güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

TAKSİM MEYDANI 1 MAYIS KUTLAMALARI AÇISINDAN EMEKÇİLERE EBEDİYEN Mİ KAPALI ?

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

Değerli okurlarım, millet olarak halk olarak bilmekteyiz ki 1 Mayıs tarihi dünyamızda ve ülkemizde eski anımsamalarımıza göre işçi bayramı yeni isimlendirmelere göre emek ve emekçiler günü olarak değerlendirilip kutlanan bir gündür. 1 Mayıs tarihi kökü çok eskilere dayanan bir şekilde kafalarımıza komünist bayramı olarak yerleştirilmek istenmiş ve bunda da belirli oranda başarılı olunmuş bir tarihtir. Halkımızın bu çabaları kabul edip 1 Mayıs’ı komünist bayramı kabul etmesinde en büyük etken bu bayramın Rus kökenli Sovyetler birliği kökenli bir bayram olarak tanıtlmış olmasını söyleyebiliriz düşüncesindeyim. Oysa hakikat hiçte öyle değildir. Çünkü 1 mayıs kutlamaları Amerika birleşik devletlerindeki ve batı Avrupa devletlerindeki işçi olaylarının yıl dönümlerinin değerlendirilip anılmasından veya  kutlanmasından köken bulan bayramdır. Hal böyle olmasına rağmen işveren sınıfı patron ve ağa sınıfı çoğunluklu olan Amerika birleşik devletleri ve Avrupa devletleri kendi ekonomilerinin temelini oluşturan bu grupları destekleyip onlara karşı olmak ve mücadele vermek durumunda olan içi ve emekçi sınıflara karşı cephe alan yönetimlere sahip olduklarından bu yönetimler vasıtasıyla kökenini işçilerin hak aramasından alan 1 Mayıs kutlamalarına her zaman kötü gözle bakmışlar. Bu kutlamalara ve kutlama günlerine cephe almak lüzumunu hissetmişlerdir. Bir başka deyişle Amerika Birleşik devletleri ve Avrupa devletlerinin patron ve zengin sınıfları işçi ve emekçileri sömürenler sömürülen işçi ve emekçilerin hak aramalarına bu yoldaki mücadelelerine bu yolda başarılı oldukları tarih ve günlerin kutlanıp değerlendirmelerine karşı temkinli olmayı tedbirli olmayı seçmişler ve bu seçişlerini kendilerini örnek seçen kendilerine uydu olan yahut kendilerinin etkisinde olan ülkelerin zengin kesimlerine ve yönetimlerine de aksettirmiş kabul etmişlerdir. Bu yüzdendir ki ABD’de olsun Avrupa devletlerinde olsun işçilerin hak arama mücadeleleri askeri düzeye inmiş bu yolda mücadelelerin önemli günlerinin kutlanması azalmış azaltılmış adeta sorunsuz duruma getirilmenin çareleri aranmış ve bulunmuştur. Evet bu ülkelerde de işçilerin sömürülmesi emeklilerin sömürülmesi şüphesiz bir oranda devam etmektedir. Ama ülkelerinin gelişmişliğinden gelişmiş sosyal yapılarından sosyal devlet anlayışlarından işçi ve emekçi sınıfları az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki emekçi ve işçi sınıflar kadar mücadeleye girme hak arama ihtiyacına düşmemektedirler. Çünkü yönetimler peyder pey verdikleri imkanlarla onların kitleler halinde harekete geçmelerine mücadeleye atılmalarına imkan vermemektedirler. Bu yüzdendir ki 1 Mayıs bayramları ABD’de ve Avrupada bir başka tabirle gelişmiş ülkelerde sorunsuz ve sınırlamasız kutlanma imkanı bulurken az gelişmiş ülkelerde bu kutlamalara sınırlar getirilmekte kutlamayı gerçekleştirecek kitleler üzerine baskılar kurulmaktadır.  