güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

NEDEN BAŞKANLIK REJİMİ?

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:50
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:50

Değerli okurlarım ülkemiz bugün rejim arayışı içerisinde bir görüntü vermek isteyen çevrelerin çabası sayesinde rejim arayışı içerisinde bir görüntü verme durumuna sokulmuştur. Bunun sonucu olarak ülkemizde toplumumuz rejim değişikliği arzu eden bir kitle ve onun karşısında yer alan rejime koruma peşinde koşan ve bu amaca kitlenmiş iki kitle şeklinde bölünmüş gözükmektedir. Bu bölünmüşlüğü ortaya koyan birinci kitle aslında yekvücut bir kitle olmayıp farklı amaçlara yönelmiş kitle durumundadır. Çünkü bu kitlenin bir kısmı mevcut parlamenter rejimin yerine federasyon tipi bir rejim isterken bir bölümü başkanlık rejimi denilen bir rejimi ülkeye hâkim kılmak arzu ve çabasındadır. Federasyon isteyenlerin amacı aslında etnik bir grubu ulusal seviyeye yükseltmek ülkedeki rejime ortak bir duruma getirecek rejim olan federasyon veya com federasyon tip rejim peşinde olduğunu ortaya koymaktadırlar. Bu kitlenin önemli dayanak tabanı Kürt milliyetçiliği peşinde olup bence Türk milletinin bir alt kültür grubu olan Kürt kitlesini millet durumuna getirip türk milletiyle ülke yönetiminde eşit ona ortak yapmak peşinde koşanlardır. Hatta bu kitle bir yandan parlamento çatısı içinde amaçlarına ulaşmak çabası gösterirken bir kısmıda terör grupları halinde ülke iktidarıyla yönetimi ile silahlı mücadele ortaya koymaktan çekinmemektedirler. Ülke yönetimi bu grupla güvenlik kuvvetleri ve Türk silahlı kuvvetleri vasıtasıyla mücadele ederken siyasal partiler aracılıyla parlamenter sistem içerisinde de mücadele gerçekleştirmektedirler. Hatta diyebilirim ki bu kitleye karşı yürütülen mücadelede aslında onlar gibi rejim değişikliği arzusunda olan başkanlık rejimi yanlılarıda parlamenter rejimi korumak isteyenlerle birlikte hareket edip onlara karşı verilen mücadeleye iştirak etmektedirler. Aynı özelliği Federasyon yanlıları da başkanlık rejimi yanlılarına karşı göstermekte ama onlarla mücadelede bir yandan da başkanlık rejiminin de federasyon rejimi ile benzerliği nedeniyle katı bir cephe almayı sergileyememektedirler.

