güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

ESKİ METİNLERE GÖRE İSRAİL KAVMİNİN KÖKENİNİ BELİRTİR DERLEMELER

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

Son dönemde devletimizin tekrar iyi ilişkiler kurmaya yöneldiği İsrail devletini ve İsrail kavmini daha iyi tanımak gereceği düşüncesinle Musevi dininden ve bu dini hazırlayan peygamber sülelesi hakkında bilgi veren eski metinlere yönelip onları ve İsrail kavmini geçmişten günümüze  daha iyi tanımak yerinde olacaktır. Düşüncesindeyim. Bu nedenle eski metinlere baktığınızda şu ifadeleri derlemek  imkanına sahip oluruz.

İHBARİH PEYGAMBER

Babil hükümdarlarından Nemrut, hak Teala hazretlerine karşı isyan ederek isyan davasında bulunmuştur.  Güya bir tufan semaiye tahkiki ve semat kendisi için bir ikametgah istihsal etmek diğer taraftan tufanı tekrar vukuunda tehlikesinden kurtulmak azmi ile semaya kadar kale inşasına karar vermiştir.

Lakin kale yükseldiğinden sonra hak Teala hazretleri kale ile meşgul olan , inşasıyla meşgul  olan amelenin lisanları tebdil etmiştir. Neticesi olarak kale inşası meşgul olanlar cümlesi birbirine meram anlatmaktan aciz kalarak meşguliyetlerini terk ile her biri bir tarafa olmak üzere dağılmıştır. Kale dahil saka vasıtasıyla hadım olmuştur.

İcnası ve lisanı muhtelefenin zuhuri bundan neşef etmiştir.

2- Tarihi Mukaddeseye Bir Nazar

Ben-i israilin hikmeti varaif mukavesi ve ben-i israilin kusuru arz mukaddes ahval-i  beyanatına avdet

Ben-i İsrail tevzi malik ve saltanat kesbu şehriyete meyal değildir.  Ve devri Süleyman aleyhisselamda uvaciyede meylidir.  Yıkılmaya yüz tutmuştur. Çünkü tab esasiyesi cenabı hakkın verdiği ile kanaat etmekte idi.

HİNDİSTAN

Hindiler, hindistanın asyanın cenup tarafından kain büyük bir yarım adadır. Adapta hint siinet nehri hindistandır. Semalinde himeyela dağları dünyanın en merufi dağlarıdır.

Malik çinden tefrik eder cihadı faire ise deniz ile muhattır. İş bu hudud tabiye dahilinde bulunan Hindistan nuh beşer-in en eski meskumlerinden biri belki bir çinidendir. Hint İbranilerin yani kain’lerin asar ve adaletine bakılır ise de cematı beşeriye hindistanda birçok milyon insandan biri mevcuttur.güya bu kadar uzun olan ömür beşer dört kısma taksim olunur ve hatta her bir kısımda zuhur eden hükümdar sülaleleri dahi tahrir edilmiştir. Fakat bu davaları ispata kafı asar bulunmadığından şayanı ittibat değildir.

Hintliler iklimin sıcaklığı yüzünden hafif giyinirler. Erkeklerin giyimine “doti” denir. Doti, diz ve bel arkasını kaplayarak bir pantolon meydana getirecek şekilde sarılmış bir kumaştan ibarettir. Kadınlar da  “sari” giyerler.sarı da renkli uzun bir kumaş parçasından iabrettir. Kadınlar bunu vücutlarına dolayarak bir elbise meydana getirirler. Ahalinin giyimi bölgeden  bölgeye olduğu gibi dinden dine de değişir. Hindistan da çeşitli ırk ve dilde insanlar yaşar. Bunların başında diravitleraryaları rusputlardır. Biliriz. Diravitler bölgelerin ilk yerlileridir. Aryalar ise Hindistan-ı işgal eden kavimlerden kalmıştır. Bugünkü başlıca aryalar raşputlardır.  Hindular bu iki kavmin karışmasından meydana gelmiş melezlerdir. Bu saydıklarımızdan başka Hindistan da Müslümanlar, Tibetler ve Moğollar da yaşamaktadır. Hindistan da yaşayan Hindular arasında kast sistemi diye bilinen bir sınıflandırma hüküm sürer  bu sisteme göre Hindular 4 de ayrılır