Kendi ülkelerinde işçi bayramı kutlamalarını ve bu bayramı kutlayacak işçileri sorun olmaktan çıkarmış Amerika ve Avrupalarılar buraların zengin ve patron sınıfları işçi bayramının az gelişmiş ülkelerde de kutlanmasına karşıdırlar. Çünkü onlar bilmektedirler ki dünyanın neresinde olursa olsun patron sınıfına karşı mücadeleye atılmış. Örgütlenmiş bilinçli işçi ve emekçi sınıfları kendi ülkelerindeki uyuşturdukları mücadeleye gerek bırakmadan çalışıp üretmeye hazır hale getirdikleri işçi ve emekçi sınıflarında örnekseme yoluyla harekete geçirebilirler onlar ülkelerinde işçi ve emekçilerin kendi sınıf bilinçlerini unutmalarını istedikleri gibi yeryüzündeki tüm emekçi ve işçilerinde sınıf bilincini yitirmelerini istemektedirler. Bunun içinde etkileri altında olan az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere de aynı zihniyeti yerleştirmeye oralarının yönetimlerini de kendi zihniyetlerine göre toplumlar yaratma yolunda icraat yapmaya bu yolda girişimler gerçekleştirmeye yönlendirdiklerini söylememiz mümkündür düşüncesindeyim. Nitekim gerek Avrupa gerek ABD etkisi altında olmamız dolayısıyla bizdeki yönetimleri de bizdeki patron ve ağa sınıfını da her zaman ezmeye yöneltmişler bu yolda yapılması gerekenler konusunda Osmanlı döneminden başlayarak günümüze kadar bizdeki yönetimler ve zengin sınıflar üzerinde etkili yönlendiriciler yapmışlardır kanaatindeyim. Çünkü zaten bizdeki üretim sahalarının büyük çoğunluğunda hissedar veya ortak olarak Avrupa ve Amerika’nın firma ve şirketleri yer almış ve almaktadır. Bu nedenledir ki aslında bizim emekçi ve işçi sınıfımız Amerika ve Avrupa’daki patron sınıfıyla muhatap ve karşı karşıya bulunmaktadır. Çünkü bizim patron ve zengin sınıfı gördüğümüz yerli kitle aslında ya Avrupa ve Amerikalıların ortağı veya onların temsilcileri durumundadır. Bu yüzdendir ki bizdeki emekçi ve işçi mücadeleleri hak aramaları emekçi işçi bayramı ve kutlamaları direk olarak onları da ilgilendirmektedir. İşte bu nedenle olsa gerektir ki Avrupa ve Amerika kökenli zengin ve patron sınıflar bizdeki işçi bayramlarının kutlanmasını engellemek bu bayramların tüm emekçi sınıfına mal olmasına en olmak lüzumunu hissetmişler bunu gerçekleştirmek içinde bizdeki temsilcilerini benzerlerini ve etkisi altındaki yönetimlerimizi kullanmaya düşünmüşlerdir düşüncesindeyim. Türk toplumunun dinsel yapısının kuvvetli olduğunu Türk halkının dinsel duygusunun kuvvetli olduklarını tespit eden bu sınıf ve bu sınıfların oluşturduğu ülke yönetimleri halkımızın bu yön ve duygularını işlemeye ve işletmeye yöneltmişler özellikle işçi bayramının dayandırdıkları kökenlenmiş gösterdikleri komünist rejimini dinsizlik İslam karşıtı bir yönetim sistemi gösterme yolunda büyük tanıtım faaliyetlerine girişmişlerdir.        Bunun sonucu olsa gerektir ki halkımız Amerika ve Avrupa kökenli işçi mücadelelerine dayanan 1 Mayıs kutlamalarını komünist kökenli kabul etmeye İslam’a karşı bireyler ve toplum yetiştiren bir sistem olarak kafasına yerleştirilen komünist sistemin bayramı kabul ettikleri  1 Mayıs bayramı kutlamalarına karşı cephe almaya yönelmiştir.TAKSİM MEYDANI 1 MAYIS KUTLAMALARI AÇISINDAN EMEKÇİLERE EBEDİYEN Mİ KAPALI ?

