güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

RAMAZAN AYINDA NORMAL İSLAM BİREYLER KADAR DİN ADAMLARI DA KONUŞMA VE İCRAATLERİNE DİKKAT ETMELİDİR

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

Onun bu yaptığı laf cambazlığından başka birşey değildir. Ve bu sözde din adamının insanlara televizyon ekranlarında yaptığı beyanda namaz kılmayanlar hayvandır diyen adamın beyanından daha farklı bir beyanda bulunduğunu esöylemek mümkün değildir. Hatta onun beyanı daha tehlikelidir. Bir başka tabirle laf cambazlığı yapıp birincisinin beyanını halk tabiri ile kitabına uydurduğunu söylemek daha yerinde bir davranış olarak değerlendirmek gerekir düşüncesindeyim. Bu tür bir bilgilendirmeyi yıllar önce bir yerlerde okumuştum. İngiltere’de bir gazete yazarı makalesinde yanlış hatırlamıyorsam İngiliz toplumunun yüzde ellisi aptaldır mealinde bir ifade kullanmıştır. İngiliz toplumundan gelen tepkiler karşısında, toplumdan özür dilemek zorunda ve mecburiyetinde kalan yazarın verdiği bilgiyi tekzip maksadıyla gene köşesinden şöyle bir yazı yayınladığı görülmüştür. “Yazımda dile getirdiğim İngiliz toplumunun yüzde ellisi aptaldır ifadesi ile amacını aşan bir beyanda bulundum, hataya düştüm. Bu hatamı düzeltiyorum ve doğrusunu şu şekilde dile getiriyorum. İngiliz toplumunun yüzde ellisi aptal değildir.” Tabi İngiliz toplumu bu kelime oyununu farketmişmidir etmemişmidir gazeteden bunu öğrenmem mümkün olmamıştı. Ama benim açımdan bu İngiliz gazete yazarının yaptığı sözünü geri almak değil sözünü laf cambazlığı ile tekrar etmekten ibaretti. Çünkü İngiliz toplumunun yüzde ellisi aptal değildir sözü yüzde ellisi aptal demekle aynı manaya gelmekteydi. İşte bugün namaz kılmayanlar hayvandır diyen kişinin bu sözünü, sözde ayıplayan söylenmemesi gerektiğini vurgulayan bir diğerinin yani bir din adamının namaz kılmayana hayvan demek doğru değildir. Ama hayvanlar namaz kılmaz, oruçta tutmaz yolundaki sözde eleştirmesi de bu İngiliz gazete yazarının laf cambazlığının, laf kurnazlığının aynısı değil de nedir? Üstelik birinci beyanı kullanan bundan nadim olup toplum baskısı ile sözünü geri alıp, özür dileme yoluna gittiği bir ortamda bu ikincisinin yaptığı birincisine ve birincisi gibilere topluma islam toplumuna özür dilemeye mecbur kalmadan nasıl hakaret edilebileceğini öğretmekten başka birşey de değildir. Ama birileri de onun yaptığı kurnazlığı kullanıp onun tarzıyla ona ve onun gibilere pekala şu cümleleri de söyleyebilir. “ Unutmayalım ki namaz kılmayan hayvanlar kafada sarık, sırtta cübbe ile jetski ye binip, plajda gezmezler. Yine hayvanlar eğlence için başka ülkelerden kendilerine karşı cinsten partner de getirmezler. Daha kötüsü külliye yapmak maksadıyla para toplayıp, inşaatlar gerçekleştirip sonra da hiçbirşey olmamış gibi yaşantılarını devam da ettirmezler. Nasıl namaz kılmak tanrının islam kullarına vazife kıldığı namazı gerçekleştirmemek, laf cambazlığı ile onları hayvan gösterme ifadesine konu olabiliyorsa islamın uygun görmediği kullarının yapmasını istemediği bu tür faaliyetlerin yapmakta onları aynı mantık geçerli olursa hayvan seviyesinde değerlendirmeyi getirmeyecekmidir ? Bu yüzden laf cambazlığı yapan din adamlarının birilerine hakaret etmek için bu tür laf cambazlığını kullanmaktan vazgeçmeleri birilerinin de aynı usulle kendilerine hakaret etmek durumuna girip günaha girmesine sebep olmaktan vazgeçmeleri gerekir. Ve özellikle bunu ramazanda yapmamaları gerekir kanaatındayım. Aynı din adamının islam dininin hiçbir kimseye özellikle kelime-i şaadet getirip, islamiyeti seçmiş kişilere karşı kafir tabirinin kullanılmasını yasaklamasına karşılık sahabeler hakkında daha doğrusu sünni sahabe ve yöneticiler hakkında