konsolos Longworth, raporunda, Trabzon'da mali durumun, ürün ve âşâr gelirlerinin iyi olmasına rağm

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Trabzon, Çaldıran seferi sırasında, Romalılar devrinde olduğu gibi, bir üs vazifesi görmüş, Sultan Süleyman tahta geçince Batum sancağı ile birleşerek yeni bir eyalet haline getirilmiştir. Şehir, XVI. asırdaki İran savaşları sırasında da ordunun iaşe ve ikmali için bir üs olarak kullanılmıştır. T

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Bu sayede İran, Yukarı Mezopotamya ve Doğu Anadolu ile ticaret yapma imkânı bulan Trabzon önemli ölçüde gelişti. Şehrin canlılığı, M.S. 258 yılında imparator Valerianus zamanında (M.S. 253-260) Gotların burayı ele geçirip, yağma ve tahrip etmelerine kadar devam etti. Bundan sonra Trabzon İlkçağ&#

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Osmanlı Devleti, bu katliamları dünya kamuoyuna duyurmak, Ermeni propagandalarına haklı olarak karşı koyabilmek için basın yayın anlamında da birtakım faaliyetler yürütmüştür. 19 Şubat 1916 tarihli ve Trabzon, Erzurum ve Musul Vilayetlerine gönderilen şifre telgrafta; Ruslara kılavuzluk eden Erme

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
I. 4. OSMANLI DEVLETİ'NİN ALDIĞI TEDBİRLER VE TRABZON YÖRESİ Osmanlı Devleti, 1890'lı yıllardan beri Ermenilerin, Anadolu'da çıkarttıkları isyan hareketleri nedeniyle meydana gelen huzursuzluğu büyümeden bertaraf etmeye çalışmış ve bu olaylar karşısında hiçbir devletin gösteremeye

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
1.3.        ERMENİ MESELESİ'NDE DIŞ GÜÇLERİN ETKİSİ     1.3.1.     Ingiltere'nin Ermenilere Yönelişi   İngiltere, Ermenileri Ortadoğu'da Rusya'ya karşı ve sömürge amaçları doğrultusunda kullanmıştır. Ermeni meselesi'nin ortaya çıkmasında ve milletlerarası b

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Taşnaklar, Rus Çarlığı'nın "böl, parçala, yönet" politikasının Kafkaslardaki uygulayıcısı olmuştur . Taşnakların Baş-Gyarninsk birliği komutanı Yarbay Melik-Şahnazarov'un ayrı bir Ermeni tümenine gönderdiği 7 Kasım 1918 tarihli acil damgalı raporunda ise, bölgenin bütün köylerini bomb

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Berlin Konferansı’ndan sonra Anadolu’da ve Trabzon’da meydana gelen Ermeni olaylarını iyi anlayabilmek için Ermenilerin yürütmüş olduğu komitecilik faaliyetlerini detaylı bir şekilde incelemekte büyük yarar bulunmaktadır. Bu komitelerin en önemlilerinden birisi de hiç şüphesiz Hınçak komitesidir.

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Batılı devletlerin, Osmanlı Devleti'ndeki Hıristiyanları koruma adı altında hükümet işlerine karışmasından çıkar sağlamaya çalışan misyonerler, XVIII. ve özellikle XIX. yüzyıldan itibaren Anadolu'da teşkilatlanmaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti'ndeki azınlık olarak ifade edilen Hıri

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Ermenilerin, I. Dünya Savaşı'nda çıkarttıkları huzursuzluklar Osmanlı Devleti'ni radikal tedbirler almak zorunda bıraktı. 27 Mayıs 1915'te Talat Paşa'nın imzasıyla çıkan belgede Ermenilerin, bulundukları bölgelerden alınarak Diyarbakır Vilayeti'nin güneyine, Fırat nehri vadisi

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Ermeni milleti nizâmnâmesi, 29 Mart 1862'de hükümet tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu nizâmnâme Ermenileri Osmanlı toplumunda ayrıcalıklı bir konuma getirmiş ve onların toplumsal ve kültürel açıdan korunmalarını sağlamıştır. Bu uygulamalar Osmanlı Devlet adamlarının Ermenileri ön

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Ermenistan, zaman zaman Roma ve İran tarafından işgal edilmekte, fakat genel olarak Roma hâkimiyetinde yaşamaktaydı. Ermenistan, M.S. 301'de Hıristiyanlığı kabul etti. Ancak, Hıristiyanlığı kabul eden Ermenistan halkı değil Ermeni prensi III .Tridate idi. M.S. V. yüzyıldan itibaren Roma'n

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Rusların Karadeniz sahilini bombardıman süreçlerinde en önemli konulardan birisi askeri bilgi toplamaktı. Ancak bu durum can güvenliği açısından sakıncalıydı. Bu bakımdan Trabzon ve Kastamonu vilayetleriyle, Bolu, İzmit ve Canik mutasarrıflıklarına bilgi verilmiş, balık tutulması yasaklanmıştır.

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Canik Livası 18 Samsun Mutasarrıfının gönderdiği cetvel muhteviyatı (Ahaliden 11 şehit, 7 esir/ Samsun ve ilçelerinin 1915 yılı hasar tespit tutarı 1.562.538 kuruş buna 1916 Fatsa bombardımanı eklendiğinde 1.751.346 kuruşu buluyordu.) 167.275 Belgeden de anlaşılacağı üzere, Trabzon Vi

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Trabzon’un üçüncü ağır bombardımanı, 8 Şubat 1915 tarihinde gerçekleşmişti. Yoroz ve Boztepe’deki Türk gözcüleri tarafından Rus donanmasının görülmesi, şehirde önemli bir panik havası yaratmış, esnaf dükkânlarını kapatarak iç kesimlere doğru kaçmıştı. Sera üzerindeki Samsun adlı sandalla Kalanima

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Aralık 1914’te Trabzon’dan dönmekte olan Derince Vapuru Yoroz Burnu açıklarında Rus savaş gemileri tarafından batırılmıştır. Bir kısım mürettebat esir düşmüş, pek çok kişi ise kurtarılmıştır. Konuyla ilgili Tirebolu Komiser Muavinliğinin verdiği bilgilere göre 13 Aralık 1914 tarihinde saat dört b

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Trabzon’un işgali, Rusya’nın müttefiki olan İngilizlerin Manchester Guardian gazetesine şu manidar ifadelerle yansımıştı: “San Stefano Antlaşması’nın 19. Maddesine rağmen Rusya Karadeniz sahilinde kırk millik alanı ve içerdeki 20.000 mil karelik alanı ele geçirdi. Rusya’nın gözü sürekli olara

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Rus harekatının temel stratejilerinden biri olan Rize Limanı’nın ele geçirilmesi ve burada orduya yapılan takviyelerden sonra 19. Türkistan Alayıyla saldırıya geçen Ruslar, denizden Panteleimon Zırhlısı ve 6 muhrip ile Türk siperlerini yoğun ateş altına aldı. 26 Mart’ta başlatılan saldırı, aynı g

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Karadeniz mücadelesinde 1914 yılı sonu ve 1915 başlarında Batum- Çoruh bölgesindeki harekatlar kritik rol oynamıştır. Yukarıda da belirtildiği şekilde Rusların Kafkasya’daki ağır durumu, komuta kademesinde ciddi değişiklikler getirmişti. 25 Aralık 1914’te Kafkas ordularının kumandanı olarak Gener

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Bu bilgilerden sonra Rus’ların Trabzon ve havalisine bizzat deniz kuvvetlerini kullanarak gerçekleştirmeye çalıştıkları saldırı, işgal ve müdahale icraatlarına bakmak, irdelemek istediğimizde Hikmet ÖKSÜZ Veysel USTA’nın kaleme aldığı  I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA RUS DONANMASININ TRABZON VE ÇEVRESİ

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Rumlar arasındaki genel fikre göre Türkler daha önceden kurgulanmış bir plan dâhilinde bu katliamları gerçekleştirmişti. Bu emir onlara Ermenilere yardım edenleri de ağır bir şekilde eziyet eden hükümetleri tarafından verilmişti ve onlar da sorgu sual etmeden bu fikri uygulamıştı. Denize atılan ç

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
İngiliz basını Birinci Dünya Savaşı’nda Trabzon gibi stratejik bir noktanın Rusların eline geçişini, ilk günlerde önemli ve kritik bir gelişme olarak ele almıştır. Fakat ilerleyen günlerde bazı basın organlarında bu kadar geniş çaplı bir Rus yayılmasının sakıncalarından söz edildiği görülmektedir

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Mart 3: Türkler, Trabzon’a 35 mil uzaklıktaki Kalapotamos (İyidere) Nehri’nin batısına itildi. Mart 27: Trabzon’un 30 mil doğusundaki Of ele geçirildi. Nisan 6: Türkler, Karadere’nin 20 mil doğusuna püskürtüldü. Nisan 15: Türkler, Karadere’nin 16 mil solunda hezimete uğratıldı. Ni

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Rusların ilerleyişi karşısında Türk kuvvetlerinin verdiği kayıplar her geçen gün daha da artıyordu. Zira çatışmalar sırasında Türkleri takip eden Rus kuvvetleri tarafından 2’si binbaşı olmak üzere toplam 19 Türk subayı esir alınmış, 250’den fazla askeri üs ile bir alay bayrağı da ele geçirilmişti

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Karadeniz’de bulunan Osmanlı deniz gücü içinde Goeben ve Breslau’nun varlığı, Rusların hareket alanını kısıtlıyordu ve bu gemiler etkisiz hale getirilirse, Rus kuvvetleri daha rahat hareket edebilecekti. Bu iki gemiye rağmen saldırılarına devam eden Ruslar

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
  Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden ilki olan Kafkas Cephesi’nde çatışmalar 1 Kasım 1914’de Rus saldırılarıyla başlamış ancak bölgedeki Osmanlı orduları bunu başarıyla durdurmuş ve karşı harekâta başlamıştır. Zira 14 Kasım 1914 gecesi ileri harekâta geçen Türk birlikleri bölgede bulun

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Trabzon′un önderliğini yaptığı mücadele fikri, süratle çevre ile ve ilçelere yayılmıştı. Trabzon′da olup bitenler titizlikle takip ediliyor, bölgenin kalbi adeta Trabzon′da atıyordu. Trabzon′un bu konulardaki hazırlığı ve çalışmaları sonucunda Erzurum Kongresinin yapılması gerçekleşmiştir. Ça

Trabzon Havalisinde Yaşayanar Öz ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:47
Osmanlı Pontusçu faaliyetlere karşı son derece dikkatli davrandı. Rumların silahlanmalarına karşı İstanbul Hükûmeti’nce bazı tedbirler alınmaya başlandı. Silâh, cephane ve üniformanın memlekete sokulması yasaklandı, şüpheli kimselerin sınır dışı edilmesi ilgililere tebliğ edildi. Ayrıca başarılı

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Zira Trabzon üzerinde yoğun bir Ermeni-Rum tehdidi vardı.Trabzon’un jeopolitik konumu dolayısıyla, öteden beri güdülen amaçların gerçekleştirilmesi zamanının geldiği kanaati yaygındı.  Bütün bu olumsuzlukları İngiliz, Fransız, Amerikan konsolos ve misyonerlerinin desteğindeki Rum-Ermeni çetel

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
E.Ö. isimli katılımcı Kafkasya’dan Rize/Ardeşen’e geldiklerini beyan etmiş ve Laz olduğunu belirtmiştir. Katılımcının ailesi kapsam dışı evliliklere açıktır. Nitekim kendi babası Laz iken, annesinin Giresunlu ve Türk olduğunu vurgulamıştır. S.A. isimli katılımcının dedeleri Selanik göçmenidir

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
E.Ö. isimli katılımcı Kafkasya’dan Rize/Ardeşen’e geldiklerini beyan etmiş ve Laz olduğunu belirtmiştir. Katılımcının ailesi kapsam dışı evliliklere açıktır. Nitekim kendi babası Laz iken, annesinin Giresunlu ve Türk olduğunu vurgulamıştır. S.A. isimli katılımcının dedeleri Selanik göçmenidir

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 6

18.12.2020 21:47
A.S. isimli katılımcının dedesinin dedesi Trabzon’un Derecik köyünde dünyaya gelmiş ama Seferberlik yıllarında Çorum’un Ertuğrul köyüne göç etmişlerdir. Ertuğrul köyü sakinleri Kafkas Sürgünüyle gelmiş Çerkezlerden oluştuğu ve Çerkezler kapalı cemaat sosyal yapısını korudukları için, uzun süre ye

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Bu veriler içerisinde üç husus, çalışmanın konusu açısından son derece önemlidir. İlk olarak, daha önce de bahsedilen, Türkiye’nin doğusundaki halkın daha çok Kafkas ve doğu bölgeleri menşeli, batısındaki halkın da daha çok Balkanlar ve batı bölgeler menşeli olduğu ön kabulünün, en azından Türkiy

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Oysa bugün Karaçam köyü nüfusu 2500’den fazla olup, köyde yüzden fazla sülale meskûn bulunmaktadır. Nitekim bugün Karaçam’ın Çakıroğlu, Kurbanoğlu ve Sofuoğlu gibi en geniş ailelerinden bazıları 1834 nüfus defte-rinde hiç geçmemektedir. Bu kayıtlar, son iki yüzyıldaki nüfus dinamizminin Anadolu’n

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Saha Çalışması ve Verilerin Analizi Bu çalışmada tarafımızca gerçekleştirilen üç özgün saha çalışmasının verileri esas alınmıştır. Bu verilere istinaden, makalenin göç ve toplumsal oluşum üzerine kurulu ana hipotezi Doğu Karadeniz yerelinde, özellikle Trabzon merkezli olarak test edilmeye çal

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Trabzon Vilayetiyle ilgili nüfus verileri bile tek başına yukarıdaki iddiaları destekler mahiyettedir. Nitekim Okur ve Usta’nın, Şemseddin Sami’nin Kamusü’l-a’lam isimli eserine atıfla verdikleri bilgiye göre, 1894 yılında bugünkü Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun illerini kapsaya

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Göçler ve Ulus-İnşası Ulus-İnşası kavramı, daha çok modern dönemlerin ortaya çıkardığı ulus- devlet kavramıyla ilişkili siyasi bir kavramdır. İlgili literatürde kavramın bu genel geçer anlamına istisnalarıyla birlikte F. Fukuyama vurgu yapmıştır. Bununla birlikte “ulus-inşası” kavramı bu çalı

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Bu göçler, ulus-devletleri ve onların dayanacağı demografik yapıyı, toplumsal zemini üreten göçlerdir. Bunlar dünyaya yeni bir şekil veren nüfus hareketleridir. Bu göçlerle birlikte dünya toplumları hanedana tabiiyetten bir devletin vatandaşlığına; çok dilli yapılardan resmi dil uygulamasına, çok

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
Sekizinci göç dalgası hem planlı, hem de istenen bir göçtür. Zira Osmanlı Anadolu’su, yoğun savaşların gerçekleştiği 1912 ile 1922 arasındaki son on yılında erkek nüfusunun % 40’ını kaybetmiştir. Gerçekleşen son göçler, Anadolu için taze bir kan niteliğindeydi. Tarım sektörünün güçlendirilmesinde