Değerli okurlarım, millet olarak halk olarak bilmekteyiz ki 1 Mayıs tarihi dünyamızda ve ülkemizde eski anımsamalarımıza göre işçi bayramı yeni isimlendirmelere göre emek ve emekçiler günü olarak değerlendirilip kutlanan bir gündür. 1 Mayıs tarihi kökü çok eskilere dayanan bir şekilde kafalarımıza komünist bayramı olarak yerleştirilmek istenmiş ve bunda da belirli oranda başarılı olunmuş bir tarihtir. Halkımızın bu çabaları kabul edip 1 Mayıs’ı komünist bayramı kabul etmesinde en büyük etken bu bayramın Rus kökenli Sovyetler birliği kökenli bir bayram olarak tanıtlmış olmasını söyleyebiliriz düşüncesindeyim. Oysa hakikat hiçte öyle değildir. Çünkü 1 mayıs kutlamaları Amerika birleşik devletlerindeki ve batı Avrupa devletlerindeki işçi olaylarının yıl dönümlerinin değerlendirilip anılmasından veya  kutlanmasından köken bulan bayramdır. Hal böyle olmasına rağmen işveren sınıfı patron ve ağa sınıfı çoğunluklu olan Amerika birleşik devletleri ve Avrupa devletleri kendi ekonomilerinin temelini oluşturan bu grupları destekleyip onlara karşı olmak ve mücadele vermek durumunda olan içi ve emekçi sınıflara karşı cephe alan yönetimlere sahip olduklarından bu yönetimler vasıtasıyla kökenini işçilerin hak aramasından alan 1 Mayıs kutlamalarına her zaman kötü gözle bakmışlar. Bu kutlamalara ve kutlama günlerine cephe almak lüzumunu hissetmişlerdir. Bir başka deyişle Amerika Birleşik devletleri ve Avrupa devletlerinin patron ve zengin sınıfları işçi ve emekçileri sömürenler sömürülen işçi ve emekçilerin hak aramalarına bu yoldaki mücadelelerine bu yolda başarılı oldukları tarih ve günlerin kutlanıp değerlendirmelerine karşı temkinli olmayı tedbirli olmayı seçmişler ve bu seçişlerini kendilerini örnek seçen kendilerine uydu olan yahut kendilerinin etkisinde olan ülkelerin zengin kesimlerine ve yönetimlerine de aksettirmiş kabul etmişlerdir. Bu yüzdendir ki ABD’de olsun Avrupa devletlerinde olsun işçilerin hak arama mücadeleleri askeri düzeye inmiş bu yolda mücadelelerin önemli günlerinin kutlanması azalmış azaltılmış adeta sorunsuz duruma getirilmenin çareleri aranmış ve bulunmuştur. Evet bu ülkelerde de işçilerin sömürülmesi emeklilerin sömürülmesi şüphesiz bir oranda devam etmektedir. Ama ülkelerinin gelişmişliğinden gelişmiş sosyal yapılarından sosyal devlet anlayışlarından işçi ve emekçi sınıfları az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki emekçi ve işçi sınıflar kadar mücadeleye girme hak arama ihtiyacına düşmemektedirler. Çünkü yönetimler peyder pey verdikleri imkanlarla onların kitleler halinde harekete geçmelerine mücadeleye atılmalarına imkan vermemektedirler. Bu yüzdendir ki 1 Mayıs bayramları ABD’de ve Avrupada bir başka tabirle gelişmiş ülkelerde sorunsuz ve sınırlamasız kutlanma imkanı bulurken az gelişmiş ülkelerde bu kutlamalara sınırlar getirilmekte kutlamayı gerçekleştirecek kitleler üzerine baskılar kurulmaktadır.  