güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

DİN ADAMLARI KENDİLERİNİ SİYASETTEN VE YÖNETİCİLERİN ETKİSİNDEN UZAK TUTMALIDIRLAR

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

Değerli Okurlarım,

İslam dini din olarak din adamlarının bir sınıf olarak meydana gelmesine olanak tanımak istemeyen din adamları zümresini kabul etmeyen bir din olarak bilinmektedir. İslam dini din adamları zümresi yerine, İslam dini mensuplarının her birini din konusunda bilgili, aracıya ihtiyaç duymayacak şekilde dini kaideler ve ibadet konusunda bilgi sahibi olmasını tercih eden bir din olarak bilinmektedir. Çünkü kitab-ı mukaddeste de kulun Allah ile arasında aracıya yer olmadığını dile getiren beyanlar mevcuttur. Zaten peygamber devrinde ve halifeler devrinde bugünkü mahiyette din adamları sınıfının olduğunu söylemek imkansızdır. Bu dönemlerde Müslümanlar arasında İslamın kaideleri gerek sure ve ayetler açısından, gerek hadisler açısından bilinmekte, gerek peygamber ve gerek sahabeleri halka İslam dini açısından gerekli bilgileri vermektedirler. İslam dininin, din adamları zümresi gibi bir zümreye sahip olması sahabelerin, muhacirlerin ileri gelenlerinin, ensarın ileri gelenlerinin yavaş yavaş azalması tamamen ortadan kalkmasından sonraki döneme tekabül etmektedir. Hatta diyebiliriz ki Kuran'ın yazılı hale gelmesi Mushaf denilen bugünkü Kuran'ın oluşturulması sonrasındaki dönemde din adamlarından söz etmek mümkün olabilmiştir. Şunu da vurgulamak isterim ki İslam dinindeki din adamlarının Yahudilerin ve Hıristiyanların Haham ve Papazlarından, Rahiplerinden farklı olduğu, farklı olması gereken yönleri mevcuttur. Bu farklılık hahamlara ve papazlara uygulamadaki dinleri Allahla kul arasında aracılık yapma görevi verirken mesela papazlara Allah adına kulların günahını affetme hakkı verirken İslam dininde bugünkü uygulamada görülen aslında dinimizin varlığını kabul etmediği din adamları zümresinin kulla Allah arasında aracılık hakları yoktur. Şunu da vurgulamak isterim ki bugün bizim dinimizde görülen din adamları bize ibadet adına yol göstericilik bilgilendirme görevi ifa etmektedirler. Yani Kuran sura ve ayetlerini okuyup bize açıklamayı yahut hadisleri onların ayet ve surelerle bağıntılarını, ilgilerini bize izah etmek görevini ifa etmektedirler. Şunu da belirtmek isteri ki bugün bizde temel din adamı görüntüsü taşıyan imamlar ve müezzinler aslında her müslümanın yapabileceği görevleri ifa eden kişilerdir. Yani Müslümanım diyen ki aslı tabiriyle islamım diyebilen, diyebilme hakkına sahip olabilen her kişi Kuran okumayı bilmek namaz kılmayı, kıldırmayı, cenaze yıkamayı, cenazeyle ilgili işlemleri yapma, yapabilme özelliğine sahip olan kişiler olmalıdırlar. Ama ne yazık ki islam kitlelerinin bireylerinin önemli bir kısmı Kuran okumayı islami ibadet kaidelerini, namaz kılmayı, kıldırmayı, cenaze yıkamayı, defnetmeyi bilmediklerinden bu işi yapabilmek için sürekli hazır bireylere ihtiyaç duyulmuştur. İşte bu ihtiyaç imamları, müezzinleri, müftüleri doğuran temel etken olmuştur. Bunun sonucunda temel din adamları olarak imamlar, müezzinler ortaya çıkmış akabinde de Kuran ayetlerini, hadisleri, islam hukukunu izah edebilecek kimselere ihtiyaç olduğunda da hafızlar, müfessirler, hadisçiler, fıkıhçılar, kelamcılar, hatipler, müftüler ortaya çıkmış aslında islam dininde şart olmayan din adamları zümresi doğmuştur. Bu din adamları zümresini taşıması gereken temel özellik islam bireylere karşı ifa ettikleri görevleri yaparken Allahtan başka yüksek makam tanımayıp sadece Allah adına bildirimlerde bulunmaları görevlerini Allah adına yerine getirmeye gayret etmeleridir. İslami ölçüde din adamı denilebilecek, din adamlarının Arapça bilmesinden daha önde gelen özelliği dünyevi yöneticilerin padişahların, sultanların, başkanların, başbakanların etkisinde kalmadan onların çıkarlarını ön planda tutmadan islam bireyleri onların hesabına dini bilgilerle yanıltmadan islam zümreye bilgilendirme irşad görevi yapmaları olmalarıdır düşüncesindeyim. Zaten kitab-ı mukaddeste farklı ayetlerinde onların bu özelliklerine işaret etmekte bunu vurgulamaktadırlar. Yine peygamberimizin hadislerinde de irşad ve bilgilendirme görevi yapan din adamlarının tarafsızlığına yöneticilere kulluk yerine onlar adına islam toplumlarını kandırma yerine Allah adına irşad ve bilgilendirme görevlerini yapmaları haksızlık yapan yöneticilere karşı yalan yanlış bilgilendirme yapan din adamlarına karşı halkı islam bireyleri tutup onlarla yapılacak mücadelelerde islam bireylere önderlik etmelerini bilgilendirme yapmaları yolunda beyanlar mevcuttur. Sözün kısası islam dini bizdeki en tepe nokta olan diyanet işleri başkanından başlayıp müftülere, imamlara giden silsiledeki, hatiplere giden silsiledeki din adamlarından siyasi yöneticilere halk tabiriyle yalakalık edip onların çıkarları, istekleri doğrultusunda islami açıdan yanıltıcı bilgiler, beyanlar yapmamaları görevini yüklemektedir. Ne yazıkki islam toplumlarında hatta bizim toplumumuzda bazen hata ile bazen yanılma ile bazende seyrek de olsa çıkar karşılığında siyasetçiler lehine yanıltıcı kasıtlı beyanlarda bulunan din adamlarını görmek de mümkün olabilmektedir düşüncesindeyim. Bundan daha komik daha vahim bir durum olarak bazı islam siyasetçileri hatta ülkemiz siyasetçileri din adamı kisvesine, kimliğine bürünen yanıltıcı beyanlar kullanarak islam toplumunu yanlış bilgilendirmelerle aldatabilmektedirler. Bu yüzdendir ki islam bireylere yani bizlere düşen görev sure ve ayetleri okuyup anlayabilecek dini görevlerimizi yerine getirebilecek derecede bilgi sahibi olmamızdır. Biz bu görevi yapmakta kusur etsek bile din adamlarımız bizim bu eksikliğimizi hakkıyla giderebilmek için bize hak yolu öğretebilmek hususunda bize önderlik etme hususunda siyasi yöneticilerin çıkarları doğrultusunda bizi onların aldatmasına, kullanmasına sebep olabilecek doğrultu da beyanlarda bulunmamaları Allah adına doğru dürüst bilgilendirme ve irşat yapmaları şarttır.

Son olarak özellikle vurgulamak isterim ki din adamları kendilerini siyasetten ve yöneticilerin etkisinden uzak tutmalıdırlar.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.