güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

TAŞIMALI ÖĞRETİM TASARRUF AMACINA NE ORANDA HİZMET EDİYOR

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:50
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:50

Değerli okurlarım, yıllar önce devreye sokulan ve kırsal yerleşimlerdeki okulları belirli merkezlerde toplama şeklinde gerçekleştirilen taşımalı öğretimin bir başka tabirle taşımalı eğitimin ana çıkış amacı ilk çıktığında yapılan beyanlarda devletin tasarruf etmesi şeklinde belirtilmişti. Yani küçük küçük okullarda yapılacak öğretimde o okullarda bulunan öğretmenlere verilecek paradan tasarruf etmek amacıyla bu şekilde bir eğitime yönelinmiş öğrenci sayısı az olan okullarımız devre dışı bırakılarak öğrencisi fazla sayıda olan sınıf sayısı fazla miktarda olan halk tabiri ile tam teşekkürlü okullara taşımak suretiyle bu öğrencilere taşındıkları okullarda eğitim verilmesi yoluna gidilmişti. Atıyorum 20 öğrencisi olan bir okuldan öğrenciler alınmış oradaki 2 öğretmen veya 1 öğretmen onlarla bir yeterli sınıf sayısına sahip bir başka kırsal yerleşimin yahut kentsel yerleşimin okuluna götürülerek yetiştirilecek öğrencinin sözde daha iyi kalitede yetişmesi sağlanacağı gibi terk edilen okulun terk edilmesi nedeniyle terk edilen okulun yıllık aydınlanma ve ısınma masrafı ile kırtasiye ve personel masrafının ortadan kalkmasının getireceği tasarruf sözde milli eğitim bakanlığı hesabına yani devlet hesabına tasarruf olarak gerçekleşeceği düşünülmüştü. Ne var ki bu taşımalı öğretimin getirdiği bir masraf vardı. Evet okulun yani terk edilen okulun görev yapması dolayısıyla yapılan masraf ortadan kalkacak ama buna mukabil terk edilen okulun öğrencisini eğitileceği yeni okuluna taşımanın gerektirdiği nakliye ücreti devlet tarafından karşılanacağından bu yeni masraf kalemi yapılan tasarrufa karşılık gider olarak çıkmaktaydı. Bunun içi aslında iyi bir karşılaştırma iyi bir hesaplama gerekirdi. Bu uygulamayı gerçekleştirirken eğer tasarruf amacıysa bu uygulamanın devlete getireceği tasarrufun gider düşüklüğünü bu uygulama nedeniyle ortaya çıkacak öğrenci nakli ücretinden az olması gerekirdi. Maalesef uygulamada bence buna dikkat edilmemiştir. Bu yüzden öğrencinin ve velinin rahatsız edilmesinden fazla bir getiri sağlamayan, sağlamadığını düşündüğüm bu uygulama maalesef eğitim açısından bence devlete yeteri kadar tasarruf etme ortamı da sağlayamamıştır. Ülkemizin ekonomik yaşantısını düzenleyen özellikle kırsal yerleşim yerlerindeki ekonomik yaşama etki eden düzen veren yeni uygulamalar kursal yerleşimleri nüfus olarak azaltmıştır. Bu yüzden kırsal nüfustaki öğrenci sayısı, kırsal kesimdeki öğrenci miktarı hızla düşmüş azalmıştır.  