SON DAKİKA
Hava Durumu

Bizler de Ermenilerin Yaptığı Katliamları Dünyaya İletmeliyiz

Yazının Giriş Tarihi: 28.04.2023 00:10
Yazının Güncellenme Tarihi: 27.04.2023 16:52

23 Nisan, 24 Nisan ve 25 Nisan tarihleri Biz Türkler için önemli tarihlerdir. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olmakla önem kazanmış bir tarih ve buna dayanan bir milli bayram tarihi olduğu ortadadır. Aynı şekilde 25 Nisan tarihinin de Çanakkale Kara Harplerinin başladığı tarih olmasıyla biz Türkler için önem arz ettiği herkesçe bilinmektedir. Biz Türkleri bu iki tarih direkt olarak ilgilendirirken en az onlar kadar bizi ilgilendirmesine rağmen biz Türkler için milli açıdan önem ifade etmemesine rağmen yine de önem taşıması gereken bir tarih olarak 24 Nisan tarihini de göz ardı etmememiz gerekir düşüncesindeyim. Çünkü nasıl 23 Nisan ve 25 Nisan tarihleri biz Türkler için ne kadar önem arz ediyorsa 24 Nisan tarihi de biz Türklerle ciddi mücadeleler yaşamış, biz Türklere ciddi zararlar vermiş hatta bugün dahi zarar vermekte olan Ermeni milleti için önemli bir tarihtir.

Ermeni kaynaklarına bakarak onların açıklamalarına dayanarak 24 Nisan tarihi hakkında açıklamalar yaparsak 24 Nisan tarihi Osmanlı döneminde Türklerin Ermeni katliamını hatta daha ileri giderek belirttikleri gibi soykırımını gerçekleştirmeye başladıkları tarih 24 Nisan tarihidir. 24 Nisan tarihinin Ermeni katliamı ve soykırımının başlaması tarihi olarak Ermeniler tarafından kabul edilip, uluslararası camiaya empoze edilmesiyle başlamasının temelinde 1. Dünya Harbi'ne girmiş olan Osmanlı Devleti'nin askeri gücüne Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ağırlıklı olarak suikastlar, saldırılar yaparak zarar vermeye başlayan Ermeni gruplarına karşı Osmanlı Devleti'nin kendi Ermeni vatandaşlarını bulundukları sahalardan topluca alıp daha güneye Suriye sahasına yerleştirmeye başlamasının başlangıç tarihi olması yatmaktadır.

Hakikaten Osmanlılar Ermenileri 24 Nisan 1915 tarihinde bulundukları sahalardan alıp zorla Suriye sahasına iskan ettirmeye başladığı tarihtir. Ancak bu tarih Ermenilerin iddia ettiği gibi Osmanlı Türkleri, Osmanlı Kuvvetleri Ermenileri bu tarihten başlayarak sistemli bir şekilde yahut sistemsiz bir şekilde toplu katliama uğrattığı, soykırıma tabi tuttuğu bir tarih olmamıştır. Böyle bir olay tarihin hiç bir evresinde Türkler tarafından gerçekleştirilmemiş ve Türkler Ermenileri hiçbir sahada katletmemişlerdir. Ancak Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Tehcir kanunu adıyla alınan karar uyarınca Osmanlı tebaası Ermenilerin bulundukları yerlerden göç ettirilip Suriye sahasına yerleştirilmesi sırasında yapılan yolculuklar nedeniyle bu yolculuklarda Ermeniler'in uğradığı Eşkıya saldırıları ve hastalıklar nedeniyle ölümler dışında Ermenilere hiç bir katliam gerçekleştirilmemiştir. Ne var ki Ermeniler bu olayı esas alarak 1915’lerden bu yana Osmanlı Türklerinin hatta belki kasti olarak Osmanlı adını kullanmayarak sadece Türklerin adını vererek Türklerin kendilerini katliama tabi tuttuklarını soykırıma uğrattıklarını iddia etmişler, 24 Nisan tarihini Ermeni katliamının 1915 Ermeni katliamının başlangıç tarihi olarak değerlendirilmesini gerçekleştirmeye yönelmişlerdir.

Ermeniler bu iddialarında o kadar başarılı olmuşlardır ki dünya kamuoyu özellikle batı dünyası onların bu iddialarını kabul etmiş ve bu iddialarında onlara destek vermeye başlamışlardır. Oysa böyle bir olay olmamasına karşılık tam aksine gerek Osmanlı döneminde çıkardıkları isyanlar ve bölgesel patırtılarla Kurtuluş harbi döneminde gerçekleştirdikleri isyan işgallerle Türkleri faaliyete geçtikleri bölgelerde ve sahalarda toplu miktarda öldürmüşler, bilinçli olarak toplu mezarlara defnetmişlerdir. Bu yüzden Aslında katliama uğrayan Ermeniler değil biz Türklerizdir. Ne var ki biz Türkler Ermeniler bizi öldürdüler, katlettiler demeyi küçüklük saydığımızdan mıdır yoksa onlarla çarpışmamızı onların bizi öldürmesini dünya ve Avrupa dünyası Ermeniler hesabına nefsi müdafaa sayar korkusuyla mıdır hiç dile getirmemişiz.  Toplu mezarlar ve yazılı vesikalar gibi sağlam delillerimize rağmen Ermeniler'in bize yaptığı Kars katliamı, Haçin katliamı gibi bariz örneklerine rağmen dillendirmemiş, Dünya kamuoyunda dile getirmemişizdir. Bu bir eksikliktir.

Umarım Türk Milleti olarak artık akıllanır 24 Nisan'ı esas alarak Türklerin Ermenileri katliama, soykırıma tabi tuttukları iddialarına karşı “biz böyle bir şey yapmadık, tarihi arşivlere bakalım, böyle bir şeyin olmadığını görelim” müdafaasından vazgeçip aksine “Ermeniler Biz Türkleri Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da soykırıma tabi tuttular, bunların bariz delilleri mevcut toplu mezarlardır” diyerek hatta bunlara Azerbaycan Bölgesi'ndeki Ermeni katliamlarını daha doğrusu Ermeniler'in yaptığı Türk katliamlarını ve delillerini de ekleyerek Ermeniler Türkleri toplu katliama, soykırıma tabi tutmuşlardır teziyle dünya kamuoyu ve batı dünyası karşısına çıkmalı, bu tezi kabul ettirmeye bütün gücümüzle yönelmeli ve çalışmalıyız düşüncesindeyim. Bence artık Ermeniler'in Türkleri öldürmesini gururumuza yedirememekten vazgeçip,  Türklerin Ermenilerce katliam ve soykırıma tutulduğu gerçeğinin üstünü örtmekten vazgeçmeliyiz.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.