güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

BAZI KESİMLERİN KUT-ÜL AMARE SAVAŞINI VE ZAFERİNİ ÖNE ÇIKARMASININ SEBEPLERİ -1-

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

Değerli okurlarım, geçmiş günlerde ülkemizde birileri Kut-ül Amere savaşını bu savaşın komutanı gösterdikleri, Halil Kut paşayı ön plana çıkaran, Kut-ül Amere savaşını büyük bir zafer gösteren, beyanlarda bulunmayı, gerçekleştirmişlerdir. Evet Kut-ül Amere ve onun öncesinde kazanılan Selman pak zaferleri 1. Dünya harbi sırasında Osmanlı ordularının kazandığı önemli zaferlerdir. Zaten 1. Dünya harbi sırasında Osmanlı askerlerinin zafer kazandığı, ,ki cephemiz vardır. Bunlardan birisi Çanakkale cephesi, bir diğeri, Irak cephesidir. Bu iki cephede de Osmanlı ordularının kazandığı zafer, aslında müdafaa açısından, kendi topraklarını işgale çalışan, düşmana karşı kazanılan zaferlerdir. Bunlardan Çanakkale zaferinin yıldızı belirli zaman sonrasında zafer getiren komutanı adeta her şeyi Mustafa Kemal’dir. Çanakkale cephesindeki Arıburnu, Anafartalar, Congbayırı gibi zaferlerle adeta destanlaşan Türk ordusunun başında ki Mustafa Kemali bu zaferlerde ki Çanakkale kara savaşlarında ki başarılı yönetimi destanlaştırılmış… Tüm Türk ordusuna ve milletine kabul ettirmiştir. Çanakkale de tanımasıyla, başarılarıylaMilletine kendini kabul ettiren Mustafa Kemal'in eşine taktığı Türk milletini ve Türk ordusunun İstiklal Savaşı'na götürüp kazandığı İstiklal Savaşı Zaferi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin koruması onun milletimiz açısından büyük kabul ve beğeni getirdiği şüphesizdir. Bunun neticesi kazandığı sevgiyi milletimin bağlılığını ortaya koyduğu Cumhuriyet yönetimine dayalı laik Türkiye Cumhuriyeti'nin hazmedemeyenler ona düşman olmuşlardır Bu açıkça ifade edemeyen bu tür Düşmanlar el altından onu ya yıpratmakta milletimin gözünde düşünmek için bir sürü iftiralar tenkitlerDeneme yönelmişler ama hepsinde de başarısız olmuşlardır dünden bugüne bu çocuk Mustafa Kemal'in değerinden düşürme milletin gözü önünde küçültme çabaları devam edip gelmektedir işte şahsi görüşüme bu kupon Amare zaferi ne ön plana çıkarıp Halil Kut Paşa'yı yüceltmek amacıyla yapılan çalışmaların temelinde de bu amaçla uygun davranışların yaptığını düşünmekteyim. Bence bu açıklamaları yapıp kutlamalara ve Halil Paşa'yı önemli göstermeye çalışanlar Birinci Dünya Savaşı'nda sadece Zafer kazanan tek kumanda Mustafa Kemal değildir Başka kumandanlar da vardır onun zaferler kazandığı Çanakkale kadar değerli zaferler Irak cephesindede kazanılmıştır demek istemem bu zaferin komutanı gösterdikleri Halil Kurt Paşa'yı Mustafa Kemal Özen göstererek akılları sıra Mustafa Kemal'i değerlerinden düşürmeye çalışmaktadırlar bunu yaparken tarihi gerçekleri tarif etmek de kendilerince önemli gördükleri kurtlar Amare zaferi ne ön plana çıkarırken kutulama hareketlerinin hazırlayasi olan Selma hanım tarz zaferi ne bileyim zikretmekten uzak durmaktadırlar durumun gerçek yönleriyle değerlendirmek için bu yükü zafer hakkında genel kaynaklara baktığımızda şu bilgilerin verildiğini görürüz.

Seiman-ı Pak Muharebesi

1. Dünya Savaşı'nda Kasım 1915'te Seiman-ı Pak'ta İngilizler ile OsmanlIlar arasında Irak Cephesi'nde yapılan bir savaştır.Osmanlı Devleti Ekim 1914'te savaşa katılmış ve bunun üzerine İngiltere 5 Kasım 1914'te FaoAdası'na asker çıkartarak savaş ilan etmişti. Selman-ı Pak'ta yenilen İngiliz birlikleri 3 Aralık'ta Kut'ülAmmare'ye çekildi. Osmanlı ordusu 7 Aralık'ta Kut'ulAmare'ye girerek şehri kuşattı. Garnizonun teslim olmasıyla 29 Nisan 1916'da zafere ulaşıldı. Sağ kalanlar esir olarak Halep'e gönderildi.