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:47
 “Uzun Zamanlar”ın Tesiri ve Osmanlı Devleti Etrafında Yapılanan Sosyal Oluşum Uzun yaşayan imparatorluklar, günümüz ulus-devletlerinin aksine, planlanmamış bir şekilde de olsa, üzerlerinde yüzyıllarca hükümran oldukları toplumların dönüşümüne sebep olmuşlardır. Roma için dile getirilen “orbi

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Büyük olasılıkla coğrafi açıdan “Türkleşme” her yerde aynı yoğunlukta değildi. Özellikle sınırlardaki olayları anlatan vakayinamelerden de anlaşıla-cağı gibi, siyasal açıdan Türk olan bölgelerin kuzey ve batıda Rumlarla, güneyde Ermenilerle sınır bölgelerde “Türkleşme” çok yoğun yaşanmıştı. Anado

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Bu bilgiler bize gösterir ki, Trabzon ve havalisi başlayan yeni düzen ile birlikte aşağı yukarı bugünkü vilayet sistemine yakın bir sistemle Osmanlı merkezine bağlanıp valiler, mutasarrıflar ve kaymakamlar şeklinde bir teşkilatlanmaya sahip kılınmış ve ana vatanın bir parçası olmuştur. Yazımızın

BELEDİYEMİZ, MİLLİ EMLAĞIMIZ VE VATANDAŞLARIMIZ ARAZİLERİNE NE ZAMAN SAHİP ÇIKMAYI DÜŞÜNÜYOR

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım; Çeşitli defalar dile getirmişimdir, ülkemizin her yanında olduğu gibi Bandırma’mızda da gerek belediyemiz, gerek maliyemiz, gerekse milli, emlağımız, hatta işin daha kötüsü pek çok vatandaşımızda, gerek direkt olarak, tapulu olarak, gerek miras yoluyla sahibi durumunda bulu

KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMALARI VE BANDIRMA LİMANI’NIN YOLCU TAŞIMA KONUSUNDA ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

18.12.2020 21:48
Ne tuhaftır ki, Kabotaj Bayramı’nı kutlamış olmak için kutladığını düşündüğüm Bandırmalı ve Bandırmalı yöneticiler kabotaj Bayramı’nı kutlarken bir zamanlar anıt görünümünde iken Cemal Öztaylan ve onu takip eden ardınları döneminde yıkılıp adeta bir havuz heykeli, bir bahçe heykeli durumuna sokul

KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMALARI VE BANDIRMA LİMANI’NIN YOLCU TAŞIMA KONUSUNDA ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım; Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Lozan Antlaşması’nın maddelerinin bize sağladığı şart ve olanakları derhal kullanmaya başlamamız kaçınılmazdı. Nitekim pek çok alanda olduğu gibi kendi denizlerimizde, kendi limanlarımız arasında yük ve yolcu taşıma icraatlarında kendi gemile

MEYDAN SOKAK İLGİ VE DÜZENLEME BEKLİYOR

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım; Belki bir mahalleyi, bir caddeyi, bir sokağı esas alarak yazı konusu yapmayı tuhaf bulanlarınız olacaktır. Ancak hemen belirtmek isterim ki, nasıl tıp doktorları, sağlıkla uğraşanlar insan vücudunun tıbbi sorunlarını organ organ doku doku hatta hücre hücre kesit olarak mikr

Trabzon Havalisinde Yaşayanlar Öz Ve Öz Türktür – 6

18.12.2020 21:48
Tanzimat’ın tatbik edilmesiyle ilgili ilk çalışmalar yapılırken hükümet,Trabzon’daki ağalık usulünün lağvedilmesi halinde onların kırgınlığının sözkonusu olabileceğini hatırlatarak; herhangi bir problem yaşanmaması için,aşamalı bir tatbikatın tercih edilmesini ve şimdilik kendilerine dokunulmamas

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Tanzimat’ın tatbik edilmesiyle ilgili ilk çalışmalar yapılırken hükümet,Trabzon’daki ağalık usulünün lağvedilmesi halinde onların kırgınlığının sözkonusu olabileceğini hatırlatarak; herhangi bir problem yaşanmaması için,aşamalı bir tatbikatın tercih edilmesini ve şimdilik kendilerine dokunulmamas

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Azmi Efendi tarafından merkeze yollanan raporlarda, bölgede Tanzimat ilkelerinin uygulanması için zamanın henüz erken olduğu ifade edildi. Bu raporlardan birinde vergilerden söz edilerek Trabzon’da bulunan âyan ve ağaların “Öteden beri vergi vermemeye alışmış olmalarıyla o makulelere vergi tarhı

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Buna göre Makulzâde’nin elindeki Kavala köyü Şatırzâde Abdülhalim Bey’in semti haline gelirken, Gümrükçüzâde’nin elindeki Zemliha ve Nısf-ı Virona köyleri de Şatırzâde Osman Paşa’nın idaresine geçmiştir. İdaresinde ihmal veya suistimal gösteren ağa görevinden alınıp yerine akrabasından veya başka

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Âyanlar ve Ağalar Osmanlı idarî yapısının bir gereği olarak taşra yönetiminde “eşraf-ı belde,vücûh-u memleket, âyan, ağavât” gibi kavramlarla ifade edilen bölgenin ilerigelen, sözü dinlenen muteber ailelerinin oynadıkları rol, XVIII. yüzyılda daha dagüçlenmiş ise de, bu kurumun varlığını öteden b

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Bu misâlde olduğu gibi işlerin aksamaması için İstanbul’dan bir kadı tayin edilinceye kadar vali veya kaimmakamın naip ataması yaygın bir uygulama idi. Örneğin Vali Mehmed Husrev Paşa, Trabzon ve Sürmene kadı naibi olan Hafız Mehmed Efendi’nin vefatı üzerine devlet işlerinin aksamaması için, Trab

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Bazı örnekler verecek olursak: 24 Kasım 1794 tarihinde Trabzon maa Sürmene kadılığı Lütfullah Efendi’ye tevcih edildiğinde kendisi niyabet görevini Mehmed Sadık Efendi’ye havale etti. Ertesi yıl kadılığa Kastamonulu Ahmed Nuri Efendi tayin edilince naipliğe yine aynı şahıs getirildi (12 Aralık 17

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Bazı örnekler verecek olursak; Niğde sancağı mutasarrıfı iken 8 Nisan 1796 tarihinde vali tayin edilen Yusuf Paşa, Trabzon’a gelinceye kadar memleket işlerini yürütmek üzere Kalcızâde Memiş Ağa’yı eyalet mütesellimi olarak görevlendirmiştir. Battal Hüseyin Paşa, Mart 1799 tarihinde vali tayin edi

LAKAPLARDAN SOYADINA

18.12.2020 21:48
Değerli okarlarım; İnsanlık toplu yaşamaya başladığı, dil ve yazı kullanmayı gerçekleştirdiği anlardan itibaren sürü olmaktan çıkmış, bireyler sürünün içerisindeki bir şahıs olmaktan çıkıp,  kendi başına değer ifade eden bireyler olmaya başlamışlardır. Gerek toplulukların liderleri,  gerekse

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİNİN PROPAGANDASININ TÜRKİYE SATHINA YAYILMASININ SEBEPLERİ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Çok yakın zamanda geçirdiğimiz yerel seçim neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye reisi seçimine yapılan itirazlar neticesinde 23 Haziran’da yenilenecek seçim için yapılması söz konusu olan propagandalar dolayısıyla gerçekleştirilen çalışmalara baktığımızda ülkemizde ilk

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Osman Paşa, gerek Rus savaşı ve Mısır meselesi sebebiyle, gerekse sancakların teftişi dolayısıyla sık sık Trabzon’dan ayrı kalmaktaydı. Bundan dolayı kaimmakamlık müessesesinin neredeyse süreklilik kazandığını görmekteyiz. Akrabası olan ve kendisine damat edindiği kethüdası mir-i mirandan Ahmet P

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Hasan Paşa, Trabzon’u iyi bildiğinden onun zamanında bir şey yapamayacaklarını düşünen ağalar şefaatçi aramaya başladılar. Of taraflarına firar eden Hacı Salihzâde Ali Ağa herkesten önce itaat için başvuruda bulundu. Bunu diğerleri takip etti. Ali Ağa ailesi ve adamlarıyla birlikteydi ve şekavett

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
İdamla cezalandırma keyfiyetinin yakında kendi başlarına da gelebileceğini düşünen Of ve Sürmene ağaları ile Trabzon âyanı da Memiş Ağa’nın yanında yer aldı. Bu sırada Süleyman Paşa’nın Faş tarafında meşgul olmasından yararlanan Memiş Ağa Trabzon kalesini zapt etti. Kaimmakam Hasan Ağa, Canik tar

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Ali Paşa’nın azliyle, Canik Muhassılı olan Hazinedarzâde Süleyman Ağa bu görevine ilave olarak, “Trabzon Mütesellimliği ve Kastamonu ve Amasya ve Gümüşhane ve Gönye sancaklarının ve bilcümle Karadeniz yalılarının ağavât ve askeriyesi başbuğluğu ve sevâhil-i Bahr-ı Siyah ve Faş Seraskerliği” görev

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Yusuf Ziya Paşa’ya gönderilen fermanda; Tayyar Paşa’nın ülkede çıkardığı fesat ile süregelen kötülüklerinden ve ihanetinden dolayı alınan fetva gereğince idam edilmesine karar verildiği belirtilerek, eline geçen kazaların askerî yöntemlerle kurtarılması emredildi, teslim olan adamlarına ise iyi d

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Trabzon valileri İncelediğimiz dönemin ilk valisi Osman Paşa’dır. Kendisi 24 Mart 1793 tarihinde Trabzon valiliğine tayin edilmiş olup görevi üç yıl kadar sürmüştür. Daha sonra yerine eskiden Niğde sancağı mutasarrıfı olan mirimirandan Yusuf Paşa 8 Nisan 1796’da tayin edilmiş, uhdesine An

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Trabzon vilayetinin idarî yapısı XIX. yüzyıl başlarında Trabzon eyaletine bağlı sancaklar Trabzon, Gümüşhane, Karahisar-ı Şarkî, Gönye, Canik olup bu dönemde Canik bağımsız bir muhassıllık, Gümüşhane ise emanet olarak yönetilmekteydi. Trabzon valisinin, aynı zamanda Canik Muhassılı ve Gümüşha

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 6

18.12.2020 21:48
Bu alıntı bilgiler Yakupoğlu Memiş Ağa’nın hayat hikayesi bize göstermektedir ki Trabzon ve havalisinde Ayanlık devri dediğimiz merkeze karşı bir oranda yerel Derebeylerin iktidar sahibi olması meselesi Osmanlı Devleti tarafından kısmen eski derebeylerinin bazılarına merkezi otorite adına haklar

KURTULUŞA İLK ÇAĞRI İCRAATI HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:48
Sivas Kongresi için tüm illerin her sancağından herkes tarafından güven kazanmış üç temsilcinin hemen yola çıkması gerekmektedir. Her ihtimale karşı bu sır olarak kalmalı ve gelecek temsilciler yolda gelirken kendilerini tanıtmadan bölgeye intikal etmelidirler. Doğu illeri adına da Erzuru

KURTULUŞA İLK ÇAĞRI İCRAATI HAKKINDA BİLGİLER 2

18.12.2020 21:48
4- Bu esasların uygulanmasına 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Eski Bahriye Nâzırı Rauf Bey, 15. Kolordu Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa, 13. Kolordu Kumandan Vekili Miralay Cevad bey, 3. Kolordu Kumandanı Miralay Refet Bey, Samsun Mutasarrıfı Hâmit Bey, 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa, 12. Kolo

KURTULUŞA İLK ÇAĞRI İCRAATI HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Türk tarihinin yakın dönemine ait önemli olaylardan birisi olan Amasya Genelgesi’nin yayınlanışının yıldönümü de Haziran ayının 22’sine tekabül eden bir tarihleme göstermektedir. Şunu vurgulamak isterim ki nasıl 19 Mayıs 1919 tarihi Mustafa Kemal’in İstanbul’dan Bandırma Va

İSLAM GİBİ BAYRAM KUTLAMAK

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Bu yıl Ramazan Ayı’nı toplum olarak gerçekten İslam toplumlarına laik bir şekilde karşılayıp değerlendirdiğimiz tartışma konusu olabilir düşüncesindeyim. Çünkü geçirdiğimiz yerel seçimler dolayısıyla, geçirdiğimiz yerel seçimlerin sonuçları dolayısıyla ne Ramazan öncesini n

İSTANBUL’U ARMAĞAN EDEN FATİH SULTAN MEHMET’İ DEĞERLENDİREN DÜŞÜNCELERİM

18.12.2020 21:48
İSTANBUL’U ARMAĞAN EDEN FATİH SULTAN MEHMET’İ DEĞERLENDİREN DÜŞÜNCELERİM Doğuda gelecek doğu türkleri hakimiyetine karşı Akkoyunlu hükümdarı uzun hasanla otluk beli meydan muarebesini yapmış galip gelerek doğu sınırlarını sağlama almıştır. Yarattığı donanmasına dayanarak venedikliler ve mütte

İSTANBUL’U ARMAĞAN EDEN FATİH SULTAN MEHMET’İ DEĞERLENDİREN DÜŞÜNCELERİM

18.12.2020 21:48
Yahudilerin ispanyadan oğlu 2. Beyazıt getirilip balkanlara yerleştirilmesi de bir oranda fatihin bütün dini liderleri din temsilcilerini kendi hakimiyeti altın da toplama düşüncesinin oğlu tarafından da devam ettirilmesi kabul edilebilir. Fatihin bütün dini cemaatlerin bir arada kendi yönetimind

İSTANBUL’U ARMAĞAN EDEN FATİH SULTAN MEHMET’İ DEĞERLENDİREN DÜŞÜNCELERİM

18.12.2020 21:48
Fatih Sultan Mehmet babası 2. Murat’ın vefatına mütakıp tahta oturduktan sonra kardeşlerini katlettirmeyi gerçekleştirmiş bununla kalmamış babasının haremdeki eşlerini bile saraydan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmıştır. Öyle ki dile getirilen bazı bilgilere göre babasının dul eşlerinden ba

İSTANBUL’U ARMAĞAN EDEN FATİH SULTAN MEHMET’İ DEĞERLENDİREN DÜŞÜNCELERİM

18.12.2020 21:48
Fatih Sultan Mehmet’in farklı annelerden olma babaları 2. Murat olması nedeniyle bir kısım üvey kardeşleri mevcuttur. Fatih Sultan Mehmet’in iş başına geçmesinden sonra bunları öldürttüğü şeklinde bilgiler mevcuttur. Bu nedenle Osmanlının ilk saltanata geçiş kanununu hazırlayan kişi olmasına karş

İSTANBUL’U ARMAĞAN EDEN FATİH SULTAN MEHMET’İ DEĞERLENDİREN DÜŞÜNCELERİM

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Senenin her 29 Mayıs günü biz Türkler için kutlanılacak geçmişten gelen fetih günlerimizden en önemlilerinden biri olan İstanbul Fethi’nin yıl dönümünün değerlendirilmesi gereken bir tarih olarak bilinir. Hakikaten bugün biz Anadolu Türklüğü için önemli bir gündür. Çünkü bu

