SON DAKİKA
Hava Durumu

Peygamberden Sonra Hilafet Yolunda Hayatını Kaybedenler

Yazının Giriş Tarihi: 28.04.2022 00:11
Yazının Güncellenme Tarihi: 27.04.2022 10:27

Hz. Hasan, Hz. Peygamber'in ahirete göçtüğü sıralarda sekiz yaşlarında idi. Henüz çok küçük olduğu için, Hz. Peygamber'den doğrudan doğruya rivayet ettiği hadislerin sayısı oldukça azdır. Bunlardan biri Ebu'l Havrâ'nın rivayet ettiği şu hadistir:

"Hz. Hasan'a, "Hz. Peygamber'den duyduğun hangi hadisi hatırlıyorsun?" diye sordum. O da şunu anlattı:

"Şu hadiseyi hatırlıyorum: Zekat hurmalarından bir hurma alıp, ağzıma atmıştım. Hz. Peygamber o hurmayı ağzımdan salya ile çıkardı. Oradakiler "Ya Rasûlallah, bu çocuğun ağzına attığı tek bir hurmayı, niçin geri çıkardın?" dediler. O da "Biz Âl-i Muhammed'e sadaka (zekat) helâl değildir." buyurdu."

"Hatırladığım diğer bir hadis de "Seni ilgilendirmeyen şeyleri bırak, ilgilendiren şeylere bak..." hadisidir.

Yine Dedem Hz. Peygamber bana şu duayı da öğretmişti:

"Ey Allah'ım! beni hidayete erdirdiğin kimselerden eyle, âfiyet verdiğin kişilerden eyle, dost edindiğin kullarının arasına kat! Verdiğin şeyleri benim hakkımda mübarek kıl ve hüküm verdiğin (takdir ettiğin) şeyleri şerrinden de koru. Senin dost edindiğin bir kişi asla zelil olmaz." (Ahmed b. Hanbel, I, 200; Ebu Dâvûd, Salat, 340; Tirmizî, Ebvâbu's-Salât, 341 Neseî, Kıyamü'lleyl, 50; Üsdü'l-Ğâbe, II, I1).

Buna mukabil Hz. Hasan'ın bu hadislerin dışında başta babası Hz. Ali olmak üzere bir çok sahabîden rivayet ettiği hadisleri vardır.

Kendisinden de mü'minlerin Annesi Hz. Aişe, kardeşinin oğlu Ali b. Hüseyin, onun iki oğlu Abdullah ve el-Bakır ile İkrime, İbn Sirin, Cübeyr b. Nefir, Ebû'l Havrâ, Rebia b. Şeybân, Ebû Miclez, Hübeyre b. Berîm, Şeybân b. el-Leyl, Şa'bî, Şakîk b. Seleme, el-Müsebbib b. Nuhbe, İshak b. Beşşâr ve diğer raviler (radiyallahü anhüm) hadis rivayet ettiler (İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fi Temyîzi's-Sahâbe, Mısır 1358/ 1939, I, 327-330; İbnü'l-Esir Üsdü'l-Ğâbe, II, 10; Tehzîbü't-Tehzîb, II, 295-296).

Bu bilgiler gösteriyor ki daha önce belirttiğimiz gibi Hz. Hasan Hz. Muhammed’in kızı Fatıma’nın ilk ve en büyük evladıdır. Bu nedenledir ki Hz. Hasan peygamberin ehlibeytim dediği yani ev halkım dediği kişilerden ve onun soyunu devam ettirecek kişilerden biridir. Hz. Muhammed sağlığında kızı Fatıma’yı ve torunları Hasan Hüseyin’i kendi abası altına alıp etrafındakilere “bunlar benim abamın insanlarıdır mahiyetinde ehli abam olan kişilerdir” beyanında bulunduğu için aba ehli denilen insanlardan biridir. Babası Hz. Ali yukarıda da belirttiğim gibi Ömer’in başlattığı üç halife devri nedeniyle Kur’an hükümlerine taviz veren daha ziyade hadis ve sünnet hükümlerini esas alan devirden sonra İslamiyet’i tekrar Hz. Muhammed zamanındaki gibi ayet hükümlerine göre icraatlara ağırlık verilen bir İslam toplumu haline getirme ıslahatlarına başlayıp da bu uğurda hayatını kaybedince şii veya alevi yani ali evi denilen taraftarlarınca halife gösterilip halife ilan edilince Hülefa-i Raşidin denilen devrin 5. Halifesi olmuştur. Rivayetlere dayanan peygamber hadislerine göre Hz. Muhammedin “benden sonra hilafet 30 senedir” beyanı esas alındığında hasanın hilafet devri olan iki sene halifeler devrinin sonuna tekabül eder. Bu nedenledir ki bundan sonraki halifeler Emevi halifeleri olsun Abbasi halifeleri olsun Osmanlı halifeleri olsun yahut başka yerlerde halifeliklerini ilan eden kişilerin veya gelecekte ilan edecek kişilerin halifelikleri peygamberimizin hüküm ve beyanına göre geçersiz veya yok hükmündedir düşüncesindeyim. Devam edecek… 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.