güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

YORUMSUZ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49
1-KADİRLER TARİKATI        Gülen Ce­ma­ati
Mu­ham­me­di­ye Ce­ma­ati        Işık Ce­ma­ati
Ga­li­bi­ler Ce­mi­ye­ti                  Med­zeh­ra Ce­mi­ye­ti
İcmal­ci­ler       Zehra Vakfı Ce­ma­ati
Til­lo­cu­lar       Ac­zi­men­di­ler Ce­ma­ati
 
2-NAKŞİBENDİ TARİKATI  M.Sun­gur Ağa­bey Ce­ma­ati
İsken­der­pa­şa Ce­ma­ati         M.Kur­toğ­lu Ağa­bey Ce­ma­ati
Eren­köy Ce­ma­ati                4-RU­FAİLER TARİKATI
İsma­ila­ğa Ce­ma­ati     Çorum Der­ga­hı
Men­zil Der­ga­hı     Mev­lüt Efen­di Der­ga­hı
Tu­fan­cı­lar Ce­ma­ati     Ma­arif­ler Ce­ma­ati
Zilan Ce­ma­ati     An­ta­ki Ce­ma­ati
Sü­ley­man­cı­lar Ce­ma­ati     5-HAL­VETİYE TARİKATI
Haz­ne­vi­ler Ce­ma­ati    Şa­ba­ni­ye Ce­ma­ati
 
3-NUR­CU­LAR TARİKATI   Cer­ra­hi­ye Ce­ma­ati
Yeni Asya Ce­ma­ati    Uşak Ce­ma­ati
Yeni Nesil Ce­ma­ati    İpek­yo­lu Ce­ma­ati
Kır­kın­cı Hoca Ce­ma­ati       Ti­ca­ni­ler Ce­ma­ati
 
16.08.2016 ta­rih­li köşe ya­zı­sın­da Sayın Ne­ca­ti Doğru böyle sı­ra­la­mış ta­ri­kat­lar zin­ci­ri­ni.
Evet Tür­ki­ye la­ik­tir di­yen­le­re, Tür­ki­ye’de la­ik­li­ğin kal­ma­dı­ğı­nın is­pa­tı bu tablo değil mi?
Gel­di­ği­miz nok­ta­da Gülen Ce­ma­ati­nin, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin te­mel­le­ri­ne di­na­mit koy­du­ğu­nu yüz­ler­ce şehit ve­re­rek ya­şa­dık. Demem o ki, bu kadar ta­ri­ka­tın bol ol­du­ğu bir ül­ke­de öz­gür­lük­çü bir de­mok­ra­si nasıl sağ­la­na­bi­lir?
Tek­bir ses­le­ri ile Ata­türk­çü­lük! Saidi Nursi Haz­ret­le­ri­ne öv­gü­ler­le Ata­türk­çü­lük sağ­la­na­bi­lir mi?
Şu ta­ri­kat­tan şu kadar oy alı­rım en­di­şe­si ile ce­ma­at­ler­le kol kola gir­me­nin biz­le­re, de­mok­ra­si­ye, la­ik­li­ğe ne kadar zarar ver­di­ği hala an­la­şıl­ma­dı mı?
Din mas­ke­si al­tın­da di­ni­mi­zin asıl ve­ci­be­le­ri­nin unu­tul­du­ğu, yine din ta­cir­le­ri sa­ye­sin­de laik, de­mok­ra­tik, hukuk dev­le­tin­den bah­set­mek ne kadar inan­dı­rı­cı­dır? Bu kadar ta­ri­ka­tın bol ol­du­ğu bir ül­ke­de, Fet­tul­lah ca­ni­si­nin başka bir ta­ri­kat­ta boy gös­ter­me­ye­ce­ği­nin ga­ran­ti­si mi var?
Biz yaz­dık, biz sor­duk. İnşal­lah başta olan si­ya­si­le­ri­miz ya­şa­dı­ğı­mız bu acı olay­lar­dan ders alır­lar.
Esen kalın.
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.