güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

MADEN İŞLETİLECEK SAHADA DOĞAL ÇEVRE NE KADAR KORUNABİLİR

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

Değerli okurlarım, maden işletilen sahalarda daha doğrusu maden filizi çıkarılan maden ocakları dediğimiz sahalarda ve maden filizi işleyen tesislerin bulunduğu sahalarda doğal çevrenin korunması benim düşünceme göre imkansızdır. Çünkü bu işlemlerin olduğu sahada yapılan iki önemli çalışma farklı farklı yönleriyle bulundukları sahanın doğal çevresini değiştirmek durumundadır. Bir an için düşünelim bir maden ocağı bulunduğu sahayı göz önünde tutalım. O maden ocağı açılmadan önce o saha tarım alanına ayrılmış arazi olabilir. Çayırlık olabilir. Makilik veya ormanlık olabilir. Bu durumlarda o arazi o günkü yapısıyla sözünü ettiğim bitki örtüsüne uygun bir durumdadır. Akarsularıyla toprak yapısıyla engebesiyle o bitki örtünüşü yetiştirip taşıyabilecek yahut o bitki örtüsünden istifade ederek yaşamını sürdüren halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliktedir. Ama maden ocağı açılması eylemine geçildiğinde önce maden ocağı için kurulacak şantiye için tahsis edilen yer o doğal çevrenin içerisinde adeta bir yara gibi ortaya çıkacak tesis genişledikçe nasıl bir yara büyüdükçe çıktığı vücut parçasının ten görünümünü güzel görünümünü bozuyorsa oda kurulduğu doğal çevrenin doğallığını ve görünüm güzelliğini bozmaya başlayacak o büyüdükçe görünüm haliyle tabi çevre güzelliği bozulması büyümeye devam edecektir. Açılacak maden ocağının doğal çevreye vereceği zarar sadece şantiye kurulmasıyla olmayacak maden ocağının kullanacağı malzemenin araçların gelip gideceği nakil edileceği yollarda açılması gerekecektir. Yol açılma ihtiyacı sadece bu amaçla olmayacak çıkarılan madenin yahut işlenen madenin ülke piyasasına ulaşmasını sağlayacak işletme ve kullanım yerlerine işlenme yerlerine ulaşılmasını sağlayacak araçların seyrü sefer yapacağı yollara da gerek duyulacaktır. Kaldı ki eğer madenden çıkan filiz çıktığı ocakta toprağından ayrılacaksa bu işlem sonucunda ortaya çıkacak atık maddelerin işlem sonrası kalan maddelerin bir başka tabirle cürufların atılacağı sahalara bu maddeleri o sahalara ulaştıracak yollara da ihtiyaç hasıl olacaktır. Sözün kısası bir maden ocağı kurulduğu sahadaki arazinin yüzey şeklini hem görünüm açısından değiştirecek hem de yer aldığı sahanın ekolojik yapısını bitki örtüsü bütünlüğünü ortadan kaldıracaktır. Kaldı ki maden işletmesi açık usulle yapılıyorsa yani çıkarılacak maden arazi yüzeyden başlayan yarmayla çıkarılıyorsa bu görünür ve tartışmasız bir şekilde maden ocağının yer alacağı arazinin ekolojik hatta jeolojik yapısını değiştirecek bir çalışma olacağı tartışmasızdır. Eğer maden ocağı kapalı usulle çalıştırılacaksa belki ilk ağızda arazinin yüzeysel görünümü değişmeyecek ama zaman ilerleyip açılan galeriler ilerledikçe boşalan ve içeren filizi alınan toprak yüzeye etki ederek geçte olsa açık işleme usulünün verdiği zarara yakın bir zararı mutlaka verecektir. Çünkü altı boşalan toprak yüzeyde eskisi gibi su tutamayacağından üzerindeki bitki örtüsü eski özelliğini koruyamayacak ekolojik yapı bozulacaktır. Boşalan galeriler zamanla çökmeler getireceğinden bölgenin arazi yapısı da değişecek yeni jeolojik oluşumlar ortaya çıkacaktır. Maden galerilerinde boşalan filizlerin yerini donduracak sularda yer altında yeni su birikintileri yahut galerilerden çıkan yüzeye akış gösteren yeni su akıntıları doğabilecektir. Galerilerde doğan su birikmeleri ve su akıntıları daha önce belirttiğim toprak göçmelerini tetikleyerek arazinin çekil değiştirmesini görünüm değiştirmesini de ortaya çıkarabilecektir. Diyelim ki maden ocağının kurulması sırasında başlarken maden ocağının vereceği çevre zararı düşünülsün bu nedenle maden ocağı kapalı sistemle çalışmak usulüne göre hazırlansın ocağın çıkaracağı filiz maden ocağının bulunduğu yerde işlenmekten vazgeçilip başka yerde işlenmeye tabi tutulsun. Filiz