güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

ANNELERİN GÜNÜNÜ KUTLANMASINA EVET AMA BUGÜNÜN RANT SEKTÖRÜ OLUŞTURMADA TEMEL YAPILMASINA HAYIR

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

Değerli okurlarım, hepimiz biliyoruz ki hemen hemen Türkiye cumhuriyetinin oluşumundan bugüne mayıs ayının ilk haftasının Pazar gününü anneler günü olarak kutlamaktayız. Anne mefhumu biz Türklerde ve İslam toplumlarında önemli yeri olan bir mefhumdur. Bu önemlilik Türk milletinin kadınına toplumun temeli saydığı ailenin temeli olarak anneyi görmesine dayandığı gibi İslam dininin anneye özel önem vermesinden de kaynaklandığı şüphesizdir. Gerçi İslam dininin yozlaştırılmış uygulamaları nedeniyle kadın İslam dininin kendisine verdiği önem ve ağırlıktan erkekler lehine daha sonraları kayıplara uğratılmıştır. Ama asrı saadet devrindeki İslami kaide ve uygulamalara baktığımızda daha sonraki dönemlerden toplumsal hayat açısından ve değer açısından daha fazla ağırlık taşıdığını görmek mümkündür. Hz. Ömer ve Osman devirlerinden başlayarak özellikle Emeviler devrinde erkekler yanında ikinci sınıf vatandaşlığa itildiğini gördüğümüz kadının anne olmasına rağmen toplum içerisinde olması gereken yeri çoğunlukla koruyamadığını görmekteyiz. Hele hele İslam erkeklere tanınan daha  doğrusu tanındığı söylenen birden fazla kadınla evlenme hakkı ve uygulaması İslam kadınını da buna bağlı olarak İslam anneleri de hak ettiği önem ve değerden mahrum eden bir faktör durumunu oluşturmuştur. Erkeğe çok eşli evlilik hakkını veren İslam din adamlarının kendilerine örnek ve dayanak kabul ettikleri Hz. Muhammed’in birden çok kadınla evlenmiş olması bence aslında yanlış değerlendirme neticesi ortaya çıkmış bir durum ve uygulamadır. Onlar Hz. Muhammed’i çok eşli evliliğe taraftar göstermeye çalışsalar da biliyoruz ki Hz. Muhammed tek eşle evliliği ideal kabul eden bir Peygamberdir. Bu neticeye varmamızı sağlayan durum ise onun kızı Fatma’yı amcasının oğlu Hz. Ali’ye verirken kızıyla evli olduğu sürece başka bir kadınla evlenmeyeceğine şart koşup söz vermesidir. İslam kadınını ve dolayısıyla Türk İslam kadınını haliyle anneleri değerden düşüren ikinci bir İslami uygulama olarak onun tesettür uygulamasının ifrata götürülmesiyle peçe ve kafes arkasına itilmesi dolayısıyla toplumsal yaşamın dışına itilip ev içine hapsedilmesi oluşturmuştur. Kadının İslami uygulamada miras dışı denilecek derecede en fazla erkeğe oranla erkeğin yarısı hakka sahip kılınması da toplumda kadınların haliyle annelerin değerine darbe vurulmasını getirdiğini söylemek mümkündür. Şurası da önemle vurgulanması gereken bir gerçektir ki İslam kadınını ve annelerimizi İslam’ın kendisine tanıdığı haklı değerden mevkiden mahrum eden bir diğer uygulamada İslam din adamlarımızın nikahta İslam dininin kadına tanıdığı erkekten istediği anda şartlar oluştuğunda boşanabilme eşini boşayabilme hakkını gasp eden bir uygulama ortaya koymalarıdır. İslam dini nikah kıyılırken nikah kıyan şahısa kadın gerektiğinde eşinden boşanabilme hakkının kendisine saklı kalmasını istediğinde kadın istediği anda boşanma şartları oluştuğunda erkek hayır dese de eşini boşayıp ondan ayrılmak hakkında sahip olmaktadır. Ama nedense imam nikahı denilen nikahı kıyanlar hiçbir zaman daha doğrusu çoğunlukla evlenecek kadınlara bu hakkı kullanıp kullanmayacaklarını sormamayı tercih etmişler kadını boşanma hakkından ebediyen mahrum ederek istediği