güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

Ulusal Devlet Olup Din Esaslı Devletten Uzak Kalmalıyız

Yazının Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:27
Yazının Güncellenme Tarihi: 24.06.2024 09:32

Tarih boyunca Türk milleti hiçbir zaman din asıllı, dini temele dayanan bir devlet kurmadığı gibi Türk milleti adına Türk milleti kelimesini içeren bir isimle ulusal bir devlette kurmamıştır, kuramamıştır. Önemle vurgulamak isterim ki Türk milleti tarih boyunca tek bir din etrafında dini bir birlik sağlayıp o dini tüm Türk milletini kapsayacak bir din olarak benimseyip kabul edememiştir. Türk milletinin dinler tarihine göz gezdirdiğimizde Türk milletinin öncelikle çok tanrılı tabiat dinine daha sonra ruhların, atalar ruhunun yahut iyi-kötü ruhların insanlarla ilişkilerini kapsayan ve Şaman denilen din adamlarının ön planda göründüğü Şamanizm dininin de Türklerde ön plana çıktığını görmekteyiz.

Bir müddet sonra Şamanizm’in yanında gök tanrı dini denilen tek tanrıyı esas alan bir dinin de Türk kitlelerinde yaşadığını, yaşandığını görmekteyiz. Ancak Türkler yaşadığı coğrafi sahalarda yaşayan başka ulusların inandığı ve ortaya koyduğu dinlere de ilgi duyup bir kısım Türk kitlelerinin bu dinleri de kabul ettiği görülebilmiştir. Nitekim Hint ve İran sahalarına yakın yaşayan Uygur Türklerinin İran’dan Mani dinini, Hindistan’dan Buda dinini alıp bu dinlere de girip kitleler halinde bu dinleri benimsedikleri görülmüştür. Yine bir kısım Türkler Ahura Mazda dinini benimsedikleri gibi Karadeniz’in kuzeyinde yaşamış Hazar Türklerinin de Musevi yani Yahudi dinini benimseyip kabul ettikleri, uyguladıkları görülmüştür.

Musevi dinini kabul eden hazar Türklerinin Türk tarihinde Musevi dinini kabul eden tek Türk grubu olduğunu vurgulamak isterim ve yine önemle belirtmek isterim ki yeryüzünde İsrailoğulları dışında Musevi dinini kabul eden tek ırk grubu da hazarlar olmuştur. Hazar devleti yıkıldıktan sonra dağılan hazar Türkleri İran’a, Ortadoğu’ya inmeler de gerçekleştirmiştir. Hatta bazı iddialara göre Eyyubi devletinin kurucularının da bu hazar Türklerine mensup bir aşiret olduğunu düşünenler de mevcuttur. Yine İslamiyet’in başlangıcında Medine’de yaşayan Hazrec kabilesi’nin de isim benzerliğinden hazar Türklerine yakın olabileceği şeklinde düşünenlerde mevcuttur.

Yine Avrupa sahasında görülmüş ve yaşamış Macar ve Bulgar Türklerinin hatta Türklerle aynı kökten olduğu anlatımları bulunan Finlerin Hristiyan dinini benimseyip Katolik veya Ortodoks mezheplerinde yaşadıkları da görülmüştür. Ancak Türk milletine en büyük etkiyi ilk detaylı dinleri olan dinleri Gök Tanrı dinine benzer özellikleri nedeniyle İslam dini olmuştur. Hz. Ömer zamanında İran’a girip Batı Türkistan’la ilgilenen Arap İslam ordularının baskı ve zorlaması nedeniyle ama daha ağırlıklı olarak İslam dininin Gök Tanrı dinine benzemesi Türklerin savaşçı ruhuna uygun cihat hareketlerine yer vermesi nedeniyle Türklerin peyderpey İslam dinini kabul ettikleri ve İslam olduklarını söyleyebiliriz. Doğuda Çinlilerin ve Moğolların baskı ve tazyikine uğrayan Türklerin batıya yönelmesi batıda karşılarına çıkacak sahanın ağırlıklı olarak İslam Ortadoğu sahası olması nedeniyle Türkler kısa zamanda İslam dinini benimsemişler İslam olmuşlardır.

Ne var ki buralara yerleşen Türkler buralarda İslam dinine dayalı İslami hükümlerle yönetilen devletler kurmayıp kurdukları devletlerin din işlerini İslam Arapların meydana koyduğu halifelik veya imamet gibi kurumların yönetip yönlendirmelerine bırakmışlardır. Hristiyanlığı kabul eden Türk devletleri ise halklarının din işlerini papalık veya patriklik gibi kurumların denetim ve yönlendirmesine bırakmışlardır. Ama hiçbir zaman Türk devletleri dini bir devlet olmamıştır. Bunun istisnası gibi görünse de hilafet makamını padişahlık makamıyla aynı şahısta birleştirir görünse de Osmanlı devleti bile tam manasıyla dini bir devlet olmamıştır.

Çünkü devletin yöneticilerinin ağırlıklı olarak kabul ettiği din veya mezhebi onlara ait kaideleri devletin bütün tebaasına uygulamamış uygulayamamıştır. Ancak Osmanlı devletinin dini devlete yaklaşan uygulaması halkın sosyal yaşamında uygulama bulan bazı hukuk kaidelerini şeriat esasına dayandırması şeklinde olmuştur. Bunda bile devletin hakim olduğu sahaların bütün toplamında şeri hükümler farklı uygulamalar bulmuştur. Kısacası Türklerde hiçbir zaman tam manasıyla vücut bulmuş bir devlet görülmemiştir. Ne tuhaftır ki Türk milletinde Mustafa Kemal’in önderliğiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti dışında kurulmuş ve yaşamış milli devlette görülmemiş, görülmesi söz konusu olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti öncesi dönemlerde kurulan bütün Türk devletleri hep hanedan devleti olmuşlardır. Bu yüzden devletin resmi adında Türk kelimesi geçen devlet sayısı Türk dünyasında sayılıdır. İlk olarak Türk tabirinin Göktürk devletinde görüldüğünü onun dışında bazı tarihçilere göre Türk Avar hakanlığı ismiyle anılan Avar devletinde cengiz hanın kurduğu Türk Moğol imparatorluğu devletinde ve Mısır’da kurulan Memluk devletinin ilk dönem yöneticilerinin yaşadığı dönemde adı olan Türk Memlüklüleri tabirinde görüldüğünü söyleyebiliriz düşüncesindeyim.

Türkler tarafından kurulan devletlerin kuruluş işlemlerine, kuruluş amaçlarına kurucularına baktığımızda kurulan devletlerin milli şuur yerine hanedan veya boy şuuruyla kurulduğunu görmekteyiz. Bu nedenle kurulan devletler Türk adıyla anılmadığı gibi Türk milletinin tamamını kapsayan bir devlet olma durumunu da aksettirmez. Hun devletini hun boyları, Göktürk devletini Göktürk boyları, Bulgar devletlerini Bulgar boyları, Selçuklu ve Osmanlı devletlerini oğuz boyları kurmuştur. Bu tür devletler kurulduğunda ya kuruluş esnasında ya kuruluşu sağlayan boyların adı yahut ta kuruluşu gerçekleştirip devletin başına geçen şahsiyetin ailesinin adı yani hanedanın adı devletin adı olmaktadır ve devlet kurulduğu andan itibaren sadece Türk milletinin değil Türk milletinin bir parçası olan kurucu boyun değil devletin hakim olduğu topraklardaki bütün kitlelerin bütün insanların devleti olmaktadır. Devam edecek…

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.