nakliyatı için kara yolu kullanılmayıp teleferik sistemi kurulma yoluna gidilsin bu taktirde bile maden ocağının açılmasının açıldığı araziye vereceği çevre zararının ortadan kalktığını söylemek imkansızdır hatta bence yalandan başka bir şey değildir. Çünkü kapalı sistemle de çalışılsa o sahadan alınan filizin. Boşalttığı galerilerin yaratacağı zararları ortadan kaldırmak bitki örtüsü ve su yapısındaki bozulmaları ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktır. Herhangi bir nesne bulunduğu bir yerden alındığında mesela bir sütun veya direk bulunduğu binanın yapısından çıkarılıp alındığında nasıl bir eksiklik bozulma yaratıyorsa galeriler içerisinden alınacak filizlerde alındığı sahanın jeolojik ve ekolojik yapısından mutlaka eksiklik yaratacak bozulma yaratacaktır. Maden sahasından çıkarılan cevherin naklinin teleferik yoluyla yapılması madene ulaşacak madenden teleferiğe ulaşacak kısacası madenin çalışması için ihtiyaç duyulacak kara yolları yapılmasını ortadan kaldıracak bir uygulama olmayacaktır. Bu nedenle teleferik yapılması yolların ekolojik yapıya vereceği zararı ortadan kaldırmayacaktır. Kaldı ki teleferik sisteminin kurulabilmesi içinde o sahada kara yolları yapımını zararlı kılacaktır. Madende çalışacak işçi ve diğer görevlilerin nakli teleferikle yapılamayacağından maden olan sahada karayolları mutlaka ihtiyaç olacak açılacak varlığını sürdürecektir. Madenden çıkarılan filiz işlenmek amacıyla başka bir sahaya götürüldüğünde de işleme sonucu çıkan cüruf götürüldüğü yerde atılacağı sahalarda gene çevre kirliliği yaratacağından maden sahasında olmasa bile mutlaka bir sahada çevreyi kirletecek ekolojik yapısını bozacaktır. Üstelik bu cüruflar yoluyla gerçekleştirilen çevre kirliliği daha uzun süreli ve çevreye etkili bir kirlilik olacaktır. Açıkta bırakılan cüruflar yığıldıkları sahanın üzerini kapatarak o bölgede bitki yetişmesini engelleyebileceği gibi üzerlerine yağan yağmur sularıyla o yağmur sularının ulaştığı akarsular dolayısıyla hayvan ve bitki canlılarını zehirleyerek etkileyerek onlar üzerinde de ölümlere en azından değişmelere sebep olacaklardır. Hatta akarsular vasıtasıyla sürekli taşınarak akarsuların ulaştığı kapalı havza diyebileceğimiz göllerimizin gölcüklerimizin diplerini doldurarak onların yapılarında değişiklik yaratacaktır. Bu yüzdendir ki birileri bugün çıkıp herhangi bir sahaya maden açmak istediğinde bir başka birileri de çıkıp onların bu isteklerine karşı gelmeye yönelmekte ve bence haklı olarak ta sözünü ettiğim zararları görerek onlara direnmektedirler. Bu direnmeler karşısında birileri hangi usulle olursa olsun açılacak maden ocağının çevreye mutlaka doğal çevre açısından zarar vereceğini bilmesine rağmen kapalı işletme usulüyle çalıştıracağım teleferik kullanarak filizlere başka yere nakledeceğim bu yüzden maden ocağı doğal çevreye zarar vermeyecek diyorsa bence yalan söylemektedir. Yine bence teleferik yol yapımını ortadan kaldırmak için değil filiz nakliyatını ucuza getirmek için olacaktır. Teleferiği çare gösteren kişi bence bunu yaparken de yalan söylemektedir. Bir sahaya maden açılmasının mevcut toplum yapısında da ekonomik faaliyetler bünyesinde de değişiklikler getireceğinden mevcut sistemlerde de sosyal ve ekonomik toplum yapısında da bozulmalar getireceği muhakkaktır düşüncesindeyim. Hiç değilse eskiden çiftçi ağırlıklı bölge iççi ağırlıklı duruma dönecek. O bölgenin çiftçilik ve hayvancılık üretimi düşecek belki de ebediyen ortadan kalkacaktır. Bu yüzden açılacak bir madenin bölgenin ekolojik, jeolojik ve hatta sosyal yapısını değiştirmeyeceğini söyleyecek kişiler bence yalan söyleyeceklerdir. Bu unutulmamalı bu tür faaliyetler toplumlar tarafından bu yönler düşünülerek değerlendirilmelidir. Bütün bu durum göz önünde bulundurularak düşünen insanlarımız topluma ve kendilerine maden işletilecek sahada doğal çevre ne kadar korunabilir sorusunu sormalıdırlar.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.