güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

OSMANGAZİDEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI VE OSMANLI BAŞBAKANLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

Eserleri

İbrahim Paşa Sarayı, Sultan ahmet, İstanbul. 13 sene sadrazamlık yapan İbrahim Paşa İstanbul, Mekke, Selanik, Hezergrad (Razgrad) İbrahim Paşa Camii ve Kavala'da Cami, Mescid, Mektep, Medrese Zaviye, Hamam ve Çeşme gibi eserler inşa ettirmiş ve bunlara vakıflar tahsis ettirmiştir. Önemli bir sanat ve özellikle edebiyat hamisidir. İbrahim Paşa'nın sarayı bugün Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. Mesih Paşa (ö. 1501), II. Bayezid saltanatında 1499-1501 yılları arasında sadrazamlıkyapmış Osmanlı devlet adamıdır.

 

Hayatı

Aslen Rum olup, Paleologos Hanedanı'na mensuptur. Beylerbeyliği ve vezirlik görevlerine getirilmiştir. 1480 yılında gerçekleştirilen Rodosseferinde serdar olarak atanmış ancak adanın alınamaması üzerine vezirlikten azledilerek Gelibolu sancakbeyliğine gönderildi. Daha sonra divanda vezir bulunurken Çandarlı (2.) İbrahim Paşa' nın vefatı üzerine vezir-i azam olmuştur. 1501 yılında Galata'daki barut mahzenine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının söndürülmesi için çalışırken, Galata kadısı ile bulunduğu yüksek yerden düşerek yaralanmış ve birkaç gün sonra vefat etmiştir.

 

Hadım Ali Paşa veya Atik Ali Paşa (d. Saraybosna – ö. 1511, Amasya), Sultan II. Bayezid zamanında 1501-1503 ve 1506-1511 dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı.

Hayatı

Saraybosna yakınlarında “Drozgometva” adlı bir köyde Boşnak asıllı olarak doğmuştur. Ak hadımlardan olup, devşirme olarak eğitimi Enderun‘da görmüştür. Bâbüssaâde ağalığı ve bazı beylerbeyliği görevlerinde bulundu.

Sultan II. Bayezid tahta çıktığı zaman Cem Sultan ayaklanmsındaII. Bayezid‘ın has adamı olarak 1482’de Karaman beylerbeyi yapıldı. Bu görevde iken Cem Sultan ve Karamanoğlu Kasım Bey’in Konya kuşatmasında şehri başarı ile savundu. SonraSemendire valisi ve Rumeli beylerbeyi oldu. Bu görevde ikenBoğdan Prensi “Stefan Çel Mare(III. Ştefan)” isyan etmiş veAkkerman Kalesi‘ni kuşatıp alma girişiminde idi. Hadım Ali Paşa onun üzerine yürüyüp kaleyi kuşatmadan kurtardı ve Prens’inLehistan‘a kaçmasına neden oldu. Bu seferinden başarı ile dönünce 1486’da vezir oldu. Bundan sonra Hadım Ali Paşa, 1485–1491 döneminde yapılanOsmanlı-Memluk Savaşı‘na katıldı ve bu savaşın son safhasında Osmanlı ordusu komutanı oldu. Bu savaş içinde katıldığı ilk sefer serdar sadrazam Davut Paşa‘nın maiyetinde olarak 1487’de olmuştu. 1488 yılında devam eden savaşta Osmanlı Ordusu vezir Hadım Ali Paşa komutanlığı altında Çukurova‘ya hücuma geçip burayı, özellikle Adana, Tarsus, Anazarva, Sis kalelerini ele geçirdi. Memluk‘lular Sultanı Kayıtbay, emir Özbek Beykomutasında bir sefer ordusunu Çukurova’ya gönderdi. Bu ordu ile Osmanlı Ordusu 16 Ağustos 1488 tarihinde Ağaçayırı Muharebesi‘ne giriştiler. Hadım Ali Paşa komutası altında bulunan Osmanlı ordusu bu muharebede yenildi. Memluklu ordu komutanı Emir Özbek Bey Çukurova‘da Osmanlılardan temizlemeye başladı. Bu arada Osmanlıların elinde bulunanAdana kalesi 3 ay bir kuşatma sonucunda kaybedildi. Bu savaşa katılan paşalar vezirlikten azledildiler. Sonra Venediklilerle yapılan savaşlara iştirak etti. 1500’de Morayarımadası ile Navarin, Zantio, Modon ve Koron kaleleri ile Kefalonya ve Ayamavri adalarını aldı. Bunun üzerine ikinci vezir oldu. 1501’de Venedikliler bir baskınla Navarın’ı tekrar ele geçirdikleri için bu kale üzerine tekrar gidip Kemal Reis‘in denizden desteği ile geri aldı. Mora valiliğine tayin edildi.  1501’de Mesih Paşa‘nın ölümü ile ilk kez sadrazam yapıldı. İki yıl sonra azledilerek yerine Hersekli Ahmed Paşa getirildi.  1506’da ikinci defa sadrazamlığa getirildi ve ölünceye kadar bu görevde kaldı. Nisan 1511’da isyana başlayan Şahkulu İsyanı‘ nı bastırmakla görevlendirildi. Sivas civarında Çubukova ya da Gökçay mevkiinde yapılan Gökçay Muharebesi‘inde Sadrazam Hadım Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Şahkulu güçlerini yendi ve isyanın bastırılmasını sağladı. Ama sadrazam Hadım Ali Paşa bu muharebede ağır yara almıştı. Sadrazam tedavi için Amasya‘ya getirildi fakat tedavisi yararlı olmadı. Kısa bir zaman sonra vefat etti. Naaşı Amasya‘da bulunan Kurtboğan Türbesi yanındaki Vezir-i Âzam Atik Ali Paşa Türbesi’ne defnedildi.

Hadim Ali Paşa ölmeden önce II. Bayezid‘ ın şehzadelerinin sultan olma için aralarıdaki mücadelede Şehzade Ahmet‘in tahta geçmesini desteklemekteydi. Ölümüyle Şehzade Ahmet taht kavgasında büyük güç kaybetti. 1512’de Yavuz Selim babasını tahttan indirip Osmanlı İmparatorluğu tahtına çıktı.

Değerlendirme

Sicill-i Osmanî onu şöyle değerlendirmektedir:  Düşüncesi ve tedbirleri kabul olunur, cesur ve cömertti. Ulemâyı ve faziletli insanları severdi. Yazısı güzeldi. Hayır, işlerine düşkün(dü). Hadım olmakla beraber cesur, bilgili bir devlet adamıydı.

Eserleri

İstanbul’da Divan yolundaki, Atik Ali Paşa Camii‘si ile yanındaki medrese, mektep, ve imareti o yaptırmıştır. Ayrıca Fatih‘ teki Vasat Atik Ali Paşa Camii‘si ile Edirne‘de adıyla anılan camiyi yaptırmıştır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.