SON DAKİKA
Hava Durumu

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ORTAYA KOYARKEN NEYİ AMAÇLIYOR OLABİLİR?

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49

Kıymetli Okurlarım,

Her hafta düzenli olarak yayınlanan Peygamberler Tarihi, bu hafta teknik nedenlerden dolayı yayınlanamamaktadır. Köşemize Milliyetçi Hareket Partisi Anayasa Değişikliğini Ortaya Koyarken Neyi Amaçlıyor Olabilir? Konusu ile devam ediyoruz.

Milletimizin meclisten çıkarılarak uygulanmak için sunulan yeni anayasa değişiklikleri kabaca Başkanlık rejimi şüphesiz Milliyetçi Hareket Partisinin büyük gayret ve desteğiyle oluşturulmuştur.Düne kadar Atatürk İlke ve İnkilaplarına ,Türklüğe ve Türkçülüğün esaslarına demokratik,laik  merkeziyetçi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi odaklı Cumhuriyet yönetimine bağlılığını belirten ve hakikaten toplumda öyle olduğuna inanılan MHP yönetimi neden başkanlık rejimi gibi parlamenter ve Atatürk İlke ve İnkılaplarının getirilerine dayanan bir sistemi bırakıp demokratik olduğu söylense de parlamenter olduğu söylense de parlamentonun yetkilerinin adeta sıfırlandığını düşündürecek tek adam yönetimine imkan verebilecek başkanlık rejimi sistemine katkı ve onay vermeye yönelmiştir.Üstelik başkanlık rejimi denilen sistemin kuvvetler ayrılığı ilkesi sistemine tezat durum arz edebilecek ve ülke yönetiminin yargı yürütme yasama yetkilerini büyük çoğunluk olarak tekelinde tutması söz konusu olabilecek başkanlık rejimine adeta temel dayanak olabilecek bir görüntü vermeye neden önem vermektedir? MHP açısından kendi çevreleri ve yönetimleri ne cevap verirse versin bence bu rejim sistemi MHP yi sonlandırabilecek ortadan kaldırabilecek bir sistem olarak başkanlık rejimi söz konusu olacaktır.Çünkü başkanlık rejimi ülkemize uygulama imkanı söz konusu olduğunda çok partili sistemden uzaklaştırıp iki partili sisteme götürecektir düşüncesindeyim.Nitekim başkanlık rejiminin bizdeki söz konusu olacak uygulamasından daha ehven daha demokratik şartlarla uygulandığını düşündüğüm Amerika Birleşik Devletlerinde ülke çapında temel iki partinin ayakta durduğunu görmekteyiz.Bu yüzden bizde de başkanlık rejimi uygulanmaya başlarsa küçük partiler ya ortadan kalkacak veya yerel yöneticiler ortaya çıkarma düzeyinden öteye geçmeyecek partiler seviyesine inmiş küçük partiler söz konusu olacaktır.Haliyle bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi de ortadan kalkma durumuyla ya da ulusal sahada söz sahibi durumunu yitirme durumuna gelmesi söz konusu olacaktır.Zaten bu yönetim tarzını isteyen iki partiden birisi ve en güçlüsü Adalet ve Kalkınma Partisi söz konusu olduğu halde milletimizin onunla aynı uygulamaları isteyen ve gerçekleştirmeye çalışacak MHP ye oy ve destek vermelerine gerek kalmayacağında bence MHP nin yaşaması da gereksiz hale gelecektir.Haliyle ülkemizde de bu sistem uygulanmaya başlandığında ortada Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi dışındakilerin gelecek genel seçimde mecliste yer almasını beklemek olanak dışı kalacaktır şeklindeki düşünce tarzı hiçte yadırganacak bir düşünce olmayacaktır görüşündeyim.Peki kendisini devre dışı bırakacak ülke açısından ulusallıktan en kötü ihtimalle yerel seviyelere indirebilecek bu sisteme neden MHP onay verebilir.Acaba MHP yönetimi artık Adalet ve Kalkınma Partisi karşısında barınma imkanları olmadığını düşünüp bir oranda ona katılıp onun çatısına geçme özlemini duyan yönetici ve taraftarın üyelerin isteği olarak mı böyle bir kendilerini yok edecek yönetim sistemini oluşturacak şartlara yönelmeyi destek vermeyi mi seçmişlerdir.Bunu ileride gelecek seçimlerde parti ortadan kalktığında bu karara destek verip onaylayanların Adalet ve Kalkınma Partisine geçtiklerinde kesinlikle ortaya çıkacaktır.Ve zaten bence bu kararı destekleyenler ve ortaya çıkaranlar bu sistem geçtiğinde Adalet ve Kalkınma Partisine geçeceklerini düşünmekteyim.