SON DAKİKA
Hava Durumu

TRABZON VE HAVALİSİNDE YAŞAYANLAR ÖZ VE ÖZ TÜRK’TÜR

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:48

Bu arada şunu da vurgulamak isterim ki Roma’yı kuran erkeklerin evlenmek için çevredeki kadınları özellikle Sabin kadınlarını topluca kaçırması olayı, efsanesi yine doğudaki Türk kültürünün bir parçası olan Kürtlerin oluşumuyla ilgili efsaneyle benzeşmesi de dikkat çekicidir. Bazı anlatımlarda yer alan ifadelere göre İran kralı Zalim Dahhak omuz başlarındaki yılanbaşlarını doyurmak için hükmünün sürdüğü yerlerdeki delikanlılardan her gün iki tanesinin öldürülüp beyinlerinin omuz başlarındaki yılanbaşlarına yedirilmek üzere getirilmesini emretmiştir. Buna görevlendirilen cellât başı her gün iki gece kıyamamış getirilen gençlerden birini öldürüp birini salıvermiş onu yerine öldürdüğü bir koyun beynini ölen gencin beyniyle karıştırıp Dahhak’ın omuz başlarındaki yılanlara yedirmiştir. Bıraktığı gençlerinse karanlık dağlara kaçmasını orada yaşamalarını söylediğinden buraya kaçan delikanlılar zamanla burada önemli sayıya ulaşmış, evlenmek için çevreden kaçırdıkları kızlarla evlenerek burada yeni bir grup, yeni bir unsur oluşturmuşlardır. İşte bu kitle Kürtleri oluşturmuştur. Bu ne derece doğrudur bilinmez ama böyle bir anlatımın bulunması ve bu anlatımın Roma’nın oluşumundaki Sabin kadınlarının kaçırılıp, onlarla yapılan evlilikten Romalıların türemesi efsanesiyle benzerlik göstermesi de oldukça dikkat çekici bir durum oluşturur düşüncesindeyim.

