güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

Musa Peygamber

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:50
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:50

Musa Peygamber süre ve ayetleri Musa Peygamberin gerçek anlamda varlığını ve icraatlerini ortaya koymaktadırlar islam birey olarak Musa’dan bahseden bu sure ve ayetleri inkar ve red edemeyiz kurani tabirle o zaman müşriklerden oluruz ancak şurasıda bir gerçektir ki Kuran bir tarih kitabı olmadığından bize tarihsel bilgi vermemktedir her ne kadar detaylardan bir takım tarihsel gerçekler tesbit etmemiz mümkünse de moda mod yıl gün ay belirterek Musanın yaşamından kesitler çağdaş yaşamı gösteren kişilerden bahsedemeyiz hal böyle iken pergamberler tarihi yazan bazı şahsiyetle eserlerini yazarken bazı tarihi bilgiler ortaya koya bilmektedirler buna kaynak olarakta tevrat zebur incil gib kutsal kitapları ve bazı yahudi tarihi vesikalarını esas almaktadırlar bu belgere dayanmaktadırlar. Ben bu kaynakları temel kaynak olarak görmemekteyim çünkü biz islamlar bu kitapların değiştiğine sonradan bozularak yani değiştirilerek farklı kişilerce farklılık gösteren şekilde yazıldıklarına inanmaktayız aslını yitiren bir kaynağın esas alınması ne kadar doğru olursa bence bu kutsal kitapların kaynak alınmasıda o derece doğru olabilecek mahiyettedir. Ama buna rağmen şunu hemen belirtmek isterim ki Musa peygamber hakkında son zamanda yapılan tarihsel araştırmalarla zorlama şeklinde de olsa bazı yahudi tarihçilerin veya orta doğu konusunda çalışan tarihçilerin elde ettiği bilgilerle söylene bilecek bilgilerden de bahsedildiğini görmekteyiz. Nitekim bu bilgilere göre Hazreti Yakup ve Yusuf zamanında mısıra göç eden yahudiler oraya yerleşmiş yusuf Peygamberin sağlığında mısır da saygı gören itibar gören önmli bir kitle olarak yaşamışlardır. Ama yusufun ölümünden sonra tabiatları gösterdikleri davranışları nedeniyle yahudiler gözden düşmüş önce horlanan ve daha sonra eziyete uğratılan daha sonra köle durumuna getirilen bir kitle olmuşlardır. İşte Musa böyle bir toplum içerisinde dünyaya gelmiş daha önce anlattığım gibi doğumu gizli tutulmuş sazdan bir sepetle nile atılarak hayatı kurtarılmış bu mucize kurtuluşla mısır firavunun sarayında büyüme imkanı elde edebilmiş bir Peygamberdir. Büyük ihtimalleh 2. Ramses öncesi mısır firavunu olan 1.Setinin sarayında büyüyen onun hanımı asiyenin evlatlığı olarak ve mısır firavunlarından en kuvvetlilerinden biri olan 2. Ramsesle kardeş gibi yetişen bir şahsiyet olarak karşımıza çıkan Musa peygamberin bütün bu nimetlere karşılık yahudilere yakınlığı ona mısırda ki debdebeli yaşamından uzaklaştırma getirmiştir. Bu arada şuna da değinmek isterim bu dönem mısırında Filistin ve Suriye ile kesin bir ayrılık yoktur. Bugün olduğu gibi mısırı suriye ve filistinden herhangi bir deniz değil sadece nil ayırmaktadır çünkü ne Akdeniz güneye yeteri kadar uzanıp nede Kızıl deniz kuzeye yeteri kadar uzanıp sina yarım adasını mısırdan ayırmamıştır. Suriyeden veya Filist,nden kalkan bir kişi yahud Arabistan bölgesinden kalkan bir kişi veya bu sahalardan kalkan göç grupları ayağı suya değmeden Nilin doğusunda kalan mısır topraklarına rahatça geçebilmekyte ister yayan ister at, deve, veya arabayla buraya ulaşabilmektedir. Ancak mısırın batı kesimine geçmek için nil nehrini özellikle kırmıı nil denilen nil nehri kısmını sandal yahud uygun geçitlerini kullanarak hayvan üzerinde veya yaya geçebilmektedirler. Nitekim Yakup ve Yusuf Peygamberin mısıra getirdiği yahudiler ve bu şekilde mısıra gelebilmişlerdir. Bu konunun bu şekilde detayına gitmemin sebebi musa peygamberin başkanlığında kaçan yahudilerin kızıl denizi geçmediklerine inanmamdandır. Daha önce verdiğim bilgilerde Musa Peygamberin bir yahudiyi döven mısırlığı iterek öldürmesi