Bugün ülkemizde rejim değişikliği hedefinde ve çabasında olan kitlenin ağırlıklı çalışma içerisinde olduğunu söylemek bence yanlış değildir. ve bu kitlenin bu amaç peşinde koşması bir oranda kendileri gibi düşünen birey ve toplulukların lideri konumuna gelmiş şahıs veya şahıslardan birini iktidar sahibi yapmak ülkenin tek yürütme organından yönetilmesini onu başkan yapma çabası yatmaktadır düşüncesindeyim. ne var ki böyle bir lideri başkan yapıp ülke yönetiminde tek söz sahibi kılmak isteyen kitle farklı gruplardan meydana gelmektedir. Benim görüşüme göre bu fikri gerçekleştirme çabası ve gayretinde olan grupları belirtmek gerekirse hilafetçiler saltanatçılar dikta yanlıları şeklinde yahut tek parti diktası peşinde olanlar diye kabaca belirtmek mümkündür. tabi bunları daha da detaylandırmak daha çoğaltmak istenirse bu gruplara şeriat yönetimi arzulayanlar dinsel devlet peşinde koşanlar mazide kalmış Osmanlı tipi bir rejimi tekrar diriltmek peşinde koşanlar diye yeni gruplarda eklemek mümkündür Kanaat’ındayım. Gerçi bugün başkanlık rejimi arzusunda olanlar bu arzularına sebep olarak parlamenter rejimin işlerliğindeki aksaklıkları göstermekte islerde bence asıl amaçları mensup oldukları grupların arzusunu yerine getirme çabasıdır. Kabaca hilafetçilerin amacı ülkeyi halifelik sistemine saltanatçıların amacı ülkeyi padişahlık sistemine Osmanlıcıların amacı ülkeyi Osmanlı sistemine benzer bir yönetime döndürmektir. Bu konuyu daha iyi izah edebilmek için başkanlık rejimi ile bu sistemler arasındaki benzerliği vurgulamak isterim. Başkanlık rejimi görülen ülkelerde her ne kadar tam başkanlık yarı başkanlık şeklinde farklılıklar gösterilmekte isede başkanlık rejiminin temel felsefesi ülkede ki yürütmeyi tek bir liderin tekerinde toplamaktadır. Aynı felsefe hilafet yanlıları içinde saltanat yanlıları içinde geçerlidir. Çünkü hilafet rejiminde de saltanat rejiminde de Osmanlı tipi hem halifeliği hem saltanatı birleştiren rejimlerde de ülkenin yürütme yetkisi tek bir kişi durumunda olan halifelerin padişahların Osmanlı padişahlarının özelliklerini taşıyan kişilerin elindedir. Bu yüzdendir ki kendi istekleri olan halifelik saltanat Osmanlı padişahı tipinde tek bir lidere bağlı yürütme gösteren  rejimleri bugünün şartları ve toplum yapısı karşısında uygulamaları imkansız olan bu gruplar o rejimlere en benzer tip rejim olan başkanlık rejimini tercih etmekte ve onu getirmeye çalışmakta bir başka değişle halifeliği ve saltanatı Osmanlı sistemini geri getirmek isteyenler sistemlerinin benzeri özellik gösteren başkanlık rejimini ısrarla istemelerin sebebi toplum ve şartlar kendi isteklerini toplum ve şartlar engellediği için ona en yakın sistem olan başkanlık rejimine razı olmakta ısrarla onu dile getirip onu işlerliğe kavuşturmak çabasını göstermektedirler Kanaat’ındayım. Üstelik görüntüdeki sebep olarak başarılı gelişmiş başarılı ülkelerde bu rejimin uygulandığını dile getirip ülkemizin başarılı bir ülke haline gelmesi için bu rejimin getirilmesi gerektiğini vurgularken de örnek gösterdikleri devletlerin sistemlerine Osmanlı devleti sistemine neredeyse birebir uymaktadır. Mesela örnek gösterilen ABD’de uygulanan eyalet sistemi Osmanlılar da aynıdır nasıl Osmanlı da başta bir padişah bulunup onun altında beyler beyleri yönetiminde bir oranda iç işlerinde özerk eyaletler varsa eyaletler şeklinde özerk yönetimleri olan eyaletlere sahip bir sistem ABD’de mevcuttur. Tam manasıyla değilse bile yarı başkanlık sisteminin tipik örneği kabul edilen Fransız sisteminde de osmanlı’ ya benzer bir sistem söz konusudur. Bu yüzdendir ki başkanlık rejimi diye tutturanlar bu rejimi ülkeye hakim kılabilirlerse aşağı yukarı benzerlik gösteren bu sistem sayesinde özledikleri bir yönetime kavuşacaklarını düşünmektedirler. Bu sebeble bu rejim gelsin ısrarında bulunmakta usanmadan bu sistemi dile getirip ülkeye hakim kılmak çalışmalarında bulunmaktadırlar kanaatındayım. Sözün kısası şahsi düşünceme göre ille de başkanlık rejimi diye tutturan liderler tek başlarına ülkelerin yürütme organlarına hatta tüm yönetimine hâkim olmak arzusu peşinde koşarken hilafet saltanat Osmanlıcılık düşüncesinde olan kitlelerde imkansız durumdaki olan istedikleri rejimlere en yakın rejim olduğundan başkanlık rejiminin gerçekleşmesine yönelmektedirler. Başkanlık rejiminin ısrarla istenmesinin bence temel sebepleri bunlardır. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.