güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

BÜYÜK BELEDİYESİ VE BELEDİYELERİN İŞLEYİŞİ KONUSUNDA YAPILACAK YENİ DÜZENLEMELER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:50
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:50

Değerli okurlarım, son zamanda ülkemizde görülen terör olayları özellikle güney doğu Anadolu bölgesindeki yerleşim yerlerinde oldukça can kaybına sebep olmaktadır. Şöyle ki Sur, Silopi ve Cizre gibi ilçelerimizde adeta devletin silahlı kuvvetleriyle ve güvenlik kuvvetleriyle girişilen silahlı çatışmalara dönüşen terörist, saldırı, suikast ve girişimler bir iç çatışma bir iç çarpışma görüntüsü sergilemeye başlamıştır. Belki iç çarpışma demek teröristlerin meşhurunu kabul etmek kabul edilebileceğinden aslında böyle ifade kullanmak yerinde bir tabir olmayacaktır. Eğer iç çarpışmayı devlete baş kaldıran bir kitle ile devletin resmi silahlı kuvvetlerinin ve güvenlik kuvvetlerinin çatışması çarpışması kabul edersek yani devlete isyan eden birilerinin devleti yıkmak yahut kontrollerindeki toprağa devleti sokmamak bu toprağı devletten ayrı göstermek isteyen kitle ile devlet kuvvetlerinin çarpışmasını bir iç çatışma, bir iç çarpışma kabul edersek güney doğudaki Silopi, Cizre ve Surda cereyan eden terör faaliyetlerini yaşanan çarpışmaları bir iç çarpışma olarak değerlendirmekte pek yadırganacak bir durum değildir. Devletimiz bu sahalarda medyadan gördüğümüz kadarıyla Esad’ın Suriye’sinde yaşanan can kaybı ve göç olaylarını yaşamıştır, yaşamaktadır. Gerçi bu terörist faaliyetler uluslararası sahada da tanınmış olmadığından yani teröristleri uluslararası camia ve devletler hukuku meşru bir kitle kabul etmediğinden onlarla gerçekleştirilen çatışmalara bu yönden iç çarpışma veya devlete karşı gerçekleştirilen iç çatışma olarak değerlendirmek mümkün değildir. Devletimiz bir yandan bu sahalarda görülen bu terör çatışmalarını silah kullanarak ortadan kaldırmaya uğraşırken terörist kitlelere galebe çalmaya çalışırken bir yandan da terörist kitleleri oluşum yönünden sebepsiz ve halk desteğinden mahrum bırakmak için bu sahalarda ve buna binaen ülke çapında bazı yeni sosyal ve ekonomik kültürel açıdan bazı yeni düzenlemeler ortaya koymaya ve bunları icraata dökmeye yönelmektedir. Bu tür çalışmalar arasında belediyelerin işlerliği konusunda da yeni düzenlemeler yapıp bu yönde icraatlere yönelirken medyada yer alan bilgilerden çıkartabileceğimize göre büyükşehir belediyelerinin kapsam ve yetkileri de arttırılabilecek görülmektedir. Eğer bu yönde yeni düzenlemeler yapılır büyükşehir belediyelerinin kendi alt basamağındaki belediyeler üzerinde yetkileri arttırılırsa küçük belediyelerin faaliyet açısından yetki açısından kaybı büyük olacağı muhakkaktır. Çünkü büyükşehir belediyeleri alt basamağındaki belediyelerin çalışmalarına müdahale edecek adeta onlar üzerinde dikta kurmasına imkan sağlayabilecektir. Hele birde buna mülki yönetim aracılığıyla iç işleri bakanlığı belki de valiler, kaymakamlar aracılığıyla yapılması muhtemel müdahaleler eklenirse ilçe belediyelerinin görev yapmaları kendi özerkliklerini korumaları imkansız hale gelebilecektir. Bu tür uygulamalarının ülke sathındaki belediyelerin tümünü iş başındaki iktidarın yönetmesi durumuna getirebileceği de muhtemeldir. Belki de böyle değişiklikler doğuda özellikle güney doğuda terörist kitlelere hizmet verdiği ileri sürülen belediyelerin yetkilerini kısarak onların teröristlerle işbirliğini ortadan kaldırabilecek en azından asgariye indirebileceğini muhakkaktır. Ancak mülki yönetimin yerel yönetimlere müdahale etmesine imkan sağlayabilecek ve ilçe belediyelerini büyükşehir belediyeleri kontrolüne sokabilecek muhtemel düzenlemeler iktidar partimizi yerel yönetimler konusunda kullanabileceği büyük bir güce kavuşturacağı da şüphesizdir. Bu tür düzenlemeler nedeniyle böyle büyük bir güce erişebilecek iktidar partisi özellikle muhalefet elindeki ilçe belediye yönetimlerini adeta etkisiz ve yetkisiz konuma sokabilme imkanını da iktidarımıza sağlayacaktır. Özellikle tahsis edilen nakit harcama ve malzeme kullanımı açısından kısıtlı hatta yetkisiz kılacağı düşünülebilecek konudur. Muhalefet elindeki büyükşehir üzerinde de iç işleri bakanlığı ve alt basamakları valiler kaymakamlar vasıtasıyla yapılabilmesine olanak sağlanacak müdahalelerle denetleme ve kontrol de gelebilecek bu yollarla onların yetki ve çalışmaları kısıtlanabilecektir. Sözün kısası terör olayları sebep gösterilerek yerel yönetimler sahasında iktidarın uygulamaya koymaya çalıştığı yeni düzenlemeler ülke sathındaki bütün belediyeleri iktidarın denetim ve hakimiyetine sokarken muhalefet partilerini yerel yönetimlerde etkisiz hale getirip onların müstakbel seçimlerde muhalefet partilerine sallayabileceği oy desteğinden büyük ölçüde mahrum kılabileceği de düşünülebilir. Şunu vurgulamak isterim ki yukarda sözünü ettiğim bütün bu şahsi düşüncelerim ne oranda gerçek olabilir. Bunu önümüzdeki dönemde söz konusu sahadaki ortaya koyulacak düzenlemeler ve uygulamalar açıkça ortaya koyacaktır kanaatındayım. Ama tekrar vurgulamak isterim ki belediyelerin terör faaliyetlerine katılmalarını teröristlerle işbirliği yapmalarını kontrol altına almak, ortadan kaldırmak amacıyla yapılacağı söylenen belediyelerle özellikle büyük şehir belediyeleri ile ilgili yeni düzenlemeler ülke sathındaki belediyelerin tamamını denetim ve hakimiyeti altına almasını getirebilecek önemli düzenlemeler olması da muhtemeldir. Bu yüzden bu sahada yapılabilecek düzenlemelerin gerek iktidar gerek muhalefet tarafından göz ardı edilmemesi gerekir düşüncesindeyim. Umarım bu konuda yapılabilecek düzenlemeler gerçekten yurt sathındaki belediyelerin terör faaliyetlerine iddia edilen katılımlarını ortadan kaldırmak amaçlı olacaktır. Ve yine umarım ki ülke iktidarı bu tür uygulamalarla muhalefet elindeki yerel yönetimleri kendi hakimiyet ve kontrolüne sokup işlemez haline getirmeyi bu yolla da müstakbel seçimlerde muhalefeti yerel yönetimlerin icraatleri sayesinde elde edebileceği oy desteğinden uzaklaştırmaya yönelip böyle bir amacı gerçekleştirmeye çalışmayacaktır. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.