güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

PEYGAMBERLER TARİHİ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

İSA PEYGAMBER

Kur’an-ı Kerşm’in ayetlerine baktığımızda İsa peygamberin göğe çekilişi konusunda açık ve net bilgi olmayıp genel mahiyette göğe aldık tabiri görülmektedir. Bu yüzden bu konuda Kur’an-ı yorumlayanlar arasında ikilik mevcuttur. Bir kısmı Kur’an ayetlerinden göğe diri olarak alındığını çıkarırken, bir kısmı da farklı ayetlerin yorumu ışığında Hz. İsa’nın ölümden sonra, ölümü gerçekleştikten sonra ruhen göğe alındığını çıkarıp bu yolda beyanlarda bulunabilmektedirler. Yeryüzünde bütün canlıların ölümü tadacağını belirten tanrısal genel hükme rağmen İsa’nın canlı olarak göğe alınmasını kabul etmek oldukça zordur. Bu nedenle ve Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu bilmemiz nedeniyle kıyamette yakın zamanda İsa’nın tekrar yeryüzüne inip Kur’an’da hiç ismi geçmeyen Mehdi ile birlikte çalışmasını beklemek İslam inancına, Kur’an ifadelerine ters düşen bir anlayış görünümü ortaya koymaktadır. İsa peygamber hakkında sadece Kur’an’da ismiyle bahsedildiğini düşünmek de hatalı olabilir kanaatindeyim. Çünkü bugünkü Hıristiyan dünyasında İsa peygamberden Mesih diye bahsedilmektedir. Bu yüzden Kur’an’da bazı ayetlerde zikredilen meshi kelimesi ile acaba İsa peygamber mi kastedilmektedir diye düşünmek pekala mümkündür. Bu yüzden Kur’an’da Mesih adı geçen ayet ve surelere bakmadan önce Mesih kelimesinin mana ve anlamına bakmamız gerekir düşüncesindeyim. Mesih kelimesinin mana ve anlamına baktığımızda bu kelime ile şu anlamların dile getirilmeye çalışıldığını görürüz.

Mesih (Aramiceܡܫܝܚܐ Mşiho, Arapçaالمسيح El-Mesih, İbraniceמָשִׁיחַ Maşiah, YunancaΜεσσίας Mesias;) "kutsal yağ ile ovulmuş, meshedilerek kutsanmış", "ayrıca birtakım inanç grupları tarafından kurtarıcı olarak beklenen" kişi.

Mesih anlamına gelen Maşiah sözcüğü İbranice'de 'kutsal yağ ile ovulmuş, meshedilmiş ve böylece kutsanmış' anlamına gelmektedir.

Tarih öncesi İsrail kralları ve yüksek rahipleri, yeni görevlerinin simgesi olarak yağla kutsanırlardı. Tevrat'ın birçok yerinde bu işlemin yapıldığına dair ayetler vardır.

Geniş anlamıyla bu unvan "Tanrı'nın bir görev vermek üzere seçmiş olduğu" kişileri de kapsıyordu. Eski Antlaşma'nın "Yeşaya" kitabında Yahudi'leri sürgünden kurtaran Pers kralı Kiros'a da bu unvanla (mesih) hitap edildiği görülür.

Batı dillerinde Mesih anlamında kullanılan Khristos sözcüğü, Mesih sözcüğünün Yunanca karşılığıdır. Yahudiler, "christ", "christos" vb. kelimeler Hıristiyanlığı çağrıştırdığı için Mesih sözcüğünü kullanmayı tercih ederler.

Görüyoruz ki Mesih kelimesi anlam bakımından farklı amaçlarla kullanılan bir kelime olmasına rağmen daha ziyade Musevilerin kullandığı kurtarıcı anlamına gelen bir kelimedir. Bu yüzden geleceğe yönelik anlam ifade eden bir kelimedir. Mevcut bir düzende yaşayan bireyi veya bireyleri, yaşanılan düzenin bozukluğundan kötülüğünden kurtarılacak yeni bir düzen getirecek kimse anlamına Mesih kelimesi kullanılmalı, kullanılmış olmalıdır düşüncesindeyim. Musevilerin İsa’ya kurtarıcı gözüyle bakıp onu Tevrat ta vaat edilen kurtarıcı görüp ona inananların ona Mesih demesi bu nedenle uygun olan bir davranıştır. Onlar açısından Mesih kelimesi İsa’yı ifade edebilecek bir adlandırma, bir isimlendirme olabilir. Ama İsa’dan sonraki dönem için Mesih kelimesi acaba İsa’yı adlandıracak bir isimlendirme midir? Bu nedenle Kur’an’da geçen Mesih kelimesi acaba İsa peygamberi mi işaret etmekte, ondan mı bahsetmektedir? Bunu anlamak için Kur’an’da Mesih kelimesinin zikredildiği ayetlere bakmamız gerekir. Baktığımızda şu ayetlerde Mesih kelimesinin zikredildiğini görmekteyiz.

3:45 -     Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir; dünyada da ahirette de itibarlı, aynı zamanda Allah'a çok yakınlardandır.

4:157 -  Bir de "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler.

4:171 -  Ey kitab ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın (Allah) üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce (münezzeh)dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

4:172 -  Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez, Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

5:17 -     Muhakkak ki, "Allah, ancak Meryemoğlu İsa Mesih'tir" diyenler kâfir olmuşlardır. (Onlara) de ki: " Allah, Meryemoğlu İsa Mesih'i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese O'na kim engel olabilir? " Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir.

5:72 -     Andolsun, "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir" diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih onlara: "Ey İsrailoğulları, hem benim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur" demişti.

5:75 -     Meryem'in oğlu Mesih (İsa), sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Anası da dosdoğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara âyetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak nasıl yüz çeviriyorlar!

9:30 -     Yahudiler, "Uzeyir Allah'ın oğlu" dediler, Hıristiyanlar da "Mesih Allah'ın oğlu", dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!

9:31 -     Onlar, Allah'dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.