ÖNCE KUTLAYIP BUGÜN TERK ETTİĞİMİZ BAYRAMLARA ÖRNEKLER

18.12.2020 21:48
Halkımızı ikileme düşüren bu iddiayı ne yazık ki ne yazık ki askeriyemiz tekrar gerçekleştirdiği 12 Eylül harekatı sonrasında kendi yarattığı 27 Mayıs hürriyet ve Anayasa bayramını kaldırmakla doğrulamış tasdiklemiştir. Hal böyle olunca millet yıllarca kutladığı bu bayramı bir fasafiso bir uyduru

ÖNCE KUTLAYIP BUGÜN TERK ETTİĞİMİZ BAYRAMLARA ÖRNEKLER

18.12.2020 21:48
Kıymetli okurlarım, Gerek Dünya gerek Türk tarihinde önemli zaferlerin yahut yönetsel açıdan önemli sistem ve yönetici değişikliklerinin değiştiği, değiştirildiği tarihleri ulusal bayram olarak değerlendirip, kutlama, kutlatma cihetine gidildiğini hepimiz çok iyi biliriz. Zaten Türk tarihi mi

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
Hamilton, 25 Nisan gecesinde ise artık yapacak fazla da bir şey olmadığını düşünüyordu; “Artık uyumaya çalışmalıyım. Çarpışma devam edecek ve birlikler hayatta kalmak için dövüşecekler. Onları can pazarında bıraktım. Belki hiçbiri bir daha İngiltere’ye dönemeyecek. Pekala, ya ben?... Ben uyuy

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
SONUÇ: İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesindeki temel hedefi; donanmaya boğazı açmaktı. (Akdeniz’den İstanbul’a uzanan suyolunu açmak) Hedefleri ise İstanbul’a ulaşmaktı. Bu sebeple Hamilton komutasındaki “Akdeniz seferi Kuvveti’nin ismi ilk önce “İstanbul seferi kuvveti” idi… 3 Kasım

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
Kumkale mezarlığındaki ve merkezdeki birlikler savunma cephesini çökerterek köye girdiler. Kumkale sokaklarında muharebe yapıldı. 39. Alay bütün ihtiyatlarıyla köye girmişti. Köy içerisinde harekâtın sevk ve idare imkânı kalmamıştı. Harekât durduruldu. Saat 24'e doğru durmuş olan Kumkale gece

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
Bu günün sonunda: 57.Alay 180 Rakımlı Tepeyi – Cesaret Tepe – Serçe Tepe’ye kadar ele geçirdi. 27. Alay Kırmızısırt’ı ele geçirdi. 77. Alay Komutanı ve 27.Alay 1. tabur kom. Binb. İbrahim arasında yaşanan bir karışıklık neticesinde Kanlısırt terk edildi. Anzak askerleri: Cesarette

19 MAYIS BAYRAMI NEDEN DOĞMUŞTUR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

18.12.2020 21:48
  Kısa zamanda sultan ve halife yurtdışına çıkarılmış Türkiye Büyük millet meclisi hükümeti rejimi yerini Cumhuriyet rejimine terk etmiştir. Bütün bunları gerçekleştirmenin başlangıcı şüphesiz 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak basışıdır. Bu nedenle 19 Mayıs tarihi önemli ve önem veri

19 MAYIS BAYRAMI NEDEN DOĞMUŞTUR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

18.12.2020 21:48
19 Mayıs tarihini kronolojik açıdan önemli yapan bir olay ise bahar aylarının sona ermeye başlangıç noktası olması dolayısıyla yaza başlangıç noktası sayılabilecek bir tarih oluşturmasıdır. Aynı zamanda bu tarih Mustafa Kemal’e hayatı boyunca karşılayacağı onu hedef alan suikastlardan ilkine teşe

19 MAYIS BAYRAMI NEDEN DOĞMUŞTUR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, 19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyetinin kutladığı ulusal bayramların oluşturulma sırasıyla üçüncü sırada olan bir bayramdır. Nasıl Mustafa Kemal Cumhuriyet bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ihdas edip milletinin kutlamasına arz etmişse 19 Mayısta kutladığı

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
Bundan sonra kıtalarını yürüyüşe müheyya olarak içtima ettirmiş bulunan 57. Alay ve cebel bataryası kumandanları ve ser tabib ve bir yaverim ile bir emir zabitim beraber olduğu halde içtima mahalline geldim. Ve Alay ve cebel bataryasını basit bir tertip ile Bigalı deresi boyunca giden yol üzerind

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
 19 Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri raporu’nda 25 Nisan günü yaşananları şu şekilde anlatıyor: “25 Nisan sabahı Arıburnu civarında bir hadisenin cereyan etmekte olduğu işitilen gemi topları sadasından anlaşılmış aynı zamanda Maltepede’ki 77 Alaydan telefon ile düşman don

“ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR” SÖZÜ EKONOMİK, SİYASİ VE SOSYAL HAYATIN HER SAFHASINDA GEÇERLİDİR

18.12.2020 21:48
Yine şeytanın detaylarda gizliliği konusunda anayasa maddeleri açısından verebileceğimiz en iyi örnek 1. Meşrutiyet Anayasası'nı oluşturan Jön Türkler'in özellikle Mithat Paşa'nın bu anayasaya koydurduğu bir madde ile Meşrutiyet konusunda zararlı görülen şahısların Sürgüne gönderilmes

“ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR” SÖZÜ EKONOMİK, SİYASİ VE SOSYAL HAYATIN HER SAFHASINDA GEÇERLİDİR

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Halkımızın çok sık dile getirdiği ifadelerden birisi olarak dile getirebileceğimiz ‘şeytan detayda gizlidir’ sözü çok anlamlı olup çok iyi irdelenmesi gereken bir ifadedir. Bu ifadeyi irdelemeye kalktığımızda ilk akla gelen saha halkımızın sosyal yaşamı ve ilişkileri noktas

ANNELER GÜNÜ’NÜ RANT UNSURU OLMAKTAN ÇIKARIP ÖYLE KUTLAMALIYIZ

18.12.2020 21:48
Amerikalı veya Avrupalı kendi el emeği oran bir ürünle yahut kendi gerçekleştireceği biz müzik şiir sunusuyla bedensel sevgi gösterisiyle annelerinin gönlünü alıp onu mutlu etmeye çalışırken bu yönde ağırlıklı gayret ve çalışma gösterirken bizim toplumumuz genellikle para vererek alacağı bir hedi

ANNELER GÜNÜ’NÜ RANT UNSURU OLMAKTAN ÇIKARIP ÖYLE KUTLAMALIYIZ

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Hepimiz biliyoruz ki hemen hemen Türkiye cumhuriyetinin oluşumundan bugüne mayıs ayının ilk haftasının Pazar gününü anneler günü olarak kutlamaktayız. Anne mefhumu biz Türklerde ve İslam toplumlarında önemli yeri olan bir mefhumdur. Bu önemlilik Türk milletinin kadınına top

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
25 NİSAN GÜNÜ ARIBURNU BÖLGESİNE YAPILAN ÇIKAMA: 25 Nisan sabahı Arıburnu bölgesine yapılan çıkarmayı ilk rapor eden 27. Alay, 2. tabur, 8. Bölük Komutanı Yüzbaşı Faik Efendi’dir. Yüzbaşı Faik Efendi saat 02.30 sıralarında 2. tabur komutanı Binbaşı İsmet Bey’e ve 9. Tümen komutanlığına haber

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
 2). TALİ ÇIKARMA BÖLGESİ ARIBURNU:  25 Nisan sabahı Arıburnu bölgesinde yapılan çıkarma esas çıkarma bölgesi olan Seddülbahir’e yardımcı olmak amaçlı yapılmıştır. Çıkarma yeri olarak Kabatepe ile küçük Arıburnu arasındaki kumsal seçilmiştir. Öncü kademesi bu sahilde Kabatepe’nin bir mil

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
X sahili - İkiz koy: 180 metre uzunluğunda ve dokuz metre genişliğine bir kumsaldı. Bu kumsal 18 metre yüksekliğinde yumuşak ve çıkılabilir bir uçurumun eteğinde idi.  Bu sahilde İki tabura yakın kuvvet çıkacaktı. Bir tabur iki kademe halinde saat 06’dan 07.30’a kadar çıkarıldı. Buraya çıkan

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
SEDDÜLBAHİR BÖLGESİNDEKİ ÇIKARMA ALANLARI:  S sahili - Morto koyu (Eskihisarlık kıyısı): 36 metre yükseklikte, tepesinde eski bir hisar bulunan dik bir uçurumun biraz batısında ve tatlı bir meyil önünde idi.  Morto Koyu’na üç bölükten oluşan bir tabur karaya çıkarılacaktı. Tabur ilk önce

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
25 NİSAN 1915 GÜNÜ ÇANAKKALE CEPHESİNDE YAPILAN ÇIKARMALAR:  1). Ana çıkarma bölgesi Seddülbahir’dir. Hedefi elde etmek amacı ile yapılmıştır.  2). Tali çıkarma bölgesi Kabatepe’dir. Buradaki amaç, esas çıkarmaya yardımcı olmak, birliklerin manevra imkânlarını kazanmalarını sağlamaktır.

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
Yeni Zelanda Ve Avustralya Tümeni Komutanı: Tümgeneral Sir A. Godley Yeni Zelanda tugayı: (Auckland, Canterbury, Otogo ve Wellington taburlarından meydana gelmiştir. IV. Avustralya tugayı: (XIII. Yeni güney Avustralya Wales, XIV. Victoria, XV. Tasmania ve Queensland ve XVI Güney ve Batı A

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
25 NİSAN 1915 GÜNÜ, KARA MUHAREBELERİNİN KADROSU TÜRK BİRLİKLERİ KADROSU: 5. Ordu komutanı: Mareşal Liman Von Sanders 5. Ordu Kurmay Başkanı: Yarbay Kazım İnanç Müstahkem Mevkii Komutanı: Tuğgeneral Cevat Paşa (Çobanlı) Müstahkem Mevkii Kurmay Başkanı: Yarbay Selahaddin (Adil)

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
ÇIKARTMA PLANLARI  Hamilton, 22 Mart toplantısından sonra Çanakkale Boğazı’ndan ayrıldı ve İskenderiye’ye yelken açtı. Toplantıda bütün kararlaştırılan, Ordu’nun donanma’ya yardım etmesi gerektiği idi. Ayrıca, Hamilton çıkarma için muhtemelen Yarımada’nın ucunu seçeceğini belirtti. Hamilton v

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
Liman paşadan önce Yarımadada görevli 3. Kolordunun muhtemel bir düşman çıkarmasına karşı savunma ile ilgili tespitleri şu şekilde idi:  1). Düşmanın çıkarma yapması en muhtemel kıyılar Kabatepe, Seddülbahir arasıdır. 2). Bolayır ve Anadolu 2. derecede önemlidir. 3). Karaya çıkan ve b

ERMENİLERİN TÜRKLERE YAPTIĞI KATLİAMLAR NEDEN DİLE GELMEZ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, 23 Nisan, 24 Nisan ve 25 Nisan tarihleri Biz Türkler için önemli tarihlerdir. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olmakla önem kazanmış bir tarih ve buna dayanan bir milli bayram tarihi olduğu ortadadır. Aynı şekilde 25 Nisan tarihinin de Çanakkale K

ERMENİLERİN TÜRKLERE YAPTIĞI KATLİAMLAR NEDEN DİLE GELMEZ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, 23 Nisan, 24 Nisan ve 25 Nisan tarihleri Biz Türkler için önemli tarihlerdir. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olmakla önem kazanmış bir tarih ve buna dayanan bir milli bayram tarihi olduğu ortadadır. Aynı şekilde 25 Nisan tarihinin de Çanakkale K

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
“Berrak ve güzel bir bahar günü sabahı, daha şafakla beraber kulakların her gün işitmeye itiyad ettiği (alıştığı) top gürültüleri arasında duyulan ve yakından bir muharebenin vukuunu ifham eden (anlatan) tüfek sesleri ve sahil tarassut (gözetleme) kıtaatından gerideki fırka (Tümen) karargâhlarına

UNUTULAN VEYA UNUTTURULAN ÇANAKKALE KARA HARPLERİ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Her 18 Mart’ta millet ve devlet olarak Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferi’nin yıl dönümünü seremonilerle kutlamayı görev biliriz. Ve hakikaten bu görevi milletimizin özelliklerine uygun olarak kutlamak için elimizden gelen bütün gayreti milletçe göstermeye çalışırız. 18 Mart De

23 NİSAN KUTLAMALARININ BUGÜNKÜ GÖRÜNÜMÜ VE KÖKENİ

18.12.2020 21:48
Çünkü bir kısım Osmanlı vatandaşı devleti yönetenler gibi umutsuzluğa düşmüş artık rakip devletlerden birine yapışıp ona bağlanmayı düşünürken bir kısım vatandaşımızda yeniden mücadeleye atılıp Türklüğün 2. Anavatanı haline gelmiş Anadolu’da bağımsız son bir Türk devleti kurma çalışmalarına başla

23 NİSAN KUTLAMALARININ BUGÜNKÜ GÖRÜNÜMÜ VE KÖKENİ

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Bugün geçirdiğimiz son anayasa değişikliğiyle yönetim sistemimizde köklü bir değişiklik yapıp parlamenter sistemden daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla kurup yaşattığımız yasama organımızın ağırlıklı etkin olduğu sistem yerine tek adam ağırlıklı Cumhurbaşkanlığ

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 5

18.12.2020 21:48
Zemin katta ise aşhane bölümü diye isimlendirilen mutfak, kiler ve kemerli ocakları yer almıştır. Konağın zemin katta üç kapısı bulunmaktadır. Bunlardan ikisi doğu ve batı cephelerinde karşılıklı olarak açılmış, biri de kuzey cephesinde, denize bakan yöndedir. Karşılıklı kapılardan girildiğinde b

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 5

18.12.2020 21:48
Osmanlı Hükümetinin Gümüşhane Sancak Beyliği, Trabzon Vâli Naibliği (Yardımcılığı) aracılığı ile Emirnamelerin Tarihlerine bakıldığında Mîlâdi 1854 ile 1856 Tarihleri arasında Hacı Yakupoğlu Memiş Ağa tarafından Konağın inşa edildiği anlaşılmaktadır. 1850 Yılında Asker kaçaklarının yakalanıp tesl

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 5

18.12.2020 21:48
Bu bilgilerden sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki yukarıda sözünü ettiğimiz Laz isyanı ve bastırılışı Doğu Karadeniz havalisinin özellikle Trabzon havalisinin sosyolojik yapısını ve görünüşünü, siyasal durum ve görünüşünü değiştirmiştir. Laz dediğimiz ırk tekrar Kafkaslara doğru ağırlıklı ol

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 5

18.12.2020 21:48
12 Eylül 1837’de Brant’ın halefi Suter şunları rapor ediyordu: “Lazistan’da bir komplo girişimi ortaya çıktı. Ağaların çoğu ve her zaman Türkiye’deki yenilikleri benimsemekte istekli olan ve Osman Paşa’nın otoritesine karşı hoşnutsuz olan bu eyaletin arazi sahipleri, geçenlerde kendi araların