Kendi ülkelerinde işçi bayramı kutlamalarını ve bu bayramı kutlayacak işçileri sorun olmaktan çıkarmış Amerika ve Avrupalarılar buraların zengin ve patron sınıfları işçi bayramının az gelişmiş ülkelerde de kutlanmasına karşıdırlar. Çünkü onlar bilmektedirler ki dünyanın neresinde olursa olsun patron sınıfına karşı mücadeleye atılmış. Örgütlenmiş bilinçli işçi ve emekçi sınıfları kendi ülkelerindeki uyuşturdukları mücadeleye gerek bırakmadan çalışıp üretmeye hazır hale getirdikleri işçi ve emekçi sınıflarında örnekseme yoluyla harekete geçirebilirler onlar ülkelerinde işçi ve emekçilerin kendi sınıf bilinçlerini unutmalarını istedikleri gibi yeryüzündeki tüm emekçi ve işçilerinde sınıf bilincini yitirmelerini istemektedirler. Bunun içinde etkileri altında olan az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere de aynı zihniyeti yerleştirmeye oralarının yönetimlerini de kendi zihniyetlerine göre toplumlar yaratma yolunda icraat yapmaya bu yolda girişimler gerçekleştirmeye yönlendirdiklerini söylememiz mümkündür düşüncesindeyim. Nitekim gerek Avrupa gerek ABD etkisi altında olmamız dolayısıyla bizdeki yönetimleri de bizdeki patron ve ağa sınıfını da her zaman ezmeye yöneltmişler bu yolda yapılması gerekenler konusunda Osmanlı döneminden başlayarak günümüze kadar bizdeki yönetimler ve zengin sınıflar üzerinde etkili yönlendiriciler yapmışlardır kanaatindeyim. Çünkü zaten bizdeki üretim sahalarının büyük çoğunluğunda hissedar veya ortak olarak Avrupa ve Amerika’nın firma ve şirketleri yer almış ve almaktadır. Bu nedenledir ki aslında bizim emekçi ve işçi sınıfımız Amerika ve Avrupa’daki patron sınıfıyla muhatap ve karşı karşıya bulunmaktadır. Çünkü bizim patron ve zengin sınıfı gördüğümüz yerli kitle aslında ya Avrupa ve Amerikalıların ortağı veya onların temsilcileri durumundadır. Bu yüzdendir ki bizdeki emekçi ve işçi mücadeleleri hak aramaları emekçi işçi bayramı ve kutlamaları direk olarak onları da ilgilendirmektedir. İşte bu nedenle olsa gerektir ki Avrupa ve Amerika kökenli zengin ve patron sınıflar bizdeki işçi bayramlarının kutlanmasını engellemek bu bayramların tüm emekçi sınıfına mal olmasına en olmak lüzumunu hissetmişler bunu gerçekleştirmek içinde bizdeki temsilcilerini benzerlerini ve etkisi altındaki yönetimlerimizi kullanmaya düşünmüşlerdir düşüncesindeyim. Türk toplumunun dinsel yapısının kuvvetli olduğunu Türk halkının dinsel duygusunun kuvvetli olduklarını tespit eden bu sınıf ve bu sınıfların oluşturduğu ülke yönetimleri halkımızın bu yön ve duygularını işlemeye ve işletmeye yöneltmişler özellikle işçi bayramının dayandırdıkları kökenlenmiş gösterdikleri komünist rejimini dinsizlik İslam karşıtı bir yönetim sistemi gösterme yolunda büyük tanıtım faaliyetlerine girişmişlerdir.        Bunun sonucu olsa gerektir ki halkımız Amerika ve Avrupa kökenli işçi mücadelelerine dayanan 1 Mayıs kutlamalarını komünist kökenli kabul etmeye İslam’a karşı bireyler ve toplum yetiştiren bir sistem olarak kafasına yerleştirilen komünist sistemin bayramı kabul ettikleri  1 Mayıs bayramı kutlamalarına karşı cephe almaya yönelmiştir. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.