güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

MUHALEFET PARTİLERİ 7 HAZİRAN SEÇİMLERİ İÇİN FAALİYETLERİNİ ARTTIRMAK ZORUNDA OLDUKLARI BİLİNCİNE NE ZAMAN VARACAK

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:50
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:50

Kıymetli okurlarım,

Belki dikkatinizi çekecek belki de çekmekte olan bir durum olarak sık sık seçim konusunda ve müstakbel seçimde muhalefet partilerinin yapması gereken konularda yazılar yazmaktayım. Bundan amacım 7 Haziran seçimlerinde ilimiz bünyesinde seçmenin siyasi partiler hakkındaki görüşlerinin, tercihlerinin tam manasıyla gerçeği yansıtır bir seyir göstermesidir. Şahsi görüşüme göre ilimizde iktidar partisi ve rakiplerinin seçimlerde bugüne kadar gerçek güçlerini yansıtmaları mümkün olmamıştır. Ya muhalefet seçmenlerine ulaşıp kendini tam manasıyla tanıtamamış ve seçimlerde kendisini tercih etmelerini gerçekleştirememiştir. Yahut da iktidar partisi seçim barajı nedeniyle elde ettiği fazla imkanlar dolayısıyla oy oranının gereğinden        fazla milletvekili çıkararak kendini başarılı görme durumuna düşmüştür.

Bugüne kadar sergilenen bu durumun 7 Haziran seçimlerinde de gerçekleşmemesi için artık siyasi partilerimizin ilimiz bünyesinde kendilerini teorik ve fiili olarak her yönüyle seçmene tanıtmaları gerekir hale gelmiştir düşüncesindeyim. Üstelik bu müstakbel seçimde ilimiz bünyesinde iktidar partisini avantajlı duruma getiren bir oluşumun cereyan ettiğini de görmekteyiz. Bu oluşum ilimizin büyük şehir yapılması ve gerçekleşen son yerel seçimle büyükşehir yönetiminin iktidar partisinin eline geçmiş olmasıdır. Bu durum iktidar partisine yerel sahada pek çok imkân kazandırmış bir durumdur. Çünkü büyük şehir yönetiminin diğer yerel yönetimler üzerinde onların icraatları üzerinde söz sahibi olduğu pek çok saha mevcuttur. Bu nedenle de muhalefet partileri elindeki belediyelerin yapmak istediği hizmetlere iktidar partisinin engel olması hiç değilse sınırlama getirerek onları başarısız göstermesi mümkün olabilecek bir durumdur.

Bence zaten böylede olabilmektedir. Gerçi ilimiz ilçe belediyeleri arasında dört tanesi muhalefet partilerin yönetiminde bulunmaktadır. Ama bunlar bile iktidar partisi için sorun olacak dezavantaj yaratacak diye, iktidar partisince engellemelere uğratılabilir diye düşünmekteyim. Hal böyle olduğu için muhalefet partileri fiili olarak ilimiz bünyesinde icraatlarıyla seçmenlere kendini tanıtması sevdirip kabul ettirmesi neredeyse imkansız durumdadır. Bu nedenledir ki 7 Haziran seçimlerinde seçmenlerine ulaşıp onları kendi lehlerine oy kullanmak üzere sandık başına sevk etmek istiyorlarsa faaliyetlerini arttırıp onları kendilerine inandıracak ikna edici faaliyetleri şimdiden başlatıp arttırmalıdırlar. Özellikle muhalefet partisi durumundaki partilerin bilhassa delege yoklamasıyla aday tespit etme durumunda olacak olan muhalefet partilerinin çok dikkatli davranması bu dönemde kendi içlerindeki birlik ve beraberliğini parçalayacak girişim, oluşum ve gelişmelerden uzak durması lazımdır.