Şunu da düşünmemek mümkün değil ülke bünyesinde millet bünyesinde şu anda büyük çapta destek bulan Adalet ve Kalkınma Partisi taraftarlığının ortaya koyduğunu düşündüğüm Ümmetçilik zihniyeti karşısında Ulusalcılığın Türkçülüğün destek kaybettiğini gören ve bu nedenle kendilerinin ortadan kalkabileceğini düşünenlerin parti bünyesinde ekseriyeti göstermesi MHP yönetiminin Adalet ve Kalkınma Partisi fikir ve ilkelerine katılmak onunla birleşmeye yöneltmiş olması da söz konusu olabilecek bir durum yaratmış olabilir.Daha kısa söylemek gerekirse kendi varlık sebeplerinin ortaya kalktığını düşünmeleri MHP yönetimini Adalet ve Kalkınma Partisine önce yakınlaşmak,yakınlaştığını göstererek daha sonra ona katılmaya imkan yaratma mecburiyetinde bırakması bu değişikliğe destek vermeye imkan vermeye MHP yönetimini zorlamış olabilir diye düşünmekte bence pekala mümkündür.Kaldı ki ülke sathında son zamanlarda destek azalmasına uğradığını görmek imkanımız olan Kürt Milliyetçiliği esasına dayandığını düşündüğüm HDP karşısındaki durumunun bile onlara nazaran azaldığını gören MHP yönetimi o tarz düşüncelerle mücadele etmenin ancak kuvvetlendiğini düşündüğü Adalet ve Kalkınma Partisi bünyesine veya görüşlerine iltihak etmekle olacağını düşündüğünden bu tarz bir davranışa yönelmesi de pekala mümkündür.İster Ümmetçilere nazaran ister Kürt Milliyetçiliğine nazaran ve isterse Kürt Milliyetçiliğine benzer milliyetçiliğe karşı gücünün millet aldığı desteğin azaldığın gören MHP kendince bu durumdan çıkış yolu olarak böyle bir rejime taraftar olmaya yönelsin bence bu izlediği yol onun için çıkış yolu olmaktan uzak olacaktır.Bu gösterdiği davranış kendisini ortadan kaldırabileceği gibi ülke yönetimini ümmetçi zihniyet veya kozmopolit zihniyet yanlılarına bırakacağından ülkemizi ve milletimizi Ulusalcılığın Türkçülüğün dışında bir toplum olma konusuna hızla itebilecek bir ortam yaratacaktır.Bence bu nedenle MHP yönetimi bugün sergilediği davranış ve tutumu devlet için,millet için yaptığını ileri sürse de sergilediği bu tutum ve davranışlarda pekte devlet ve ulusalcılık açısından faydalı olarak izah edemeyecek bir durum arz eden bir uygulama sergilemektedir.Çünkü bu yeni rejim geldiğinde ülke ve devlet ulusalcı bir rejim yerine tek adam merkeziyetli bir rejim söz konusu olacaktır.Ulus bu sistem kabul edildiğinde ulusal devlet ulusun gerçekleştirdiği bir yönetim söz konusu olan devlet olmaktan çıkabilecek adeta ulusun değil başkanın istek ve arzularına uygun yönetilen devlet durumuna gelecektir.Ulusun yönetim hakkını tek bir adama bırakan böyle bir sistemin ulusal bir yönetim olduğunu söylemek ne kadar imkansızsa Milliyetçi Hareket Partisinin başkanlık rejimini ortaya çıkaran destek katkı kararlarının ulus için yaptığını yapacağını söylemekte bence aynı oranda imkansızdır.Yine MHP;PKK,Fethullah,IŞİD benzeri terör örgütlerinin ortadan kaldırılması tehdit olma durumundan çıkarılabilmesi için başka rejimine ihtiyaç olduğunu bu nedenle sisteme katkıda bulunacağını söylese de bence bu beyanında da tutarlılık yoktur.