SON DAKİKA
Hava Durumu

31 MART OLAYINI DEĞERLENDİREN BAZI DÜŞÜNCELERİMİZ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:47

O ümmetçilik zihniyeti peşinde koşarken ülkemizin tebaası içerisindeki Türk olmayan İslam gruplar Türklere karşı bayrak açmış ama o bunları fark etmemiştir.  Nitekim kendilerinden Hamidiye alayları oluşturduğu Kürtler Araplar Osmanlıdan ayrılmak gayretine düşmüş bunun için dış mihraklarla iş birliğine yönelmişlerdir. O Anadolu’nun birliği bozulurken Anadolu’nun birliğini düşüneceği yerde Filistin’in birliğini Filistin’in birliğini ön plana almaya yönelmiş Filistin’i elde etme hareketine girişen Yahudileri küçümseyerek onlara karşı alınması gereken tedbirleri tam manasıyla gerçekleştirmemiştir. Filistin topraklarını kendine ait topraklar haline yönelterek çevirerek Yahudilerin bu sahayı elde etmesini önlemeye çalışırken Yahudi nüfusun buraya yerleşmesini engelleyecek tedbirlerde kusur oluşturmuştur. Buralara balkanlardan gelen göçmen Türkleri yerleştirerek Filistin ve Lübnan sahasındaki Hıristiyan kökenli kitleleri Arap kökenli kitleleri ekseriyetten düşürmek gibi tedbirlere yönelmemiş haliyle bu bölgelerin daha sonrasındaki dönem yöneticilerinin hatalı icraatları ile daha çabuk elden çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bütün bunlar biryana 1876dan 1908’e kadar hemen hemen mutlaki monarşi bir idareyle ülke yöneten ikinci Abdülhamit yarattığı baskısıyla ittihak terakki oluşumunu getirecek zemini hazırlamış bu oluşum doğduktan sonra karşısına çıkacak olan Hürriyet ve itilaf oluşumuyla o zamandan bugüne siyasi açıdan ülke birlik ve beraberliğinin bölünmesinin baş sebeplerinden birini oluşturmuştur. Bu yüzdendir ki ikinci Abdülhamit bugünde devam eden ülkedeki sağa sol şeklindeki toplum bölünmesinin Kürt Türk şeklindeki etnik bölünmenin Sünni Şii şeklindeki İslami dini toplumsal yapının ortaya koyduğu ikiliğin hazırlayıcısı olmuş demek mümkündür.

Ülkemizde bugün dahi devam eden Mustafa Kemal’in getirdiği Laik toplumsal yapının baş düşmanı olan ümmetçi hilafetçi zihniyet temel oluşumunu ona borçludur. Gerçekleştirdiği baskılar neticesinde oluşan tepkilerin ürünü olan demokraside bir oranda ilk mücadeleyi onun zamanında sergilemiştir. Çünkü meşrutiyetçileri ilk nüve demokrasiciler saymak mümkündür. Bunun sonucu olarak bugün ülkemizde görülen Kürt Türk mücadeleleri yer yer görülen bence tetiklenmeye çalışıldığının da söylenebilmesi mümkün olan Şii Sünni uyuşmazlığı ve çatışması da ümmetçi zihniyet ulusçu zihniyet çatışması da dinsel yönetim yanlıları ve laik yönetim yanlıları arasındaki çatışmaların oluşumunda da ikinci Abdülhamit döneminin ve onun izlediği siyasetlerin payı büyüktür. Şunu da belirtmek isterim ki aslında sürekli olarak beşinci Murat’ın tekrar tahta çıkarılmasından korkan ikinci Abdülhamit oluşturduğu hafiye teşkilatıyla gerçekleştirdiği baskıcı yönetimle hep bu korkusunun olmaması için gerçekleşmemesi için kendi saltanatının devamlılığı için elinden geleni yapmıştır. Ne var ki korkaklığı nedeniyle İstanbul dışına hatta yıldız sarayı dışına çıkmadığından Osmanlı topraklarındaki ve toplumundaki olayları hiçbir zaman gereği gibi değerlendirememiştir. Bu sebeple de tebaasını çalkantılara düşmekten huzursuzluklara düşmekten kurtaramamış hürriyet ve ittifak hırkası önderliğindeki Abdülhamit destekçilerinin faaliyetlerini ve ittihat terakki şeklinde oluşan şekil değiştiren jön Türklerin oluşturduğu grubun neler yapabileceklerini güçlerinin ne boyutta olduğunu görememiş bunun sonucunda olarak önce ittihatçıların gerçekleştirdiği devrim harekâtı diyebileceğimiz icraatlar da tekrar meşruti yönetimi devreye sokmak mecburiyetinde kalmıştır ve 1908 ikinci meşrutiyet ilanıyla tekrar meşruti padişah yönetimine dönmek mecburiyetinde kalmıştır. Ama artık toplum ona inanmamaktadır. Bu yüzdendir ki yeni devrimi gerçekleştiren ittihak terakki yönetimi İstanbul’da meşrutiyeti ve Meclisi Mebusan’ı koruyacak askeri birlikler bırakmıştır.  İkinci meşrutiyetin ilanıyla ortaya çıkan yeni idari şekil Abdülhamit yönetiminden memnun olan tekrar o sisteme dönülmesini arzulayan çevreleri rahatsız etmeye başlamış onlar gibi düşünen ama onlardan daha fazla amaçları olan ve çoğunlukla hürriyet ittifak hırkası bünyesinde toplanan Hürriyet ve itilaf hırkası içerisinde yuvalanan dini rejim yanlılarının harekete geçmesiyle ittihak terakkinin sağladığı yeni rejim sallanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak 31 Mart vakası denilen 14 nisan 1908 tarihli olay gerçekleşmiştir. Devamı yarın…

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.