SON DAKİKA
Hava Durumu

OSMANGAZİDEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI VE OSMANLI BAŞBAKANLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49

Eserleri

Gedik Ahmed Paşa Afyonkarahisar'da bir külliye, Lâdik’te bir mescit ve bir köprü, Kütahya'da bir mektep ve Büyük Bedesten'i yaptırmıştır. İstanbul'daki eserlerinden sadece bulunduğu Gedikpaşa semtine adını veren hamamı günümüze ulaşmıştır.

Fatih Sultan Mehmet tarafından kendisine tevdi edilen adını taşıyan vakıf günümüze kadar gelmiştir. Fatih'in fermanı ile vakfın yönetimi, 15. yüzyıldan Cumhuriyet'e kadar Gedik Ahmet Paşa'nın evladı Kebir'leri tarafından yönetilmiştir. 1924 yılında çıkarılan Vakıflar kanunu ile yönetim Gedik Ahmed Paşa ahvadı adına Vakıflar tarafından idare edilmektedir. Vakıf kayıtlarında 15.yüzyıldan günümüze kadar bütün evladı kebirleri kayıtlıdır. Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Küçükken devşirme olarak saraya alınıp Enderûn’da yetiştirildi. Bir süre sancakbeyliği yaptı. II. Mehmed (Fatih) döneminde Anadolu Beylerbeyi oldu. Bu görevi sırasında 1472’de Konya Valisi Şehzade Mustafa ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yeğeni Yusufça Mirza arasındaki savaşta şehzadenin yanında bulundu. 1473’te yine Osmanlılar’la Akkoyunlular arasındaki Otlukbeli savaşında öncü güçlere komuta etti. 1478’da, II. Mehmed’in Boğdan ve Macaristan seferlerine Anadolu beylerbeyi olarak katıldı. 1478’de, başarısızlığı nedeniyle görevinden alınan Süleyman Paşa’nın yerine Rumeli Beylerbeyliği’ne atandı. II. Mehmed’in Arnavutluk seferi ve İşkodra kuşatmasına katıldı. Top dökümhaneleri yaptırıp, ağır gülleler ve yakıcı maddeler atan toplar döktürerek İşkodra’nın düşmesini kolaylaştırıp Gölbaşı, Dergos ve Leş kalelerini ele geçirdi. 
II. Bayezit tahta geçince 1482’de vezirliğe yükseldi. 1483’te İshak Paşa’nın yerine sadrazam oldu. Aralıksız 15 yıl II. Bayezit’in sadrazamlığını yürüttü. Bu süre içinde iki sefere katıldı. 1487’de Rumeli ve Anadolu güçlerinden oluşan ordusuyla Memlûkler üzerine yürüyen Davut Paşa, Memlûkler’in geriye çekilmeleri üzerine Adana ve Tarsus’u ele geçirdi. Ardından Memlûkler’le işbirliği yapan Karaman beyi Turgutoğlu Mehmud Bey üzerine yürüdü. Davut Paşa, ikinci kez, 1492’de II. Bayezit’le birlikte Arnavutluk seferine çıktı. Bu seferde güney Arnavutluk ve Epir’e ilerleyip Tepedelen’i ele geçirerek Arnavutluk güçlerini bozguna uğrattı. Davut Paşa, 8 Mart 1497’de Akkoyunlu hanedanından Göde Ahmed Bey’in İstanbul’dan İran’a kaçırılmasındaki ihmali nedeniyle sadrazamlıktan azledilerek Dimetoka’ya gönderildi. 1499’da Dimetoka’da ölen Davut Paşa’nın cenazesi İstanbul’a getirilerek kendi adını taşıyan caminin türbesine gömüldü. 
İstanbul’da kendi adını taşıyan semtte 1485’te yaptırmış olduğu cami, imaret, medrese ve çeşmesi vardır. Hersekzade Ahmet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Hersek/Kastelnova 1458-Halep/Kızılçul Yaylası 1517) 1463’te Fatih Sultan Mehmet Hersek’i ele geçirince, Voyvoda Stefan Vukşiş Kossariç, en küçük oğlunu rehine olarak İstanbul’a gönderdi. Osmanlı sarayında eğitim gördü, Hersekzade diye anıldı. Müslüman olunca, Ahmet adını aldı. Fatih‘in İşkodra Seferi’ne katıldı. 1481’de de II. Bayezit‘in kızı Hundi Hatun ile evlendirildi. Bursa Sancakbeyliği’ne ve Anadolu Beylerbeyliği’ne getirildi. Cem Sultan’ı ele geçirmek için görevlendirildiyse de başarılı olamadı. 1486’da Adana’da Memlûklara yenildi ve tutsak düştü. 1487’deki antlaşmayla İstanbul’a döndü. 17 Mart 1483’te kaptanıderya oldu. Osmanlı Ordusu da ikinci kez Memlûklara yenildi. Savaş sonunda Ahmet Paşa, Gelibolu Sancakbeyliği’ne atandı. Yeniden Anadolu Beylerbeyi oldu. Memlûklarla yapılan savaşta ikinci kez tutsak düştü ve Kahire’ye götürüldü. İstanbul’a dönünce, yeniden Anadolu Beylerbeyi, 8 Mart 1497’de sadrazam oldu. 1498’de bu görevden alındıysa da Aralık 1505’te ikinci kez sadrazam oldu. Bir yıl kadar süren bu görevinden sonra kaptanıderya ve Gelibolu Sancakbeyliği’ne getirildi. 1511’de de üçüncü kez sadrazam oldu. Yavuz Sultan Selim, 1512’de dördüncü kez sadrazamlığa getirdiyse de kısa süre sonra yeniden görevden alındı. 1515’te beşinci kez sadrazam oldu. Memlûk kuvvetlerinin Bıyıklı Mehmet Paşa’yı Diyarbakır’da kuşatmasına sinirlenen Yavuz Selim, huzuruna çağırdığı Hersekzade Ahmet Paşa’ya birkaç yumruk atmaktan kendini alamadı. Bir kez daha görevden alındı ve Yedikule’ye hapsedildi. Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi’ne ihtiyar paşayı da götürdü. Ancak Dulkadiroğulları ülkesinde, Kızılçul Yaylası’nda öldü ve Yalova yakınlarında yaptırdığı Dilovası’ndaki caminin avlusuna gömüldü.

Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa, Frenk İbrahim Paşa ya da öldürüldükten sonraki unvanıyla Maktul İbrahim Paşa. (1493, Parga - 15 Mart 1536, İstanbulI. Süleyman saltanatı döneminde 27 Haziran 1523 - 15 Mart 1536 arasında sadrazamlık yapmış. Ve 14 yıl gibi çok uzun bir süre ile Osmanlı Devleti Sadrazamları arasında en uzun süre sadrazamlık yapmış önemli siyasal ve askeri olaylarda rol oynamış Osmanlı devlet adamıdır. Eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'dır.[1][2]

Kökeni:

Bugün Yunanistan'da kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. Değişik kaynaklarda doğumunda Rum ya da İtalyan kökenli olduğu belirtilmektedir. Babası bir balıkçıydı. 6 yaşında korsanlar tarafından kaçırılarak Manisa'da dul bir kadına satıldı. Bu kadın İbrahim'in eğitimine önem vererek onu hem keman benzeri bir müzik aletini iyi çalabilecek şekilde hem de birçok alanda en iyi şekilde yetiştirdi. Şehzade Süleyman Manisa'da sancakbeyi olarak görev yaptığı sırada karşılaştığı ve arkadaşlık kurduğu İbrahim'i maiyetine aldı. İbrahim Paşa'nın anne ve babasını sadrazamlığı sırasında İstanbul'a getirttiği kayıtlara geçmiştir.

Yükselişi:                                                                                                                                                       Sultan Süleyman'ın maiyetinden idamına kadar geçirdiği yıllar boyunca onun yakın arkadaşı ve danışmanı oldu. I. Süleyman padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devleti'nde Sadrazamlık, Anadolu ve Rumeli Beylerbeylikleri ve Seraskerlik (1528/29-1536) dahil olmak üzere en üst düzeylerdeki görevlerde bulundu.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.