güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

TARİHTE SURİYE HAKİMİYETİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:47
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:47

Bu savaş yavuz sultan selime Suriye hakimiyetini kazandırdığı gibi mısırın fethinin yolunu da açmıştır. Mercidabık sonrasın da gerçekleştirilen Rinadiye savaşıyla da mısır fed edilip Nemluk devletine son verilmiş hakkın da çeşitli anlatımlar dile getirilen Sünni İslam dünyasının dini liderliğini temsil eden halifelik makamı da Osmanlıya geçmiştir. Nemluk devletinin son bulması sırasın da Mekke ve Medineyi kapsayan kutsal yerleri, ve kutsal emanetleri de elde eden yavuz sultan selim Suriye’yi Şam beyler birliği adı altın da bir eyalet hailine getirip Osmanlıya bağlamıştır. Bu beyler birliğinin başına daha önce Nemluk devletinin bir valisi komutanı olduğu halde Mercidabık savaşın da kendi devleti Nemluklulara ihanet edip, yavuz tarafına yani Osmanlılara itaat eden ve savaşın kazanılmasın da rolü olan Canbert Gazaliye vermiştir. Yavuz sultan selimin ölümü üzerine, kanuniyi tecrübesiz gören bu şahıs, Suriye de isyan çıkarıp kendi adıyla bir devlet kurduğunu ilan etmiştir. Onun yarattığı bu durum, Osmanlı padişahını harekete geçirmiş gönderdiği kuvvetlerle onun isyanını sona erdirip bu şahısı idam ettirmiştir. Bu olaydan sonra Suriye 18. Yüzyıla kadar Osmanlıya bağlı Şam Beyler birliği olarak bir eyalet olmayı sürdürmüştür. Bu durum Fransız ihtilalinin yarattığı daha sonra Fransız imparatoru olacak olan Napolyon Bonapart’ın  mısırı işgaline kadar sürmüştür. Mısıra saldıran Bonapart mısırı işgal edip Suriye ve Filistin’e yönelmesine kadar devam etmiştir. Napolyon Bonapart  Suriye ve filistini ele geçirmek için harekete geçtiğin de akka kalesine kadar, ilerlemiş burada cezrar Ahmet paşa komutasın da ki, Osmanlı askerleri olan nimazı cedit askerilerine yenilmiştir. Bu yenilgiden sonra, mısıra dönen Napolyon Bonapart, İngilizlerle birlikte harekeden eden Osmanlı kuvvetleri karşısın da başarılı olamamış, sıkışan Napolyon Bonapart bir gemi ile gizlice Fransa’ya kaçmıştır. Geride bıraktığı komutanları ve askerileri, trafargal yenilgisi ve antlaşması üzerine teslim olup, İngilizler tarafından donanmayla Fransa’ya taşınmışlardır. Böylece Akka müdafaası mısırdan sonra, Suriye’nin de Fransa eline geçmesini önlemiştir. Bu nedenle Akka müdafaası da Suriye hakimiyeti için yapılan savaşlardan biri olarak tarihte ki yerini almıştır. Fransızların boşalttığı mısır da karışıklıklar çıkmış bu karışıklıklar ve huzursuzluklar neticesin de mısır Kavalalı Mehmet ali paşa denilen sahsın mısırı ele geçirmesini ve burayı kendisine bağlayarak mısırın Osmanlı valisi olmasını sağlamıştır. Bura da hakimiyetini sağlayan Kavalalı Mehmet ali paşa hakimiyetini kuvvetlendirdikten sonra Yunanistan isyanın da Osmanlı kuvvetleriyle ortak hareket ederek, bu isyanın bastırılmasın da rol oynamıştır. Ancak gelişen olaylar neticesin de Osmanlı Yunanistan’ın bağımsızlığını, tanıyınca Osmanlı padişahının kendisine vaat ettiği Grit adasını veremeyince Suriye ve Filistin bölgesini istemiş bu teklifi reddedilince de askerleriyle harekete geçerek, bu sahaları ele geçirmeye yönelmiştir. Böylece Suriye bölgesi hakimiyeti için Osmanlı devleti kendi valisi olan kavalalı Mehmet ali paşa Suriye hakimiyeti için savaşmak zorun da kalmıştır. Genel kaynaklara ve internet bilgilerine baktığımız da bu hakimiyet savaşını, kavalalı Mehmet ali paşa adı altın da anlatılmak da olarak görmekteyiz.

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA İSYANI

19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran meselelerin başında şüphesiz ki Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı gelmektedir. Kavalalı, isyan ettiği zaman Osmanlı Devleti'nin ne işe yarar bir ordusu ne de donanması bulunmaktaydı. Bu nedenle Osmanlı yönetimi Mehmet Ali Paşa'nın kuvvetleri karşısında aciz bir duruma düştü. Kendi valisiyle baş edemeyen Sultan Mahmut, Rusların yardım teklifini kabul ettiyse de Adana, Suriye ve Filistin'in tamamını Kavalalı'ya vermek zorunda kaldı. Ancak padişah, son nefesine kadar Mehmet Ali Paşa'ya boyun eğdirme amacından asla vazgeçmedi.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.