Köylünün geçim kaynağı olan hayvancılık ve ziraat üretimlerinin son dönemdeki uygulamalarla bu işlerle uğraşanları tatmin edemeyecek duruma sokulması kırsal yerleşim yerlerinin boşalmasının ana sebebini oluştururken haliyle öğrenci sayısının da düşmesinin ana sebebini oluşturmuştur. Bu durumda kırsal yerleşimlerimizde bu iktidar öncesinde kabaca 100 ve 100’ün üzerinde öğrenci çıkaran kırsal yerleşim yerlerimiz öğrenci sayısı hesabıyla 30’a 20’ye hatta 5’e, 3’e düşmüştür. Ne tuhaftır ki ilkokul hesabıyla bu yeni öğretim yılına 1. Sınıf öğrencisi olarak tek bir öğrenci bile veremeyen kırsal yerleşim yerlerimiz mevcuttur. Öğrenci sayısının düşmesine karşılık ne tuhaftır ki öğrenci nakli için yapılan masraf buna bağlı olarak düşmemiştir. Çünkü kırsal kesimlerden taşımalı öğrenci nakletmekte görevlendirilen vasıta sayıları aynı kalmış haliyle onlara tahsis edilen ücret ve ödenekte aynılığını korumuştur. Üstelik ülkemizde uygulamaya konulan son 4 + 4 + 4 şeklinde bir uygulamayla gerçekleştirilen eğitim sistemi nedeniyle eski ilköğretim okulları da parçalandığından bu okulların öğrencileri farklı farklı okullara ve bu okulların bulundukları yerleşim yerlerine taşındıklarından taşımalı öğretimi de öğrenci nakliyesi görevi yapacak vasıta sayısı da kabaca 2’ye çıkarılmıştır. Eskiden aynı yerleşimden çıkan ortaokul ve ilkokul öğrencileri aynı vasıta ile aynı okula taşınabildiğinden tek bir vasıta bu görevi görebilirken bu yeni uygulamada ortaokul öğrencileri farklı yerleşim yerine ilkokul öğrencileri farklı yerleşim yerine götürüldüğünde yeni uygulamada en azından aynı yerleşim yerinden farklı hedeflere giden 2 vasıta tayin etmek lüzumu ortaya çıkmıştır. Bu durum milliyetim bakanlığının yani devletin taşımalı öğretime harcayacağı parayı en azından 2 kat arttırmış olmaktadır. Bu uygulama nedeniyle aynı yerleşimden bir araba kalkıp başka bir yerleşime beş kişilik ortaokul öğrencisini götürürken başka bir araba, başka bir okula 20 kişilik bir öğrenci grubunu götürebilmektedir. Sözün kısası ilk ortaya çıktığında görünüşte tasarruf sağlıyor gibi görünse de bugünkü uygulamasıyla taşımalı öğretim devlete umulanın altında bir tasarruf getirmekte hatta bazı yerlerden zarar yazmaktadır düşüncesindeyim. İyi tanıdığım komşu ilçemiz Manyas ilçemizdeki taşımalı sistemden örnek vermemiz gerekirse sadece 1 hattı ile örnek vermek istersek Necip köy, Dura köy, Süleymanlı, Şevketiye, Deydin(Akçaova), Salur, Kızıksa, Çavuş köy, Dere köy, kale bayır mahalleleri öğrencilerini ortaokul ve ilkokul olarak taşımak maksadıyla en az 5-6 arabanın görev yapması gerekmektedir. Bunların devlete mahal oluşu düşünülürse taşımalı öğretimin devlete ne derece tasarruf getirebileceğini hesaplamak daha somut olarak gözler önüne getirilebilecektir. Bence bu nedenle diyebilirim ki devletimiz taşımalı eğitim uygulamasını tasarruf hedefin göz önünde tutarak ciddi bir şekilde ele alıp tekrar düzenlemeye gitmelidir. Bu düzenlemeyi gerçekleştirirken mümkün olduğu kadar aynı güzergahtaki yerleşim yerlerinin öğrencilerini topluca taşımayı gerçekleştirebilecek vasıtalara ağırlık vermeli vasıta sayısını azaltmalıdır. Eskiden tasarruf amacıyla birleşik sınıflar uygulaması benzeri birleşik taşıma vasıtaları uygulamaları usulünü daha titizlikle uygulamalıdır. Bu uygulamada üstelik özel şahıs vasıtaları yerine Belediyelerin veya Belediyelerle anlaşması olan halk