güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

DURAKLAMA DEVRİ OSMANLI SEFERLERİNE ASKER İLE BAKIŞ VE ANLATIM GÖZÜ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

1696 TIMIŞVAR SEFERİ

Sefer hazırlıkları ve ordunun ileri yürüyüşü

 

Kış yeniden hazırlıkla geçti. Bahar yeniden yaklaştı. (1 — şaban — 1107 : 5 — mart — 1696 pazartesi) günü Avusturya üzerine sefer için yeniden tuğ çıkıp saray kapısına dikildi. Her tarafa emirler yazıldı. Bosna’da Fazlı bölükbaşına 2.000, Uhri ve Avlonya beylerine vergi karşılığı 3.000, Yörük beyine 3.000 kişi getirmeleri emredildi. Toplanma yine Belgrat idi. Geçen sene Ruslar Azak’a büyük kuvvetle taarruz etmişler, fakat alamamışlardı. Bu sene belki tekrarlarlar diye Azak muhafazasına 24, Özü muhafazasına 19 firkate gönderildi. Belgrat muhafızları da arttırıldı.

(27 — Şaban : 31 — Mart Cumartesi) Mustafa II.’nin otağı Davutpaşa’ya kuruldu.

( 3 — Ramazan : 5 — Nisan Perşembe). Yeniçeriler ordugaha çıktılar.

(4 – Ramazan : 6 – Nisan Cuma ). Cebeciler ordugaha çıktılar Donanma da Akdeniz’e çıktı.

(5 — Ramazan : 7 — Nisan Cumartesi). 1500 bostancı ve baltacı ordugaha, Mustafa II. de alayla Davutpaşa’ya saraya çıktı.

(17 — Ramazan : 19 — Nisan Perşembe). Ordu hareket etti.

(25 – Ramazan : 27 – Nisan Cuma ). Dokuzuncu konakta Edirne.

Edirne’de oturulan günler esnasında Bocak sefere davet olundu. İstanbul’dan topçu ocağı, İstanbul’un ve bazı vilayetlerin zenginleri maiyetinde 3.200, eyalet ve sancak beylerinden beylik müteferrik 1000 süvari, 200 Şam yerli
kulu, Anadolu ve Rumeli’nin hudutlarda olmayan kalelerinden 1500 tımarlı, eyaletlerden 6000 cebeli, divanı humayunun 760 gedikli cebelisi, sipah ve silâhtar mütekaitlerinden 2450, gümrük mütekaitlerinden 500 [4], Sivas’tan 761 serdengeçti, Ankara’dan 807 sipah serdengeçtisi [Hepsi 17181], Saruhan, Mısır, Afyon, Kayseri ve Anadolu beylerbeyinin eyaleti ve kapısı askerleri geldiler.

Edirne’de 50 gün oturulduktan sonra (17 — Zilkade : 17 — Haziran Pazar) günü hareket olundu. Önce Yeniçeriler yürüyüşe başladılar, Mustafa II.’nin tuğu da beraber hareket etti. Ertesi gün de Mustafa II. diğer kuvvetlerle yollanarak (25 — Zilkade : 25 — Haziran Pazartesi) günü sekizinci menzilde Filibe’ye geldi.

Kırım hanı tarafından gönderilen bir mektup; Rusların hareket halinde olduklarını, büyük kuvvetle Kırımdan ayrılmak doğru olmadığından pek az bir kuvvetle hareket eylediğini bildiriyordu. Rusların hedefleri Karadeniz’e inmek olup, bu halse İstanbul için bile bir tehlike teşkil edecek bir vaziyet olduğundan Kırım ordusunun başından ayrılmaması, gelecek kuvveti oğullarından biri komutasında göndermesi cevabı yazıldı.

(27 — Zilk. 27 — Haziran Çarşamba). Hareketle Tatarpazarı ertesi gün Kuyuluboğaz yolu ile gidilerek (2 — Zilhicce 2 — Temmuz Pazartesi ) altıncı menzilde Sofya.

Hudut’tan Sofya’ya gönderilen haberlerden düşmanın kışın Erdel’e 7000 kişi yolladığı, General Hayzlerin önce Erdel kralı ve sonra ordu komutanı olduğu, General Rabati’nin 8000 ile Braşov kalesi boğazında bulunduğu, Saksonya kiralının bu senede başkomutan olarak Avusturya ve Macar ordusuna komuta edeceği, IjOOOO süvari, 20000 piyade ile Budapeşte’de toplandıktan sonra yürüyüşe geçerek (Sekedin — Zanta)yolu ile Buçen palangası karşısına geldiği ve Tımışvara geçmek için köprü kurdurmakta olduğu, bunun üzerine BelgraT muhafızının Tımışvar muhafızlarını, erzak ve cephanesini arttırdığı öğrenildi. Derhal piyade ve süvari 3000 Yörük, 2000 Bosna piyadesi, 500 sadrazam sekbanı gönderildi. Bunlar Vişinçe köyünden Pançova’ya, Belgrat’tan Sava üzerine Zemun’a birer köprü kuracaklardı. Rumeli beylerbeyi bu işi himaye eyleyecekti.