Bunu iktidar partisi için söylemiyorum. Çünkü bu parti zaten adına temayül yoklaması dese de bir oranda adaylarını merkez tespitiyle belirleyen bir parti durumundadır. Bunun yanında bu parti tespitini yaptıktan sonra aday adayları arasında hiçbir kırgınlık ve dargınlık bırakılmamakta hepsi çeşitli yollarla memnun edilip partiye bağlılığı sürdürülebilmektedir. Ama bu durum diğer partiler açısından nedense bir türlü sürdürememektedir. Belki iktidar partisinin bunun sağlayabilmesinin nedeni iktidarda olup herkesi iktidarın nimetlerinden faydalandırabilme gücünde olmasıdır. Bu imkan muhalefet partilerinde olmadığından bu yüzden aday tespitinde parti içinde dargınlıklar, kırgınlıklar oluşturacak icraatlardan muhalefet partileri uzak durmalıdır. Bana sorarsanız en ideal yolu belki de iktidar partisi gibi adayların merkezden tespiti yoluna gidilmesidir. Bunun yanında muhalefet partilerimizin bünyesel özelliklerinin de içyapılarının da seçim çalışmalarında, seçim hazırlıklarında göz önünde bulundurulmasının şart olduğunu düşünmekteyim. Çok farklı fraksiyonları bünyesinde barındıran, çok farklı görüş sahiplerini teşkilata bağlayan muhalefet partilerinin bütün bu farklı grupları aynı doğrultuda, aynı çizgide buluşturacak hedefleyip, planlar yapması ve bu yapılan planları, tespit edilen hedefleri çok iyi ve seçmenine tanıtarak seçime hazırlanması lazımdır. Muhalefet partilerinin öncelikle bu seçim hazırlıkları ve propagandaları sırasında iktidar partisinden demagojiden, laf yarıştırmaktan mutlaka uzaklaşmaları, onlarla bu tür olaylarda karşı karşıya gelmeye düşüp seçmen ve oy kaybına sebep olabilecek cevaplar vermekten onların kışkırtmalarıyla tuzaklarına düşüp yanlış beyanlarla iktidar partisinin ekmeğine yağ sürmekten uzak kalmaları şarttır. Benim görebildiğim kadarıyla iktidar partimiz ümmetçilik, İslamlık kartını oynayan bir parti görünümündedir. Onunla bu sahada yarışmaya girip seçmen kazanmak yerine muhalefet partilerimiz daha ziyade milliyetçilik, cumhuriyetçilik, demokrasi, insan hakları ve kadın hakları kartlarını kullanmalıdırlar. Yine bence ekonomi, iç ve dış borç, teknoloji kartlarını oynamaya çalışıp bu konuda göstermelik başarılar yaratıp, bu silahlarla seçmen avlamaya çalışan iktidar partisinin bu çabalarına mukabele olarak muhalefet partilerimiz eskiden devlet sektörü elinde bulunan millete ait ekonomik müesseselerin, kamu mallarının nasıl satılıp özelleştirildiğini yahut yaratılan vakıflara nasıl pay edildiğini, toplumun tümünün istinasiyden çıkarılıp, belirli grup veya kişilere mal edildiğini irdelemeli varsa yolsuzlukları, kanunsuzluklar dile getirmeli, eğer mevcutsa artan kamu borçlarının nasıl, ne oranda arttırılıp ne düzeye getirildiğini dile getirmelidir. Bunlardan daha önemlisi özellikle seçim çalışmaları sırasında iktidar partisi gerek ülke genelinde, gerek yerel bazda elinde bulundurduğu nakdi, vesaire imkanlarla seçmen kazanmak uğruna verebileceği rüşvetleri, yapabileceği dağıtımları dikkatle takip edip dile getirilmelidir. Tabi aynı şey muhalefet partilerince yapılıyorsa onlar hakkında da aynı tetkikatı iktidar partisi yapmaktadır. Aynı icraatları o gerçekleştirmelidir. Muhalefet partililerinden seçim öncesinde yapmalarını beklediğim bir diğer hazırlıkta seçim esnasında seçim sandıklarının seçim sandıkları bünyesinde yapılan oy verme ve oy sayım ve döküm çalışmalarını elemanları ve üyeleri vasıtasıyla dikkat ve takip edebilecek teşkilatları oluşturmalıdır. Yani her siyasal parti şimdiden çalışmalara başlayıp seçimin yapılışını yani oy verilişini, oy sayım ve dökümünü hatta oyların ilçe seçim kurullarına verilişini sonuna kadar takip edecek, hiç ayrılmayacak bir şekilde üyelerden oluşturacağı bir teşkilat meydana getirmelidir. Bu teşkilatta yer alacakların ciddi ciddi görev yapacak partisine sadık üyeler olmasına dikkat etmelidir.