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 5

18.12.2020 21:48
Temmuz 1833’te Lazistan tekrar silahlandı. Osman Paşa Canik’ten  başıbozuklardan ve Erzurum’dan da nizam askerlerinden yeni birlikler topladı. Kars paşası da ona da yardım etmek üzere birlikleriyle sahile hareket etti. Hareketin sözde amacı “Batum’daki idari etkisini yitiren Aslan Bey’i her şekil

99. YILINDA ANZAVURCULARIN GÖNEN KATLİAMINI HATIRLAYALIM

18.12.2020 21:48
Onun kurbanları ise Yarbay Rahmi Bey, Gönen Belediye Reisi Hüseyin Çavuş, Avukat Ramiz Bey, Müftü Şevket Bey, Abdi Bey Zade Mehmet Bey, Köteylili Çakır Hasan, Alaiyeli Jandarma Nuri Çavuş isimli şahıslardır. Anzavur ve ona uyan Anzavurcuların bu şahısları şehit etmesinin tek sebebi Kuva-yi Milliy

99. YILINDA ANZAVURCULARIN GÖNEN KATLİAMINI HATIRLAYALIM

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Gönen ilçesi tarih boyunca Bandırma’mızda Manyas’ımız ve Balya’mızla iç içe yaşamsal faaliyetler sergilemiş bir ilçedir. İlk çağlarda da bu ilçeler arasında yakın ilişkiler aynı tarihi olayların çerçevesi içerisinde kalmalar şüphesiz görülmüştür. Hatta il merkezimiz başka d

GENEL KAYNAKLARA GÖRE ALPARSLAN TÜRKEŞ

18.12.2020 21:48
9 IŞIK MİLLİ DOKTRİN 9 IŞIK 9 Işık Doktrini, Alparslan Türkeş tarafından Millî Doktorin Dokuz Işık olarak ortaya konulan ülkücülüğün ana ilkeleridir. 9 Işık doktrini, 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)'nin, 1969 yılından itibaren de Milliyetçi Hareket Partis

GENEL KAYNAKLARA GÖRE ALPARSLAN TÜRKEŞ

18.12.2020 21:48
Bizim savunduğumuz Dokuz Işık'çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır. Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz... Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz. Davalarımızın çözü

GENEL KAYNAKLARA GÖRE ALPARSLAN TÜRKEŞ

18.12.2020 21:48
ORTAOKULU BİTİRİNCE SUBAY OLMAYA KARAR VERDİ 1571 yılında Osmanlı topraklarına katılan Kıbrıs, 1878 yılında İngilizlere geçici bir süreyle verilmişti. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup olarak çıkan Osmanlı Devleti’nin elinden Kıbrıs’ı İngilizler almışlardı. Kıbrıs yönetiminin İngi

GENEL KAYNAKLARA GÖRE ALPARSLAN TÜRKEŞ

18.12.2020 21:48
HAKKINDA YAZILANLAR ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN SÜLALESİ Alparslan Türkeş’in , Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkerli köyünden Kıbrıs’a sürgün edilen Koyunoğlu Ailesine mensuptu. Oğuzların yirmi dört boyundan biri olan Avşar boyuna mensup olan Koyunoğlu Ailesi, 18. yüzyılda Kayseri bölge

GENEL KAYNAKLARA GÖRE ALPARSLAN TÜRKEŞ

18.12.2020 21:48
MÇP’den yeniden MHP’ye 12 Eylül 1980 hareketinin kapattığı siyasi partilerin isim ve amblemlerinin kullanma yasağının kalkması ile, 27 Aralık 1992 tarihinde, kapatılan MHP’nin ogünkü delegelerinin katıldığı kongrede, MHP’nin isim, amblem kullanma yetkisi tekrar kurucu Alparslan Türkeş’e devre

GENEL KAYNAKLARA GÖRE ALPARSLAN TÜRKEŞ

18.12.2020 21:48
Yurtdışı Görevleri 1948 yılında Genel Kurmay tarafından açılan imtihanları kazanmış ve bütün eğitim dönemindeki başarıları da göz önüne alınarak Amerika’ya tahsile gönderilmiştir. Amerika’da piyade okulu ve Amerikan Harp Akademi’sinde tahsil görmüş buralardan da iyi dereceler ile mezun olmuşt

GENEL KAYNAKLARA GÖRE ALPARSLAN TÜRKEŞ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Hepimiz bilmekteyiz ki 4 Nisan tarihi ülkemizdeki Türkçülerin, Türk milliyetçilerinin önde gelen liderlerinden Alparslan Türkeş’in ölüm tarihidir. Bu nedenledir ki her 4 Nisanda Türkçiler, Türk milliyetçileri Alparslan Türkeş’i saygı ve minnetle anarak onun ruhi açıdan aral

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 5

18.12.2020 21:48
Doğu Karadeniz’de hangi ailenin Babıâli’nin desteğini alacağı konusunda ciddi bir kuşkunun olduğu görülmektedir. Memiş Ağa gibi Tuzcuoğlu Tahir Ağa’nın daha iyi bağlantıları olduğu ve paşalardan daha güçlü olduğu anlaşılmaktadır. “Zira onun zenginliği, kendisine kalan mirastan kaynaklan-makta ve

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 5

18.12.2020 21:48
Ancak Lazların sadakati beklenmedik bir anda bölündü. Lazların, Rizelilerin, Ofluların ve Sürmenelilerin Osman Paşa ile neden şiddetle çatıştıklarının gerekçesi yeterince açıktır. Onlar, daha doğrusu liderleri, eskiden sahip oldukları feodal ayrıcalıklarını bırakmak istemiyorlardı. Bunun yanında

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 5

18.12.2020 21:48
Derebeylerle hükümet temsilcileri arasındaki mücadelenin niteliği, Trabzon için daha farklı özelliklere sahiptir. İlk olarak, bu derebeyleri Laz ve Acara kökenliydiler. Kafkasya halkları kendi özgürlükleri için bu derebey-lerinin safında savaşıyorlardı. İkinci olarak 1828-29 yılında Rusya’nın böl

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 5

18.12.2020 21:48
  Derebeyler arasında meydana gelen bu çatışma ve kavgalar halka yalnızca felaket getirdi. Bu derebeylerden birinin bölgede yarattığı etkiyi kayıt altına alan Giresun’daki bir el yazmasında durum şöyle anlatılmaktadır: “1764 yılının Ağustos ayının Tecelli Yortusunun kutlandığı altıncı gün

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR – 5

18.12.2020 21:48
Palgrave, Trabzon’daki derebeyleri “her yönden bölge insanının çıkar-larını koruyan kişiler” olarak nitelerken, merkezi hükümetin 1860’lı yıllarda  bölgeye atadığı valileri ise “düzenli bir baskı unsuru” olarak görür. Bu dere- beyler, komşularıyla husumetleri olmadığı zaman, onların yerini almak

GERÇEK İSLAM VE ŞEKLİ İSLAM ARASINDAKİ FARKLAR

18.12.2020 21:48
Tekbirler getirerek cenazenin taşınması bir oranda İslam dinine uygunluk gösterebilecek faaliyetse de normal cenazelerde uygulanmaması Şehit cenazelerinde uygulanması tereddüt yaratacak bir olgu durumundadır kanaatindeyim. Bence tekbirlerle cenaze taşınması sadece şehitlere mahsus bırakılmamalı İ

GERÇEK İSLAM VE ŞEKLİ İSLAM ARASINDAKİ FARKLAR

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Yerel seçim dolayısıyla görmekteyiz ki bazı siyasi partilerimiz İslam dinini propaganda aracı olarak kullanmaya yönelmektedirler. Bu tarz davranan siyasetçilerimize göre İslam dinini temsil edenler kendileridir. Onlara göre karşılarında yer alan herkes İslam düşmanı, İslam

SİYASETÇİLERİN PROPAGANDALARINI DAYANDIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÖNENLİ MEHMED EFENDİ KİMDİR?

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Son yerel seçimler sırasında Gönen ilçesinde bazı siyasilerin seçim propagandalarını ismini taşıyan camii önünde gerçekleştirdikleri halk arasındaki adı ile Gönenli Hoca veya Gönenli Mehmed Efendi diye anılan ilahiyatçı daha doğrusu İslami konularda araştırmalar yapıp, bilg

MİLLİYETÇİLİK VE ÜMMETÇİLİK AYNI ŞEY DEĞİLDİR

18.12.2020 21:48
Osmanlı padişahlarının ve diğer İslam devleti yöneticilerinin pek çoğu yaşadıkları dönemde kullanmışlar akılları sıra İslam kitlesini tek bir milletmiş gibi arkalarına aldıklarını desteklerini temin ettiklerini düşünmüşlerdir. Tarihi süreç bu kabulün yani İslam kitlesinin tekbir millet oluşunu ka

MİLLİYETÇİLİK VE ÜMMETÇİLİK AYNI ŞEY DEĞİLDİR

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Daha önce geçirdiğimiz genel seçim ve 31 Mart’ta geçireceğimiz yerel seçim nedeniyle ülkemizde oluşturulan parti ittifaklarına baktığımızda ümmetçi ve milliyetçi partilerin aynı safta buluşup aynı amaçlara yönelik ittifak oluşturduklarını görmekteyiz. Oysa bu durum eşyanın

NEVRUZ BAYRAMII TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN VE MİLLİYETÇİLİĞİN MİHENK TAŞIDIR

18.12.2020 21:48
 İşte nevruz dediğimiz olay aslında biz Türklerce farklı dönemlerde farklı adlarla dile getirdiğimiz ana tabiat tanrıçasının canlandığı günün kutlanma tarihi olan tarihte gerçekleşmektedir. Biz Türkler İslam öncesi dönemde hep 21 Mart tarihini bu nedenle bayram olarak kutlamışızdır. Bu bazen Anad

NEVRUZ BAYRAMII TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN VE MİLLİYETÇİLİĞİN MİHENK TAŞIDIR

18.12.2020 21:48
Kıymetli okurlarım, 21 Mart tarihi kutlama bulan Nevruz Bayramı kutlamaları ülkemizdeki Türk milliyetçiliğinin ve onun karşıtı milliyetçilik iddiasında bulunan grupların birbirinden nasıl ayrı olduklarını ortaya koymada önemli bir mihenk taşıdır. Çünkü bu bayram ülkemizdeki Türk milliyetçiler

YEREL SEÇİM KONUSUNDAKİ VAATLER YEREL YÖNETİMLERİN İCRAATLARINI İÇERMELİ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Yerel seçimler Cumhur ittifakı ve millet ittifakı gruplaşması nedeniyle ulusal seçim mahiyetine büründürülmüş değişen Anayasamızın ve yönetim sistemimizin getirdiği imkanlar nedeniyle aynı zamanda bir parti başkanı olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm Parti liderleri

MAHALLE SAKİNLERİ SEÇMENLERİNE UYARILAR

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Hepimiz bilmekteyiz ki 31 Mart tarihinde yaşayacağımız yerel seçim icraatın da Büyükşehir ve ilçe belediye yönetimi seçimlerinde ve haliyle onlarla bir gerçekleştirilen Muhtar seçimlerinde oy vererek Büyükşehir ilçe belediye yönetimlerini ve mahalle muhtarlarımızı tespit ed

BANDIRMA OLARAK ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ DEĞERLENDİRMEDEKİ EKSİKLERİMİZ

18.12.2020 21:48
Şunu da belirtmek isterim ki en büyük hatalarımızdan birisi Çanakkale savaşları konusundaki yanlış değerlendirmelerimizden birisi de sanki Çanakkale’deki bütün zafer 18 Mart’ta kazanılmış bu savaşta Mustafa Kemal’de varmış gibi davranıp öyle kutlamaya çalışmamızdır. Şunu artık kabul etmeliyiz ki

BANDIRMA OLARAK ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ DEĞERLENDİRMEDEKİ EKSİKLERİMİZ

18.12.2020 21:48
Çanakkale savaşlarındaki askerimizin tümüne Mehmetçik demekle aynı sebeple doğru olmadığı gibi, ordumuzu oluşturan İslam kesimde tamamen Türklerden müteşekkil değildir. Ordumuzda Orta Doğu’nun ve Arabistan sahasının İslam halklarının evlatları da asker olarak mevcuttur. Bütün bunlara dayanarak di

BANDIRMA OLARAK ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ DEĞERLENDİRMEDEKİ EKSİKLERİMİZ

18.12.2020 21:48
BANDIRMA OLARAK ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ DEĞERLENDİRMEDEKİ EKSİKLERİMİZ Kıymetli Okurlarım, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü kutlamalarının şehitlerini anma programlarının yaşandığı günlerde insanın aklına şu sorular geliyor. Bandırmalı olarak Çanakkale şehitlerini anma

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Ünyeli Genç Mustafa Ağa’nın, muhallefatında görülen gemilerden, âyanın ticarî bağlantıları hakkında da bazı ipuçları elde edilebilmektedir. Ortak olduğu zımmi gemiciler İstanbul, Mısır ve Anapa ile ticarî bağlantılar içindedirler. Genç Ağa’nın ortaklarının tamamı gayrimüslimlerle, özellikle de is

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Yazar, Terme ve Çarşamba’daki izlenimlerinde ise; kayıklarla nakliye, sahil boyunca karayolu kalitesinin çok da iyi olmadığını gösterdiği gibi, daha fazla miktarda yükü nispeten uzak mesafelere taşıma imkânı da sağlamaktadır…. Terme ırmağı üzerinde kasaba ile sahil arasında nakliyede kullanılan t

BANDIRMALILAR OLARAK BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINDAN NELER BEKLEYİP, NELER İSTEMELİYİZ?

