SON DAKİKA
Hava Durumu

BİZ TÜRKLER MİLLET OLARAK TARİH BOYUNCA EN ÇOK, EN CİDDİ VE KANLI MÜCADELELERİ RUSLAR VE İNGİLİZLERLE, ÇİNLİLERLE YAPMIŞIZDIR

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49

Hangi Hıristiyan devleti Osmanlıyla savaşırsa Ruslar onun doğal müttefiki yanında yer alan yardımcısı durumundadır. Çünkü Rusların Akdeniz siyasetini Osmanlı toprakları üzerindeki Rus emellerini belirleyen ünlü çarları deli Petro’nun amaç ve hedeflerini dış siyaset hedefi belirleyen Rusya Çarlığı bu amaca ulaşmak için gözünü Osmanlı topraklarına dikmiş, özellikle İstanbul ve boğazlar bölgesini ele geçirmek için her türlü çareyi dener, uygular duruma gelmiştir. Akdeniz’e inebilmek için Osmanlının tüm düşmanları ile işbirliğine hazır Rusya Çarlığı bir sürü Osmanlı-Rus savaşının neticesinde Bulgarlar sayesinde yeşil köy’e kadar gelmeyi başarmış. Yapılan anlaşmalarla amaçlarına oldukça yaklaşmıştır. Amaçlarını gerçekleştirmek için. Düşmanı olduğu Osmanlı Devletinin aynalı kavak Tenkihnamesi anlşması gibi anlaşmayla kendi valileriyle mücadelesinde müttefiki olmuştur. Mısır meselesinde Kavalalı Mehmet Ali paşaya karşı Osmanlı müttefiki olan Rus Çarı Yunan isyanında Osmanlının karşısında yer almaktan çekinmemiştir. Navarin olayında Osmanlı ile müttefik olan Kavalalı Mehmet Ali Paşanın ve Osmanlının Donanmalarını yakan Rusya bir yandan da doğu topraklarımızı bile Kars, Ardahan ve Batum’a varıncaya kadar ele geçirmekten çekinmeyen azılı bir düşmandır. 1. Dünya harbinde Sarıkamış cephanesinde karşımızda yer alan 90 bin askerimizin katili de Rusya’dır. Yine aynı Rusya Çanakkale cephesini açtırıp askerimizi 7 düvelle bu cephede savaştırıp 250 bin subay ve Mehmetçiğimizin şehit ettiren de Rusya’dır. İşin tuhafı pek çok kişi bilmese bile Çanakkale’de kıyılarımızı donan düşman armadası içerisinde Rus Harp gemilerinin mesela Rus Kruvazörü Ascoult’unda yer aldığı akıllardan çıkarılmamalıdır. Kendisinde çıkan Bolşevik isyanı üzerine zor duruma düşüp bizimle Ateşkes antlaşması mahiyetinde bir antlaşma yaparak, savaşa son veren ve rejimi yıkılan Rus Çarlığı yerini alan Sovyetler Birliği sayesinde tekrar tarih sahnesinde görülürken de aslında Türk’lerle düşmanlığına son vermemiştir.  1. Dünya harbi sırasında Kars bölgesini ele geçiren Ermenilerin, bu bölgedeki yaptıkları katliamların arkasında da hiç değilse önleyebilme imkanı var iken önlemeyerek suçlusu da yine Sovyetler Birliği yani Rusya’dır. Sözde kurtuluş harbinde bize yardımcı olan Sovyetler Birliği aslında bünyesindeki Türk ve Müslüman halkın bize gönderilmek üzere toplayıp kendisine teslim ettiği paralara el koymakla da suçludur. Sözüm olan o paraların karşılığında ki tutarında sözüm ona o meblağın çok azı olacak olan silah ve cephe gönderdiğinden söz etmekte mümkündür. Kısacası Rus azılı Türk düşmanı Rus Çarlığı ve devamı mahiyetindeki Sovyetler Birliği biz Anadolu Türklerinin bizden önce Kafkasya, Ukrayna, Kırım ve Türkistan Türklerinin mücadele ettiği amansız düşmanın bir devlet olmuştur. Eline geçirdiği Türk ülkelerini