SON DAKİKA
Hava Durumu

EOLYA VE MEZYA BÖLGESİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TANIYALIM

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:47

Aynı tapınağın meydana çıkarılan taban mozaği, Helenistik döneme tarihlenmekte, bu dönemde de tapınağın kullanılmakta olduğunu göstermektedir. Tapınağın Arşitrav parçaları koyu kül rengi noktasında bulunmaktadır. Kentin denizden yaklaşık 200 metre yükseklikte olduğu ve 19 metre yükseklik gösteren bir surla çevrilmiş olması önemli liman kenti olduğunu ispatlar. Kazılar sonucu biri 2 öteki 3 katlı iki Gymnasin meydana çıkarılmıştır. Kentte iki agora, Hıristiyanlık döneminde kiliyse dönüştürülmüş bir agora tapınağı, tiyatro, Bouletron, Grek tiyatrosu, Roma hamamı, Andezit taşından yapılma lahitlerden oluşan bir Nekropolis kazılarda meydana çıkarılan unsurlardır. Arşitrav parçası kabartmalar, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir.                            

DASKYLEON (Ergili)

Bu kentte Eolya bölgesinde kalan bir yerleşim yeri olmasına karşılık Eollerce kazılmamıştır. Traklarmı yoksa Irkdaylarımı kurmuştur belli değildir. Anadoluya gelen Aryalalırda kurmuş olabilir. Ancak en parlak dönemin başlangıcı Friglerde olmuştur. Onlardan önce Hititler hâkimiyetine de girmiş olabilecek olan bu şehir onlardan sonra Frig, Lidya egemenlikleri yaşamış önemli bir merkezdir.1950’li yıllardan beri kazı konusu olan bu şehir Ergili yakınlarında göl (Manyas Gölü)kenarında hala kazılmaktadır. Kazılar hala devam etmekte olan bu kent bir ara Eol kentleri arasında da yer almıştır. Kentin diğer Eol kentler gibi Hitit, Firif ve Lidya hâkimiyetlerini yaşadığını Pers istilasını ve hâkimiyetini gördüğünü söylemek mümkündür. Makedonya Kralı Büyük İskender Anadolu’yu istila edeceği zaman bu kenti üs olarak kullanmıştır. Diadohlar dönemini, Roma dönemi öncesinde Bergama Egemenliğini, Roma ve Bizanslılar dönemini yaşamıştır. Bu sonuncu dönemde önemini yitirmiş ve terk edilmiştir.

ELEA

Batı Anadolu kıyısında, Midili Adası karşısında, Bergama yakınında yer alan Eol kentidir. Eolia Bölgesinde kalan bu ilk çağ şehrinin, Grek sistemi ve eserleri bulunan bir kent olması nedeniyle Eol şehri olduğunu söylemekteyiz. Bu kentte ilkçağ döneminden kalan Soter Asklepios Tapınağı ve Prytansion gibi eserler mevcut bulunmaktadır. Kentin Frigya, Lidya, Pers, Büyük İskender, Dadohlar, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerini yaşadığı sanılmaktaysa da, Roma öncesinde terk edilmiş olması da mümkündür.

GELİBOLU CUMALI KÖYÜ HARABELERİ ( AEGOS-AGOSPOTANİ)

Bu harabelerin yeri, Gelibolu ilçesine bağlı, Cumalı Köyü yakınlarıdır. Harabelerin Eol kenti Aegos’a ait olduğu sanılmaktadır. Bu kentin esas ünü önünde cereyan eden bir ilkçağ deniz savaşı nedeniyledir. Peleponnez harpleri arasında, Atina donanması ile Isparta Kralı Lisandros komutasındaki Peleponnez donanması bu harbi kazanmıştır. Bu kentin İskender ve Helenistik Dönemlerde önem ve yerini koruduğu sanılmaktadır. Düzenli ve sistemli bir kazı yapılmadığı için bu kent hakkında detaylı bilgimiz yoktur. Eol bölgesinde kalması nedeniyle Eol kentidir diyoruz. Bu nedenle kurucusu Eoller olması bile daha sonra onların eline geçmiş ve Eol kenti olmuş olası kuvvetle muhtemeldir.

GÜMÜŞÇAY BUCAĞI HARABELERİ ( ADRASTE)

Bu harabelerin yeri, Biga ilçesi Gümüşçay Bucağı hudutları içresinde, eski adıyla ( ilkçağda) Granikos yeni adıyla Kocabaş Çayının sol kenarında bulunmaktadır. Bir höyük halindeki harabelerin sistemli ve düzenli bir kazısı bulunmaktadır. Bir höyük halindeki harabelerin sistemli ve düzenli bir kazısı bulunmaktadır. Bir höyük halindeki harabelerin sistemli ve düzenli bir kazısı yapılmadığından, harabeler hakkında detaylı bilgi verememekteyiz. Harabelerin Eol bölgesinde olup Grek özelliklerine sahip kalıntılar ihtiyası nedeniyle Eol kentidir diyoruz. Adreste şehrinin yer tariflerinden, bu kentin Adrasta olduğunu söylemekteyiz.

GİNGİA ( ÇIFIT KALESİ)

Eski çağ coğrafyasında bir Eoliste bir kenttir. Daha detayına inerek söylenirse Msyina( Misya) bölgesinde Eolina denilen bir kentin ismidir. Bugünkü coğrafyada Ali ağa ile Berga arasında kurulmuş ve bugün Çıfıt Kalesi denilen yerdir. Güney Marmara bölgesinin Ege Denizi kıyılarında bir kenttir. İlkçağ tabiriyle söylemek gerekirse Elaia ile Myrina arasında bir Eol kıyı kentidir. Elaia körfezi ( Elea Körfezi) kıyılarında Apollon Mabedi ve Kehanet ocağı ile tanınmıştır. M.Ö 334 yılında Parmenion tarafından işgal edilen şehir yıktırılmıştır. Kentin Eol bölgesinde olması ve Apollon Mabedi bulunması Eol kentleri arasında bulunması onun Eol kimliğine işaret ve delildir.

HAMAKSSİTOS

Troas Bölgesinde bir Eol kenti olup, Güney Batı Marmara sahillerindedir. Eollara ait bu kent Frigra, Lidya, Pers, İskender hâkimiyetlerini yaşamıştır. Diadohlar döneminde Lsymakhos tarafından kuruluna Lsymakhia ( Alexandria) Troas’a yerleşme zorunluluğuna tutulan halkının ayrılışı ile terk edilmiş bir kent olmuştur.

HEPAİON:

Marmara Denizinin kuzey kıyılarında, öbür isimleri; Perinhos-Herakleia olan kenttir. Eol Bölgesinde olması nedeniyle onlar tarafından kurulmuş olduğu kanaati hâsıl olmaktadır. Bugünkü Marmara Ereğlisi onun kuruluş çevresinde bulunmaktadır. Devamı yarın…

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.