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Yerel seçimlerin yapılmasına daha doğrusu seçmen olarak oy kullanmamıza çok az günler kalmış olmasına rağmen seçmen olarak yerel seçimlere hazır olmadığımızı düşünmekteyim. Çünkü seçmen olarak Belediye başkan adaylarımızdan gelecek olası başkanlık görevine geldiklerinde nel

NEDEN CUMHUR İTTİFAKI PARTİLERİ VE SEÇMENLERİ SADECE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN TERÖRE KARŞI OLDUĞUNU GÖSTERMESİNİ İSTER

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Yerel seçim olsun genel seçim olsun gerek ana İktidar Partisi gerekse ona eklenen ve onunla birlikte Cumhur ittifakını oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi sürekli olarak Halk Partisi'nden teröre ve teröristlere karşı olduklarını, cephe aldıklarını gösteren icraatlar is

KADINLAR GÜNÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER

18.12.2020 21:48
Osmanlı imparatorluğu devam ettiği sürece Türk kadınının bu durumu devam etmiştir. Ancak Cumhuriyetin kuruluşu Mustafa Kemal’in Türk kadınına haklarını kazandırmasıyla özellikle seçme seçilme hakkını vermesiyle medeni kanunu kabul edip tek eşle evliliği ve medeni kıyafeti kabulüyle Türk kadını er

KADINLAR GÜNÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Hepimiz biliyoruz ki 8 Mart tarihi dünya kadınlar günü olarak kutladığımız bir tarihtir. Tüm dünya toplumları 8 Mart tarihini kadınlarına ve kadına verdikleri önemi belirtmek için dünya kadınlar günü ilan etmişlerdir. Haliyle bizde toplumlar arasındaki yerimizi almak onlard

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Muhallefatlarda rastlanılan çok sayıdaki gemi veya hisseleri kaydı, âyanlığın etrafında dönen denizcilik faaliyetlerinin onların ölümüyle birlikte kesintiye uğradığına işaret etmektedir. Âyanların denizcilik faaliyetleri açısından etkili oldukları bir diğer merkezin Ünye olduğu görülmektedir. Üny

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Karadeniz coğrafyası ve malî şartları bu tip ortaklıkların ortaya çıkmasına ve bu tanımlamaya hayli uygun görünmektedir. Karadeniz’de hem ticarî hem de gemi yapım merkezlerden birisi Sinop’tu. Sinop’un gemi yapımı bakımından avantajlı olmasının bir sebebi de Karadeniz limanlarında gemi yapımı kon

TEKKE CAMİİ’NİN GERÇEK SAHİBİ ALİ RIZA BEZZAZ’I TANIYALIM

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Bugün Bentbaşı ve Haydarçavuş Mahallesi arasında yer alan Tekke Camii diye anılan ve son eklemelerle peyderpey bir külliye haline dönüştürülmeye çalıştırılan yanına eklenilen Hafız yetiştirme merkezi ile bölgemizde daha tanınır hale getirilen caminin ilk sahibi ve yaptırıcı

YEREL SEÇİMLERİN YAPILIŞ TARİHİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Hepimiz biliyoruz ki yaklaşmakta olan yerel seçimin yapılış tarihi 31 Mart tarihidir. Ne tuhaftır ki 31 Mart tarihi yakın tarihimizde yaşanmış bir yönetim değişikliğinin, bir rejim değişikliğinin yaşandığı tarihtir.  Daha doğrusu rejim değişikliğine yol açan olayların başla

KİM OLDUĞUNU BİL SEÇİMLERDE OYUNU ONA GÖRE KULLAN

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Türk Milleti olarak kim olduğumuza kesin karar vermeden hareket etmekte ve tercih ve seçimlerimizi rastgele yapmaktayız düşüncesindeyim. Bu nedenledir ki yıllardır ömrümüz boyunca katıldığımız seçimlerde farklı partilere Rey vermişizdir. Gerçi bu tür davranmayıp belirli bir

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Merkezi otorite sivil deniz ticaretinde kullanılan gemi çeşit ve büyüklüklerine âyanlar aracılığı ile müdahale etmeye çalışmıştı. Varna Âyanı Osman Ağa’ya yazılan bir hükümde; Karadeniz’de iş yapan tüccarların daha önce inşa ettirdikleri kalyon kıçlı, üç direkli, şehtiye, birgandi, çekleve ve çen

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
ç) Sivil ve Miri Ticaret Gemileri Yapımı veya Gemi Sahibi Olarak Âyanlar 18. yüzyıl başlarında Karadeniz’de Tersane-i Amire için inşa edilen gemiler ve tekneler dışında birçok iskelede ticaret gemileri de inşa ediliyordu. Bunlar devlete ait ticaret gemileri (miri ticaret sefineleri) ile şahıslara

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4  c) Gemi Yan Sanayi veya Malzemelerinin Karşılanması İle ilgili Görevler Âyanların yalnızca doğrudan gemi yapım işinde değil, kereste, kendir, demir, tel, zift ve katran, üstüpü, peksimet ve asker temini gibi gemi inşa ve donanımında kullanı

İSLAMİYETİN İLK MÜDAFAA SAVAŞI

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, İslam tarihinin ilk müdafaa savaşı 23 şubat 627 tarihinde gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed Peygamberliğini ilan ettikten sonra 622 tarihine gelene kadar Mekke’de kalmış Mekkeli kureyşliler İslam dinini yaymak için büyük çaba ve çalışma sarf etmiştir. Hz. Muhammed kureyşin haşimoğu

SON ZAMANDA FARKLILAŞTIRILDIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:48
Osmanlı devletinin tanzimat döneminde kabine sistemi ortaya çıktığında Şeyhülislamlık bazen kabine içine alınmış bazen kabine dışında bırakılmıştır. Osmanlı’nın sona erdiği II. Meşrutiyet döneminde kabine içinde olan Şeyhülislamlık bu dönemde adalet ve eğitimle ilgili görevlerini terk etmiş, tama

SON ZAMANDA FARKLILAŞTIRILDIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİLER

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Biz Türkler yaratılıştan itibaren Gök Tanrı dini denen tek Tanrılı bir din sahibi olmamız nedeniyle Semavi dinleri fazla yadırgamamış özellikle İslam dinini ağırlıklı olarak kabul edip benimsemiş bir milletizdir. Ne var ki İslam dini bize Arapların bağrında doğup onlar vası

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Âyanlar açısından gemi yapım işi ve onun getirdiği sorumluluklar, âyanların bölgedeki otoritelerini pekiştirmede bir araç olarak kullanılmıştır. Âyanlar, otoritelerini bu görev üzerinden elde ettikleri nüfuzla gerçekleştirme yoluna gidebiliyorlardı. Ereğli İskelesi’nde kalyon inşasıyla görevlendi

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Osman Ağa devri, aile açısından malî gücün arttırılmasına rağmen bölgedeki iktidarın yavaş yavaş kaybedildiği ve devlet-âyan mücadelesini de açığa çıkaran inişli çıkışlı bir macera dönemidir. Kaynaklarda Osman Ağa’ya ait ilk bilginin 1801 yılında kapıcıbaşı olarak Limni’de fırkateyn inşasında gör

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Keza, Trabzon limanının savaş bölgesine askerî mühimmat, erzak ve asker naklinde de önemli bir yeri vardı. Bu nakilde bölgedeki âyanlar önemli görevler üstlenmişlerdi. Trabzon limanı bu yüzyılda Kafkaslardan Balkanlara, Kırım’dan Anadolu’nun pek çok yerine uzanan ticaret yolu ve ağı için önemli b

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
2- Doğu Karadeniz’de Âyanlar -Âyanların Sahillerde Yükselişleri Denize kıyı coğrafyalarda, özellikle Doğu Karadeniz gibi yer şekilleri sebebiyle yerel ulaşımın bile karadan değil, denizden yapılabildiği bölgelerde, yükselmekte olan âyanların denizcilik sektörüne uzak kalmaları mümkün değildi. Doğ

14 ŞUBAT’IN KADIN HAKLARINA ETKİSİ VAR MI?

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Her sene şubat ayının 14'ünde dünya kamuoyu ile birlikte Türk toplumu olarak Bizler de Dünya Sevgililer Günü'nü kutlar ve idrak ederiz. Her ne kadar dünya milletleri kadar genel mahiyette kabul ve kutlama görmese de yine de ülkemizde bir rant yaratacak kadar, bir se

BEKA SORUNU MU, İKTİDARI KORUMAK SORUNU MU?

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Yerel seçim hızla yaklaşmakta iken siyasi partilerimiz daha önce de belirttiğim gibi iki ittifak grubu halinde propagandadan çok sözlü karalama kampanyası şeklinde beyanlarla seçimi kazanmak için seçmen kazanma yoluna gitmeyi tercih etmiş gözükmektedirler. Evet yaşamakta ol

MUHTAR ADAYLARININ FAZLALIĞININ SEBEPLERİ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Yerel seçim sırasında seçilecek yerel yöneticilerin en alt basamağını Şüphesiz muhtarlar oluşturmaktadır. Muhtarların Büyükşehir uygulaması olmayan iller açısından hakikaten yöneticilik vasıfları ve makamları mevcuttur. Çünkü Büyükşehir olmayan iller dahilindeki muhtarlarım

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Rivayet tartışılabilirse de gerçekçi/anlamlı bir bakış olduğu anlaşılmaktadır. Burada dikkati çeken husus Tuzcuoğlu Memiş Ağa’nın kendisini deniz “kenarında yaşamaya alışmışım” diyerek denize ait sosyal, ekonomik bir çevrenin parçası olduğunu betimlemesi ve denizle ilgili bir coğrafyaya aidiyet h

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Tuzcuoğulları ve Kuğuzadeler hakkında bu bilgileri verdikten sonra bence bu iki ailenin öncülük ettiği Karadeniz bölgesindeki Ayan aileleri ve Ayanlık devri olaylarına değinmemiz gerekir. Çünkü bu iki ailenin başlattığı bu devire Karadeniz bölgesinin daha doğrusu Trabzon ve havalisinin iç ve dış

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Amerika Kıtası'nda bu tür efsanelere dayanarak bu tür efsanelerle karıştırılarak ifade edilen rivayetlerde beyaz bir insan olarak zikredilen Amerika Kıtası'nda gelip Amerika'nın Doğu kıyılarında kabilelere insanca yaşam konusunda töre ve ahlak konusunda yol göstericilik etmiş bir şahs

YEREL YÖNETİCİ ADAYLARINA VE SEÇMENLERİNE TAVSİYEM

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Ülkemiz uzun zamandır yerel seçim kulvarında hızla yol kat etmektedir. Bunun doğal sonucu olarak partilerimiz seçim bölgelerinde gösterecekleri adayları belirlemek için çalışmalarını süratlendirmiş, ilçemiz ve ilimiz dahil pek çok yerlerde belediye başkanı adayları hemen he

BANDIRMA’NIN UNUTULAN VE UNUTTURULAN KURTULUŞ YILDÖNÜMÜ

18.12.2020 21:48
 Ama bazı kaynaklarda da bugünkü Bandırma ilköğretim okulunun olduğu yolunda bilgiler vardır. hangi okul olursa olsun İngiliz askeri bu bölgede konutlanmış ve Bandırmayı, Bandırma resmi binalarını yaklaşık 11 gün işgal altında tutmuştur. Bizzat İngiliz bayrağı çekilerek Bandırmaya yaşatılan bu iş

BANDIRMA’NIN UNUTULAN VE UNUTTURULAN KURTULUŞ YILDÖNÜMÜ

18.12.2020 21:48
Kıymetli okurlarım, Bandırma kurtuluş harbi açısından önemli olaylara sahne olmuş bir yerleşim yeri değildir. Hatta diye biliriz ki Bandırmamız kurtuluş harbinde öncülüğü ile değil sonunculuğu ile tanınan bir yerdir. Hatırlanırsa kurtuluş harbi açısından öncülük genellikle İzmir’e mal edilmek

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Merkezde bulunan Husrev Mehmed Paşa’nın bu arizayı tetkik ve kaptan Ali’nin de şifahi izahatım dinledikten sonra, Sadrazam’a şu şekilde bir mütalâa yürüttüğünü görüyoruz: «... Bunlar pek savlam ayak kabı değildirler, ancak hasb-el vaki şu aralık kullanmak münâsib görünüyor çünki şimdilik dona

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Vâli ile Tuzcu-oğlu ailesi arasında anlaşmazlık baş göstermiş bulunuyordu. Fakat buna rağmen, oldukça mahirane bir siyaset takibeden bu âile mensupları, Mısır seferi dolayısiyle Vâli’nin istemiş olduğu 750 kişilik bir kuvveti büyük biraderleri Tahir Ağa’nın emrinde olarak Osman Paşa’nın maiyetine

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Hasan Paşa’nın bu şikâyetnamesi üzerine, sadrazam Selim Mehmed Paşa derhal vaziyetin tahkikini istemiş ve hâdisenin, Trabzon vâlisi Haşan Paşa'nın lüzumundan fazla sert hareketinden mütevellit olduğunu anlamıştı. Şatır-zâde Osman Bey, Vâli’ye itimat edemediği için Trabzon’a dönmüyor, âsilere

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Lâkin mesele hiç de ümit edildiği gibi netice vermemişti. Hükümet erkânı, işin kuvve-i karibeye geldiğini zannederlerken, isyan harekâtının birden bire genişlediğini görüyoruz. Tuzcu-zâde Memiş Aga’nın harekâtı esnasında olduğu gibi, bunda da, bir dağılma devresinden sonra, yeniden bir canlanma v

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
MEMİŞ AĞA’NIN DAMADI KALCIOĞLU OSMAN BEY İLE OĞLU AHMED AĞA’NIN İSYANLARI Tuzcu-zâde’nin katlini müteakip, şakilerin ele başılarından Hacı Salih-oğlu Ali Trabzon’a, Kalcı-oğlu Osman Beyde Sürmene’ye yerleştirilmişlerdi. Bu suretle ihtilâl erbabını bir arada tutmamam ve yeni bir hâdise çıkarma

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Bu ifadeden, hükümetin tazyiki karşısında asilerin dağıldığını ve hattâ bir kısmının aiv talep edecek duruma geldiğini açıkça  anlamaktayız. Demek ki avenesinden büyük bir kısım, Tuzcu Memiş Ağa’yı yalnız bırakmışlardı. Bu sebebe mebni, Memiş Ağa da Rize ve Of havalisine, esas  taraftarlarının bu

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Süleyman Paşa, gittikçe ehemmiyeti artan bu isyanı mahallî kuvvetlerle bastıramıyacağını anlayarak hükümetten yardım talebinde bulundu. Bir firkateyn, bir kurvet, bir şalope ve daha bir kaç küçük gemiden mürekkep bir donanma emrine gönderildiği hâlde. Bolu ve Kastamonu mutasarrıfı Ali Paşa idares

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Trabzon Vâlisi'nin bu müthiş tasavvuru karşısında Tuzcu-oğlu da eli kolu bağlı durmak istemedi. O devirdeki âyânın çoğu gibi, kendi menfaati için halkı ezmekle beraber devlete de az-çok hizmeti olan bu ihtiyar adam, Vâli’nin emirlerini dinlememeğe başladı. Babıâli ise Hazinedar-zâde Süleyman

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Tuzcuoğulları hakkında gözden geçirdiğimiz bu genel bilgiler ışığında bu ailenin mali gücüne dayanarak bölgede bir hakimiyet kuran Osmanlı Devleti’nin şartlarının uygunluğu sebebiyle ortaya çıkan Ayanlar döneminin bölgede en güçlü Ayanı olan bir aile olduğunu söylememiz mümkündür. Onların bu gücü

BANDIRMA OLARAK 1 ŞUBAT TARİHİNİ HANGİ ETKİNLİKLERLE DEĞERLENDİRMELİYİZ?

