İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı
26-1-2020

 "İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince  toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan ve Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar başkanlığında toplanan “İlçe İnsan Hakları Kurulu” 22.01.2020 tarihinde saat 10.30 da Kaymakamlık Makamında gerçekleştirdi.

 Gündem Konuları;

- Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili yapılan işlemlerin görüşülmesi.

- Kurula doğrudan yapılan, posta yoluyla veya İnsan Hakları Kurulu İstek ve şikayet kuruları aracılığı ile yapılan başvuruların görüşülmesi.

- Başvuruların dışında toplumu doğrudan ilgilendiren diğer konuların görüşülmesi.

- Çalışmalar ile ilgili kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi./Haber Merkezi