SON DAKİKA
Hava Durumu

PEYGAMBERLER TARİHİ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49

İSA PEYGAMBER

Bu arada son 10 yıl içerisinde medyamıza mensup bazı ulusal gazetelerde yer alan birtakım yazılarda Ortadoğu topraklarında yapıldığı dile getirilen kazılar ve araştırmalar kaynak alındığı söylenerek İsa peygamberin kardeşlerinin hatta babasının tabutlarının (lahitlerinin) bulunduğu iddiaları görülebilmiştir. Filistin havalisinde kutsal mekânların alt bölümlerinde yapıldığı dile getirilen araştırmalar ve onlara dayandırılan iddialar ne derece hakikattir, bilinemez ancak bu yolda iddiaların, söylentilerin olması bile Hristiyan dünyasında ortaya koymaya çalışan İsa’nın babasız dünyaya geliş tezini kabul konusunda tereddütler ve tartışmalar yaratabilecek durumlar oluşturabilecek görünümler ortaya koymaktadır. Haliyle bu iddiaların gerçek olması durum İsa’nın Allahlık yönünün olduğu iddiasında bulunanları iddialarında sıfırı başa çıkaracak görünümü de ortaya koyduğu koyabileceği açıktır ne var ki İsa’nın babasız dünyaya gelmesi ve onun gerildiği çarmıhtan ölmeden kurtarılıp göğe alındığı konusunda yepyeni fikirler ve iddialarda devreye girebilmektedir. Bu fikirlerin ürettiği teorilerde görev ağırlığı uzaylılara yani dünya dışı yaşamların sahipleri olan yaratıkların affedilmekte UFO denilen araçlarının vasıtasıyla dünyamıza gelip belirli yöreleri ziyaret eden uzaylıların insanlarla temas ve ilişkilerine yer veren bu teoriler Filistin bölgesinin ve Ortadoğu’nun UFO ve uzaylılarca ziyaret edilmiş olduğuna dair bilgi ve kanıtların bulunduğuna dikkat çekmektedirler. Bunların iddiaların göre İsa’nın doğumu konusunda da uzaylıların Meryem’le bir temasının veya Meryem’in yönelttikleri herhangi bir ameliyat veya tıbbi işlemin Meryem’in hamileliğini ve ondan İsa’nın babasız doğumunu yaratabileceği konusunda beyanları söz konusudur. Yine aynı çevreler doğumunda etkin oldukları uzaylıların çarmıhtaki İsa’yı alıp kendi dünyaların götürmelerinin söz konusu olabileceğini bu nedenle İsa’nın ölmeyip göğe alındığını iddialarının söz konusu olduğu söylenebilmektedirler. Bu söylentiler ne derece doğrudur bilinemez ama şurası bir gerçektir ki dini inançlara bu teoride dile getirilen olgular aykırı bir görünüm arz etmezler düşüncesindeyim. Hz. İsa’nın doğumu konusunda da göğe alınması konusunda da Allah’ın bildirdiklerine ters düşen bir olgu yoktur kanaatındayım. Çünkü Hz. İsa’nın göğe alınması ister melekler eliyle olsun ister uzaylılar eliyle olsun Allah’ın emriyle gerçekleşen bir olgudur. Bu yüzden Kuran’da Allah’ın sözleriyle pek fazla çelişen bir iddia olabilir düşüncesindeyim. Çünkü yüce Allah Kuran’da İsa’nın göğe alınışı konusunda açık detaylı bir bildirimde bulunmamış İsa’yı göğe aldık tarzında ifade ile biz kullarına genel bir bildiri yapmıştır. Bunlardan sonra Hz. Allah’ın İsa peygamber konusunda Kuran’da bildirimde bulunduğu sure ve ayetlerin bu konuda esas kaynak kabul edilmesinin İslam inancına yani dinimize en uygun olduğu muhakkaktır. Ne var ki Kuranı Kerim’de İsa ve annesi hakkındaki bilgiler genel olup detay ortaya koymazlar. Bu nedenle detaylı bilgileri Musevi tarihi kaynaklarından, Tevrat’tan, İncil’den bozulmuş bu kaynaklardan almak zorundayız.