1.       Bramanlar (rahipler)

2.       Kşatriyalar( savaşçılar)

3.       Vasiyalar( çifciler)

4.       Surdalar( işciler)

Bunlardan başka sınıflarda vardır. Kast sisteminin Hinduların yaşayışında çok büyük önemi vardır. Kastlar çok kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılmışlardır. Öyle ki bir üst kasttan olan bir kimsenin aşağı bir kastta mensup kimsede evlenmesi işbirliği yapması hatta ona dokunması bile yasaktır. Saydığımız 4 kasttın dışında kalanlara parya denir. Sayısı 60 milyonu bulan paryalar Hint geleneğince dokunulması caiz olmayan kimselerdir. Bir suç işleyip de kastından atılan Hintli parya olur. Ancak 1947’de paryalık kanun dışı sayılmıştır. Bugünde kast sisteminin kaldırılmasına çalışılmaktadır.

Hindistan’dan tabi kaynaklar bakımında dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bitki ve hayvan çeşitleri sayılmayacak kadar boldur. Hindistan topraklarındaki başlıca madenler, demir, krom, mangenez, bakır, mika, altın ve gümüştür. Maden kömürü yataklarının da çok zengin olduğu bilinmektedir. Hintlilerin çoğu tarımla uğraşır ancak tarım çok ilkel usullerle yapıldığı için elde edilen mahsul küçük toprak sahiplerini besleyemez. En çok şekerkamışı, pirinç, pamuk, çay, buğday, tütün yetiştirilir. Ülke de endüstri gelişmemiştir. Mevcut endüstri tesislerinin başında şeker, pamuklu, kağıt, kağıt, çelik ve demir fabrikaları gelir. Hindistan’ın başlıca şehirleri, başkent Delhi’den başka başlıca liman ve tekstil merkezi olan Bombay, Liman şehri Kalküta, sanayi Delhi, Madras, Ahmedabat, ticaret merkezi Haydarabat ve bir tekstil şehri olan Kampur’dur.

Hindistan Mimarisi dikkati çekecek (derede) derecede süslü üslubu ile tanınır. Zaten Hint sanatındaki süsleme merakı maden işlerinde seramikte de kendisini gösterir. Büyük Hint tapınaklarının yapılması 6. Yüzyılda başlar. İslam etkisi ise XI. Yüzyılda başlamıştır. Hindistan M.Ö. 2000 yıllarında Aryalar tarafından işgal edildi. Buranın güney Hindistan’ın dışında kalan yerler Aryalar’ın hakimiyetine girdi. Hindistan’da 1000 yıl kalan Aryalar, sankritçeyi geliştirdiler. Kast sistemini kurdular. Ülkenin yazılı tarihi M.Ö. 600’de başlar. M.Ö. 326’da İskender Hindistan’ın kuzeyini işgal etti. M.Ö. 323’de Morya İmparatorluğu kuruldu. Daha sonra Hindistan Türklerin, Arapların, Yunanlıların istilasına uğradı. Gazne’liler, Hindistan’ın önemli kısımlarını de geçirdiler. Timur 1398’de bütün Hindistan’ı işgal etti. Babür Şahda 1526’da kuzey Hindistan’ı işgal ederek Hint padişahı unvanını aldı. Hindistan yüzlerce yıl Türklerin idaresinde yaşamış buradaki Türk imparatorluğu ancak 1858’de sona ermiştir.

Hindistan 16. Ve 17. Yüzyıllarında Avrupalıların bir yerleşme yeri haline geldi. Çeşitli devletler arasında çekilen Hindistan nihayet 1757’de İngiliz Hakimiyetine girdi.1877’de de Kraliçe Victorya Hindistan imparatoriçesi ilan edildi. 1885’de Hindistan Millet Meclisi kuruldu. 1919’dan sonra Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesi ve savaşı başladı. Bu alanda büyük çalışmaları olan Ganthi, millet meclisi başkanlığına getirildi. Öte yandan Müslümanlarla Hintliler arasında büyük gerginlik vardı. Mehmet Ali C. 1942’de bütün Müslümanların lideri oldu. 1947’de Müslümanlar ayrı bir dominyon olarak ayrıldılar. Böylece Pakistan doğmuş oldu. 1949’da ülke tam bağımsızlığını kazandı. Bugün Hindistan 29 birleşik devletten kurulu bir cumhuriyetten kurulu bir cumhuriyettir. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.