güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

OSMAN GAZİ’DEN MEHMET VAHDETTİN’E KADAR GEÇEN DÖNEME AİT OSMANLI BAŞBAKANLARI, OSMANLI SADRAZAMLARI VE ÖZ GEÇMİŞLERİ -2

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:48
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:48

Kemankeş Ali Paşa

Kemankeş Ali Paşa (ö. 3 Nisan 1624) I. Mustafa‘nin ikinci kez padişahlığının son döneminde ve IV. Murat saltanatının devlet idaresinin annesi Kösem Sultan‘ın elinde olduğu ilk dönemlerinde 30 Ağustos 1623 – 3 Nisan 1624 tarihleri arasında yedi ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Isparta civarlarında doğmuş Türk asıllıdır.[1][2] Eğitimini Enderun‘da yapmıştır. Saraydan çıkması vezirlik rütbesiyle beraber Bağdad Beylerbeyi görevi verilmesiyledir. SonraDiyarbakır valiliği yapmıştır. Bu valilikten azledildikten sonra İstanbul’a dönmüş ve divanda dördüncü vezir olarak görev yapmaya devam etmiştir.

Eylül 1623’de I. Mustafa‘nın ikinci padişahlık döneminde Mere Hüseyin Paşa‘nın kendisine karşı çıkan ulema ve kapıkulu askerine karşı dengesiz davranışları yüzünden ortaya çıkan bir sipahi ayaklanmasında, isyancıların sadrazam konağına yürümeleri üzerine sadrazamın kaçması ve sadrazamlıktan ayrılmasından sonra sadrazam oldu.[3] Yeni sadrazam olarak İstanbul’da olan keşmekeş ve I. Mustafa’nın dengesiz tutumları dolayısıyla ortaya çıkan sorunları halletmenin padişahın tahttan indilirilmesi ile mümkün olacağı önerisini vezirler, Şeyhülislam Zekeriyazade Yahya Efendi gibi yüksek rütbeli ulema ve kapıkulu ocağı ağaları ile konuştu. Başkentte 1,5 yıldan beri asayiş temin edilememişti; Rumeli ve Anadolu’daki valiler merkez fermanlarına kulak asmamakta ve yarı özerk hareket etmekteydiler. Fakat yeni sultanın tahta çıkarılışı kapıkulu askerine verilecek 2-3 milyon altın değerinde culus bahşişi için finansman temin etmesini gerektiyordu. I. Mustafa’nın annesi olan Valide Sultan oğlunun dengesizliği dolayisiyla bir padişahın yapması gereken bütün işleri yüklenip kendi yapmaktaydı. Ulemadan bir heyetin Valide Sultan’la görüşüp danışması ve ondan alacakları yanıtlara göre padişaha karşı alınacak tedbirler tavsiye etmeleri kabul edildi. Valide Sultan oğlunun tahttan indirilmesine aleyhtar olmakla beraber, ülkenin bulunduğu güç durumdan haberdar oldudğu için “Hali sizce de malum” diye bir yanıt verdi. Ama oğlunun hal edildikten sonra öldürülmemesi için de güvence istedi. Devlet ricali I. Mustafa’nin halledilmesine karar verdi. Yapılan hazırlıklardan sonra 9 Eylül 1623’de I. Mustafa tahttan indrildi. 10 Eylül’de sabık padişah I. Mustafa eski kafes dairesine kapatıldı; annesi Eski Saray’a gönderildi ve 12 yaşında çocuk olan IV. Murattahta geçirildi.

Bu padişah değişikliğinin ortaya çıkardığı cûlus akçesi ödemesi sorununu Kemankeş Kara Ali Paşa’nin çözmesi gerekti. 1617’den beridir 6 yılda 4 defa sultan cûlusu yapıldığı ve her seferinde kapıkulu askerine cülus akçesi ödenmesi gerektiği için Hazine tamtakırdı. Sadrazam Ocak ağalarıyla konuşarak onlara kapıkulu askerine cûlus akçesi verilmemesini kabul ettirdi ve Ocak ağalarının bu konuda sözlerini aldı. (Fakat sonradan bu sözden cayıp IV. Murat’ın ilk saltanat yıllarında problemler çıkardılar.)