nedeniyle cezalandırmasından korkup tüm yahudilerle birlikte Mısırdan kaçma çabasına yöneldiğini söylemiştim onların bu kaçmasını farkeden firavunun ki büyük ihtimalleh setinin ordusuyla birlikte takibe giriştiğinden bahsetmiştim kaçan yahudileri Mısır firavunu ve ordusunun bir su kenarında kıstırdığını biliyoruz işte bu suyun nil mi kızıl deniz mi olduğu konusunda tereddütüm mevcuttur. Çünkü yahudiler ve musa eğer kaçıyorlarsa önlerinin suyun keseceği bir mahalleye yönelmeyip aksine su olmayan herhangi bir engel olmayan sina yarımadasıyla mısırı birbirine bağlayan toprak yöne yönelmeleri gerekirdi. Ama burada öyle bahsedilmemektedir o zaman insan gayri ihtiyari yahudiler mısırın nilin batısından ki topraklarda mı yaşıyorlardı ki firavun ve ordusu önünden kaçarken nil nehrine dayandılar diye düşünmektedir. Çünkü mısırın güneyinden kuzeyine mısırı kesen tek su kanalı nil nehri mevcuttur. Üstelik eski çağlardan itibaren orta doğuda ve türk dünyasında büyük nehirlere deniz manasına derya dendiğini bilmekteyiz mesela türkistanda ki seyhun ve ceyhun nehirlerinden bahsederlerken sir derya amu derya diye bahsedilmektedir bu örnekte gösterir ki orta doğuda ve doğuda büyük nehirlerden bahsederken deniz diyede bahsedile bilmektedir. Bu bilgi göz önünde bulundurularak o zaman diyebilirimki musa peygamber ve emri altında ki yahudiler firavun ve ordusundan kaçarken Musasın asası vasıtasıyla gösterdiği mucize ile nil nehrini geçmişlerdir ve bu geçilen nilin bölümü kızıl nil olduğu için bu olaydaki kastedilen kızıl deniz tabiri ile dile getirilen su kızıl nil suyudur hazır musanın asasından bahsetmişken bu asanın musa tarafından çeşitli mucizelerin gerçekleştirilmesi kullanıy dığına değinmek isterim nitekim Musa Peygamber firavunla dini konuda sürtüşmeye girdiğinde kendini peygamber olarak tanıttığında firavun kendisinden bir mucize göstermesini istemiştir. O da elindeki asasını yere atmış asa bir yılan olmuştur. Firavun onu durdurmasını isteyince musa yılanı almış o yine asa olmuştur. Kendisinin tanrı olduğunu ileri süren firavun aynı mucizeyi kendi de göstere bilmiceğini idda etmiştir bir gün kararlaştırarak o da mucizesini belirliyerek oda mucizeyi göstermeyi vaat etmiştir musa ayrıldıktan sonra adamlarına emretmiş esnek ağaçlardan yılanlar yaptırmış içlerini oydurup civa koydurmuştur kararlaştırılan günde bu ağaç yılanları güneşli bir anda yarışma alanına yaydırmış ısınan ağaç içindeki civa ağaç yılan heykellerini kıvrandırıp zıplattığı için ağaç yılanlar canlı görnümü kazanmışlardır firavun gördün mü bak bende yaptım deyince musa asasını yere bırakmış onun asası yıln olup büyüp o oyuncak yılanları tek tek yutmuştur bunun üzerine o yılanları yapan ustalar Musanın Peygamberliğine iman edince firavun hepsini öldürtmüştür asanın kullanıldıdığı ilk mucize budur ikincisi az öncede belirtiğim gibi ordu önünden kaçarken nili geçmede kullanılmasıdır. Musanın 12 defa vurduğu ayrı su sahasında geçen geçitlerden karşıya geçen yahudiler daha kurtuluşa geçmeden mısır ordusu harekete geçmiş onların ardından geçitlere grmiştir ancak firavun girmemiştir. Allah onunda boğulmasını istediğinden cebrail aleyisselamın bindiği bir kısrakla onun önünden harekete geçip onun bindiği atı ve üzerindeki firavunu su içerisine cekmesi gerekmiştir bu çekiş tamamlanınca zaten kaçak yahudiler karşı kıyıya vardığından ni suyu kapanmış firavun ve ordusu suda boğulmuştur. Benim söz konusu suyum nil nehri olduğuna inanmama rağmen bazı kimseler musanın kızıl denizi geçtiğini inançları devam etmektedir hatta yakın zmanlarda ki on yıl içerisinde buluntularda elde edilen kızıl deniz içerisinde ele geçen bir cesetin mısır firavunu olduğu yolunda idddalar bile uzun süre medyayı işgal etmiştir.

Devam edecek

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.