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Bandırma’nın bir vatandaşı olarak siz hemşerilerime sormak istiyorum. Değerli Bandırmalılar Bandırma açısından 1 Şubat tarihinde ne gibi bir önemli olay cereyan etmiştir? Şimdi bu soruya verilecek cevapları düşündüğümde toplumsal açıdan hiçbir olayın dile getiremediğimi ve

ÇEVREMİZDEKİ ŞEHİTLİKLER HAKKINDA HATIRLATICI BİLGİLER

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Ülkemizin her köşesinde pek çok şehit mezarı bulunduğu hepimizin bildiği bir gerçektir. Zaten buna dayanarak ülkemizin toprağı baştan sona bir şehitliktir, dediğimizde hiçte yanlış bir ifade kullanmış olmayacağımızı düşünmekteyim. Bence belki de “Şüheda fışkıracak toprağı s

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
1820-1821’de Trabzon valiliğine getirilen Sâlih Paşa âyanları kontrol altına alamayınca merkezden askerî yardım talep etti. Memiş Ağa’nın oğlu Ahmed Ağa eniştesi Kalcıoğlu Osman Bey’le birleşerek valiye karşı harekete geçmişti. İstanbul’dan gönderilen bir ara bulucunun özellikle halkın üzerindeki

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Eldeki kaynaklara göre Hopa havalisinden gelen Tuzcuoğulları hakkındaki genel bilgilere baktığımızda ilk olarak şu bilgilere rastlarız: “Doğu Karadeniz’de Rize merkezli olarak ortaya çıkan âyan ailesi. Atalarının Konya’dan geldiği rivayet edilir. Tarihte ilk defa XVIII. yüzyılın sonlarınd

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4 Eldeki kaynaklara göre Hopa havalisinden gelen Tuzcuoğulları hakkındaki genel bilgilere baktığımızda ilk olarak şu bilgilere rastlarız: “Doğu Karadeniz’de Rize merkezli olarak ortaya çıkan âyan ailesi.   Atalarının Konya’dan geld

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Peygamberler tarihi konusunda Kur’an da ismi geçsin geçmesin peygamberliği söz konusu olan şahısların dağılımına baktığımızda hemen hemen hepsinin Asya kıtasında ve Asya’nın bitişiği Mısır toprağında görüldüğü noktası dikkatimizi çekmektedir.  Bu noktaya dayanarak diyebiliriz ki yüce tanrı insanl

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
  Gönye Sancağı Eyâlete bağlı sancak olarak zikredilen Gönye, Osmanlı Devleti idaresine girdikten sonra başlangıçta Batum Sancakbeylerinin ikamet ettikleri önemli bir kale idi. Bu sebeple, başlangıçta Batum Sancakbeyleri aynı zamanda Gönye Sancakbeyi olarak da anılmaktaydı. 1566 tarihinde

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Kuğuoğulları hakkında bir başka tabirle Kuğuzadeler hakkında bu bilgileri gördükten sonra kesinlikle vurgulayabiliriz ki Kuğuoğulları veya Kuğuzadeler Orta Asya veya Türkistan üzerinden bu bölgeye gelmiş bir boy veya kitle değildirler. Büyük ihtimalle Kafkaslar üzerinden Rusya bölgesinden gelmiş

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 4

18.12.2020 21:48
Bu bilgilerden sonra Kuğuzade Süleyman Paşa ve onun temsil ettiği Kuğuoğulları Kuğuzadeler denilen kitle hakkında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz kanaatindeyim; Trabzon bölgesinde yaşayan aileler kitleler oluşturarak oluşturdukları bu soy kitlelerinin isimlerini aile secerelerinin ilk başlangıcı o

SARIKAMIŞ BİR MÜDAFAA HARBİ OLMAYIP BİR SALDIRI HARBİDİR

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Geçen hafta Sarıkamış bölgesinde 104. Yıldönümünü törenlerle yad ettiğimiz Sarıkamış Harekatı bir müdafaa harbi değildir. Aksine ordumuzun eksiklerine rağmen gerek teçhizat gerek iaşe gerekse giyim kuşam bakımından eksiklerine rağmen Rus Silahlı Kuvvetlerine karşı saldırıya

PARALI POŞET UYGULAMASI TOPLUM YAŞAMINDAN NE GİBİ NETİCELER VEREBİLİR?

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım yakın zamanda uygulamaya sokulan özellikle marketlerde poşetlerden ücret alınması uygulaması toplumumuza çevre temizliği çevre sağlığı çevre kirliliğini önleme amaçlı bir uygulama olarak takdim edilmiştir. Ve uygulamanın hazırlanan uygulama programı uyarınca yılbaşı itibariyle u

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Aslında ortaya koyduğu Sih dini diyebileceğimiz Sih inanç ve ibadetlerini oluşturan sistemi başlatan kişi olması itibariyle ve Sih Dini inananlarının önemli bir kitle oluşturması nedeniyle bu şahısta bir oranda peygamber sayılabilir diye düşünmek mümkündür. Ancak şurası gerçektir ki; Kuran’da ism

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Çağdaşlarının ifadelerinden keskin bir zekâya sahip olduğu anlaşılan İzzet Molla Mihnetkeşân adlı eserinde kendisini uzun boylu, seyrek sakallı, dünyada benzeri bulunmayan bir kişi olarak tanıtmış, başka manzumelerinde de iri yarı olduğundan söz etmiştir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın torunlar

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
İzzet Mehmet Paşa 1156 (1743) yılı ortalarında Safranbolu’da doğdu. Zülüflü baltacılardan İbrâhim Ağazâde Ali Ağa’nın oğludur. 1173’te (1760) İstanbul’a, Sarı Mustafa Paşa Kethüdâsı diye bilinen amcası Kaptanıderyâ Benli Hacı Mustafa Paşa’nın yanına gitti. Bunun oğlu İbrâhim Beyefendi ile bir

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Melek Mehmet Paşa Kaptanıderyâ Bosnalı (Fındıklılı) Hoca Süleyman Paşa’nın oğludur. 1736’da başlayan Rus harbi esnasında babasının Taman’da bulunan Osmanlı donanmasına kumanda ettiği dönemde “derya beyi” unvanıyla göreve başladı. 1152’de (1739) savaşın sona ermesiyle birlikte İstanbul’a döndü

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
  Gazi Hasan Paşa Ünlü Osmanlı denizcisi ve devlet adamı Cezayirli Gazi Hasan Paşa, çok küçük yaşta İran sınırında esir edilerek Tekirdağlı bir tüccar tarafından satın alınıp, kendi çocukları ile birlikte Tekirdağ’da büyütülmüştür.17-18 yaşlarına geldiğinde efendisi tarafından azat edilin

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Kethüda Hasan Paşa III. Ahmed devri vezirlerinden Kazıkçı Hasan Paşa’nın kölelerinden olup Çerkez asıllıdır. Daha sonra Aydın muhassılı Dizlikçi Mehmed Paşa’nın hazine kâtipliğini yaptı. 1770’te patlak veren Mora isyanı sırasında Muhsinzâde Mehmed Paşa’nın mütesellimi olarak Trapoliçe’de bulu

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Buddha’nın Vefatı Buddha kurtuluşa erdikten sonra önlenemez sıradan ölüm deneyiminin ötesine geçmiş olsa da; yine de seksen bir yaşında takipçilerine her şeyin geçici olduğunu öğretmenin faydalı olacağına kanaat getirerek, bedeninden ayrılmaya karar verdi. Bunu yapmadan önce kendisine eşlik e

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
  Yusuf Paşa I. Abdülhamid 22 Şubat 1788’de yola çıkan Yûsuf Paşa’ya, sınırları çok geniş ve benzeri ancak Köprülüler için söz konusu edilebilecek derecelerde “istiklâl” ve mutlak yetki vermiştir (Sarıcaoğlu, s. 75, 118, 155, 264). Yûsuf Paşa beklentilere, savaşın zayıf cephesi olan Avust

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
  Yusuf Paşa Muhtemelen 1730’larda doğmuştur. 1161 (1748) yılında liman reisi Hasan Kaptan tarafından satın alınarak yetiştirilmiş Gürcü asıllı bir köledir. Uzun yıllar hizmet ettikten sonra âzat edilmişse de efendisinin yanından ölümüne kadar ayrılmamıştır. Ardından Kasımpaşa Zincirlikuy

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Hazinedar Şahin Ali Paşa Hangi ırktan olduğu açık olarak bilinmiyorsa da Gürcü olduğu zannı kuvvetlidir. Çelik Mehmet Paşa kölelerinden olup onun dairesinde yetişmiş, silâhşörlükte mahareti görülmüş, Efendisine hazinedar olmuş ve bu lâkapla tanınmıştır.Şahin Ali Ağa, Çelik Mehmet Paşa'nın

Peygamberler Tarihi

18.12.2020 21:48
Rahibeler için Manastır Kurumunun Kurulması Buddha daha sonraki öğretmenlik hayatı süresinde Vaishali’de (Tib. Yangs-pa-can) teyzesi Mahaprajapati’nin (Tib. sKye-dgu’i bdag-mo chen-mo) ricası doğrultusunda rahibeler için bir topluluk oluşturdu. Başlarda böyle bir oluşum için isteksizdi, ancak

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Halil Hamid Paşa Aslen Ispartalı olup 1149’da (1736) doğdu. 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileyen, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti’nin yenileşme ve ıslah zaruretini, seleflerinden bazıları gibi yalnızca idrak etmekle kalmayıp büt

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 4 Ağustos 1774 - 6 Temmuz 1775 ve 20 Şubat 1781 - 25 Ağustos 1782 tarihleri arasında toplam iki yıl beş ay altı gün, III. Selim saltanatında 19 Ekim 1794 - 30 Ağustos 1798 tarihleri arasında üç yıl on ay

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Derviş Mehmed paşa Yağlıkçızade Derviş Mehmed Paşa (d. 1735(?) İstanbul - ö. 1777 Sakız Adası) I. Abdülhamid saltanatı döneminde 6 Temmuz 1775 - 5 Ocak 1777 tarihleri arasında bir yıl altı ay sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hayatı Türk asıllıdır. Babası "Yağlıkçı Kadri

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Silâhtar Mehmet Paşa Fakat bu sırada sadrâzam bulunan Yeğen Mehmet Paşa ile araları açık olduğundan dolayı 23 Muharrem 1197 - 29 Aralık 1782'de mezaliminden bahsolunarak mallarının müsaderesiyle Niğde'ye gönderilip katledilmek üzere tertibat alınmış ise de, o sırada, yani 20 Safer 119

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Silâhtar Mehmet Paşa Donanma kaptanlarından Piyale kaptanı Cihangirli Kavun Ahmet Kaptan'ın oğlu olup 24 Receb 1122 - 18 Eylül 1710'da İstanbul'da doğmuştur. Büyük biraderi enderunda olduğundan onun iltimasıyla bu da sarayda helvahane ocağına kayıt ve 1144 H.-1731 M.'de iç kil

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Öğretme ve Manastır Düzenini Oluşturma Kurtuluşa ve aydınlanmaya ulaştıktan sonra Buddha, başkalarına da aynı sonuca ulaşmaları için yol göstermek konusunda tereddüt etti. Hiçkimsenin anlayamayacağını hissediyordu. Ancak Hint tanrıları Brahma (Tib. Tshang-pa) ve Indra (Tib. dBang-po) ona öğre

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Moldovancı Ali Paşa Kastamonu'nun Daday kazasının Sorkun köyündendir, İstanbul'a geldikten sonra Bostancı ocağına girmiştir. Darüssaade ağası Ebulmisk Anber Ağa, sarayda ağa köşkünü yaptırırken, Ali Ağa'yı bina emini yapmış ve hizmetini beğenmişti. Bostancı ocağında bulunduğu sıra

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa Receb 1136’da (Nisan 1724) İstanbul’da Elvan Çelebi Camii civarında doğdu (Enverî Sâdullah Efendi Tarihi, vr. 69b). Babası ticaretle uğraşan, devrin önde gelen zenginlerinden yağlıkçı tüccarı Hacı Yûsuf Ağa’dır. Küçük yaşta babasının iş gezilerine katılarak Kâbe’

UNUTANLAR DA UNUTULMAYA MAHKÛMDUR

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Gazetemiz Yaşam’ın Güney Marmara’da Yaşam’ın öldürülene kadar editörü olan Cihan Hayırsevener bundan 9 sene önce, 18 Aralık gününde kendisine sıkılan hain kurşunların isabeti neticesinde aramızdan alınmıştır. Cihan Hayırsevener şüphesiz Bandırma’ya dışarıdan gelip, Bandırma

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Muhsinzâde Mehmed Paşa 19 Aralık’ta Osmanlı ordusunun karargâhı Şumnu’ya geldi. Ordunun yetersiz olduğunu iyi bildiğinden Rusya ile hemen barış girişiminde bulundu ve 27 Safer 1186’da (30 Mayıs 1772) iki devlet arasında dört aylık bir mütareke imzalandı. Ardından barışın gerçekleşmesi için gö

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Muhsinzâde Mehmed Paşa Tahminen 1116’da (1704) İstanbul’da Molla Gürânî mahallesinde doğdu. 1143 (1730) yılında meydana gelen Patrona Halil İsyanı bastırılırken yeniçeri ağalığı görevinde bulunan ve sonradan sadrazam olan Muhsinzâde Abdullah Paşa’nın oğludur. Ailenin adı, Abdullah Paşa’nın ba

Peygamberler Tarihi

18.12.2020 21:48
Doğum, Gençlik ve Dünyadan Feragat En erken tarihli kayıtlara göre, Shakyamuni (Tib. Shakya thub-pa) zengin ve savaşçı bir aristokrat ailenin oğlu olarak bugünkü Hindistan ve Nepal sınırına yakın bir bölgede, Shakya eyaletinin başkenti Kapilavastu’da (Tib. Ser-skya’i gnas) dünyaya geldi. Kral

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Koca Mehmed Ragıp Paşa Koca Ragıp Paşa, (d. 1698, İstanbul– ö. 1763, İstanbul) - Osmanlı Veziriazamı, diplomat, Divan Şairi , kütüphaneci ve çevirmeni. 18.YÜZYIL Osmanlı DİVAN EDEBİYATI şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olan şair aynı zamanda III. Osman ve III. Mustafa saltanatında 11

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Naili Abdullah Paşa İstanbullu olup Davut Paşa semtinde Hacı Halil Ağa'nın oğludur. Tahsil gördükten sonra 1125 H. - 1713 M.'te mülâzım olarak divan-ı hümâyun kalemine devam etmiş ve bu senelerde Yenikapı mevlevihanesi şeyhi Peçevi Ahmed Dede Efendi'ye damad olmuştur.Naili Abdulla

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Divittar Mehmet Emin Paşa Donanma kaptanlarından olup 1112 H. - 1700 M.'de Basra ile Korna'nın Urban elinden kurtarılmasında hizmeti görülerek vezirlikle Basra valisi olan Aşçızâde Mehmed Paşa'nın oğludur; tahsil görmüş, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya intisab ederek şöhretin

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Hacı Ahmet Paşa (d. ? Foça - ö. Şubat 1753, Halep) I. Mahmud saltanatında, 23 Haziran 1740 - 21 Nisan 1742 tarihleri arasında bir yıl dokuz ay yirmi sekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Hayatı Foça doğumludur.Babasının adı Ca'fer Ağa'dır. İlk görevi olarak Cid

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Hacı Ahmet Paşa (d. ? Foça - ö. Şubat 1753, Halep) I. Mahmud saltanatında, 23 Haziran 1740 - 21 Nisan 1742 tarihleri arasında bir yıl dokuz ay yirmi sekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Hayatı Foça doğumludur.Babasının adı Ca'fer Ağa'dır. İlk görevi olarak Cid

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
51 yaşında iken beyliğin kuzeybatısında küçük bir yerleşim yeri olan Zhōng Dū bölgesi temsilcisi olarak görevlendirildi. Bu görevindeki başarıları nedeniyle M.Ö. 500 yılında Lu Beyi tarafından 'vezir vekili' görevine terfi ettirildi. Fikirlerini hayata geçirmek üzere Lu Beyliği idari sist