otobüsleri teşkilatlarının vasıtalarını kullanmalıdır diye düşünmekteyim. Bu yolla hem daha az taşıma ücreti ödeme durumuna geçirebileceği gibi devlet yerel yönetimlerin toplu taşıma araçlarını parasal yönden desteklemiş olacak bu yerel yönetim toplu taşıma teşkilatları kendilerini dada geliştirme imkanına sahip olabileceklerdir. İlimiz dahilinde konuştuğumuzda Balıkesir Büyükşehir belediyesinin kontrol ve denetiminde olan Belediye araçları ve özel halk otobüsleri öğrenci taşımada kullanılmalı ve devletin taşıma ücretinde mutlaka tasarrufa gidilmelidir. Üstelik bu yolda taşıma saatleri dışında eski köy yeni mahalle olan yerleşim yerlerini ilçe merkezlerine toplu taşıma araçlarına daha sıkı bir şekilde irtibatlı hale getirmekte imkan dahiline girecektir. Düşünün Bandırmada kalkan bir Bandırma ulaşım hizmetleri vasıtası Gönen yolu üzerindeki Bandırmaya taşınması gereken taşımalı öğrencileri taşımakla görevlendirilse ve aynı vasıtalar öğrenci taşıma zamanı dışında aynı halkada sefere tahin edilse bu yerleşim yerleri Bandırmayla daha sıkı irtibatlı hale gelmeyecekler midir. Aynı şekilde Manyas hattına da aynı usulle hem öğrenci taşımada hem de yolcu taşımada görevlendirilecek Bandırma ulaşım hizmetleri A.Ş’nin vasıtaları da aynı şekilde bu hattaki yerleşimleri yani mahalleleri Bandırma merkezle daha düzgün irtibatlı kılmayacak mıdır. Sözün kısası taşımalı öğretim bu haliyle devlete sağlaması mümkün olabilecek eğitim masrafından tasarruftan daha az tasarruf sağlamaktadır düşüncesindeyim. Bu tasarrufu arttırmak bence uygulanan sistemde yeni düzenlemelerle arttırılması gereken mümkün olan bir görüntü vermektedir. Yeter ki maksat hakikaten taşımalı öğretimin getireceği getirmesi düşünülen tasarrufa hizmet edecek uygulamalar ortaya konabilsin. Eğer bugünkü haliyle uygulama devam ettirilirse tasarruf az miktarda devam edecek yeni düzenlemelerle bu arttırılabilecektir. Tabi bunun için niyetin ne olduğunu kararlaştırmak ve ona hizmete yönelmek şarttır. Eğer amaç devletin eğitim giderlerine azaltmaksa daha öncede belirttiğim gibi yakın taşıma merkezlerine taşınan öğrencileri birleşik taşıma vasıtalarını da birleştirip taşımadaki vasıta sayıları azaltmak şarttır. Bunun yanında öğrenci taşıma öğrenci servisi uygulamalarında mutlaka belediyelerin vasıtaları ve belediye bünyelerindeki özel halk otobüs firmalarının vasıtalarının kullanılması şarttır. Bunun sonucu olarak sözlerimi bağlarken bütün bunların düşünülmesi ve gereğinin yapılmasının şart olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tabi eğer taşımalı öğretimle gaye devlete tasarruf sağlamaksa sözünü ettiğim uygulamanın yapılması, yok eğer bu uygulamada ana amaç bazı vasıta sahiplerine iş verip para kazandırarak onları desteklemekse bugünkü uygulamanın devam ettirilmesinin yerinde olacağı düşüncesindeyim. Gereğinin yapılması ve kafalarda ortaya çıkan taşımalı öğretim tasarruf amacına ne oranda hizmet ediyor? Sorusunun sona erdirilmesi izlenecek tutuma göre cevap bulacaktır.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.