tenkit edici, red edici sözleri nedeniyle bu tür beyanlarda bulunan kişilere kafir veya mealinde sözler kullandığını görmek mümkündür. Hatta bunu isim belirterek vurguladığını tespit etmek söz konusudur. Bu din adamının rakipleri ve fikrine uygun görmediği kişiler hakkında da aynı mealde sözler söylediği görülebilmiştir. İslamın açık hükmüne rağmen başta peygamberimiz olmak üzere hiçbir sahabenin kelimei şahadet getiren islam bireye kafir dememiş olmamasına rağmen böyle ifadelerde bulunması islama, islam hükümlerine ne derece uygundur? Kaldı ki bir de kitleler karşısına çıkıp yaptığı bilgilendirmelerde islam kitleleri yönlendirmeye çalışan bir zad bunu yapmaktadır. Şunu da belirtmek isterim ki acaba sözünü ettiğim din adamı islamiyete aykırı icraatleri islama ters düşen olguları yani bize göre islamiyete ters düştüğünü düşündüğümüz sarık ve cübbe ile jetski’ye binip mayolu insanların özellikle bayanların bulunduğu plajlarda gezme işlemini eğlence için arap kökenli devletlerden kendisine karşı cinsten kanunsal olgulara ters düşme pahasına partner getirme işlemini dini unsurları kullanarak bağış toplayıp külliye yapmayı sonra da bunu vaadettiği halde gerçekleştirmeme işlemini belki de hayvan olmadığını göstermek için gerçekleştirmiştir. Mağlum ya bu işlemleri hayvanlar yapamaz. Bu yüzden bu din adamı hayvan olmadığını ispat etmek için bu tür islamın Kur-an’ın tasvif etmediği işleri yapmaktadır. Kimbilir belki onun gibi düşünen, onu destekleyen  yöneticiler ve vatandaşlar onun gibi düşünmekte, hayvan olmadıklarını ispat etmek için hayvanların yapmadığı, yapamayacağı rüşvetçilik, yolsuzluk, görevde suistimal, adam kayırma, rakiplere iftira atmak, rakipler hakkında gıybette bulunmak, hiç düşünmeden yalan söylemek, söylediği yalanları ortaya çıktığında bile yüzleri kızarmadan yenilerini söyleyip insanları yanıltmak, adalet mekanizmalarında haksız uygulamaları teşvik ve gerçekleştirmek, ibadetleri, toplumu kandırmak için yapmak yapar gözükmek, kutsal mekanları toplumun değer verdiği şehitleri istismar etmek, gerektiğinde göreve gelebilmek ve kalabilmek için her türlü atanma, atama ve seçim hileleri yapmak, haksız mal edindirmek, haksız mal edinmek, devletin parasını ve arazisini, emlakını iç etmek, gasp etmek veya gasp ettittirmek gibi icraat ve uygulamaları gerçekleştirmekte mazur görmemektedirler. Belki de onlar hayvan olmadıklarını ispat etmek için yaptıkları bu icraatli uygulamaların islam dininin tasvip etmediğine, onaylamadığına rağmen bu sebeple kendilerini bu davranışta bulunmakta haklı görmekte hayvan olmadıklarını ispat etmek için bu davranışlarını gururla gerçekleştirmektedirler. Bütün bunlar bir yana islam bireyler özellikle din adamları islam olmanın gereği her zaman her an dikkatli olmalı, islama uygun olmayan davranış ve beyanlardan uygulamalardan kaçınmalıdırlar. Özellikle din adamları hele hele kitleleri yönlendirebilme özelliğinde görülen din adamları özellikle biz islamların en hassas ve bilgilenme açısından uygulama açısından çok hassas olduğumuz ramazan ayı içerisinde yaptıkları beyanlarda ve bilgilendirmelerde uygulamalarda dikkatli olmalıdırlar. Yaptıkları bilgilendirme ve beyanlar özellikle Kur-an hükümlerine öncelikle dayanmalı hadislerden ziyade sure ve ayetlere uygun olmalıdır.  Sahih olmayan sure ve ayetlere uygunluk göstermeyen hadisleri ön plana çıkarıp bu hadislerin hükümlerine göre bize yanlışa sevketmekten uzak durmalı çekinmelidirler. Sonuç olarak bir kez daha vurgulamak isterim ki ibadet uygulamaları konusunda itikadi bilgilendirmeler konusunda ramazan ayında normal islam bireyler kadar  din adamları da konuşma ve icraatlerine dikkat etmelidir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.