SON DAKİKA
Hava Durumu

Askeri Kaynaklardan Duraklama Devri Osmanlı Seferleri

Yazının Giriş Tarihi: 02.11.2023 00:10
Yazının Güncellenme Tarihi: 01.11.2023 18:49

3— Erdel ahalisi tarafından kıratlığa istenen eski Orta Macar Kralı Tökeli İmre Erdel krallığına tayin edilecek ve mumaileyhi yerine oturtmağa Silistire [Silistra] beylerbeyi ve Tuna muhafızı Ahmet Paşa memur olacak. Bu iş için Ahmet Paşa’nın komutasına Niğbolu [Nikopol] beyi Salih, hudut beylerinden İslâm, Mehmet, İbrahim paşalar, Kırım Hanının oğlu Gazi Giray, Tökeli İmre, Eflak beyi Kostantin beyler ve aşağıdaki kuvvetler verilecek:

1000 sipah, silâhtar Serdengeçtisi;

20000 Kırım süvarisi Kırım hanının büyük oğlu Gazi Giray komutasında,

16 oda yeniçerisi,

Cebeci, Topçu | Kâfi miktarda,

Eflak askeri. Eflak beyi Konstantin Bey komutasında.

40,000 asker ve cephanesiyle beraber 30 şahidarbzen top. Yergöğü ovasında toplanacak olan bu kuvvet Eflaktan Erdel’e girecek,

4 — Karaman beylerbeyi vezir Tursun Mehmet Paşa bir miktar yeniçeri, cebeci, topçu, top ve cephane ile takviye edilerek kapısı halkı ve eyaleti askeri ile Vidini almağa çalışacak. Ayrıca Bıyıklı Ali Paşa’nın deniz kuvvetleri ile Tuna Kaptanı Mezamorta Hüseyin Paşa komutasındaki 4 çekdiri, 30 İstanbul Firketesi de bu maksat için Mehmet Paşa ile çalışma birliği yapacak;

5— Koca Halil Paşa Avlonya’yı [Valona] Venediklilerden alacak, sonra Mora’ya yürüyecek;

6— Sadrazam komutasındaki asıl ordu ise Nişi alıp Belgrad üzerine yürüyecek.

Plânın 1. ve 2. maddeleri yapıldı. 3. maddesine Kırım hanı muhalifti. Han «Macaristan’ın merkezi olan Bodin ele geçirilmedikçe Erdel’in

[1]. Silâhtar tarihi, tom: 2 sahife: 504 (Kıralı Kurs, Töklü Kral)

[2]. Serdengeçti; muharebe için para ile yazılan fedai. Sipah ve silahtar daimî ordunun süvarisidir. Bunlardan da serdengeçti yazılırdı. Bunların bir kısmının alacakları para yapacakları fedakârlık nispetinde artardı. Bunlara
terakkili serdengeçti denirdi [Yazan].

[3]. Daimî ordu teşkilâtında orta vardı. Orta bölük muadili alınırsa oda da takım muadili tutulabilir. Fakat ortaların mevcudu muayyen değildir [Yazan].

[4]. Avrupalılar (Mezzomorto) derler [Yazan].

[5]. Firkate: Yelken ve kürekle sevk olunan harp gemilerinden 10: 17 oturaklıları. [Yazan] Mehmet Şükrünün (EsfarıBahriyei Osmani,) tom: 1e bak; zaptı, hareket muvaffakiyetli olsa bile muhafazası mümkün değildir», diyordu [1]. Sadrazamsa mümkün görüyordu. Bu hususta münakaşalar oldu. Neticede bu maddenin tatbikine karar verildi. 24 — ramazan:
3 — temmuz cumartesi günü Sansoncubaşı [2] komutasında yamaklı on üç odadan 1500 yeniçeri, 400 cebeci, 300 topçu ve bahşişle yazılan 200 sekban, Ahmet Paşa emrine gönderildi [B] 4. maddeyi tatbik edecek
olan Tursun Mehmet Paşa ise recebin sonlarına doğru Edirne’den hareket eylemişti.

Ordunun yürüyüşü

Ordunun Edirne’den hareketi 19 — ramazan : 28 — haziran pazartesi de başladı. O gün Sadrazam merasimle Sancağı şerifi teslim aldı.

1 — şevval : 10 — temmuz cumartesi günü cebeci ve topçu ocakları hareket eylediler.

4 — şevval : 13 — temmuz sah da yeniçeri ocağı yola çıktı.

6 — şevval: 15 — temmuz perşembe de, kalan bütün kuvvetle beraber Serdar Edirne’den ayrıldı [4]. Kırım hanı yılancık hastalığından yatmakta olduğundan ordu ile birlikte hareket edememişti.

8 — şevval: 17 — temmuz cumartesi de Kırım hanının oğlu Toktamış Giray orduya iltihak etmek üzere 500 süvari ile Edirne’den hareket etti. Devam edecek…

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.