SON DAKİKA
Hava Durumu

YAVUZ DEVRİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:46

Yıldırım’ın, bu yenilgisi onun esaretini ve ölümünü getireceği gibi Osmanlı Devleti’nde bir karışık devre geçilmesini getirecektir. Fetret devri denilen bu devrede Yıldırım’ın oğulları taht için birbirini yiyecektir. Sağlanan Anadolu birliği bozulacak, eski Türk Beylikleri’ni yeniden canlandıracaktır. Sırasıyla Süleyman Çelebi, Musa Çelebi, Mehmet Çelebi tahtta yer alacak birbirlerini ortadan kaldırarak devlete hakim olmaya çalışacaklardır. Bu şehzadelerden önce İsa Bey diskalifiye olacaktır. Karen bölgesinde şansını deneyecek olan bu şehzade en önce saltanat kavgasından ayrılmış olacaktır.

Şehzadeler arasındaki taht kavgalarının sonunda galibi saltanat olacak ve Osmanlı hanedanı ve devleti onun ardından devam edecektir. Dağılan Osmanlı devleti bu hükümdar tarafından yeniden düzenlenmiştir.

İlk kuruluşunda Avrupa topraklarına öncelikle hakim olunup sonra Anadolu sahasına hakim olunarak oluşturulan teşkilatlanma ve birlik oluşturulması I. Mehmet (Çelebi Mehmet) tarafından aksi bir olguyla gerçekleştirilecektir.

Önce Anadolu sahasında hakim olacak olan Çelebi Mehmet daha sonra Avrupa yakasını(Rumeli’yi) ele geçirecek burada hakim olan kardeşini yenerek devletin birliğini sağlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki bu zayıf döneminde bile Osmanlıların Rumeli(Avrupa) toprakları devletten kopmayacaktır. Halbuki Karesi ve Hatimoğulları dışındaki tüm Anadolu toprakları Osmanlıdan ayrılacak eski şekline Türk Beylikleri haline dönecektir. Osmanlı tarihindeki ender yenilgilerden biri, ilk üç yüz yıllık Osmanlı tarihindeki tek yenilgi olan Ankara Savaşı Osmanlılar için büyük bir önem ve sonuç getirmemiştir. Siyasi açıdan bir değişme doğurmamıştır.

Sadece tarihin akışını yarım asır geciktirmiştir. Rumeli’nin bu felakete rağmen Osmanlılarda kalması Osmanlı rejim ve idaresinin ne derece kabul gördüğünün ispatıdır.

Bu Ankara Savaşının tarihi açıdan doğurduğu önemli neticelerden biri Bursa’nın yakılıp yıkılması nedeniyle Osmanlıların ilk dönem yazılı belgelerinin ve arşivlerinin yok olmasını doğurmasıdır.

Bugün Osmanlı tarihindeki ilk dönemle ilgili cevapsız sorular bulunması, bilinmezlikler bulunması bunun sonucu olmalıdır.

1402’den sonra Osmanlılar batıya seferler yapma yayılmadan daha çok doğuya sefer ve yayılmayla ilgilenmiştir.

I. Mehmet Devri (1403-1421) Anadolu Beyliklerinin fethi işleriyle ve iç çatışmalarla geçmiştir. I. Mehmet ölünce yerine geçen II. Murat’ında ana gayesi bu olacaktır. Yani Anadolu birliğini sağlamak çabası olacaktır.

Ankara savaşı Anadolu’nun daha tehlikeli olduğunu bu tehlikenin tekrar edilmemesi için bu sahanın fethedilip Osmanlılaştırılmasının şartlığını kesin olarak ortaya koymuştur. Bu nedenle II. Murat gücünün ağırlığını buraya bu sahaya yöneltecektir. Hatta bu nedenle Avrupa’ya karşı müdafaaya çekilecek bazı anlaşmaları yapacak yeri gelirse fedakârlıklarda bulunacaktır. Buna rağmen saldırılar gerçekleştiğinde savaşacak ülke müdafaasını gerçekleştirecektir. Ploşnik ve Pedin antlaşması, Varna, İkinci Kosava savaşları bunun ispatını ortaya koyan olgular olacaktır. II. Murat Anadolu’ya o kadar çok önem vermektedir ki Anadolu sahasında yönetici olarak faaliyette bulunabilmek Anadolu olaylarıyla yolundan ilgilenebilmek için Osmanlı Padişahlığını II. Mehmet’e bırakıp Manpa valiliğini kabul edecek ve orada görev yapmaya çalışacaktır.

Dikkat edilirse II. Murat’ın zafer kazandığı Varna ve İkinci Kosova savaşları saldırı ve istila savaşı değildir. Her gibi şanlı bir vatan müdafaasıdır. Bu savaşlarda saldıran Avrupalıların Macar Kralları yönetiminde Papa tavsiye ve desteği ile oluşturdukları Haçlı Ordusu söz konusudur. Bu sahada bilhassa Kosova’da sağlanan başarı Osmanlıların Avrupa(Rumeli) topraklarının artık kesinleşmesini sağlayacaktır.

II. Murat şayet idare alanda ve Anadolu’nun Osmanlılara kesin bağlanması yolunda serbest kalabilseydi İstanbul’un Fethini düşünebilirdi. Ancak ilk yıllarında amcası Mustafa ve kardeşi Mustafa isyanları onu zor duruma sokmuştur. Bu arada Anadolu’da Türk Beylikleriyle uğraşması da onu çok meşgul ettiğinden İstanbul’un fethi ile ilgilenmemiştir. İstanbul’un fethi için gerekli ortamı hazırlamış olan II. Murat fethi II. Mehmet’e bırakmıştır. 1451’de sultan olan II. Mehmet büyük bir devletin yönetimine gelmişti. Devamı yarın…

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.