SON DAKİKA
Hava Durumu

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

Yazının Giriş Tarihi: 01.04.2021 00:06

Kadınların da ayrıca milli kıyafetleri vardı. Açık sözlü ve misafirperverlik de Boşnakların başlıca özelliklerindendir. Sırpça, Boşnakça ve Hırvatçanın karışımı olan Boşnak Türkçesi ile konuşurlar. Yazıda İslamiyet’i kabul ettikten sonra İslam harflerini kullanmaya başladılar. İslam harfleriyle birçok edebi eser yazıldı. Muhammed Hevai Üsküfi Tebşirat-ül-Arifin eseriyle beraber birçok ilahisi, Bosnasaraylı Derviş Haşan Kaimi'nin bir Divan'ı, Şeyh Zepçeli Seyyid Abdul Vahhab İlhami'nin şiir kitapları yanında mevlid gibi eserlerini saymak gerekir.

Arnavutlar

Arnavutlar (Arnavutça Shqiptaret, Arbereshet) güney doğu Avrupa'da yaşayan bir etnik gruptur. Dünyada bugün net bir rakam verilemese de tahmini 20 milyon Arnavut vardır (Arnavutluk 3.5 milyon, Kosova 2,5 milyon, Makedonya 800 yüz bin, Karadağ 80 bin, Türkiye 5 milyon), İtalya 2,5 milyon, Yunanistan 3 milyon, ABD ve Kanada'da 4 milyon, İsviçre 750 bin, Almanya 500 bin, Fransa 250 bin, İngiltere 400 bin,

Avusturalya 800 bin, ve bir çok Arap ve Avrupa ülkelerinde yaşamaktadırlar.. Dili Arnavutça Hint-Avrupa dil ailesindedir. Arnavutlar'ın kökeni meselesi, etnologlar arasında hala bir ihtilaf konusudur. Arnavutluk'un (Albania) asıl sakinlerinin bugünkü yurtlarına nereden geldiklerine ilişkin meseleye çözüm olarak birçok varsayım ortaya atılmıştır. Kafkaslar'da ’Albania1 adlı başka bir yerin varlığı, ’Albania1 adının nereden kaynaklandığının gizemini sürdürmesi ve öte yandan bu ismin, Arnavut halkının kendisince bilinmemesi ve de Arnavutlar’ın Balkan Yarımadası’na gelişine dair tarihin ve efsanelerin ortaya koyduğu somut bir kaydın olmaması Arnavutlar’ın kökeni meselesini çözümü zor bir hale getirmiştir. Fakat, her ne olursa olsun, bugün genel olarak kabul edilmiştir ki Arnavutlar Güneydoğu Avrupa'daki en eski ırktır. Bütün bulgular şuna işaret etmektedir ki Arnavutlar, birbiriyle akraba İliryalılar, MakedonyalIlar ve Epirotlar tarafından tarihin çeşitli dönemlerinde temsil edilmiş ilk Ari göçmenlerin soyundan gelmektedirler. Çoğu etnolog ve dilbilimcinin kanısına göre, İliryalılar, yarımadanın güney kısmında yerleşik olan ve sınırları İtalya ve Trakya'ya kadar uzanan Helen öncesi Tyrrhenopelasgia halkının çekirdeğini oluşturmuşlardır. İliryalılar daha geniş bir anlamda aynı zamanda Pelasgialıdırlar. Dahası, Yunan yazarlarca "barbar" ve "Helen olmayan" olarak adlandırılan bu akraba ırklardan İliryalılar'ın, Gegler'in yani kuzeyli Arnavutlar'ın ataları, Epirotlar'ın ise Tosklar'ın yani güneyli Arnavutlar'ın ataları olduklarına inanılmaktadır. Bu genel kanı, Strabo'nun İliryalılar ve Epirotlar arasında sınır oluşturduğunu belirttiği Via Egnatia ya da Egitana'ya ilişkin ifadesinin pratikte bugün Gegler'i ve Tosklar'ı ayıran Shkumbini ırmağının akışına karşılık gelmesinden doğmuştur. Aynı coğrafyacı, Epirotlar'ın aynı zamanda Pelasgialı olarak adlandırdıklarını ifade etmiştir.

Bugün bile anısı çağdaş Arnavutlarca Tanrı'ya verilen isim "Zot" olarak kalan Pelasgialı Zeus'a antik çağların en ünlü tapınağının olduğu yer Dodona'da tapılmıştır. Herodot'a göre bu kutsal yerin civarına Pelasgia denilmekteydi. Dahası, etnologların bu bulguları kendilerini gururla Balkan Yarımadası'nın asıl sakinlerinin torunları olarak gören yerlilerin bozulmamış olan gelenekleriyle desteklenmektedir. Onlar, bu sebeple, bu topraklar üzerindeki asıl hakkın kendilerinde olduğunu düşünmektedirler. Aynı zamanda bu geleneklerin gücüyledir ki Arnavutlar, diğer Balkan uluslarını fazlasıyla kendilerinin olanı sahiplenmiş yabancılar olarak görmektedir. Bu sebepledir ki Arnavutlar ve komşuları arasında yüzyıllar boyunca süregelen sınır savaşları olmuştur, kaynak: 1 Çeviri: Agron (Arnavut Forumu Üyesi) Dünyada bugün net bir rakam verilemese de tahmini 20 milyon2 Arnavut vardır: Arnavutluk 3.5 milyon, Kosova 2,5 milyon, Makedonya 800 yüz bin, Karadağ 80 bin, Türkiye 65 bin. 3 Dilleri Arnavutça Hint-Avrupa dil ailesindedir.

İliryalılar

İlliryalılar veya İlirler (Grekçe: IAAupıoi, Illyrii veya Illyri) antik dönemde Balkanlar'ın batısının bir kısmı ve İtalya Yarımadası'nın güneydoğu kıyılarında (Messapia) yaşamış olan boy gruplandırıl] İlliryalıların bölgesi eski Grek ve Roma kayıtlarında İlirya olarak verilmiştir.

Köken

İliryalıların kökenleri konusunda birden fazla görüş vardır. Bir düşünceye göre bugünkü Arnavutluk halkı ve dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Arnavutlar İliryalıların soyundan gelmektedirler.[kaynak belirtilmeli] İlirya, kuzeyde Avusturya Alpleri'nden güneyde Arnavutluk ve Kuzey Yunanistan'a (Epir) kadar geniş bir bölgeye yayılmaktaydı. Kelime anlamı "özgürler ülkesi" olan İlirya MÖ 2. yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluğu'nun eyaleti oldu. İliryalılar, Yunanlar ve antik Makedonlar İle karışarak Helen kültürünü oluşturdular, pek çok Roma imparatoru İlirya kökenliydi (Örneğin İstanbul'a ismini veren Büyük Konstantin, Aya Sofya'yı yaptıran Jüstinyen). Roma İmparatorluğu'nun 5. yüzyıldaki bölünmesinden sonra İlirya, Güney Slavlarının istilasına maruz kaldı. Devamı yarın…

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.