Mareşal von der Goltz komutasındaki Osmanlı Ordusu Selmanpak Muharebesinde İngiliz ordusuna karşı giriştiği muharebede İngiliz ordusunu mağlup ederek kesin bir zafer elde etti. 22 Kasım 1915 İngiliz askerleri Selmanpak Mevzilerinde savunma konumunda bulunan Türk askerlerine karşı saldırı harekatına girişti. İngilizlerin bu beklenmedik saldırısı sonrasında kısa bir süreliğine aşama kaydedenİngilizler Osmanlı Ordusu'nun toparlanmasının ardından başlatılan Osmanlı taarruzu sonrasında geripüskürtüldü. Osmanlı ordusu İngilizlere karşı elde edilen bu zaferin ardından taarruz harekatınadevam edilmesi gerektiği yönünde bir karar aldı. Kara savaşlarında gerçekleştirilen bu muharebede Osmanlı Hava Kuvvetleri de aktif olarak rol oynadı. Bir süre önce Birüssebi'denSelmanpak bölgesine gelen Pilot Üsteğmen Fazıl Bey İngiliz Kuvvetlerine ait askerlerimizin ele geçirdiği uçakları tamir ederek İngilizlere karşı kullanmak üzere hava kuvvetlerimize teslim etmişti. Kuvvetlerimizin Selmanpak Muharebesinde bu uçakları kullanarak İngiliz kara askerlerine karşı bir üstünlük elde ettiği açıklandı. Bu arada İngilizlere karşı elde edilen bu zafer Irak Cephesinde bulunan kuvvetlerimiz için büyük bir önem arz ediyordu. Bugüne kadar cephede gerçekleşen muharebelerde kuvvetlerimiz İngilizlere karşı üstün gelememişti. Özellikle bu yılın (1915) başlarında Teşkilat-ı Mahsusa ile de güçlü bir bağı bulunan Süleyman Askeri Bey'in bireysel çabaları ile toparlanan kuvvetlerimiz düzensiz taarruzlarla İngiliz birliklerini yıpratmaya çalışmıştı. Kuvvetlerimizin bu hamlesi sonrasında İngiliz Ordusu Mayıs 1915'te General Tovvnshend komutasında Bağdat'a doğru saldırı harekatına başlayarak 24 Temmuz 1915'te Nasıriye'yi, 29 Eylül 1915'te Kut-ülAmare'yi işgal etmişti. Bu olumsuz gelişmeler karşısında birliklerimiz yeni bir yapılanmaya girerek toparlanma sürecine girdi. Mareşal von der Goltz'un bölgeye gelmesi ile derlenen kuvvetlerimiz Selmanpak Bölgesi'nde mevzilendi ve İngilizleri beklemeye başladı. İngiliz Ordu Komutanı General Tovvnshend ise Osmanlı Ordusu'nun daha fazla toparlanmasına fırsat vermeden Türkleri bölgeden püskürtmek üzere başlattığı Selmanpaksaldırısında mağlup olarak geri çekilmek zorunda kaldı.

Kut'ül Amare Kuşatması

Kut'ül Amare Kuşatması (7 Aralık 1915-29 Nisan 1916), İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savası'nın temel muharebelerinden biri. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir. Dicle Nehri kıyısında Kut şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla bitti. Ordunun çoğu Hint Müslümanlardan oluştuğu için savaş sırasında İngilizlerin takviye ve yiyecek göndermedikleri bilinir.

Kut'ül Amare, Dicle Nehri kıyısında Sattülarap kanalı ile birleşen Basra Körfezi'nin 350 km kuzeyinde, Bağdat'ın 170 km güneyinde bulunan bir kasabadır. 1915 yılı nüfus sayımına göre 6500 kişi bulunmaktaydı.

Başlangıç

Tümgeneral Charles Vere FerrersTovvnshend komutasındaki İngiliz 6. Poona Tümeni (Hint Tümeni) Bağdat'a ilerlemeye çalışırken 22-23 Kasım 1915'te Selman-ı Pak Muharebesi'ni (Ctesiphon) kazanamayarak geri çekildi ve 3 Aralık'ta Kut'a sığındı.

Kuşatma

Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanlığına atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal ColmarFreiherrvon der GoltzPasa'nın emriyle İrak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bev'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı.

Yardım harekâtları

İlkyardım harekâtı korgeneral FentonAylmer komutasında toplanmış 19.000 kişilik orduydu. Ocak 1916'ta Ali Gharbi'den nehrin son noktasına vardılar.

Şeyh Saad Muharebesi

İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki Tigris (Dicle) Kolordusuyla hücuma geçtiyse de 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geriçekildi. Bu muharebede geri çekilme emrini veren 9. Kolordu Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Pasa'nın kendisinden bir yaş küçük amcası olan Mirliva Halil Pasa (Kut) getirildi.

Vadi Muharebesi

İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak HannahMuharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler Mart başında tekrar taarruza geçti. Ancak 8 Mart 1916'da Sabis (Dujaila) mevkiinde Miralay (Albay) Ali İhsan Bey (Sabis) komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettiyse de 3.500 asker kaybederek geri çekildi. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

Felahiye Muharebesi

Osmanlı ordusu Vadi'nin yukarısındaki Hanna'da mevzilendi. Burası Dicle ve Suvvaikiya bataklığı arasında daralan kuru zeminde bir geçitti. İngilizler Felahiye Muharebesini ölü ve yaralı 2.700 miktarında kayıpla kaybet!' Kut garnizonu için felaketi getiror> bir kayıptı

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.