SON DAKİKA
Hava Durumu

PEYGAMBERLER TARİHİ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:48

Amerika Kıtası'nda bu tür efsanelere dayanarak bu tür efsanelerle karıştırılarak ifade edilen rivayetlerde beyaz bir insan olarak zikredilen Amerika Kıtası'nda gelip Amerika'nın Doğu kıyılarında kabilelere insanca yaşam konusunda töre ve ahlak konusunda yol göstericilik etmiş bir şahsiyetten bahsedilmektedir. Bu Şahsiyet yaptığı İcraatlarla Amerika kıtası açısından bir nevi peygamberlik görüntüsü arz etmiş ve bir müddet sonra da bindiği bir sandalla tekrar geriye döneceğini söyleyerek denize açılmış ve bir daha görülmemiştir. Onun bu özelliği Ortadoğu sahasındaki bazı peygamberlerin göğe uçması ve tekrar geri geleceğini bildiren anlatımlarla uyuşmaktadır. Bu nedenledir ki Eğer Amerika Kıtası'nda bir peygamber söz konusu ise bu şahsiyetin peygamber olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir.  Ne yazık ki bu anlatılan şahsın geri döneceğini belirten ifadelerle ayrılması Amerika yerlileri açısından bir felaketin sebebi olmuştur.  Çünkü gemilerle gelen beyazlar yerliler tarafından bu şahsiyetin dönüşü olarak kabul edilmiş buraları işgal edecek beyazlara yerliler hiçbir mücadele göstermeden kabul göstermişlerdir. Bu durumda keşiften sonra Kızılderililerin kırımına sebep olabilecek işgalleri kolaylaştırmış ve bu durum Amerika yerlileri açısından acı ve felaketlerin kaynağı olmuştur.

Bunun dışında rivayetler halinde bile olsa söz edilen herhangi bir peygamberden bahsetmek mümkün değildir. Ancak tanrının peygamber göndermediği toplumları günah işleme açısından sorgu suale almayacağını cezalandırmayacağını belirten ayetleri esas alırsak mutlaka Yüce tanrı Amerika kıtasına da Avrupa Kıtası'na da Okyanusya kıtasına da mutlaka Elçiler yani peygamberler göndermiş olması muhakkaktır. Bizim kendilerinden haberdar olmamamız buralara peygamberler gönderilmiş olmadığını ifade etmemizi sebep teşkil etmemelidir.  şurasında vurgulamak isterim ki eski kaynaklarda Nuh peygamberden sonra oğlu Sam'ın neslinin Mısır ve Habeşistan tarafında yaşadıklarından Hatta Sam'ın oğullarından birinin babasının uyuduğu sırada üstünün açılması nedeniyle ortaya çıkan manzarasına bakıp güldüğünü ve diğer kardeşinin de Sam'ın üstünü örterek kardeşine Yüzün gözün kara olsun senin neslinde de simsiyah olsun diye beddua ettiğinden,  Bu sebeple de zencilerin onun neslinden türediğini belirten rivayetler mevcuttur. Eğer bu rivayetlerin bir nebze gerçekliği söz konusu olursa Afrika taraflarında Sam neslinin yaşaması, Sam neslinden bazı peygamberlerin de bu kıtada insanlara yol göstericilik etmiş olmasından Söz Etme söz konusu olabilir düşüncesindeyim.

Avrupa kıtasına baktığımızda HZ Muhammed'den önceki dönemde de İsa'dan önceki dönemde de tek Tanrı'dan söz eden düşünürler ve şahsiyetler olduğunu görebiliriz. Ancak bu gibi kişilerin oluşturduğu sistematik bir dinden söz etmemiz imkansız olduğundan Avrupa'da da herhangi bir peygamberden Söz etmek oldukça zordur, Hatta imkansızdır. Bu yüzdendir ki Ortadoğu'da ortaya çıkan bir peygamber olarak İsa peygamber Avrupa'da yerleşmiş bir sistematik dinin yani Hıristiyanlığın Peygamberi olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa'da başka Tek tanrılı dinler Toplumsal olarak yer almamıştır. Gerçi fetihler ve işgaller ile yahut göçlerle İslamiyet ve Yahudilik dinlerinin Avrupa'da görüldüğü özellikle İslamiyet'in kitlesel olarak yayıldığı bölgeler söz konusu olmaktadır.  Ancak ne var ki İsa dini dışında eski dönemlere ait din olarak karşımıza çok tanrılı tabiat dinleri Grek ve Roma mitolojileri tarafından ortaya konulan sistematik Çok tanrılı dinler dışında başka din görülmediğinden Avrupa sahası açısından tek önemli peygamber İsa'dır.  Bunun dışında gerek Asya üzerinden gerekse Ortadoğu sahasından gelmiş ve yaşamış peygamberlerden de söz etmek imkansızdır. Bütün bunlardan sonra peygamberler tarihi açısından en önemli saha Ortadoğu sahasıdır. Özellikle Filistin Mısır Suriye ve Arabistan peygamberlerin ortaya çıkış sahası olmuştur.  Ancak bu demek değildir ki yeryüzünde bu sahadaki peygamberler dışındaki peygamber söz konusu olmamıştır.  Rivayetler halinde de olsa dini kitaplarda söz edilen 28 peygamberden 128000 peygambere kadar peygamberden bahsedilmesi bizim bilmediğimiz toplumumuzun tanımadığı peygamberlerde mevcut olmuş olabilir. Bunların bir kısmı Belki bir kaçı farklı kıtalarda yaşamış da olabilir. sonuç olarak peygamberler tarihini özellikle Kur'an'da isimleri zikredilen peygamberleri esas alarak ve Kur'an'da isimleri zikredilen şahsiyetleri yahut yaşantıları peygamberlere benzeyen şahsiyetleri esas alarak ortaya koymaya çalıştığımız bir yazı dizisinin sonuna gelirken şunu özellikle vurgulamak isterim

Yeryüzünde kaç peygamberin gelip yaşadığını bilmediğimizden peygamberlerin sayısı kimin peygamber kimin olmadığı noktasında değil mi kesin bir şey söylememiz mümkün değildir. Düşünürleri, felsefecileri geçerli üç dinin esaslarını düzenlemeye çalışan farklı sistemler ortaya koyan mezhep yaratıcılarını, cemaat yaratıcılarını, tarikat ortaya koyanları peygamber kabul etmek haftadır. Hatta insanı İslami açıdan küfüre götüren bir kabul olur düşüncesindeyim. Yeryüzünde söz konusu olan yahut peygamber olması ihtimali olan şahsiyetler yazı dizimizde sırasıyla zikredilmiştir. Bunların dışındakileri kabul etmek uygun olmayıp imkânsızdır düşüncesindeyim.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.