güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:47
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:47

Diğer Haçlı Seferleri

Dördüncü Haçlı seferinden sonra hazırlanan 5., 6., 7. ve 8. Haçlı seferlerinde Haçlılar, Mısır, Suriye ve Tunus üzerine saferler düzenlendiler. Beşinci sefere Macar Kralı Andre(1217), altıncı sefere Alman İmparatoru II. Frederic (1288), yedinci ve sekizinci sefere Fransa Kralı Sen Lui (1248-1270) katıldılar. Fakat, bu seferlerin hiç biri gayesine ulaşamadı.

Suriye’de kalan Haçlı prenslikleri ve kontluklarına da Türk Memlûk Sultanı Baybars son verdi. Baybars Moğollar’ıAyn-ı Calût Savaşı’nda yendikten sonra Hayfa, Yafa, AntakyaiTrablusşam ve Akkâ’daki bütün kale ve şehirleri zapt etti. Burada bulunan son Haçlı kalıntıları da temizlenmiş oldu (1291).

Bu savaşlar ortadoğuyusuriyeyi ve filistini hatta anadolu’yu yeni baştan şekillendirirken doğudan gelen Moğol tehlikesi henüz Anadolu ve ortadoğuyu etkilememiştir. Ancak haçlılar ile mücadele Abbasi halifeliğini koruyan türk devletlerine ve onlar arasında sivrilen kürt mü türk mü olduğu tartışılan buna rağmen Ortadoğu da önem kazanan eyubilere kalmıştır.

 

Eyübilere Ortadoğu da tarih açısından önem verilmesi kurucusu olan Selahattin eyubinin, kürt olması veya türk olması, tartışmasına konu edilmesi dolayısıyla meydana gelmektedir. Haçlı savaşlarının zayıflatıp parçaladığı Ortadoğu İslam toplumların da kısmen güneyanadolu da, kısmen ırak ve Suriye toprakların da bir atabeylik olarak zengi atabeyliğinin ortaya çıktığını görmekteyiz Musul merkezi olarak kurulan bu devlet bir yandan haçlılarla bir yandan şii fatimilerle mücadeleye girişmiştir. Başında ki imadettin zengi zamanın da şirbu ve Selahattin eyubi isimli komutanlarını haçlılarla savaşan fatimilere yardıma gönderen imadetti zengi öldüğün de mısır da başarılı olan sellahttin eyubi şii fatimi devletini ortadan kaldırıp mısır da devletini kurduktan sonra başta zengi devleti olmak üzere mısır ve diğer İslam toprakların da babasının adı ile anılan eyubi devletini kurmuştur. Devletini kurduktan sonra ilk işi, Suriye de ve Filistin de ele geçirdikleri topraklar da, hakimiyet kuran Kudüs haçlı krallığına, cevre de ki haçlı koluklarına savaş açıp Suriye ve Filistin toprakları üzerin de hakim olmaya yönelmiştir. Bu uğur da haçlılarla pek çok savaşlar yapmıştır. Suriye ve Filistin hakimiyeti için yaptığı ve başarılı olduğu en önemli savaş hittin savaşıdır. Bu savaş için kaynaklara baktığımız da internet kaynakları başta olmak üzere şu bilgiler mevcuttur.

491-492 (1098-1099) yıllarında Doğu Akdeniz kıyılarında Haçlı devletlerinin kurulmasından sonra buradaki müslümanların en büyük hedefi bölgeyi onlara karşı korumak ve işgal ettikleri toprakları kurtarmak olmuştur. Selâhaddîn-i Eyyûbî, selefi Nûreddin Zengî’nin ölümünden sonra bir taraftan Haçlılar’la mücadele ederken bir taraftan da onun tesis etmiş olduğu birliği yeniden sağlamak için çalıştı. 574’te (1179) önce Merciuyûn Savaşı’nı kazanıp arkasından Beytülahzân Kalesi’ni geri alarak Haçlılar’a karşı bir üstünlük elde etti. Bundan sonra Haçlılar müdafaaya çekilirken Selâhaddin devamlı taarruz durumuna geçti. Bu taarruzlar esnasında onun bir meydan savaşına girmek istemesine rağmen karşı taraf bunu hiçbir zaman göze alamamıştır. Selâhaddin, 579 (1183)’da Halep’i ele geçirmek ve 582 (1186) yılında Musul’u hâkimiyet altına almak suretiyle ülkede birliği temin etti ve böylece kendini tamamen Haçlılar’la mücadeleye verdi. Bu arada Kudüs Haçlı Krallığı tahtına Guy de Lusignan geçmiş ve kendisine bağlı olan Kerek-Şevbek Prinkepsi Renaud de Châtillon ile birlikte Selâhaddin’le bir antlaşma yaparak ticaret kervanlarına saldırmayacaklarına dair söz vermişti. Fakat Renaud de Châtillon, Selâhaddin’in Musul’dan Dımaşk’a döndüğü sıralarda Mısır’dan Suriye’ye giden bir kervana saldırdı ve bütün ticaret mallarını Kerek Kalesi’ne götürdü. Selâhaddin bunu öğrenince hem Renaud’dan hem Kral Guy’den kervanın iadesini istedi. Guy, Renaud’ya karşı teşebbüse geçtiyse de sonuç alamadı (İbnü’l-Esîr, XI, 527-528; Bündârî, vr. 230a). Bunun üzerine Selâhaddin, Kerek-Şevbek Prinkepsliği üzerine sefer açmaya karar verdi ve çeşitli bölgelerdeki emîrlerine mektuplar yazarak askerlerini cihada çağırdı. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.