Her siyasal parti seçmen kitleleriyle yakında ilgilenmeli kendi bölgelerindeki seçmenlerin, sahte seçmen olmamasına yahut bir seçmenin iki yerde yazılı olmamasına dikkat edecek şekilde kontrolünü yapmalıdırlar. Bütün bunlardan daha önemlisi sandık başındaki üyeleri vasıtasıyla sandık seçim tutanaklarının birer örneğini veya fotokopisini mutlaka alıp hiç değilse sandık kurulu başkanının tasdik ettiği seçim sonucunu belirten bir belgeyi alarak mutlaka kendi parti teşkilatına ilettirmeyi gerçekleştirmelidir. Özellikle sandık sayımı sırasında oluşacak, oluşabilecek elektrik kesintileri mutlaka göz önünde bulundurulmalı, siyasal parti temsilcileri bence mutlaka yanlarında cep feneri gibi aydınlatıcı malzeme bulundurmaları yolunda uyandırılıp teşhizatlandırılmalıdır. Hatta sayım sırasında sayım halkın gözü önünde yapılacağına göre o sahada mutlaka sayımı takip edebilecek yetkili temsilcilerin olmasını da her siyasi parti sağlayabilecek şekilde teşkilatlandırılmalıdır. İktidar partisi bir oranda iktidar olmanın avantajıyla Yüksek Seçim Kurulu’na bağlı sayım döküm ve takip imkanlarından yararlanabilmekte, elde edilen bilgiler bu kuruluşa ulaştırılarak bir oranda iktidar partisinin bilgisi dahiline ulaşabilmektedir. Ama bilgisayar yoluyla yapılan tespitlerde istenilirse iktidar yönüne veya aleyhine farklı değiştirmeler yapılabilme olasılığı göz önünde bulundurularak her siyasal parti kendi seçim sonuçlarını kendi oy miktar ve oranlarını bir bilgisayar ağı oluşturup seçimin sonuçlarını kendileri açısından değiştiremeyecek şekilde garantiye almanın teşkilatını da kurmalıdırlar. Kurmalıdırlar ki olabilecek hatalar veya kasıtlı yüksek seçim kurulu katında itiraz edebilmeli, gecikmeden zarar kaybetmeden müdahale edilmesini sağlayabilmelidirler. Bütün bu hazırlıklar yanında en az bunlar kadar önemli olan bir durum siyasal partilerimiz özellikle muhalefet partilerimiz, kendilerini halka tanıtmak için sadece partilerinin liderlerinin yahut sözcülerinin ve merkez yönetim kurulu üyelerinin yahut milletvekillerinin veya milletvekili adaylarının konuşmalarıyla, propagandalarıyla yetinmekle kalmamalıdırlar. Ülkenin haliyle ilimizin her yerleşim sahasını yapılacak konuşmalar ve propagandalarla, bilgilendirmelerle miting sahasına çevirmeli bu durumu seçim yasaklarına kadar eksiltmeden devam ettirmelidirler. Parti yöneticileri, il parti yöneticileri de dahil tüm parti görevlileri programlarını, planlarını tanıtacak şekilde partilerince bilgi sahibi yapılmalı, onlarda bilgilerini mutlaka seçim propagandaları sırasında hatta öncesinde seçmenlerine anlatmalı, aktarmalıdırlar. Sözün kısası bütün siyasal partiler 7 Haziran seçimlerine hazırlanmalıdır. Ülkemizdeki rejimin devamı açısından çok önem taşıyan 7 Haziran seçimlerine muhalefet partilerimiz çok ciddi bir şekilde hatta her zamankinin iki katı fazlasında bir çabayla hazırlanmalıdırlar. Çünkü iktidar partisi bu seçimi kazandığında onların devam etmesini istedikleri ve korumaya çalıştıkları bugünkü mevcut demokratik sistemimiz, değiştirilecek yerine iktidar partisinin uygun gördüğü bir rejim gelecektir. Umarım muhalefet partilerimiz bu durumun bilincine varırlar yoksa bugünkü görünümleriyle kafamızda uyandırdıkları “muhalefet partileri 7 haziran seçimleri için faaliyetlerini arttırmak zorunda oldukları bilincine ne zaman varacak” sorusu varlığını sürdürecektir.

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.