anda eşini boşama hakkını sadece İslam erkeğine kazandırmak yoluna gitmişlerdir. İşte bu yüzden İslam kadın sözünü ettiğim diğer şartlarında etkisiyle İslam erkeğin kölesi durumuna gelmiştir. Onun bu aciz durumu anne olsa dahi toplum karşısında hatta evlatları karşısında hak ettiği değeri korumasını engellemiştir düşüncesindeyim. Ama bütün bunlara rağmen Türk kadını Türk İslam kadını yine de vefakârlığıyla kendini sevdirmeyi taktir ettirmeyi başarmış anne olarak toplumda önemli yer işgal ederek annelik mefhumunun değer ve vekarını ortaya koyabilmiştir. Öyle ki toplumuzda babalar kadar saygı duyulan anneler görülebilmiş bu nedenle bu saygın annelerin saygısı nedeniyle vatanımıza Anadolu denmiştir. Peygamberimizin hanımlarına ona saygıya binaen anne diyen İslam toplumu özellikle Türk İslam toplumu Annelerimize özel bir gün tahsis edip kutlama cihetine gitmemiştir. Cennet annelerin ayağı altındadır. Sözünün Peygamber sözü olarak kabul gördüğü toplumumuzda annelere saygı tavsiye edilip istense de belirli bir gün tahsis edilip onlara özel önem verilerek kutlandığı görülmeyen toplumumuzda annelere özel gün tahsis edilmesi Amerika kökenli olup batı üzerinden bize intikal eden anneler gününün bugünkü kutlama uygulamasının kabulüyle söz konusu olduğunu görmekteyiz. Batı medeniyetini kendimize örnek kabul eden bir devlet olan Türkiye cumhuriyetinin yaşam bulmasıyla batıdan ve Amerika’dan aldığımız pek çok kutlama günlerinden birisi olan anneler günü kutlaması da önce ağır ağır olsa da sonra hızla kendini kabul ettirmiş ve bugün kırsalıyla kentseliyle ülkemizde uygulanır hale gelmiştir. Ne var ki biz millet olarak aldığımız ülkelerdeki uygulamayı farklı şekle dönüştüren kendimize haslaştıran bir millet olduğumuzda anneler günü kutlamasını da kendimizleştirmiş Amerika'da ortaya çıkış amacından saptırmayı başarmış bir millet durumuna gelmişizdir düşüncesindeyim. Çünkü Amerika ve batı bugünü kutlarken bizdeki uygulamayı göstermemektedir. Oralarda bugünün kutlanması sektörler oluşturmamakta hiç değilse belirli sektörlere dayanak olmamaktadır kanaatindeyim. Bizde anneler günü kutlamasının esası ille annelere hediye almaya dayanmaktadır. Oysa Amerika ve Avrupa’da farklı usullerle farklı uygulamalarla anneler memnun edilmekte hatırlanmakta mutlu edilmeye özellikle önem gösterilmektedir. Amerikalı veya Avrupalı kendi el emeği oran bir ürünle yahut kendi gerçekleştireceği biz müzik şiir sunusuyla bedensel sevgi gösterisiyle annelerinin gönlünü alıp onu mutlu etmeye çalışırken bu yönde ağırlıklı gayret ve çalışma gösterirken bizim toplumumuz genellikle para vererek alacağı bir hediyeyi annesine sunarak sözüm ona annesinin gönlünü hoş etmeye yönelmekten anneler gününü para harcayarak annesine hediye almakta masraf yaparak annesinin gününü kutladığını kutlayabileceğini düşünmeye yönelmektedir. Toplumumuzun bu düşünce tarzı toplumumuz bünyesindeki bazı uyanıkların kafası çalışanların girişimcilerin harekete  geçmesini sağladığını anneler günü gelmeden önce hazırladıkları hediyelik ürünlerini bugünden çok öncesinden başlattıkları reklamlarla toplumu arz etmeye yöneldiklerini görmekteyiz. Reklamların tesiri ile hangi hediyeyi seçeceği konusunda şaşkına dönen annesine hediye alacak sözüm ona alacağı hediyeyle anneler gününü kutlayacak bireyler bazen tercih konusunda annelerinden bile yardım isteyebilmektedirler. Ve anne sana anneler gününde sana ne alayım diyen bu tür