birbirleri ile bütünleşemeyecek şekilde parçalara ayırıp içlerine bol miktarda Rus halkını yerleştiren, Türklere Düşman azınlıkları yerleştiren, amansız Türk düşmanı bir devlet olarak Rusya’dan söz etmek mümkündür. Bu gün kırım Türkleri hala esirse bağımsız devlet olamıyorlarsa Azerbaycan, bir Karadağ ermeni soykırımı sorunu yaşıyorsa, biz ülkemizde bir ermeni soykırımı ve Kürt sorunu yaşıyorsak bunun arkasında olanların en başında Rusya gelmektedir ve haliyle asırlardır Ruslarla Türklerin yaşadığı mücadeleler öyle kolay unutulacak türden değildir.  Ne var ki Ruslar Türk düşmanlığında yalnız değildirler. En az İngilizler de Ruslar kadar Türk düşmanı, Ruslar kadar Türk devletlerinin karşılaştığı sorunların yaratıcısıdırlar. Biz Türkler İngilizlerle de dolaylı dolaysız çetin savaşlar yapmışızdır. Gerçi bazen müttefikimiz olan Kırım savaşında olduğu gibi İngilizler yanımızda yer almışlardır. Ama bu yer alış kaşımızın gözümüzün hatırına değildir. İngilizlerin amacı da elimizdeki orta doğuyu ele geçirmek, gelecek için önemli olan Arap petrol dünyasına sahip olmaktır. Nitekim kısa zamanda Mısır’a el koymuşlardır. 1. dünya savaşında karşımızda yer alarak orta doğuyu bizden koparmışlardır. Bununla da kalmayıp Anadoluyu parçalayıp hakimiyet sahalarına bölmüşler, Mondros ve Sevr Antlaşmalarıyla Türk devleti konumundaki Osmanlıyı tarihe gömmeye çalışmışlardır. Ama beklenenin aksine Mustafa Kemal Önderliğindeki teşkilatlanan Türk Milleti, meclisini kurup ordusunu oluşturarak onun piyonları Ermenileri, Ayrılıkçı Kürtleri, Yunanlıları, İstanbul Hükümetini, Osmanlı halifesini ve onların yanlılarını yenip bertaraf ederek Türk devletini oluşturunca Mudanya Mütarekesini ve Lozan Antlaşmalarının yarattığı zorlamalar neticesinde Türkiye Cumhuriyetini tanıyan diğer devletler gibi İngiltere gibi Devletimizi tanımış sözüm ona dost durumuna gelmiştir. Bütün bunlardan sonra şunu vurgulamak isterim ki tarih boyunca Türkler, en çok Çinliler, Ruslar, Avusturyalılar ve İngilizler tarafından düşmanlığa ve mücadeleye maruz bırakılmışlardır. Bu gün Türk evladı olan bizler günümüz için tarihten ibret almak istiyorsak bu ibretlere göre dost milletleri ve devletleri tespit etmek dile getirmek istiyorsak İngilizleri, Rusları ve Çinlileri Türk milleti dostu milletler derken ve onların dostluğunu bu gün içerisinde güvenmeye yönelirken çok iyi düşünmeliyiz tarihimizi çok iyi değerlendirmeliyiz düşüncesindeyim. Çünkü bu milletler Türk’e pek çok kan kaybettirmiş, pek çok can kaybettirmiş ve pek çok vatan kaybettirmiş milletlerdir. Bu yüzden bu gün bunlarla yapılacak dostluklarda cepheleşmelerde tarihimizi çok iyi hatırlamalı ve değerlendirmeli ona göre hareket etmeliyiz. Bunun neticesi olarak geçmiş dönemlerin Rus Çarlığının varislerine İngilizlerin varislerine ve bugün onun yerini almış devletlere karşı çok iyi değerlendirmeler yaparak yaklaşmalı onların kendi çıkarları için bize gösterdikleri yakınlaşma ve güler yüze aldanmamalıyız diye düşünmekteyim.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.