Sadrazamın böylece istiklali arttı ve başına buyruk bir devlet yönetimi uygulamaya koyuldu. Kendine rakip olarak gördüğü eski sadrazamlar olan Damat Halil Paşa ile Gürcü Hadim Mehmed Paşa‘ları ortadan kaldırmak için onların Anadolu’da isyancı olan Abaza Mehmet Paşa‘yı desteklediklerini ileri sürdü. Tam buna dayanan icraata başlayacakken,Bağdat‘ta hakimiyeti eline alan “Bekir Subaşı” olayi çıktı ve İran Bağdat’ı eline geçirdi. Fakat Sadrazam bu olayı ve sonucunu devlet ricalinden ve IV. Murat’a taht naibi olan Kösem Sultan’dan gizledi. I. Mustafa’nın halinde çok önemli rol oynayan ve sadrazamı gayet ince bir ifade ile rüşvet almaktan menetmek isteyen Şeyhülislam Zekariyazade Yahya Efendi’yi ise onun Mere Hüseyin Paşa ile ittifak yaparak Mustafa’nın halledilmesine engel olmakla suçlayıp onun seyhülislamlıktan azledilmesini sağladı. Diğer taraftan rüşvet almakta ve irtikap yapmada çok ileri gittiği söylentileri İstanbul’a yaygın hale geldi.

Sonunda aleyhtarları bunları vesile göstererek taht naibi olan Kösem Sultan’ı sadrazamın azledilmesi gereğine inandırdılar. Onun oğlu IV. Murat’ı yönlendirmesi ile Sadrazam’ın azil edilmesine karar verildi. 3 Nisan 1624 günü Sadrazam Kemankeş Kara Ali Paşa saraya davet olundu. Orada sadrazamlıktan azledilerek boğulmak suretiyle idam edildi.

Cesedi Divanyolu üzerinde bulunan Eski Ali Paşa Camii mezarlığında gömülüdür.

Değerlendirme

Uzunçarşılı onu şöyle değerlendirir:

Kendisi vakarlı, işbilir bir hükümet başkanı (idi)… kendisine rakip vezirleri birer bahane ile haps ve nfefi ve katlettirmek (istemişti)… irtikab ve irtişada pek ileri gitmişti.

Çerkes Mehmet Paşa

Çerkes Mehmet Paşa IV. Murat saltanatının devlet idaresinin Valide Kösem Sultan‘ın elinde olduğu ilk dönemlerinde 3 Nisan 1624 – 28 Ocak 1625 tarihleri arasında dokuz ay yirmi beş gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Çerkes asıllıdır. Enderun‘da yetişmiştir. Önce padişah silahtarı olmuştur. Saraydan çıkması 1618’de Şam Beylerbeyliği’ne atanması ile olmuştur. Sonra 1621’de İstanbula’ gelmiş ve kubbe veziri olarak Divan-ı Hümayun’da görev yapmıştır.

3 Nisan 1624’de Kemankeş Ali Paşa sadrazamlıktan azledilip idam edilmesinden sonra sadrazam olarak görev verilmiştir. Bu sırada, önce II. Osman‘ın intikamı almak üzere isyan eden eski Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa Orta Anadolu’ya sarkmış idi. Abaza Mehmed Paşa’yı tenkil için serdar olan Sadrazam önce Konya ve Niğde‘yi bu Celali isyancılarının elinden kurtarmıştır. Sonra 3 Eylül 1624’de Abaza Mehmed Paşa’yı Kayseri yakınında “Karasu Köprüsü Muharebesi”‘nde mağlup etmiştir. Diğer taraftan doğu’da İran’la savaş devam etmekteydi. Çerkes Mehmet Paşa İran’a karşı serdar-ı ekram olarak da görevlendilmişti. O kış ertesi yıl yapılması planlanan İran seferine hazırlık yapmak için Tokat‘a gelmiştir. Burada 28 Ocak 1625’de hastalanıp vefat etmiştir.

Naaşı İstanbul’a getirilmiş ve Bayezid Camii mezarlığına gömülmüştür.

Uzunçarsılı’ya göre orta derecede iktidarlı, hamiyetli ve iyi ahlaklı bir vezir olarak tanınmıştır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.