güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

TARİHİ KAYNAKLARDAN TARAMALARLA TÜRK DEVLETLERİ VE DEVLET ADAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

— KARAMANI MEHMET PAŞA, «NİŞANCI» (? - 1481 şehit) : 1453 yılından beri sadaret makamında hep, Türk olmayanlar görev almışlardı. 1477 de âlim, fadıl ve değerii bir devlet adamı olan, Türk asıllı Karamanî Mehmed Paşa sadarete getirilmiştir. Karamani Mehmed Paşa Fâtih'in son veziridir.

,Uzun yıllar pâdişâhın nişancılığını yapmıştır. Yazdığı şiirlerde «Nişancı» mahlâsını kullanan Mehmed Paşa pâdişâhın Uzun Hasan’a yazdığı mektubu kaleme alıp onu pek memnun ettiği için sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Fâtih'in vefatı sırasında, büyük müşkülâta uğramış, vefatını saklayabilmiş, fakat rakiplerinin entrikalarına karşı koyamadığı için âsi Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.
Sadrazamlığı dört yıl sürmüştür. (1477- 1481) Nişancı adı ile anılan Camiî ve hamamı vardır.

— İSHAK PAŞA:     1481 - 1482 tarihleri arasında ikinci defa sadrazamlık yapmıştır.

— DAVUT PAŞA (? - 1498):         1482- 1497 seneleri arasında sadrazamlık görevinde bulunmuştur. Fâtih Sultan Mehmed devrinde Işkodra muhasarası sırasında dikkati çekmiş ve süratle yükselmiştir. Sarayda, Enderunda yetiştirilmiştir. Rumeli ve Bosna Beylerbeyliğinde bulunmuştur. Bir olaydan dolayı azledilerek zindana atılmıştır. Dostlarının tavasutu ile affedilerek hapisten kurtularak İşkodra muhasarasında başarıları görülmüştür. Bizans imparatorlarının taç giyme törenlerinin yaptıkları sahraya Davud Paşanın adı verilmiştir. Sonradan yapılan kışlayada Davud Paşa kışlası adı verilmiştir.

— HERSEK-ZADE AHMET PAŞA (? - 1516) : Birinci Sadrazamlığı Mart 1497 ayındadır. İkinci Bayezit, Yavuz selim devirlerinde dört defa sadrazamlıkta bulunmuş, savaşlarda secatile tanınmış vezirlerdendir. Hersek Beyinin oğlu olup esir olarak İstanbul'a getirilmiş, Enderun'da yetiştirilmiştir. Anadolu Beylerbeyi iken İkinci Bayezid'in tahta çıkışında gördüğü hizmetten dolayı Padişaha damat olmuştur. 1486 da Mısırlılara karşı savaşırken yaralanıp esir düşmüştür. 1497 yılında ilk defa sadrazamlığa getirilip bir yıl sonra azdolundu. Kaptanı Derya olarak İnebahtı fethine memur edildi. 1503 te ikinci defa, 1511 de Üçüncü defa ve Birinci Selimin tahta çıkışında, dördüncü defa olarak sadrazamlığa getirilmiştir. İran seferinde yararlı hizmetlerde bulunmuştur. İki sene sonra azledilip Bursa Muhafızı iken ölmüştür.

— İKİNCİ ÇANDARLI İBRAHİM PAŞA (? - 1499): 1498-1499 tarihleri arasında Sadrazam olmuştur. İkinci Bayezid zamanıda iki yıl kadar sadramazlıkta bulunmuştur. Halil Paşanın oğludur. Babası idam edildiği sırada bulunduğu Edirne kadılığından çıkarılmış ve uzun zaman sıkıntıda kalmıştır. Bir aralık delidir diye Akıl hastanesine dahi konmuştur. Oradan kurtulup Amasya'ya Şehzade Bayezid'in yanına gitti. Onun saltanatı zamanında bir aralık Sadrazam oldu. İnebahtı seferine giderken yolda öldü.

— MESİH PAŞA, [AHMET] (? - 1501):    1499 yılında Veziriâzam olmuştur. Bu görevde iki yıl bulunmuştur. Evvela Beylerbeyi, sonra Vezir olmuş, 13 yıl kadar Kaptanı Deryalık yapmış, Fakat Rodos seferinde başarı gösteremediğinden rütbesi alınarak Gelibolu'ya sürülmüştür. İkinci Bayezid tahta çıkınca affedilmiş ve vezirliği geri verilerek 1499 yılında Sadrazam oldu. Galata'da çıkan bir yangın sonunda yaralanarak iki gün sonra vefat etmiştir.