 Bu anlatım bir yana Roma mitolojisinin Dor ve Akalıların karışımıyla oluşan Grek, İyon mitolojileriyle hemen hemen isimlerin değişikliği dışında birebir benzerlik göstermesi bir başka tabirle Yunan mitolojisiyle benzerlik göstermesi Romalıları da yine Orta Asyalılarla Türklerle aynılığa, aynı kökenliliğe götürebilecek bir durumdur düşüncesindeyim. Çünkü bu iki mitolojinin de temeli Türklüğü kesine yakın belli olan Sümer mitolojisiyle aynılık, benzerlik göstermekte bu sebeple de Sümerler üzerinden Roma medeniyetini roma kültürünü, roma devletini Türklüğe birleştirmekte Türklükle aynileştirmektedir. Diye düşünmekteyim. Yine roma imparatorluğu döneminde Anadolu’dan götürülen Roma da kapital tepesine nakledilen üçgen siyah taş şeklindeki Anadolu’nun ana tanrıçası Kibele’nin timsalinin de roma insanını roma kültürünü Anadolu insanı ile Anadolu kültür dünyası ile aynileştiren bu yolla da orta Asyalılara Türklüğe dahil eden bir olgu kabul edilebilir düşüncesindeyim şunu da vurgulamak isterim ki yılbaşı kültünü roma güneş tanrısı Kültü’nün doğum günü olarak kabul edilmesi üzerinden giderek yıl başı kutlamanın Türk kültüründe ki kutlanan günler arasında olması dolayısıyla bu yolla da Romalıları roma kültürünü Türk dünyası ile bağdaştırmak aynileştirmek mümkündür kanaatindeyim. Noel bayramı adı altında kutlanan yılbaşı kutlamamalarının bir Türk bahar bayramı tabiat bayramı olduğu yolunda ki düşünceleri esas kabul edersek Roma da ki güneş tanrısının doğum yıldönümünü kutlamayı esas alan uygulamaları da aynı yılbaşı gibi Orta Asya bahar bayramlarından tabiat bayramlarından esinlenen bir kutlama günü kabul etmemizde mümkün olabilir düşüncesindeyim. Çünkü yılbaşı, Noel kutlamaları mefhumu timsali nasıl eski Türk mitolojileri ile aynılık gösteriyorsa onları köken kabul ediliyorsa roma daki güneş tanrısının doğum gününü ve ya ölüm gününü kutlamayı da aynıyı kabul edip roma kültürü ile Türk kültürünün benzeştiğini, anilik gösterdiğini kabul etmemiz gerekir düşüncesindeyim.  İlkçağ roma kültürünün sosyal yaşamında ki ve siyaset yaşamında ki pek çok seramonik timsallerde roma kültürü ile benzeşe bilmektedirler. Nasıl Türk sultanları çevresin de ona koruyuculuk eden baltacılar varsa roma yöneticilerinin koruyuculuğu, krallarının ko0ruyuculuğunu seramonik olarak gösteren önlerinde yürüyen lektör denilen baltacılar bulunmaktadır. En son olarak şunu da vurgulamamız gerekir ki nasıl Türk dünyasında Türk mitolojisinde ateş kutsalsa nasıl Zerdüşt dinin de ateş kültü kutsalsa Romanın ilk dönemlerin dede roma kapital tepesinde Vista rahiplerinin sürekli yaktığı ateşle temsil edilen bir ateş tanrısı mevcuttur. Aynı şey Anadolu da Ahuramaz da dini uyarınca Hürmüz’ü temsil eden sürekli yanana bir ateş gede de beslenen ateş mevcutsa nasıl Zerdüşt dininde hiç söndürmeden yakılan bir ateş kültü mevcutsa roma dada aynısının bulunması Tesadüf olamasa gerek. Kim bilir belki Iranda Hürmüz olan Tanrı Anadolu da Mitral olarak boy gösterdikten sonra Roma’ya Vista olarak uzaklaşmış ve ateşle temsil edilen bir tanrı görünümüne ulaşmış olması mümkün olabilir. Bu kadar Türk tarihi ile Türk kültürü ile benzerlikleri olan Roma kültürünün özellikle Romanın temelini oluşturan Etrüsklerin Türklüğünün kesinliğe yatkın olması. Roma devletini ve Roma kültürünü Anadolu ile Anadolu devletleri ile Anadolu uygarlıkları ile bunlar üzerinden orta Asyalılık la Turanîlikle, Türklükle yakınlaştırılmış olması düşünülürse gerek. Cumhuriyet devrinde, imparatorluk devrin de Romanın Anadolu’yu, Anadolu’ ya ait bölgeleri ele geçirmesini hali ile bunlar arasın da yer alan Trabzon ve havalisini ele geçirmesini yabancı bir kavmin bu bölgeyi işgal ve istilası saymak doğru olmaz düşüncesindeyim. Bu yüzdendir ki Romalıların Trabzon ve havalisini işgaller4ini yönetimlerini Orta Asyalı olmayan Orta Asya ile ilgisi olmayan bir kavmin işgali ve buraya yerleşmesi kabul etmek imkânsızdır diye düşünmekteyim. Buna dayanarak Trabzon ve havalisinde Roma devrinde de olsa Orta Asyalıların yarattığı kültür ve medeniyet sahiplerinin elinde olduğunu düşünmekteyim. 

Bu bilgilerden sonra inana maktayım ki Trabzon ve havalisi yaradılıştan itibaren orta Asyalı kavimlerin yaşam sahası olmuştur orta Asyalı kavimler ya geçici olarak ya uzun süreli olarak bu havaliye yerleşmiş buralara hakim olmuşlardır. Trabzon’un kuruluşundan başlayarak buralara hakim olan kavimleri irdelediğimizde ilk kurucular olarak Pelasglar kabul eden ve bu konuda beyan sergileyen kaynaklar mevcuttur internet aracılığı ile bu tür kaynaklara baktığımızda şu bilgilerin sergilendiğini görürüz. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.