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Hacı İvaz Mehmet Paşa Osmanlıların Rumeli fütuhatına ilk iştirak ederek Evlâd-ı Fatihan diye meşhur olup Rumeli'ye yerleşmiş bulunan ilk Türk ailesindendir. Sırbistan'da Yagodine'de oturan Nasrullah adında birinin oğludur. Babası diğer evlâtları arasında bunu diğerlerinden daha ço

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Muhsinzâde Abdullah Paşa 1150 Şaban-1737 Aralık'ta ordu ile İstanbul'a gelen sadrâzam, sancak-ı şerif i pâdişâha teslim ile henüz saraydan ayrılmadan kendisinden sadaret mührü alınarak sadaret kaymakamı Yeğen Mehmet Paşa'ya verilmiş ve Abdullah Paşa da bir çekdiri ile tâyin edildi

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Gürcü İsmail Paşa 18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden (D. ? - Ö. ?, İnebahtı). Adından da anlaşılacağı gibi Gürcü asıllıdır. Yeniçeri subayı Türk  Şaban Ağa’nın kölesi olup onun ölümünden sonra Arnavut Mustafa Ağa’nın hazinedarlığında bulundu. Bu iki kişinin sayesinde Yeni Çeri

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Hekimoğlu Ali Paşa 15 Şâban 1100 (4 Haziran 1689) tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası aslen Giritli olan Hekimbaşı Nuh Efendi’dir. Çocukluğunda ve gençliğinde iyi bir tahsil gördü. Kabiliyeti sayesinde III. Ahmed döneminde (1703-1730) silâhşorlukla saraya girdi ve dergâh-ı âlî kapıcıbaşılığın

Osman Gazi’den Mehmet Vahdettin’e Kadar Geçen Döneme Ait Osmanlı Başbakanları, Osmanlı Sadrazamları Ve Öz Geçmişleri -3

18.12.2020 21:48
Topal Osman Paşa  (d. 1663? Mora – ö. 1733, Kerkük), I. Mahmut saltanatında 21 Eylül 1731 – 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Hayatı Mora‘da yerleşik bir Türk ailesindendir. Babasi Konya asıllı ama Mora’ya yerleşmiş olan Bekir

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Tao Kelimesi Ne Anlama Geliyor ? Lao Tse Tao sözcüğünü ( zihinli gidiş – doğru yol ) anlamında ve yalnız onu anlatmak için kullanılmıştır. Bu sözcüğü bazen de Yunanlıların ( Kelam – Logos )’u gibi ( en yüce yönetici-zihin-ilk akıl ) anlamında kullanılır. Lao Tse bu terimleri hem özel, hem de

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Silahdar Damat Mehmed Paşa Silahdar Damat Mehmed Paşa (ö. 1737 Halep) I. Mahmut saltanatında 1 Ekim 1730 – 22 Ocak 1731 tarihleri arasında üç ay yirmi bir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. Hayatı Silahdar Damat Mehmed Paşa İstanbullu Türk asıllıdır. Babası Hantal Hafif olar

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Tevkii Nişancı Mehmed Paşa Tevkii Nişancı Mehmed Paşa, III. Ahmet saltanatında, 26 Ağustos 1717 – 9 Mayıs 1718 tarihleri arasında sekiz ay on dört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. Hayatı Mısır’a yaptığı ticaretle de meşgul olan Hacı Ali adında Kayseri‘nin Erkilet köyünden

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Silahdar Damat Ali Paşa Silahdar Damat Ali Paşa veya Şehit Ali Paşa (d. 1667–ö. 1716) III. Ahmet saltanatında, 27 Nisan 1713 – 5 Ağustos 1716 tarihleri arasında üç yıl üç ay sekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. 5 Ağustos 1716’da Avusturya Ordusu’na karşı yapılan Petrovaradin

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
  Silahtar Süleyman Paşa Silahtar Süleyman Paşa (ö. Ekim 1715, Rodos) III. Ahmet saltanatında, 12 Kasım 1712 – 6 Nisan 1713 tarihleri arasında dört ay yirmi dört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. Hayatı Abaza asıllıdır. Darüssade ağası Yusuf Ağa’nın kölesi idi. Onun tar

24 KASIM GELECEKTE İMAMLAR GÜNÜ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKABİLİR Mİ?

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım; Bugün 24 Kasım 2018 görünüşte sıradan bir gün. Ama bu millet için önemli bir gün. Çünkü bundan 80 küsur yıl önce asırlarca kullandığımız Arap alfabesini bırakıp bugünkü alfabemize kavuştuktan sonra bu yeni alfabemizi bizzat kara tahta başında ulu önderimiz Mustafa Kemal’in

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Lao Tse Kimdir? Hayatı ve Eserleri Nelerdir? Bu şahsiyet semavi dinlerden daha ziyade felsefi bir din öğretisi ortaya koyan bir şahsiyet olarak bilinir. Ne var ki doğumu hakkındaki bilgiler annesinin hamileliği hakkındaki bilgiler bir bakıma Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın doğumu ile Hz. Meryem’in

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Baltacı Mehmed Paşa Baltacı Mehmed Paşa veya Pakçamüezzin Baltacı Mehmed Paşa (ö. 1712, Limni), III. Ahmed saltanatında, 25 Aralık 1704 – 3 Mayıs 1706 ve 18 Ağustos 1710 – 20 Kasım 1711 dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. Hayatı Çorum‘un Osmancık ilçesine bağ

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Çorlulu Ali Paşa Çorlulu Ali Paşa (d. 1670, Çorlu – ö. Aralık 1711, Midilli), III. Ahmet saltanatında 3 Mayıs 1706 ile 15 Haziran 1710 tarihleri arasında dört yıl on sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hayatı Çorlu‘da yerleşmiş bir çiftçi ailenin oğluydu. Sultan

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -3

18.12.2020 21:48
Osmanlı başbakanları bir başka değişle sadrazamları içerisinde en çok hakkında iftira üretilen bu yüzden de zamanından bugüne farklı bir kimlikle tanıtılan tek diyebileceğimiz başbakan budur. Purut Savaşı’nda büyük bir zafer kazanmasına karşılık Rus ordusunu başında çarları ile birlikte yani Osma

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Açıklama : Yukarıdaki satırlara göre Kuğuzade Süleyman paşanın Trabzon eyaleti valiliğini tayini 1203 yılında yapılmış oluyor ancak aşağıda Süreyya bey bahsinde paşanın Trabzon Valiliği Hic.105 olarak gösterilmektedir Anlaşılmaktadır ki, fil hakika Süleyman paşa 1203 tarihinde harp cephesinde mir

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
İbret: Canik, Karahisar havalisi ötedenberi Ali paşa hanedanının yedi (el) tagallüp (zorla gaspetme) ve tasallutlaarından (musallat olma) olarak ahalisi kendilerinin esirleri hükmende idi. Ancak mumaileyh Hayrettin paşanın Kuvvei askeriyesi ol havali ahalisini böyle tahtı tahakkümünde tutmaya vaf

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
SERTLEŞEN DİN Fakat Yahudiler, o zamanki konjonktür ve kurallar nedeniyle, başlangıçta daha sert olan Yehova kavramını seçmişler, sürgünde yazılan ve milliyetçi duyguları canlandırmayı amaçlayan Eski Ahit bu yüzden savaş ve kanla dolmuştur. Eski Mısır bilgisi ve Sümer efsaneleriyle süslenen i

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
2.Babası Kuğu İbrahim ağanın ölümünden sonra Hic. 1194 (Mil. 1780) tarihinde Kuğuzade Süleyman ağa Görele Voyvadası (Mutasarrıfı,Mütesellimi) olmuştur.(Bugünkü Bilge ailesinin cetleri Raşit kadı tarihi sayfa 52) 3.Şakir Şevket efendi ile Kemal Karadeniz beyin Trabzon tarihi eserleri olup heme

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
v. 28 Safer 1208 hic. 6.10.1793 mil.de Süleyman paşanın sadrazama yazdığı bir mektubun bir maddesinde evvelce 500 neferle Anapaya memur edilmiş ve kendisine 12.500 kuruş atiye verilmiş ise de Anayapa gidemeyerek Trabzona gitmiş olduğunun bu paranın istirdadı (geri alınması) için yazılmış bir tara

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Paşalık payesine erişen vatan bekçilerinden birisi" olan Rahmetli Kuğuoğlu Süleyman paşayı kötülemeye kalkışmasını"ne suretle tefsir edilebileceğini tayin etmekten aciz kaldım ve eski bir muallim olarak acı duydum. Birde 1939 yılında Maarif bakanı olan zata Kaba köyünden rahmetli Salim Hoca efend

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
I.15.zilhiccel 1205 hic. ve 10 ağustos 1791 tarihinde Sohum ve havalisini muhafaza eylemek şartıyla vezir Abdullah paşanm yerine Trabzon eyaletine Mihmirandan Kuğuzade Süleyman paşaya Rumeli Beylerbeyliği payesiyle tevcih kılınmıştır. Cebehaneden ağa vekili tayin kılman Cebeci Başı ağaya verilen

ATATÜRKÜ YAŞATMAK

18.12.2020 21:48
                Değerli okurlarım, Bugün 10 Kasım, bundan 80 yıl önce Ulu önder Mustafa Kemal fani vücuduyla aramızdan ayrılmış ve yaşanan belirli aşamalar neticesinde Türk milletinin kendisi için hazırladığı abidevi mezar Anıtkabire yerleştirilerek Türk milleti nezlindeki manevi yaşamına başlamı

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Dinin temel kuralları şöyledir: •      YARATILIŞA İNANILIR. •      RUHUN VARLIĞINA VE ÖLÜMDEN SONRASINA İNANILIR. •      ÖLEN KİŞİLER İÇİN CENAZE TÖRENİ YAPILIR. •      ÖLEN KİŞİ DÜNYADA YAPTIKLARINA GÖRE YA ÖDÜLLENDİRİLİR YA DA CEZALANDIRILIR. •      İBADETHANELERE GİRMEDEN Ö

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Açıklama 3: a.Bahsi geçen 2.Abdülhamit hanın ferman sureti vesikalar bahsinde aynen yazılmıştır. Bu fermanın başı şöyledir.Trabzon sakinlerinden olup bu defa mücedden rütbesi Mirmirani ile Anapa ve havalisi muhafazasına memur kılınan Kuğuzade Süleyman dame ıkbaleye (ikbali daim olsun) hüküm k

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
c.4 Cemezüeievvel 1192 hicri ve 2 HAZİRAN 1778 miladi de yazılan bir fermanda "Süleyman ağa soucak taraflarına giderek çerkezlerle ve tatar hanlarıyla ve hatta ağnat kazaklarıyla görüşerek bunların saltanat makamına ve hükümet merkezine olan bağlarının ziyadeleşmesine yardın) eylemiş ve kendi ada

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
KUĞU OĞLU SÜLEYMAN PAŞA: Çavuşlu mezarlığındaki memer mezar baş taşında o zamanın kalbur üstü kişilerin kullandığı farisi bir kelime olan ve doğmuş anlamına gelen "zade* kelimesi yerine öz türkaç "oğlu" kelimesinin yazılmış olmasından (Kuğuoğullarının cedlerinin mahviyet (Fazla tevazü) ve

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Mütalaa : Mısır'da Haşan Bey Kuğu’nun Hc.1168, MI. 1754 tarihinde Şarkiye Eyaleti valisi olarak vazife gördüğü tarihin doğrudan Göreleye gelmiş olan Kuğ İbrahim ağa ve kabilesinin göreleye geliş tarihi hc. 1160 - MI. 1747 tarihinin birbirine yakınlığı şayanı dikkattir. Yani doğu yolu

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Açıklama: Yukarıda bahsi geçen ve Kuğu oğullarıyla sıhriyet peyda eden, görelenîn eski Voyvadalan Gülünk oğullarından bir nebze bahsetmek luzumu hasıl oldu, bu Gülünk oğulları, Beşikdüzü ve hassaten Akhisar ciherlerinde bulundukları ve nesillerinin pek azaldığı Beşikdüzü Adacık İlk okulu öğretmen

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
TEK TANRILI İLK DİN KURULUYOR Nefertiti ile evlenir evlenmez, Akhenaton Aton dinini ortaya atar. Aton aslında eskiden beri bilinen bir Tanrıdır. Babası 3. Amenhotep de Aton için adaklarda bulunmuştur. Ancak yeni dinde çok Tanrılı panteon ortadan kalkar. Aton tek Tanrıdır, başka Tanrı yoktur.

YEREL SEÇİMLERDE ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLAMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Önümüzdeki 2019 Mart ayı sonunda yapılacak yerel seçimlerde, yerel yönetimlere seçilmek için aday olma durumunda olanların bazıları şimdiden hatta daha önceden aday adaylıklarını açıklarken bazıları aday adayı olmayı düşünmelerine rağmen hala bu konuda bir açıklama yapıp ad

İSLAM TABİRİ BİR IRK ADI DEĞİLDİR

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Son yıllarda ülkemizde ırk ve din kavramları, millet kavramları karıştırılmakta bu kavramların isimleri yanlış olarak belki de kasıtlı olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Kanaatimce bunu ümmetçiler, eski rejim yanlıları Osmanlı’yı diriltmek, ihya etmek peşinde koşanl

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Bu bilgilerde gösterir ki Kuğuzade Süleyman Paşa Osmanlı merkezi otoritesini temsil eden son kuvvetli valilerden birisidir. Onun dönemi sonrasında ortaya çıkan Trabzon ve havalisindeki Karadeniz bölgesindeki Ayanlar etkinliklerini onun zamanından önce gösterme durumunda iken kendileri gibi Ayan k

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
  İBRAHİMİ DİNLERİN KÖKENİ Bu kısa tarihçe aslında çok önemli değil. Çünkü, resmi tarih her zaman sonraki iktidarlarca yazılır. Bu yüzden, hele tarihin değiştirildiği bu kadar ortadayken, resmi tarihi boş verelim ve alternatif tarih kaynaklarından yola çıkarak, hakikati arayalım.         

