SON DAKİKA
Hava Durumu

MEHMETÇİK KİMDİR? KİMLER MEHMETÇİK ADINI KULLANMAYA HAK SAHİBİDİR?

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:48

Değerli okurlarım,

Biz Türk milleti olarak tarih boyunca ama fetih ama vatan müdafaası amacı ile gerçekleştirilen pek çok mücadeleler pek çok savaşlar görmüş ve yaşamış bir milletizdir. Bizi savaşçı bir millet yapan en önemli faktörlerin başında dünyayı tek bir Türk devleti haline getirme fikri olan halk tabiri ile kızıl elma hedefi ile dile getirdiğimiz idelimiz olmuştur.  Bu ideallimizi gerçekleştirmek uğuruna çıktığımızı ana yurdumuz olarak kabul ettiğimiz orta Asya’dan başlayarak çevreye yayılmak uğruna yaptığımız mücadeleler ile fetihlerle gerçekleştirmeye yönelmişizdir. Doğuda fetih edilecek, dahil edilecek saha az olduğundan buraları kısa zamanda ele geçirilmiş fetih edilmiştir. Fetih edilecek toprak kalmadığından biz Türkler bir başka tabirle kurduğumuz devletler Kızıl Elma ideali uğruna sürekli olarak akınlarımızı batıya yöneltmiş ya birinci kavimler kapısı dediğimiz hazar denizi ve Ural dağları arasında ki sahadan Avrupa’ya akmışız. Yahut da 2. Kavimler kapısı dediğimiz Hazar denizi ve Zagros dağları arasın da ki sahadan Anadolu’ya oradan boğazlar yolu ile Avrupa’ya yahut Suriye üzerinden Arabistan ve Afrika’ya akmışızdır. Bu akışlarımız doğrultusunda Kızıl Elmamız bazen Moskova bazen İstanbul bazen Roma bazen Viyana olmuştur. İşte bu bütün icraatları gerçekleştirmek uğruna Türk milleti kadını, erkeği ile yaşlısı, genci ile tam bir savaşçı olarak yetişmiş tabiri caiz ise asker olmuştur. Bu yüzdendir ki biz Türklere top yek ün savaşçılığımız nedeni ile asker olmamız nedeni ile ordu millet denmiştir. Bu sebepledir ki Türk ordusu daima var olurken Türk devletleri yıkılmış yıkılan Türk devletleri yerine yenileri kurulurken yıkılan devletin ordusu ayakta kalmış ve tüm teşkilatı ile kendisine yapılan yeni eklerle yeni devletin ordusunu oluşturmuştur. Ne ver ki Türk tarihi boyunca Türk ordusu tamamen esas itibari ile Türklerden meydana gelmiştir. Öz ve öz Türk oğlu olan Türk ordusunu oluşturan askerlere verilen Ad devlete hakim olan Türk boyunun ve ya hanedanın adını taşıyan isimler. Türklük için kahramanlık ifade eden lakaplar olmuştur. Mesela hun devleti askerine hun süvarileri Selçuklu askerine Selçuklu süvarileri Oğuz boylarının askerlerine Alpler lakabı verilebilmiştir. Memluklar gibi hanedanı Trük halkı Türklük dışında ağırlıklı olan devletlerde askerlere Kölemen ve ya Memluk askeri gibi tabirlerin verildiği de görülmüştür. Ancak Osmanlı devleti de dahil olmak üzere Türk devletlerin de bu gün askeriyemiz de kullandığımız Mehmetçik tabirine rastlayamamaktayız. Bugün vatan görevi olarak kanunla tayin edilmiş sürelerde ücret almadan görev yapan bütün ihtiyaçları silahı cephanesi aracı gereci yiyeceği giyeceği görev yapacağı yatıp kalkacağı meskenleri devlet tarafından karşılanan erbaş ve erlerimize verdiğimiz genel ad Mehmetçiktir. Bu tabir tarih boyunca II. Mahmut dönemine kadar hiçbir Türk devletinde askeriyemizde kullanılmamış ve askerimize ad olarak verilmemiştir. Bu adın ortaya çıkışı II. Mahmut’un yeni çeri ocağını silah kullanarak asker kullanarak halkın da destek ve yardımını da alarak ortadan kaldırmasından sonra ortaya çıkmıştır. Yeni çerilerin ortadan kaldırılmasından sonra ortaya çıkan askeri yeni bir teşkilat kurulması ihtiyacı yeni çerilerin yerine II. Mahmut’un Asakir – i Mansureyi Muhammedi’ye teşkilatını kurmasını getirmiştir. Bu yeni askeri teşkilat bu günkü ordumuzun temelini oluştururken Hz. Muhammed’in küçük bir örneği kabul edilen bu askeri teşkilatın temelini oluşturan er ve erbaşlara Mehmetçik adının verilmesini getirmiştir. Şunu da hemen eklemek isterim ki halkımızın askeriyemize vermiş olduğu peygamber ocağı tabirini de 2. Mahmut’un bu ocağa verdiği asakir-i mansureyi Muhammediye isminden dolayı verdiğini düşünmekteyim.

Bu bilgilerin ardından şunu vurgulamak isterim ki ordumuzun temeli olan er ve erbaşlara verilen Mehmetçik adının Türk subayına kullanılmadığını görmekteyiz. Bence bunun sebebi er ve erbaşların ücret almadan vatan müdafaası amacıyla görev yapmalarına karşılık Türk subayının görevlerini ücret karşılığı meslek olarak yapmasından dolayıdır düşüncesindeyim. Öyle ki Türk subayı yanında görev yapan er ve erbaşlar gibi zorunlu hizmet olarak görev yaptıkları halde yedek subaylara da Mehmetçik denmemesinin sebebi de onların da görevleri karşılığında ücret alması sebep olmalıdır kanaatindeyim. Hal böyle olunca bugün TSK içerisinde yakın zamanda yer almaya başlayan ücretli askerler, uzman çavuşlar, uzman onbaşılar ve ücretli erler de benim düşünceme göre para karşılığında askerlik yaptıklarına göre Mehmetçik dediğimiz grup gibi sırf vatan görevi amacıyla askerlik yapmadıklarından para karşılığında askerlik yaptıklarından Mehmetçik adıyla isimlendirilmemesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır diye düşünmekteyim. Nasıl ki astsubaylarımıza maaş yani ücret karşılığı görev yaptıklarından Mehmetçik diyemiyorsak bu kesime de Mehmetçik demenin zor olacağı düşüncesinde sahip bulunmaktayım.  Ancak bunu belirtirken şunu hemen eklemek isterim ki şehitlik ve gazilik konusunda onların da Türk subay ve astsubaylarından ve Mehmetçiklerimizden farkı olmamalıdır düşüncesindeyim.

Şunu da eklemek isterim ki henüz ordumuzda gönüllü askerlik yapan silahlı kuvvetler mensuplarımız yoktur. Ama şayet gelecekte ordumuzda ücret almadan bilabedel Mehmetçiklerimiz gibi görev yapmak üzere ordumuza katılan gönüllüler olursa, milisler olursa ve ordumuz bunları bünyesine kabul ederse onlara da Mehmetçik demekte tereddüte mahal yoktur düşüncesindeyim. Benim düşünceme göre Türk ordusu bünyesinde generalinden başlayarak Türk subayına, astsubayından başlayarak uzman çavuşuna, onbaşısına, erine varına kadar ücret karşılığı askerlik yapan askerlerimize Mehmetçik tabirini kullanmak hatadır, yanlıştır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.