SON DAKİKA
Hava Durumu

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:47

KHİOS ( SAKIZ ADASI)

Bugünkü Sakız Adasının ilk çağdaki adıdır. Bu adada Eollerce kurulmuş pek çok yerleşim yeri mevcuttur. Daha açık tabirle bu ada ilk çağ tarihinde Eol kültür bölgesi içerisinde bulunan, bu nedenle bir takım Eol kentleri ihtiva eden bir durumdadır.

KİLLA

Eski çağ coğrafyasında Anadolu’da Mysia (Mizya) Bölgesinin bir bölümünü oluşturan Eolia bölgesinde bir şehirdir. Troas’ın Güneyinde olduğu şeklinde bilgi bulunan bu şehrin bugünkü ifade ile yeri Zeytinli’nin Güneyindedir.

Tarihçi Herodotes’e göre, killa eski bir Eol şehridir. Bunu eserinde açıkça belirtir. Tarihçi Strabon’a ve onun belirtmesine göre bu şehirde Killalı Apollon’a ait bir tapınak bulunmaktadır. Şehir Frig, Lidya, Pers, İkender, Bergama, Roma devirlerini yaşamıştır. Roma veya Bizans döneminde terk edilmiştir.

KİOS

Eol kökenli bir kenttir. Daha açık söylemek gerekirse, kurucuları kesin belirlenemeyen ve belirtilmeyen, ancak Eol bölgesinde kaldığı ve Eol tipi kalıntılar bulunabildiği için Eollerce kullanılmış bir şehirdir diye belirtebilmekteyiz.

Yerleşim yeri bugünkü coğrafyada Gemlik Kentidir. Şehir Frigya, Lidya, Pers ve İskender Devleti, Bergama Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyetlerini yaşamıştır.

KOCAKAYA HARABELERİ (ESKİ GARGARA)

Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Nusratlı (Musuraltı)köyü yakınlarındaki Kocakaya yakınlarındaki harabelerdir. Bu harabelerin Eski çağa ait Eski Gargara kenti harabeleri olduğu sanılmaktadır. Bu kent Eol bölgesinde olması nedeniyle Eol kenti veya Eol hâkimiyeti yaşamış bir kenttir diyebiliriz.

KOLONAİ

Anadolu Eolis bölgesinde bir Eol kentidir. Şehir Troas bölgesinde Lâpseki (Lamphsakos) yakınında bulunmaktadır. Küçük bir yerleşim yeri olan şehir, Antigonas veya Lysimakhos zamanında Aleksandeia Tros’a zorunlu yerleşime tabi tutulmuştur. Bun nedenle daha sonraki devirleri yaşamamıştır.

KYME

Eski çap coğrafyasında, Mysia denilen sahanın bir kısmını oluşturan Eolis bölgesinde, Küçük Kyme Körgezinin Güneyinde bir Eol şehridir. İlk kazılar Çekler tarafından yapılmıştır. Şehrin yeri, bugünkü tabir ve adlarla belirtilirse, Aliağa yakınında, Çandarlı Körgezi güneyinde Namurt köyüdür. Namurt köy kasabası yakınındaki tepe üzerinde, Çekler tarafından yapılan kazılar sonunda M.Ö V ve IV yüzyıllara ait ve bu devirlere inen yerleşim yeri izlerine rastlanmıştır. Kazılarda M.Ö II. yüzyıla ait bir İsis Tapınağı (İsis adına yapılmış bir tapınak İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki Afrodit heykeline ait bir baş, doğu Grek seramiğine ait siyah figürlü iki parça M.Ö VI. yüzyılın ikinci yarısına ait iki kabartma çıkarılmıştır.

Bölgede son kazı faaliyetlerini gerçekleştiren Prof. Dr. Baki Bey, Çekler tarafından kazı yapılan tepenin Güneyindeki alçak tepe üzerinde yapmıştır. 1952 yılında yapılan bu kazılarda geç geometrik ve geometrik devre ait seramik parçaları bulunmuştur. 1953 yılında yapılan kazılarda, Arkaik doğu tarzına çalan ve geç geometrik özellik taşıyan seramiklere ait parçalar, eserler bulunmuştur. Kazılarda geç Roma devrine ait eserler olmayışı, bu devirde bu sahada zengin bir yerleşme olmadığına delilidir.  Bu devre ait arkaik eserler kazı yapılan bu iki tepe arasında tespit edilmiştir. Bu iki tepe arasındaki vadide kazılar yapılmıştır. Bu kazılarda, Roma devrine ait eserler olmayışı, bu devirde bu sahada zengin bir yerleşme olmadığına delildir. Bu devre ait arkaik eserler kazı yapılan bu iki tepe arasında tespit edilmiştir. Bu iki tepe arasındaki vadide kazılar yapılmıştır. Bu kazılarda, Roma devrine ait küçük buluntular ele geçirilmiştir. Bu kazılarda M.Ö IV. Yüzyıla ait bir plaster başlığı da ele geçirilmiştir. Buradaki her katman bir öncekini tahrip ettiğinden, fazla kültür esere rastlanamamıştır. Kent Roma devri sonlarında terk edilmiştir. Daha doğrusu Roma Devri sonlarına doğru terkedilmiştir.

KYZİKOS

Burasının kuruluşu hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur. Eski çağ coğrafyasında Anadolu’da Büyük Mysia Bölgesindeki Eolis Bölgesinde bir kıyı kentidir. Bugünkü tabirle Güney Marmara bölümünde Kapıdağ Yarımadasının Anadolu kıyılarıyla birleştiği yerde kurulmuş bir ilk çağ kentidir. Bu yerin kuzeyindeki bu harabeler, halk tabiriyle Belkıs Harabel olarak anılmakta ve adlandırılmaktadır. Bu şehrin, Nekropolisi ( Mezarlığı) Anadolu kıyısında Edincik yolu üzerinde bulunmaktadır.

Kapıdağ Yarımadasına tarih öncesi çağlardan beri yerleşilmiş olduğu, yerleşildiği açıkça bilinmektedir. Burasının Tesalyalılar ( Eolisler ) tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Şehrin bilinen en eski adı Arktonnessos’tur. Bu isim Greklerden önce buraya yerleşmiş, yerli halkın verdiği addır. Kentin kurcuları ve kuruluş hakkındaki bilgileri, bir takım antik çağ efsanelerinde bulmak mümkündür.

Homeros, Xanthos ( M.Ö. Vyüzyılda Anadolu’da yaşamış İonialı tarihçi) ve Strabon (Sıtrabon) ( M.Ö.65 ile M.S 23 yıları arasında yaşamış Amasyalı coğrafyası) Kyzikos kenti ve çevresinde ilk önce Frigyalıların yaşadığını, bu nedenle şehrin kurucusunun Frigyalılar olduğunu belirtirler. Yeni dönem tarihçilerimizden Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal kentin Miletoslular tarafından kurulduğunu söylemektedir. Devamı yarın…

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.