— HADIM ALİ PAŞA, [ATİK ALİ PAŞA] (? - 1511 Şehit):Birinci defa 1501 - 1503 tarihleri arasında Sadrâzam olmuştur. İkinci Bayezid devri sadrazamlarındandır. İkinci Bayezid tahta çıkınca Karaman Beylerbeyi olmuştur. Eflâk Seferinden başariyle dönünce 1486 da Vezir olmuş ve Mısır'lılara karşı savaşmıştır.

1500 de, Mora, Modon ve Koron kaleleriyle Ayamavri ve Kefalonya adalarını almış ve 1501 de de ilk defa sadrazam olmuştur. İki yıl sonra azledilmiş, 1506 da İkinci defa sadrazamlığa getirilmiştir. Çorlu'da Şehzade Selim'i yenmiş, âsi Karabıyıkoğlu ile yaptığı savaşta galip gelmekle beraber, muharebe meydanında şehit olmuştur. Ali Paşa Savaş meydanında şehit olan ilk sadrazamdır. Ali Paşa, cesur, ilim ve sanat adamlarını koruyan bir şahsiyettir, imar işlerinde de değerli hayırlar bırakmıştır.

— HERSEKZÂDE AHMET PAŞA (? - 1516): 1503 - 1506
yılları arasında ikinci defa sadrazam olmuştur.

— HADIM ALİ PAŞA, [ATİK ALİ PAŞA] (? - 1511 Şehit): İkinci defa 1506- 1511 tarihleri arasında sadramazlık görevinde bulunmuş 1511 de Savaş alanında şehit olmuştur. İlk şehit sadrazam-
dır.

— HERSEKZÂDE AHMET PAŞA:         Üçüncü defa 1511 yılında sadrazam olmuştur.

— KOCA MUSTAFA PAŞA (? - 1512 idam),: 1511 - 1512 tarihleri arasında sadrazamlık görevinde bulundu. İstanbul'un bir semtine adını bırakmış vezirlerdendir. Gençliğinde köle olarak saraya gelmiş, Enderundan yetişmiştir. İkinci Bayezid Padişah olunca, en inandığı adamlardan biri olduğu için Cem Sultanı zehirlemek üzere Romaya gönderilmiştir. Dönüşünde bu hizmetine mükâfat olarak Vezirlikle Rumeli Valisi olmuştu. 1511 yılında da Sadrazam olmuştur. Yavuz Sultan Selim tahta çıkınca Koca Mustafa Paşayı önce sadrazamlıkta bırakmış, fakat onun Şehzade Ahmet'le gizlice haberleştiği duyulduğundan Bursa'da başı kesilerek oraya gömülmüştür.

— HERSEKZÂDE AHMET PAŞA: Dördüncü defa 1512-1514 tarihleri arasında Sadrazamlık görevinde bulundu.

— DUKAGİN - OĞLU AHMET PAŞA(? -1517 idam): 1514- 1517 yılları arasında Sadrazamlık görevinde bulunmuştur. Yavuz Sultan Selim devrinin savaşlarında yararlılığıyla tanınmış vezirlerdendir. Arnavutluğa yerleşmiş Normandiya'lı Le Duk Jean adlı bir prensin soyundan olup, Fâtih zamanında ve çocukluğunda Osmanlılara sığınarak Müslüman olmuş kendisine Ahmed adı verilmiştir.
Saray hizmetlerinde ilerleyerek ümera sırasına girmiştir. Çaldıran muzafferiyetinde yararlıkları görülmüştür. Bu savaştan dönüşte Amasya'ya geldiği zaman Yeniçerilerin bir isyanına sebep olmak
töhmetile Sultan selim tarafından 4/Mart/1515 de idam ettirilmiştir.

Tasavvufa meraklı ve dervişçe şiirler yazmış bir şairdir.

— HERSEKZÂDE AHMET PAŞA: Beşinci defa sadrazam lığa 8/9/1515 de tayin edilmiş, 26/4/1516 da azlonulmuştur. — HADIM SİNAN PAŞA (? - 1517 Şehit):      1516-1517 yılları arasında sadrazamlık görevinde bulunmuştur. Yavuz Sultan Selim devrinde sadrazamlık etmiş, İran ve Mısır seferlerinde yararlıklar göstermiş vezirlerdendir. Saraydaki hadım kölelerden olup sarayın büyük işlerine geçtikten sonra vezirlikle dışarıya çıkarılmış ve Iran seferinde yararlık gösterdiği için Sultan Selim'in gözüne girmiştir. 28/Nisan/1516 yılında sadrazam olmuştur.

Mısır seferinde ’çok değerli hizmetleri görülmüştür. Tomanbay He yapılan son savaşta Yavuz Selim'i ele geçirmeğe karar vermiş olan cesur Çerkezler, onu pâdişâh sanarak 22/Ocak/1517 de şehit ettiler. Selim in «MISIR'I ALDIK AMA SİNAN'I KAYBETTİK» demesi meşhurdur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.