İsa peygamberin tevrat, incil ve musevi tarihi kaynaklarına dayalı olarak elde edilmiş bilgiler ihtiva eden genel bilgi kaynaklarına bakarak hayatını araştırdığımızda şu bilgilere rastlarız:

Hristiyan tarihçi ve teorisyenlerin çoğu, İsa'nın Celileli bir öğretmen ve marangoz olduğu, şifa dağıttığı, Yahya peygamber tarafından vaftiz edildiği, "halkı isyana teşvik etmek" suçuyla, Yahudi din adamlarının tahriklerine kanan Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinin valisi Pontius Pilatus'un emri ile Kudüs'te çarmıha gerildiği konusunda hemfikirdir. Hristiyanlık teolojisinde kullanılan, İsa'nın yaşamına dair ana kaynaklar Yeni Ahit'teki dört kanonik incildir (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna). Genel kabule göre bunlar İsa'nın ölümünden 60-70 yıl sonra, I. yüzyılda yazılmışlardır. İbrahim oğlu İshak'ın soyundan geldiğine inanılır. Yahudi toplumu içinde doğup büyüyen İsa'nın yaşadığı dönemde Yahudilerin geleneksel olarak babalarının ismiyle anılması sebebi ile İsa yaşamı süresince, üvey babasına izâfeten Yusuf oğlu İsa olarak bilinmiştir. Dini anlatılara göre annesi Meryem, Levioğulları soyundan geliyordu. Hristiyanlık, İsa'nın annesi Meryem üzerinden olan gerçek biyolojik şeceresi hakkında bir bilgiye sâhip değildir. Yeni Ahit'te birbiriyle birçok uyumsuzluk gösteren iki şecere, Meryem'in kocası ve İsa'nın kanuni babası olarak andığı marangoz Yusuf'un Davud'a kadar çıkan soyağacını verir. Hristiyanlığın bakış açısına göre, Eski Ahit'te yer yer ileride zuhur edecek olan İsa'nın ima edildiği düşünülen (beklenen Mesih) inanışı vardır.

Hristiyanlara göre İsa'nın "dünyada kendine özgü bir önem"i vardır. Çoğu Hristiyana göre İsa insanları Tanrı'ya yaklaştırmış ve Mahşer Günü dirilerek insanları bedensel dirilişlerinden önce ya da sonra yargılayacaktır. Kimilerine göre ise İsa'nın kurtarıcı rolü öteki dünyadan çok varoluşçu ya da toplumsal bir kimliktir; ve bazı araştırmacılar İsa'nın evrensel uzlaşıyı getireceğini savunur. Çoğu Hristiyan İsa'ya Kutsal Ruh'un insana dönüşmüş hali ve Kutsal Teslis'teki üç tanrısal ilkenin ikincisi olarak inanırken az sayıdaki bazı gruplar teslis inancını kısmen ya da tamamen reddeder.

Hristiyan inancında İsa Tanrı'nın Oğlu ve bizzat Tanrı'nın kendisidir (enkarnasyonudur). O, Baba (Tanrı) ile insanlar arasında aracı, Tanrı'nın sözlerinin beden bulmuş biçimi, beklenen mesih, kurtarıcı, rab, Tanrı ile aynı "öz"den olan, güçlü Tanrı, tek insan, dünyanın tek kralı, Kutsal Üçlü Birlik'teki kişilerden "oğul"dur. İsa için kullanılan "oğul" ifadesi biyolojik bir anlam içermemektedir, Tanrı'nın babalığı ruhanî bir babalıktır. Hristiyanlık inancına göre İsa, insanların günahlarının bağışlanması için çarmıhta bedenen can vermiştir.

İsa'nın tanrısal ve insani özellikleri farklı mezheplerce farklı yorumlanır. Hristiyanlığın monofizit görüşüne göre insani tabiatı ile tanrısal tabiatı, tanrısal özü altında erimiş ve ayrılmaz, bölünmez tek bir tabiat meydana gelmiştir. Çarmıhta sadece insanî tabiatı acı çekmiştir. Tanrısal tabiatı acı çekmemiştir.

Diofizit görüşe göre ise insani ve tanrısal olmak üzere birbirinden bağımsız iki tabiatı vardır. Çarmıha gerildiğinde tanrısal tabiatı bedeninden ayrılmış, sadece insani tabiat acı çekmiştir. Meryem, insan olan İsa'nın annesidir, dolayısıyla da ona Theotokos, yani Tanrı anası denemez Ortodoks, Katolik ve Protestanlara göre İsa'nın insani ve tanrısal iki tabiatı olup bunlar asla birleşmezler, karışmazlar ve ayrılmazlar.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.