kutlayıcıların anneler gününde annelerine verecekleri mutluluk ve sevincin ne derece başarılı olacağı doğrusu merak konusudur. Kısacası bugün toplumumuzda anneler günü öncesinden anneler gününde satılmak üzere hediyelik eşyalar üretiliyor bu eşyaların satılabilmesi için reklamlar yapılabiliyorsa ve hakikaten anneler gününde bu oluşturulan malzemeler satılıp bunları üreten satan kişilere gelir getirebiliyorsa ülkemizde anneler günü kutlamaları bir rant temeli bir rant sektörü oluşturabilen bir mefhum durumuna gelmiş demektir.  İşte bu tür bir anneler günü kutlamasına şahsen karşıyım. Annelerin yılda bir günde olsa gönlünün alınmasına onlara sevgi gösterisinde bulunmasına gönülden taraftar olmama rağmen hediyeler alınarak anneler günü kutlanmasına tekrar ve önemle belirteyim ki muhalifim karşıyım. Çünkü biliyorum ki anneler günü kutlamak için hazırlanmış sektörlerden hediye alan bireylerin pek çoğu bu hediyeleri kendi çalışmalarının getirisi olan paralarla almamaktadır. Pek çoğu annelerine alacağı hediyeleri ya babalarının ya eşlerinin veya diğer yakınlarının paralarıyla almakta sözde annelerin gönlünü alıp mutlu olmalarına sağlayacaklarını düşünmektedirler. Hatta dahası bazı bireyler annelerinden aldıkları parayla annelerine hediye almakta kim sorarsa onlar da anneler gününü kutlamaktadırlar. Bence anneler gününde annenin gününü kutlamak için hediye almak şart değildir. Her hangi bir surette anneyi ziyaret etmek annenin gönlünü almak elini öpmek güzel söz söylemek kendi el becerinle yaptığın biri ürünü hediye etmek en tercih edilecek davranıştır. Diyelim ki ille de hediye alınacak o zaman öncelikle kendi çalışmanın karşılığı olan emeğinin karşılığı olan parayla annene hediye alabilecek maddi duruma ulaşmak ondan sonra anneye maddesel değeri olan hediye almak bence yerinde bir icraat olacaktır. Aksi uygulamalar toplum içerisinde gösterişten ibarettir. Göz boyamadan ibarettir. Zaten anneler evlatlarının ne durumda olduğunu bildiğinden bu hediyenin evladı verse bile nasıl ve nereden gelen parayla alındığını bildiğinden annelerin gözünü boyamak sahta davranışlarla onların mutluluğuna mutluluk katmak yüreklerine sevinç katmak mümkün değildir. Bütün bunlardan sonra şunu vurgulamak  isterim ki anneler gününü kutlarken davranışlarımıza  ve icraatlerimize dikkat edelim. Toplumdaki rant sektörüne katkıda bulanacak toplumda dönen rant çarklarını çalıştıracak icraatlar yerine gerçekten annemizin gönlünü alabilecek onu sevindirecek ona anne olmanın mutluluğunu verecek icraat ve uygulamalara yer verelim. Öncelik annemizin insan olduğunu bizi var eden mefhum olduğunu hatırlayalım anneler günü kutlamasında bu değerlendirme ölçüsünde hareket edelim. Sonra anneler gününde sadece sağ olan anneleri değil ölmüş annelerimizi hatırlayalım. Nasıl sağ olan annelerimize çiçeklerle hediyelerle gidiyorsak ölmüş annelerimizin kabirlerine de öyle gidip ziyaretlerde bulunalım. Kendi bahçemizden topladığımız çiçekleri taşının başına koyarken okuduğumuz sure ve ayetlerle yapacağımız dualarla kendilerini yad edelim. Hatıralarını yad edelim. Anneler gününüzün kutlu olmasını tüm annelerin gününün kutlu olmasını dilerken bugün toprak olmuş annelerimizin ruhlarının şad olmasını diliyorum. Yerleri nur olsun. Ancak şunu özellikle vurguluyorum annelerin gününü kutlanmasına evet  ama bugünün rant sektörü oluşturmada temel yapılmasına hayır.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.