Çünkü ülkemizde tehlike arz eden bu örgütlerle mücadele edip onları etkisiz hale getirmek onları ortadan kaldırmak için bence ülkenin rejim değiştirmesine gerçekten ihtiyaç yoktur düşüncesindeyim.Mevcut sistem ve rejim dahilinde de bu mücadelenin gerçekleştirilmesi ve başarılması imkansız değildir mümkündür.Bu terör örgütleriyle mücadele etmek durumunda olan silahlı kuvvetlerimiz,güvenlik kuvvetlerimiz ve onlara destek veren onları kucaklayan milletimiz bu iki temel unsuruyla ve bizzat kendisiyle bu terör örgütleriyle mücadele etme imkan ve kuvvetini zaten taşımaktadırlar.Başkanlık rejiminin kabulü Türk Silah Kuvvetlerine güvenlik kuvvetlerine ve milletimize ne gibi bir katkı getirecektir ki terör örgütleri karşısında şahlanıp onları daha rahat diskalifiye edeceklerdir.Bu gibi birimler ve çevreler başkanlık rejimi kabul edilip Başkandan emir aldıklarında Başbakan dan emir aldıkları dönemden farklı bir güç ve kuvvet mi kazanacaklardır.Yine güvenlik kuvvetleri şimdiki amirlerinden silahlı kuvvetlerimiz şimdiki komutanlarından aldıkları emirlerle terör örgütleriyle mücadele ve boğuşmaya devam etmelerini sürdüreceklerinden başkanlık rejimi neyi değiştirecektir.Doğrusu anlamak mümkün değildir.Kaldı ki bu mücadelelerin  gerçekleştirirken kanun hükmündeki kararnamelerle hareket ederek meclisten kanun çıkarmaya nazaran daha çabukluğa kavuşabilecekleri ileri sürülse de mevcut rejimimizde de sistemimizde de zaten kanun hükmünde kararnameler çıkarılıp terörle mücadele de esas kabul edilebilme imkanı mevcut olduğundan terörle mücadele de başkanlık rejiminin mevcut rejimimize tercih edilmesini gerektirecek yeni imkan ve oluşumlar getirmesini beklemek bence yersiz olacaktır.Bu yüzden MHP nin ve benzer çevrelerin terörle mücadelenin başkanlık rejimi gibi bir rejimi gerektirdiğini ileri sürmesi o yüzden destek ve katkı verdiğini sürebilmesi de hiçte kabul edilebilecek bir durum oluşturmamaktadır.Sözün kısası MHP bu rejimin ortaya çıkarılışında verdiği katkıda meclisteki verdiği destekte ve referandumda vereceğini söylediği destekte ortaya haklı bir sebep koyamamaktadır düşüncesindeyim.Bu sebeple de MHP nin kendi varlığını sona erdirebilecek hatta sona erdirmesi muhakkak olacak üstelik ülke açısından mevcut rejim ve uygulamalardan fazla bir katkı da bulunmayacak olan bu yeni rejime başkanlık sistemine neden taraftar olduğunu neden katkıda bulunacağını açıklama durumundan uzak bir görüntü sergilemektedir.Büyük olasılıkla mevcut MHP yönetiminin kendi partisi bünyesinde ortaya çıkan muhaliflerle başa çıkamayacağını düşünüp onları ortadan kaldırabilmek için iktidar partisi ile ittifak yapmaya yönelmesi geçici bir dönemde de olsa varlık mevcudiyetini koruma çabası yönelmesi iktidar partisinin  temel amacı olan bu rejime katkı ve destek vermeye yönelmesi bu durumu yaratmış olabilir.Zaten bunun dışında sebeplere katılmak ve bu konuda ileri sürülen sebepleri başka bir izah tarzıyla kabul etmek bence imkansızdır.Eğer Milliyetçi Hareket Partisi bu rejime taraftar olmasını katkı vermesini ülkenin çıkarları amacıyla yahut terörle mücadelede ülkeyi daha başarılı kılmak amacıyla yahut demokratik laik ortamın daha iyi oluşturulabilmesi nedeniyle verdiğini vereceğini söylüyorsa bu söylediklerinin nasıl gerçekleşebileceğini detaylı olarak taraftarlarına mensuplarına üyelerine ve referandumda evet demesini isteyecekleri seçmenlere detaylı olarak izah etmelidir.Bir başka tabirle mevcut uygulamada bulunan rejim ve sistemin hangi eksikliklerinin ileri sürdüğü faydaların gerçekleşmesine engel olduğunu detaylı olarak seçmenlerine ve taraftarlarına açıklaması gerekmektedir.Aksi takdirde sadece tek beyanla ülke çıkarlarına millet menfaatine demokratik ve laik ortamın hukuka dayalı sistemin terörle mücadelenin başkanlık rejimiyle daha iyi gerçekleşeceğine kendisinin bu nedenle bu sisteme katkı ve onay verdiğine inanmak bence oldukça zordur.Bu nedenle bence mevcut MHP yönetiminin kendi şahsi çıkarları ve mevkilerini korumanın iktidar partisiyle yakınlaşmayı ve onun amacı olan başkanlık rejimi sistemine destek verdiklerini  düşünmek söylemek daha haklı bir sebep görüntüsü vereceğini verdiğini dile getirmek daha fazla kabul görebilecek bir durumdur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.