SON DAKİKA
Hava Durumu

İslam Dünyasında Verdikleri Sözleri Tutmayan Yöneticilere Örnek Olabilecek Şahsiyetler

Yazının Giriş Tarihi: 03.09.2022 00:10
Yazının Güncellenme Tarihi: 02.09.2022 21:52

Yeryüzünde yönetici pozisyonunda olup bu görevi yaparken dindar gözüken pek çok yönetici bu dindarlığın gereğini yerine getirememiştir. Bu Hristiyan dünyasında da Musevi dünyasında da İslam dünyasında da böyledir. Kitaplı kitapsız bütün dinlerin mensubu yöneticiler dindarlıklarını öne çıkardıklarında dindar kisveye bürüdüklerinde bunun gereği olan sözüne güvenirliği hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştirememişler, mutlaka aksi icraatlarda bulunmuşlardır.

Bunun İslam dünyasında ilk örneğini Hakem Olayında görevli olan şahsiyetlerden birisi olan Amr İbn-ül As şahsiyetinde görmemiz mümkündür. Bazı İslami kaynaklara göre cennetle müjdelenen bu şahıs Hakem Olayında görevdeşi olan Musa El-Eşari ile bir fikir birliğine varmıştır. Vardıkları bu fikir birliği Muaviye ve Hz. Ali’nin halifelikten atılıp yerlerine tek bir kişi olarak başka bir şahsın atanmasının kabulü şeklindedir. Yine vardıkları karara göre her iki hakem kürsüye çıkıp bu fikri aynı şekilde ama ayrı ayrı beyan edeceklerdir.

Bu kararlaştırma gereği Musa, Hz. Ali’yi halifelikten azlettiğini belirttikten sonra Amr İbn-ül As kürsüye çıkıp Muaviye’yi halife ilan etmiştir. Bu İslam dünyasında kendisine güvenilen din açısından değer verilen paye verilen bir şahsiyetin verdiği sözde durmamasının ilk örneğini oluşturur.

Yine Emeviler devrinde hile ile halife olan Muaviye kendisine karşı çıkan Hz. Hasan’la yaptığı antlaşmadaki kendinden sonra oğlu Yezid’i halife adayı yani veliaht ilan etmeyeceğini, veliaht göstermeyeceğini anlaşma gereği kabul etmesine rağmen Hz. Hasanın vefatından sonra Yezid’i veliaht göstermesi de bir sözünü tutmamam örneği oluşturmuştur.    

Aynı şahıs eşini zehirlemesi karşılığında Hz. Hasan’ın eşine verdiği evlenme sözünü tutmayıp Hz. Hasan’ı zehirleyen eşini idam ettirerek de sözünün güvenilmezliğini bir kez daha ispatlamıştır.

Ne tuhaftır ki bu Muaviye’nin de cennetlik olduğu söylentisi vardır.

Bunun gibi İslam yöneticilerinin bazılarının cennetle müjdelenip kendilerine Aşere-i Mübeşşere denilmesini de anlamak mümkün değildir.

Şahsi düşünceme ve İslami itikatlarıma göre Hz. Ali’nin hakem olayında hile yapıp İslam dünyasının üçe bölünmesini sağlayan Amr İbn-ül As ve Muaviye’nin Aşere-i Mübeşşere’ye dahil gösterilmesi yine Muaviye’nin Hz. Hasan’ı zehirlettiği rivayetine karşılık cennetle müjdelenen kişi olmasını kabul etmek hakikaten düşünceme göre zor, belki de imkansızdır.

Yine Aşere-i Mübeşşere’den gösterilen Hz. Ömer’in dört halifenin tespiti konusundaki icraatları ve Hz. Ali’yi hilafet konusunda devre dışı bırakma gayretleri Ebubekir’in hilafetini kabul etmeyen Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma’yı dövüp kaburga kemiklerini kırarak ölümüne sebep olduğu yolundaki iddiaları İslamiyet öncesi dönemde iki küçük kızını diri diri toprağa gömüp ölümüne sebep olduğunu bizzat kendisinin itiraf ettiğini düşünürsek Hz. Ömer’in de Aşere-i Mübeşşere’den olup cennetle müjdelenmesini kabul etmek benim düşünceme göre oldukça zordur.

 Benim kanaatime göre bu Aşere-i Mübeşşere adıyla verilen cennetlik insanların listesi bu listeye dahil gösterilen kişilerin cennetle müjdelenmesini kabul etmek Emevi hanedanının e, Emevi sülalesinin İslam dünyasına dayattığı birer doğma olması daha mantığa ve akla uygun görünmektedir. Emevi hanedanının ve ailesinin ortaya koydukları bazı hadislerle ve hükümlerle İslam dünyasını kendi inanışlarına göre kendi çıkarlarına göre yönlendirdiklerini söylememiz hatalı olmasa gerektir düşüncesindeyim.

Yine sözünü tutmama noktasında Abbasi halifelerinin de pek çok icraatları vardır. Nitekim Harun Reşit’in Bermek Oğulları ailesine karşı yaptığı icraatlarda bu yolda değerlendirilebilecek icraatlardandır.

İslami tevatürlere göre kendilerine zarar vermeyeceği yolundaki sözlerine rağmen Türk kökenli olduğu söylenen Dermekoğlu ailesinin ocağını söndürmesi de İslam yöneticilerinden bazılarının sözünü tutmamasına İslam dünyasından bir örnek oluşturmaktadır. Devam edecek…

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.