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
SONUÇ Osmanlı Devleti’nin taşrada gücünün azalmasıyla devletin birçok bölgesinde ayanlar ortaya çıkmıştır. Bu ayanlar önceleri toprak ağalığı veya mütesellimlik gibi görevlerde bulunurken, zamanla devletin yanında yer alarak valiliğe kadar yükselmişlerdir. Karadeniz’in küçük kazalarından biri

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
3.Kuğuzade Süleyman Paşa’nın Vali Oluş Hadisesi ve Ölümü Canikli Ali Paşa’nın vefatından sonra gerektiği zaman önemli işlerde kullanılmak üzere oğulları Battal Hüseyin Paşa, Mikdat Paşa ve kethüdası Sarı Abdullah Paşa’ya Erzurum ve Trabzon eyaletleri tevcih edilmiştir (Ahmet Cevdet Paşa, 1984

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Kuğuzade ailesinin en tanınmış üyesi olan Süleyman Paşa ile Kuğuzade Ailesinin en güçlü dönemini yaşadığı bir gerçektir. Trabzon valiliğine kadar yükselen Kuğuzade Süleyman Paşa, Canikli Ali Paşa ile kurduğu ittifak sayesinde siyasi anlamda destek ve güç kazanmıştır. Özellikle Ali Paşa’nın firarı

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
1.Kuğuzade Ailesi Hakkında İlk Bilgiler Kuğuzade ailesi hakkında ilk ve önemli bilgilere Şakir Şevket’in Trabzon Tarihi adlı eserinde rastlanılmaktadır. Şakir Şevket’e göre Kuğuzade ailesinden Kuğu İbrahim Ağa, Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelerek Görele Kazasına yerleşmiş ve bir şekilde Görele

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Doğu Karadeniz'de ortam bu bilgilerde dile getirildiği konuma geldiğinde Osmanlı merkezi idaresi bu sahada hakimiyeti yavaş yavaş Ayanlara kaptırmaya başladığında Trabzon ve havalisinde Osmanlı merkezi idaresinin kabaca en son en dirayetli ve bölgenin tümüne söz geçirmeyi başaran valisi konum

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Şahsı hakkında bu bilgilere ilaveten ortaya koyduğu inanç ve sistem hakkında da bilgiler araştırmak amacıyla genel kaynaklara baktığımızda internet kaynaklarında şöyle bir bilginin dillendirildiğini görmekteyiz: “EVRENİN DİNİ-AKHENATON’UN DİNİ BUGÜNKÜ HÂKİM DİNLERİN TEMELİDİR   “Eşhedü en

SEÇİM İTTİFAKLARI KURULURKEN PARTİLER NEYE GÖRE İTTİFAK YAPIYOR

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Geçirdiğimiz genel seçimde gördük ki tek bir parti HDP dışındaki bütün partiler seçime girerken aralarında ittifak oluşturdular. Bir yanda Cumhur ittifakı bir yanda Millet ittifakı adları bu iki ittifak grubunun aslında aynı manaya gelen köklerden türetildiğini ortaya koysa

BİR ARAP İÇİN ARABİSTAN YANMAZ DERLER

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Kimin söylediğini hatırlayamadığım ama halk arasında çok kullanılan meşhur bir sözdür. Bir Arap için Arabistan yanmaz. Bu sözün geçerliliği ne derece doğrudur ne derece uygulama bulmuştur bilemem ama inanıyorum ki İslam toplumlarında uzun süre geçerliliğini korumuş bu yüzde

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Ünyeli Genç Mustafa Ağa’nın, muhallefatında görülen gemilerden, âyanın ticarî bağlantıları hakkında da bazı ipuçları elde edilebilmektedir. Ortak olduğu zımmi gemiciler İstanbul, Mısır ve Anapa ile ticarî bağlantılar içindedirler. Genç Ağa’nın ortaklarının tamamı gayrimüslimlerle, özellikle de is

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Tanzimat öncesi Ordu’dan geçen bir İngiliz seyyah olan Hamilton eserinde bölgede dönemin güçlü âyan ailelerinden Haznedarzadelerden gelen Osman Paşa’nın denizcilik faaliyetlerine dair bazı bilgilerini şöyle aktarmıştı; 12 Temmuz Salı günü Ordu’ya gelen Hamilton, (1835) sahil boyunca 12 veya 14 ki

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Gemiciler Sinop’taki diğer guruplar gibi teşkilat halinde birleşmişlerdi. Gemiciler kethüdası, gemiciler yiğitbaşısı ve reisler kethüdası gibi tabirler gemiciler taifesinin hizmete yönelik iş gücüyle, teşkilatlı bir esnaf gurubunu temsil ettiğini göstermektedir (Güler 2003:80).  Sinop limanın

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Görünüşte uygulamaları puta tapıcılığı andıran, ateşperestliği andıran bir din şeklinde görünse de bu dine ait bazı uygulamaların semavi dinlerde de benzer fakat farklı uygulamalarına rastlanması daha önce de belirttiğim gibi ölümden sonra tekrar dirilmeye yönelik inançları sırat köprüsü gibi sem

YEREL SEÇİMLERDE KENDİMİZİ PARTİLERE VEYA TARİKATLARA, AŞİRETLERE, GRUPLARA, DERNEKLERE SATMAYIN

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Genel seçimlerde kişiler partilere göre oy kullanma durumuna düşebilirler. Çünkü siyasal partiler yaptıkları seçim beyanlarıyla açıkladıkları beyannamelerle iktidar olduklarında yapmak istediklerini yapabileceklerini ilan ederler. Her ne kadar tam manasıyla bu beyanlarına s

SEÇİM İTTİFAKI MI SEÇMEN PAZARLAMA MI?

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, İlk uygulamasını geçirdiğimiz genel seçimde gördüğümüz partiler arasındaki seçim ittifakı uygulamasının şimdi önümüzde gerçekleştireceğimiz yerel seçimlerde de uygulama halinde göreceğimiz sergilenmektedir. Çünkü partiler özellikle genel seçimlerde Cumhur ittifakı adıyla ge

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Merkezi otorite sivil deniz ticaretinde kullanılan gemi çeşit ve büyüklüklerine âyanlar aracılığı ile müdahale etmeye çalışmıştı. Varna Âyanı Osman Ağa’ya yazılan bir hükümde; Karadeniz’de iş yapan tüccarların daha önce inşa ettirdikleri kalyon kıçlı, üç direkli, şehtiye, birgandi, çekleve ve çen

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Taşrada âyanların sivil denizcilik faaliyetleri için tam bu noktada çok önemli bir işlevleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Hem gemi yapımı hem de denizcilik faaliyetleri açısından özel sektörle devlet arasındaki o ince ve kritik noktada, yani hem merkezi hem de yerel ihtiyaçlar arasında duran âyanla

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Bunların bazen Tersane-i Amire’den, gönderildiği oluyordu. Fakat ücretlerinin ödenmesi âyana aitti. Âyanların, zaman zaman daha alt seviyede ustalar bulmakta da zorlanıldığı bilinmektedir. Âyanların ücretleri düzenli ödememesinden (BOA, C.BH, 2841), âyanlar arasındaki rekabet ve engellemeler den

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Manevi İkilik Manevi ikilik insan zihnindeki iyilik ve kötülük arasındaki ahlaki çatışmayı anlatmaktadır. Tanrı’nın insana hediyesi özgür iradedir; insan özgür iradesiyle kötü yolu (druj) da seçebilir, doğruluk yolunu (asha) da seçebilir. Druj mutsuzluk ve en sonunda Cehenneme götürür, Asha i

BAZI KANUNLAR NİYE UYGULAMA BULMAZ YAHUT UYGULANMASI NİYE TAKİP EDİLMEZ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Ülkemizde yıllardır meclisimizden bir takım kanunlar çıkarılır. Bir kısmı çok az uygulama bulurken bir kısmı adeta uygulama bulamaz. Kanun kağıt üzerinde yazılı kalmaya mahkum edilir. Bunlar pek çok konuda araştırılıp görülebilecek konumda olmasına karşılık biz detayına sad

MECLİSTEKİ KANUN TEKLİFİ AF KANUNU DA OLSA, CEZA İNDİRİMİ DE OLSA TOPLUMA ZARARLI BİR TEKLİFTİR

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Milliyetçi Hareket Partisinin sözde kader kurbanlarını cezadan kurtarmak, topluma kazandırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ceza indirimi yasası veya af yasası olduğu tartışma konusu olabilecek bir tasarı mecliste görüşülme aşamasına getirilmek çalışm

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Bölgede âyanların seçilmesinde gemi inşasıyla ilgileri sebebiyle kaptan paşalar da görüş belirtiyorlardı. Nitekim Bartın ve Amasra âyanı olan Mehmed Ağa’nın azledilerek yerine Benderkili Âyanı Mustafa Ağa’nın kadeşi İsmail Ağa’nın seçilmesi için Kaptan Paşa Babıâli’ye bir takrir sunmuştu. Babıâli

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Hacı Ali ismindeki zatın eski âyanlardan olduğu anlaşılmakta ve mukatayı daha önce tasarruf ettiği “sâbık Kastamonu Sancağı Mütesellimi” ifadesinden anlaşılmaktadır. 51,5 ve 47,5 zira olmak üzere inşaları emredilmiş iki kalyondan 51,5 zira bir kıtası tamamlanmış ve denize indirilmiş, diğerinin de

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Muhakkak ki bazı âyanların denizciliğe olan ilgisi yalnızca askerî seviyede kalırken- yani devletin donanma, asker ve Tersane-i Amire ile ilgili mükellefiyetleri çerçevesinde- bazılarının hem devlet hem de kendi adlarına sivil denizcilik ve ticaret faaliyetleri dikkati çekmektedir. 18. yüzyılın i

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Bu değişiklikler bugüne kadar süren bir karmaşaya sebep oldu. Günümüzde hala Zerdüşti festivalleri ya yılda 2 kez kutlanır ya da aradaki 6 gün bağlanır. Tapınmada resim kullanımı yasaklandı. Ateş Tapınakları geliştirildi. Diğer dinlere gösterilen tolerans bitti. Avesta alfabesi ge

VALİMİZDEN, KAYMAKAMIMIZDAN, İL VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİMİZDEN TALEPLERİMİZ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Bandırmamız ülkemizin pek çok ilinin merkez nüfusundan fazla nüfusa sahip bir ilçedir. Büyükşehir uygulaması nedeniyle Balıkesir Belediyesi'nin görev sahasında olmasına karşılık ilçe olması nedeniyle kendine has bir belediyesi de mevcut olan bir özellikte büyükçe bir ye

ULUSLARARASI KUŞCENNETİ TURİZM VE KÜLTÜR FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER

18.12.2020 21:48
Değerli okurlarım, Bandırma olarak her sene farklı tarihlerde de olsa etkinliklerle kutladığımız bu festival nedense ortaya çıkarıldığı, başlatıldığı tarihten bugüne hiçbir zaman üst üste aynı tarihte kutlama imkanı bulamamıştır. Bazen yerel iktidarda bulunan kişilerin istekleri doğrultusunda

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
2- Doğu Karadeniz’de Âyanlar -Âyanların Sahillerde Yükselişleri Denize kıyı coğrafyalarda, özellikle Doğu Karadeniz gibi yer şekilleri sebebiyle yerel ulaşımın bile karadan değil, denizden yapılabildiği bölgelerde, yükselmekte olan âyanların denizcilik sektörüne uzak kalmaları mümkün değildi. Doğ

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
İmparatorluğun idarî, askerî, adli, sosyal ve ekonomik şartlarından ortaya çıkmış olan âyanlar, hazine adına vergi toplama yükümlülüğünü mültezimlik sıfatıyla ele geçirmeleriyle kendi bölgelerinde birer derebeyi olup çıkmıştır (Özkaya 1994:303). 18. yüzyıl savaşlarının uzun, külfetli ve sonuç

TRABZON HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR - 3

18.12.2020 21:48
Haznedar Kuğuzade Süleyman Paşa’nın hayatına göz attığımızda öncelikle Trabzon bölgesindeki Ayanlarla ya ittifaklar oluşturan yada onlarla mücadele eden bir vali özelliği karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenledir ki Kuğuzade Süleyman Paşa’nın hayatını ve durumunu anlayabilmek için önce Karadeniz Bölge

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
Hakkında bu bilgilerin verildiği Zerdüşt ilk çağdan başlayan tek Tanrılı bir dinin kurucusu olması nedeniyle inananlarının kendisini peygamber kabul etmesi nedeniyle bizde de acaba Zerdüşt Orta Doğu’daki peygamber silsilesi dışında bir peygamber olabilir mi? Düşüncesini sorgulatmıştır. Bu Zerdüşt

BANDIRMA’NIN YAŞADIĞI SEL FELAKETİ VE BUNU TETİKLEYEN SEBEPLER

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Bandırmamız geçirdiği sel felaketi ile alt yapı bakımından oldukça hırpalandı. Bazı esnafımız ve ikametgah sahiplerimiz bu felaketten nasiplerini aldılar. Bu felaketin ana sebebi olarak metrekareye düşen yağış miktarının yüksek olması gösterilse de her ne kadar metrekareye

KURTULUŞ BAYRAMININ KUTLAMALARI HAKKINDA DÜŞÜNDÜKLERİMİZ

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, 17 Eylül tarihinin Bandırmamızın Yunan işgalinden ordumuz tarafından kurtarılışının yıldönümü tarihidir. Haliyle her 17 Eylül de Bandırma ve Bandırmalımız Bandırma'yı Yunan işgalinden kurtaranların hatırasına bugünü kurtuluş bayramı olarak değerlendirir, seremonilerle k

TRABZON VE HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR -3

18.12.2020 21:48
Sürmene hakkında bu bilgilerden sonra şunu özetle vurgulamak isterim ki sürmene tarihi Trabzon tarihi ile iç içe geçmiş hatta özleşmiş bir tarihtir. Bu nedenle diyebilirim ki Trabzon’u tanımak için Sürmene’yi tanımak şarttır.  Şurası da bir gerçektir ki Sürmene kültürü Trabzon kültürüne kaynaklık

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM HAKKINDAKİ SÖZLERİNİ HATIRLAYALIM

18.12.2020 21:48
*İlim ve fen çalışmalarının merkezi okuldur. Bundan dolayı okul lazımdır. Okul adını hep beraber hürmetle, saygıyla analım. *Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askeri, siyasi, idari inkılâplar sizin, sayın öğretmenler, sizin sosyal ve fikri inkılâptaki başarılarınızla pekiştirilecektir. Hiçbi

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM HAKKINDAKİ SÖZLERİNİ HATIRLAYALIM

18.12.2020 21:48
ATATÜRK’ÜN EĞİTİM HAKKINDAKİ SÖZLERİNİ HATIRLAYALIM Değerli Okurlarım, Eylül ayının 10’unda anaokulları, 1., 5. Ve 9.sınıflar için alıştırma ve uygulama mahiyetinde başlatılan eğitim dönemiyle bir oranda 2018-2019 eğitim yılı başlamış durumdadır. Gerçi tüm okulların eğitime başlaması eylü

PEYGAMBERLER TARİHİ

18.12.2020 21:48
H . Gazi Yurdaydın ve Mehmet Dağ’ın birlikte yazdıkları Dinler Tarihi kitabında Zerdüşt’ün, Kudüs krallığının sona erdirilerek Yahudilerin sürgüne gönderildiği sırada otuz yaşlarında İran’da dini tebliğ faaliyetlerinde bulunan bir peygamber olduğundan söz edilmektedir. Yahudilerin Babil sürgününü

UŞŞAKİ TARİKATI HAKKINDA KISA MALUMAT

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Bandırmamız çevremizdeki ilçelere göre daha laik yapıda saha asri görünüm arz etse de ahalisinin önemli bir kısmı Osmanlı dönemi sosyal ve kültürel yapısını, özelliklerini taşımayı sürdüren bir durumdadır. Bu nedenledir ki Bandırmamızın halkında Osmanlı dönemi yaşamına özle

BANDIRMA BELEDİYESİ’NİN SAHİL BANDIYLA İLGİSİ NEDEN KISITLI

18.12.2020 21:48
Değerli Okurlarım, Bandırmamız coğrafi konumu itibariyle adını taşıyan körfezin dip kısmında kurulmuş ilk çağlara dayanan bir yerleşim yeri olmasına karşılık kıyısında yer aldığı körfez sularından yeteri kadar istifade edemeyen bir durum arz etmektedir. Bandırma bu durumunu ilk çağlarından ba