SON DAKİKA
Hava Durumu

PEYGAMBERLER TARİHİ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:48

Lao Tse Kimdir? Hayatı ve Eserleri Nelerdir?

Bu şahsiyet semavi dinlerden daha ziyade felsefi bir din öğretisi ortaya koyan bir şahsiyet olarak bilinir. Ne var ki doğumu hakkındaki bilgiler annesinin hamileliği hakkındaki bilgiler bir bakıma Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın doğumu ile Hz. Meryem’in hamileliği durumuna benzeştiğinden Lao Tse’nin de peygamber olarak kabul edilme durumunu ortaya koymaktadır. Zaten onun ortaya koyduğu Tao dinine inananlar da onu bir oranda peygamber kabul etmektedirler. Şurası da bir gerçektir ki düşünce ve sözleriyle ahlak ve erdem temelli bir din ortaya koyması, bir din kurucu olması nedeniyle diğer peygamberlerin din kuruculuğu esas alınarak bunun da peygamberliği düşünülebilecek bir görüntü arz etmektedir. Lao Tse’nin isim olarak peygamberliği kutsal kitaplarda yani Semavi dinlerin ana kitaplarında özellikle Kuran’ı Kerimde ismi geçmese de İslam inanç ve felsefesine göre sayıları 128 bine vardığı kabul edilen peygamberlerden biri olup olmadığını tartışma konusu haline getirebilecek bir durum söz konusudur. Yani herhangi bir kimse Lao Tse’nin 128 bin peygamberden biri olduğunu söylemesi veya olmadığını söylemesi mümkün değildir. Ama mademki ortaya erdem ve ahlak temelli bir dini öğreti, bir felsefe ortaya koymuştur. Tao adını verdiği üstün bir kuvvet yani bir oranda her şeye hakim veya hakim olması söz konusu olan bir kuvvetten, bir kudretten bahsetmektedir. Bir oranda semavi bir yaratıcı kabul etmektedir. Üstün kuvvet kabul etmektedir. Lao Tse’nin peygamber olma düşüncesini veya olmama düşüncesini, düşünce ve tartışma konusu kılabilecek bir durum söz konusu demektir düşüncesindeyim. Lao Tse ve kurduğu din hakkında kaynaklara baktığımızda şu bilgilere rastlarız:

“Konfüçyusçuluk ve Budizm’le birlikte, Uzakdoğu’nun en yaygın felsefelerinden biri olan Taoizm erdemli bir insan olmaya verdiği değerle, tüm insanları barış ve huzura davet etmektedir.

Lao Tse Hakkında Bilgi

Taoizmin kurucusu Lao Tse’nin hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Bazı kaynaklara göre MÖ 604 yılında doğduğu sanılmaktadır. Yunan filozoflarından Thales, Anaximandros ve Pisagor’un çağdaşı olduğu, bunlarla karşılaştırılırsa birbirlerine benzeyen yanların çok olduğu görülür. Lao Tse’nin doğumu ile ilgili, halk arasında yayılmış bir efsane vardır. Buna göre, Lao Tse’nin annesi göksel bir nurdan gebe kalmış, seksen yıl sonra da saçlı, ak sakallı bir çocuk doğurmuş. İşte Lao Tse ( yaşlı usta ) adı buradan geliyor,. Lao Tse’nin doğum tarihi kesin olarak saptanamadığı gibi hangi yılda ve nerede öldüğü de belli değildir. Bir iddiaya göre, Chau hanedanının yavaş yavaş çökmeye yüz tuttuğunu gören düşünür bu fena sonuca tanık olmamak için hükümet merkezi olan Lo Yang kentini bırakarak Batı’ya doğru gitmiş. Hotan geçitine geldiği zaman buranın koruyucusu ve kendi öğrencisi olan Hsion mesleği hakkında ve düşüncelerini içeren bir eser yazmasını istemiş, o da tek yapıtı olarak bilinen ‘’ Tao Te Ching ‘’ ya da ‘’ Erdem Kitabı ‘’ adlı eseri yazıp vermiş.

Lao Tse Felsefesi Nedir ?

Lao Tse varlıkların kaynak ve kaderin inceler ve temel olarak bir ilk neden ve hareket noktası olarak da bir ‘’ en ilkel birlik ‘’ kabul eder. Tao Okulu ya da Taokiya adını da olan bu felsefe bir çeşit mutlak Panteizm, yani kamutanrıcılık ya da Tanrı’tı dünya ile özleştiren bir sistemdir. Bu sisteme göre, hissedilir alem her türlü yetkisizlikleri ve sefaletlerin nedenidir ve insani kişilik tüm varlıkların kaynak ve sonu olan ‘’ Varlık’’ın, ‘’ Büyük Birlik’’ in aşağı ve geçici bir tarzıdır.

Lao Tse Eserinde Anlatılmak İstenen Nedir ?

Lao Tse’nin ‘’ Erdem LKitabı ‘’ adlı eserinde bu birinci ilkenin mutlak ve özel karakterini ve ayrı olanla olmayan, sınırlıyla sınırsız, boşa gidenle gitmeyen arasındaki derin ve geçilmez alametleri saptamaya çabalar. Alem’de ayrı, sınırlı ve boşa gidebilen her şey Tao ( yol, akıl ) adını verdiği ilk ilkenin olaysal tarzına aittir; tüm ayrı olmayan, sınırsız ve boşa gitmeyen şeyler bu ilkenin deney üstü varlığının tarzıdır. Ona göre, bu ilk nedenin  iki varlık tarzı da birlikte ebedi değildir. Deney üstü tarz olaysal tarzdan daha önceliğe sahiptir. Tüm deney üstü güçler kendi ilk varlık tarzını seyretmek etmek suretiyle meydana gelirler, ikinci varlık tarzını seyretmekle de tüm olaysal tarzlar belirmiş olur.

Lao Tse insanın ‘’ Tanrı ‘’ ya da ‘’ İlk Neden ‘’ hakkında tam uygun bir fikir verme gücüne sahip olmadığını ve Tanrı’yı tanımlamak için yapacağımız tüm zihin çabalarının, kendi acizlik ve zayıflığımızdan başka bir şeyi ispat etmeyeceğini pozitif olarak ve açıkça bildiren en eski ve ilk filozoftur. Lao Tse’nin genel olarak varlık hakkındaki düşünceleri insan doğası hakkında görüşlerini de kavramamıza yardım eder.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.