Sofya’dan hareket olunmadan yeni haberler geldi. Düşmanın Türk ordusu gelmezden önce Tımışvar’ı almak niyetinde olduğu, Tımışvar muhasarası uzar ve Türk ordusu Tımışvar’ı ihmal ederek Ösek’e doğru giderse düşmanın kuşatmayı bırakıp Küçük Kanije köprüsünden Tisa’yı, Varadin köprüsünden Tuna’yı geçip Varadin ovasında Türk ordusu ile karşılaşacağını öğrendiği Tımışvar muhafızı tarafından bildiriliyordu. Belgrat’ta bulunan Rumeli beylerbeyinin derhal Tımışvar’a gitmesine
emir verildi.

Birkaç gün sonra huduttan gönderilen esirler, düşmanın Varadin’de 5000 piyade, 20 000 süvarisi bulunduğunu, 30000 kişilik asıl ordunun Sekedin’de olduğunu, Kral Fredrik ile General Hayzler ve General Kaprare’nin de burada bulunduklarını, Tetel kalesinde yalnız muhafızların Varadin’de 4, Drava ağzında 6 kalyon bulunduğunu, Tisa ağzının 2 tabya ile kapatıldığını söylediler.

Sofya’da, 12 gün kalınıp, bayram da yapıldıktan sonra (14 — Zilhicce : 14 — Temmuz Cumartesi) hareketle Halkalıpınar’a gelindi. Yollarda eşkıya bulunduğundan Sofya’dan hareket harp yürüyüşü ile başladı. Bugün gelen haberlerden General Hayzlerin bundan 14 gün önce 8000 süvari ile Tımışvar önüne gelip mevzi yerlerini seçtiğini, kaleden 1500 kişi ile bir huruç yapılarak öğleden sonraya kadar muharebe edildiğini, düşmanın Varadin, Budin ve Erdel’den gelecek muhasara toplarını müteakip Tımışvar’ı kuşatmağa başlayacağı öğrenildi.

(19 — zilhicce : 19 — temmuz perşembe) Niş.

Donanmanın Belgrat’a gelerek mühimmatını aldığı, Vişinçe [Visnjica] köprüsünün bittiği, Sava köprüsünün yapılmakta olduğu haberi geldi. Cuma günü Nişte istirahat olundu.

(21 — Zilhicce : 21 — Temmuz Cumartesi) Topontse [Toponica] bugün Sivas kuvvetleri geldiler.

(22 — Zilhicce : 22 — Temmuz Pazar) Aleksinaç;

(28 — Zilhicce : 28 — Temmuz Pazartesi) Kınalıoğlu çiftliği;

(24 — Zilhicce : 24 — Temmuz Salı) Paraçin, Ankara, Teke, Çorum, Bozok ve Şam kuvvetleri ve Kral Tökeli İmre geldi.

(25 — Zilhicce : 25 — Temmuz Çarşamba) Yagodine.

Köprülerin tamamlandığı, iki başlarına muhafız olarak beşer şayka konduğu Sava köprüsünün muhafazasına donanmanın, Tuna köprüsünün muhafazasına Rumeli kuvvetlerinin memur edildiği haberi geldi.

(26 — zilhicce : 26 — temmuz perşembe) Botoçine;

(27 — zilhicce : 27 — temmuz cuma) Hasanpaşa palangası;

(28 — zilhicce : 28 — temmuz cumartesi) Semendre. Pazar günü burada istirahat olundu. Avusturyalı bir mülteci; Tetel’de 2000 kişinin bulunduğunu, ordunun 10 000 kişi ile takviye olarak 40000 e baliğ olduğunu, Kobili ile Tetel arasında 7000 piyade ve süvari ile General Tökez’in bulunduğunu, Salankamin ile Tetel arasında 12 kalyon, 40 ufak kayık mevcut olduğunu bildirdi.

(1 — muharrem — 1108 : 81 — temmuz sah) Tuna kenarında Çeşme.

Rumeli Beylerbeyi burada idi. Yanında 8000 piyade, 720 süvari, 2708 beylik piyade [Hepsi 6428] ve eyaletinin sağ ve sol kol kuvvetlerde İşkodra, Uhri, Üsküp, Elbesan, Volçterin kuvvetleri vardı.

                (3 — Muharrem : 2 — Ağustos Perşembe) Belgrad.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.